Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut har 60 års jubilæum i år!

 

Arktisk Institut holdt tidligere til i Kraemer Hus i Charlottenlund, 1963

 

Arktisk Institut blev grundlagt i 1954 med greve og polarforsker Eigil Knuth og kaptajn Ejnar Mikkelsen som de mest prominente initiativtagere. Idéen til at oprette et dansk polarinstitut opstod allerede før 2. Verdenskrig. I 1932 skrev geolog og polarforsker Lauge Koch en artikel i Berlingske Tidende med titlen ”Danmarks store grønlandsmuseum i København – en drøm, der skal blive til virkelighed”. Men hans store drøm om at skabe et grønlandsmuseum blev ikke realiseret. Ti år senere, i 1942, drøftede Eigil Knuth sammen med Ejnar Mikkelsen idéen om at skabe et institut med fokus på Grønland og det øvrige Arktis. Eigil Knuth ønskede at skabe et sted, der kunne blive samlingssted for grønlandsforskningen, og han offentliggjorde sine visioner i dagbladet Information. Idéen blev skrinlagt i en årrække, og først i 1952 bragte Eigil Knuth det atter på banen. Journalist og modstandsmand Ebbe Munck, der før krigen havde ledet Mørkefjordsekspeditionerne til Nordøstgrønland sammen med Eigil Knuth, støttede op om projektet. Eigil Knuth samlede en række prominente forskere og embedsmænd til møde på Nationalmuseet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med realiseringen af dette institut. Eske Brun, departementschef i Grønlandsministeriet, blev formand for arbejdsgruppen. 4. juni 1954 blev Arktisk Institut formelt stiftet med det formål at fremme arktisk forskning.

Jubilæet bliver fejret i dag d. 4. juni ved bl.a. at udlevere det dokumentmateriale, som har offentlig proveniens til <link http: www.natmus.gl>Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv). 

 

I dag holder Arktisk Institut til i Strandgade på Christianshavn

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055