Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 092
Kommandør Gustav Holm
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder Gustav Holms korrespondance med bl.a. Fridtjof Nansen, et manuskript og dagbog fra Julianehåb 1880, materiale fra Geografisk Ekspedition 1881 og to kort, hvoraf det ene er et håndtegnet kort over Sydgrønland 1880-81.


NB. Lb.nr. 4 er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet.
Giver: Ejnar Mikkelsen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    Korrespondance om rensdyravl mest med folk fra det nordlige Skandinavien, 1904-05. Særtryk af Skanderborg Amtsavis 1925 ang. tamrener i Grønland.    Relaterede personer til dette løbenummer
     1 2  

     Breve og notater vedr. artikel af Fridtjof Nansen i Norsk Geografisk Tidsskrift, 1926.     Relaterede personer til dette løbenummer
      1 3  

      Kopi af maskinskrevet liste over 76 personer, der underskrev en festadresse på Holms 70-års fødselsdag den 6. august 1919.      Relaterede personer til dette løbenummer
       1 4  

       Ekspeditionen til Julianehåb Distrikt 1880: manuskripter, dagbog, indberetninger, breve og instruks.       Relaterede personer til dette løbenummer
        1 4 1 Gustav Holm: "Beskrivelse af Ruinerne i Juleanehåbs Distrikt, 1880". Arkitekt Groth: "Beskrivelse af Ruinerne mellem Kagssiarssuk, Kordlortok og Tingmimiut, Isoramiut". Bilagt 8 stik, 3 fotos. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.         1 4 2 Dagbog: "Geografisk Expedition til Julianehaabs Distrikt 1880. Dagbog ført paa en Undersøgelsesreise i Julianehaabs Distrikt i Syd-Grønland 1880 af G. Holm". Ført i perioden 8. april til 4. november. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.


         Relaterede personer til denne enhed
         1 4 3 Indberetning fra Gustav Holm, Nanortalik, 1880. Særtryk af Geografisk Tidsskrift 1880. J.F. Johnstrups beretning, nov. 1880 til brug for Pressen. Instruks marts 1880 for Gustav Holm. Diverse breve. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.


         Relaterede personer til denne enhed
         1 4 4 Manuskript: "Østerbygdens beliggenhed". Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.


         Relaterede personer til denne enhed
         1 5  

         Geografisk Ekspedition til Sydgrønland 1881. Vejriagttagelser, fortegnelse over etnografiske og "oldnordiske" sager, kort, undersøgelser af isens udbredelse, bjergarter og vandprøver. Breve bl.a. fra Hinrich Rink, 1880-81.         Relaterede personer til dette løbenummer
          1 6  

          Håndtegnet kort over Sydgrønland. Fra Kap Farvel til Arsuk.          Relaterede personer til dette løbenummer
           1 7  

           Kort over Ammassalik-området. Fotografisk kopi, 1884-85.           Relaterede personer til dette løbenummer

            Fotosamlingen

            Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

            Dokumentarkivet

            Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.