Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 099
Hinrich Johannes Rink
Beskrivelse: Arkivfonden omfatter bl.a. materiale om forstanderskaberne, skematiske indberetninger, Grønlandskommissionen af 1880s arbejde, breve og instrukser.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler: ingen
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hinrich Rink: "Om Nödvendigheden af en Institution som kunde varetage Grönlændernes Tarv og navnlig deres kommunale Anliggender". Dateret september 1875. 38 sider.  Relaterede personer til dette løbenummer
   1 2  

   Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879 samt en trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".   Relaterede personer til dette løbenummer
    1 2 0 En trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".


    Relaterede personer til denne enhed
     1 2 1 Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879.


     Relaterede personer til denne enhed
      1 3  

      Oversigt over Kommunalvæsenets Tilstand i Grønland indtil 1876. Skrevet i 1875-76.      Relaterede personer til dette løbenummer
       1 4  

       Inspektør Krarup Smiths bemærkninger til forstanderskabernes dispositioner ved Jakobshavn, 1873.       Relaterede personer til dette løbenummer
        1 5  

        Navneliste ført af Rink - måske navne på forstandere.        Relaterede personer til dette løbenummer
         1 6  

         Rinks noter og udkast til forstanderskabernes virksomhed 1876-1881.         Relaterede personer til dette løbenummer
          1 6 1 Notitser til affattelse af Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1877/78.


          Relaterede personer til denne enhed
           1 6 2 "Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1878/79.


           Relaterede personer til denne enhed
            1 6 3 "Notitser til affattigelse af Kommissionernes Betænkning over Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1878/79".            1 6 4 "Kommissionen". Betænkninger om Forstanderskabernes Virksomhed 1876-81".


            Relaterede personer til denne enhed
             1 6 5 "Udkast til Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1877/78".             1 6 6 "Afskrift af Jakobshavns Forstanderskabs Forhandlingsprotokol og korrespondance med Inspektøren 1877/78".


             Relaterede personer til denne enhed
              1 6 7 "Uddrag af Forskellige Beretninge fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80".


              Relaterede personer til denne enhed
               1 6 8 "Uddrag af Forskellige Beretninger fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80" og "Uddrag af Inspektørernes Regnskaber for Kolonikasserne og Fælleskasserne 1879/80".               1 6 9 Kortfattet, håndskrevet instruks på grønlandsk for forstandere. Underskrevet K.S., 7. august 1872 (inspektør Krarup Smith)


               Relaterede personer til denne enhed
                1 6 10 Rinks noter og udkast til Bestemmelser om forstanderskaber. På dansk og grønlandsk.


                Relaterede personer til denne enhed
                 1 6 11 "Regler for regnskabsføringen i Grønland for Grønlændernes kasse, Sparekasserne og Enkeforsørgelseskasserne".


                 Relaterede personer til denne enhed
                  1 6 12 Diverse uddrag af regnskaber fra kolonikassen og fælleskassen, 1867/68-1881.


                  Relaterede personer til denne enhed
                   1 6 13 Udkast og noter til bestemmelser om forstanderskaberne.


                   Relaterede personer til denne enhed
                    1 7  

                    Noter og skrivelser vedr. forstanderskabernes virksomhed, 1879-81.                    Relaterede personer til dette løbenummer
                     1 7 1 Bidrag til Samlingen af Optegnelsen til Belysning af Grønlændernes Samfunds- og Retsforhold ifølge 4 Post af Forretningsordenen for Kommissionen for Grønlændernes Anliggender til fremlæggelse 1880. Erklæring fra læge Sørensen vedr. fattighjælp.                     1 7 2 Om Forskjelle mellem Landets Indbyggere og deres Skikke.


                     Relaterede personer til denne enhed
                      1 7 3 Bidrag No. 13 til Samlingen ifølge Forretningsordenens 4de Post for Mødet i 1879.


                      Relaterede personer til denne enhed
                       1 7 4 Uddrag af skrivelse om forstanderskaberne, 1879.


                       Relaterede personer til denne enhed
                        1 7 5 Udkast til Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80.


                        Relaterede personer til denne enhed
                         1 7 6 Notitser til Affattelse af Betænkningen om Forstanderskabernes Virksomhed 1880/81.                         1 7 7 Skrivelse til Indenrigsministeriet, 1874. Sag vedrørende utugt.


                         Relaterede personer til denne enhed
                          1 7 8 Brev på grønlandsk fra fanger Peter Broberg til præsten Rasmussen i Jakobshavn. Dateret i Godhavn den 26. august 1881.


                          Relaterede personer til denne enhed
                           1 8  

                           Fællesfondens regnskab, 1881-82.                           Relaterede personer til dette løbenummer
                            1 9  

                            Grønlandsksprogede tryksager vedr. forstanderskaberne, 1857-68.                            Relaterede personer til dette løbenummer
                             1 10  

                             Rinks danske oversættelse af "Johannes (UngaralaK) Fanger paa NunatsiaK: om unge Kajakmænds Oplæring", som var i Atuagagdliutit, 1877-78.                             Relaterede personer til dette løbenummer
                              1 11  

                              Indberetninger fra Uummannaq, 1874, 1878.                              Relaterede personer til dette løbenummer
                               1 12  

                               Indberetning fra kontrolløren ved Ivittuut, 1869-70. Lister over grønlandske kvinder som besøgte arbejderne ved kryolitbruddet. Liste over ansatte 1866.                               Relaterede personer til dette løbenummer
                                1 13  

