Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Ny vidensdatabase

Grønlandsregistranten / Kalaallit Nunaat pillugu Ujarlerfik

– en digital indgang til grønlandsrelaterede arkivalier i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Arktisk Institut igangsatte august 2020 det treårige projekt ”Grønlandsregistranten”, som skal lette arkivsøgningen for de mange brugere, der søger efter grønlandsrelaterede arkivalier indenfor rammerne af Rigsfællesskabet.

Grønlandsregistranten er tænkt som en platform henvendt til arkiv- og museumsmedarbejdere, forskere, forfattere, journalister og andre med interesse for Grønland og danske aktiviteter i Arktis. Formålet er at give arkivbrugere én fælles platform, hvor de kan søge efter grønlandsrelaterede arkivalier fra arkiver og museer samt andre relevante institutioner og virksomheder.

Grønlandsregistranten er realiseret gennem velvillige donationer fra Augustinus Fonden, Den Grønlandske Fond, Knud Højgaards Fond, 15. juni Fonden, Frantz Hoffmanns Mindelegat og Frederik Paulsen.

 

 

Se mere her >

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055