Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Forskningsformidlingsprisen Academicus Arcticus

ARKTISK INSTITUTS FORSKNINGSFORMIDLINGSPRIS

Forskning og formidling hører sammen! Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne forskningen i det arktiske område for et større publikum.

I samarbejde med avisen Sermitsiaq, Det Grønlandske Selskab og Styrelsen for Forskning og Uddannelse antager Arktisk Institut tre artikler, som publiceres i Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland. De tre artiklers forfattere modtager sammen med prisen et unikt dokument med bedømmelsesudvalgets kommentarer til artiklen.

Førstepris: 10.000 kroner Andenpris: 5.000 kroner Tredjepris: 2.500 kroner

Bedømmelsesudvalgets sammensætning: Direktør Bent Nielsen, Arktisk Institut (formand), Chefredaktør Poul Krarup, Sermitsiaq, Bestyrelsesformand Johnny Fredericia, Det Grønlandske Selskab, Redaktør Uffe Wilken, Tidsskriftet Grønland, Journalist Kirsten Rosing, Danmarks Radio

Artiklerne skal skrives på dansk og indsendes til Arktisk Institut senest 16. september 2019.

Artiklerne indsendes elektronisk og må højst fylde 6.000 anslag inkl. mellemrum og forventes ledsaget af 1-3 illustrationer. Litteraturliste medregnes ikke i antal anslag.

Artiklerne må ikke tidligere være publiceret.

Alle yngre forskere kan deltage – dvs. aktive kandidatstuderende, ph.d.-studerende og personer, som har modtaget deres akademiske grad indenfor kalenderåret 2019.

Tidligere vindere af Academicus Arcticus kan ikke deltage for anden gang.

Alle akademiske discipliner accepteres, blot skal emnet have specifik arktisk relevans.

Prisuddelingen finder sted 2. november 2019 i forbindelse med ARKTISK FESTIVAL (særskilt program, offentliggøres senere på året)

Foto: Jette Bang (gjb03858), Qullissat 1939

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055