                                Brev fra Rasmus Berthelsen til Hinrich Rink, 1878. På grønlandsk.                                Relaterede personer til dette løbenummer
                                 1 14  

                                 Liste over husstande og erhvervsredskaber ved Ikerasaq og Illorsuit, 1878.                                 Relaterede personer til dette løbenummer
                                  1 15  

                                  Fortegnelse over Kommissionens Arkiv. Fortegnelsen er fra ca. 1881 og omhandler materiale vedr. Grønlandskommissionen af 1880.                                  Relaterede personer til dette løbenummer
                                   1 16  

                                   Betænkninger og skrivelser vedr. Grønlandskommissionen af 1880. Skrevet i perioden 1877-80.                                   Relaterede personer til dette løbenummer
                                    1 17  

                                    Referater fra Kommissionens møder (m. bilag), 1880-81
                                    1 18  

                                    Kommissionen og Grønlænderhjemmet 1879 (plan) og 1881 (fortegnelser over skrivelser)
                                     1 19  

                                     Skrivelse fra Rink til Indenrigsministeriet angående ansøgning fra Hagenbeck om "tilladelse til at engagere en grønlandsk familie til fremvisning i Hamburg". (se også lb.nr. 40), 1877
                                     1 20  

                                     Foreløbigt udkast til kommende omordning af missionen i Grønland, 29. september 1868.
                                     1 21  

                                     Ekstrakt af inspektørens copibøger over breve og cirkulærer, 1782-1816.
                                     1 22  

                                     Folketællings- og mandtalslister 1834-73 (Holsteinsborg, Sukkertoppen, Godthaab, Frederikshaab, Julianehaab)
                                     1 23  

                                     Trykte formularer vedr. handel.
                                      1 24  

                                      Skematiske indberetninger fra kolonibestyreren i Julianehaab, 1854-79.
                                      1 25  

                                      Skematiske indberetninger fra kolonien Godthaab, 1852.
                                      1 26  

                                      Skematiske indberetninger fra kolonien Holsteinsborg, 1849.
                                      1 27  

                                      Fortegnelse over bygninger ved kolonierne Egedesminde, Christianshaab, Jakobshavn, Godhavn, 1851.
                                      2 28  

                                      Regnskaber, handelen mv., 1850-1882
                                      2 29  

                                      "Extract af Bestemmelser gjældende nærmest for Nordgrønland (fundet blandt Insp. Holbølls efterladte Papirer)", 1782-1825.                                      Relaterede personer til dette løbenummer
                                       2 30  

                                       Gjenpart af den Inspecteurerne i Grønland give Instrux, 1789.


                                       Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                        Relaterede personer til dette løbenummer
                                         2 31  

                                         Udkast til instruks for inspektørerne i Grønland. Udateret, skrevet af Rink.


                                         Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                          Relaterede personer til dette løbenummer
                                           2 32  

                                           Inspektør Christian Søren Marcus Olriks bemærkninger til til Rinks udkast til en ny instruks, 1860-61.


                                           Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                            Relaterede personer til dette løbenummer
                                             2 33  

                                             Udkast og motivering til en ny instruks for handelsbetjente og andre under dansk lov stående indbyggere i Grønland. Udateret.


                                             Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                              Relaterede personer til dette løbenummer
                                               2 34  

                                               Liste over over- og underbetjente og mandskab ved Julianehåb, 1854.


                                               Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                Relaterede personer til dette løbenummer
                                                 2 35  

                                                 Oplysninger til protokollen over handelens personale, 1875.


                                                 Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                  Relaterede personer til dette løbenummer
                                                   2 36  

                                                   Liste over papirer, der forlangtes indsendt til inspektoratet for Nordgrønland 31. dec. og 31. marts. Udateret.                                                   Relaterede personer til dette løbenummer
                                                    2 37  

                                                    Underbetjentes gagering, 1848.                                                    Relaterede personer til dette løbenummer
                                                     2 38  

                                                     Optegnelser til En Revision af Reglerne for Taxtsættelse af de til Grønland udsendte Varer, ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse 29. Dec. 1880.                                                     Relaterede personer til dette løbenummer
                                                      2 39  

                                                      Dødsårsager i Nordgrønland, 1865-73.                                                      Relaterede personer til dette løbenummer
                                                       2 40  

                                                       Brev fra J. Adrian Jakobsen. Endvidere oplysninger om Jakobsen, der som agent for Hagenbeck formidlede hvervningen af grønlandske eskimofamilier til folkeudstillinger i Europa, 1890.


                                                       Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                        Relaterede personer til dette løbenummer
                                                         2 41  

                                                         Kopier af breve fra Rink til forskellige, 1884-87. Kopierne er fra Oslo Universitetsbibliotek.                                                         Relaterede personer til dette løbenummer
                                                          2 42  

                                                          Forskellige optegnelser, ordlister, bibliografi etc. Optegnelser brugt som supplement til Rinks "Eskimoiske Eventyr og Sagn". Udateret.                                                          Relaterede personer til dette løbenummer
                                                           2 43  

                                                           Fotokopier af Samlingen af grønlandske sange fra Rinks samling på Det kongelige Bibliotek.                                                           Relaterede personer til dette løbenummer

                                                            Fotosamlingen

                                                            Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

                                                            Dokumentarkivet

                                                            Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.