Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Forskningsformidlingsprisen Academicus Arcticus

ARKTISK INSTITUTS FORSKNINGSFORMIDLINGSPRIS

Forskning og formidling hører sammen! Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne forskningen i det arktiske område for et større publikum.

I samarbejde med Sermitsiaq og Det Grønlandske Selskab antager Arktisk Institut tre artikler, som publiceres i Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland. De tre artiklers forfattere modtager sammen med prisen et unikt dokument med bedømmelses-udvalgets kommentarer til artiklen. Oticon Fonden sponsorerer årets uddeling.

Førstepris: 10.000 kroner Andenpris: 5.000 kroner Tredjepris: 2.500 kroner

Bedømmelsesudvalgets sammensætning:

Direktør Bent Nielsen, Arktisk Institut (formand), Chefredaktør Poul Krarup, Sermitsiaq Bestyrelsesformand Johnny Fredericia, Det Grønlandske Selskab Redaktør Uffe Wilken, Tidsskriftet Grønland, Journalist Kirsten Rosing, Danmarks Radio

Artiklerne skal skrives på dansk og indsendes til Arktisk Institut senest 1. oktober 2017.

Artiklerne indsendes i elektronisk form og må højst fylde 6.000 anslag og forventes ledsaget af 2-3 illustrationer. Litteraturliste medregnes ikke i antal anslag.

Artiklerne må ikke tidligere være publiceret.

Alle yngre forskere kan deltage – dvs. aktive kandidatstuderende, ph.d.-studerende og personer, som har modtaget deres akademiske grad indenfor kalenderåret 2017.

Alle akademiske discipliner accepteres, blot skal emnet have specifik arktisk relevans.

Prisuddelingen finder sted 4. november 2017 i forbindelse med ARKTISK FESTIVAL (særskilt program, offentliggøres senere på året)

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055