Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 255
Vardeberetninger
Beskrivelse: Denne arkivfond indeholder vardeberetninger fra forskellige ekspeditioner og rejser. Arkivfonden indeholder 19 læg. Ved begrebet 'vardeberetning' forstås et eller flere dokumenter, som under en ekspedition eller anden rejse nedlægges i en varde til orientering for senere tilkommmende. Den kan have form som en mere eller mindre detaljeret statusrapport over rejsens hidtidige forløb, som en øjeblikkelig situationsrapport, som en mere direkte meddelelse eller lignende. Det har været almindelig fremgangsmåde ved fundet af en varde med vardeberetning, at man har udtaget beretningen og erstattet den med en kopi, samtidig med at man har vedlagt sin egen aktuelle beretning. De originale dokumenter er derefter blevet hjembragt og har således fundet vej til arkiver og samlinger. Der henvises i nogle tilfælde til vardefund, som er en separat samling i dokumentarkivet.
NB: lb.nr. 22, flag, er udtaget til genstandssamlingen med flg. nummer: G0225-001.
NB. lb.nr. 47 er affotograferet fra KB, hvor originalerne opbevares.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    Afskrivning af beretning fra 'Die Zweite Deutsche Nordpolsexpedition 1870' under ledelse af Karl Koldeway. Afskrivningen samt en beskrivelse er foretaget af Christian Bendix Thostrup, Danmark Ekspeditionen, 6. maj 1907 og udlagt i Koldeway's varde på Germ

    • danmark-ekspeditionen (1906 08)
    • Die Zweite Deutsche Nordpolsexpedition
    • ekspeditioner
    • på dansk
    • på tysk
    • vardeberetninger
      1 2  

      United States North Polar Expedition 1871-1873. R. W. Coppingers afskrift af Kaptajn C. F. Halls sidste vardeberetning, Cape Brevoort, Newman Bay, 20. 10. 1871. Afskrevet 10. 5. 1876 og nedlagt med Coppingers egen beretning. Finder Peter Dawes i G0111-001

      • ekspeditioner
      • på engelsk
      • United States North Polar Expedition
      • vardeberetninger
      1 3  

      United States North Polar Expedition 1871-1873. Beretning fra Polaris Bay, Thank God Harbour, 1. juli 1872. Beretningen er skrevet på trykt formularblanket. 1 ark med 1 beskreven side. De håndskrevne partier af dokumentet er vanskelige at tyde. Se også lø

      • ekspeditioner
      • på engelsk
      • United States North Polar Expedition
      • vardeberetninger
       1 4  

       British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse og afskrift af brev, varde på Carey Øerne, fra I. G. M. Lillington til Capt. George S. Nares S/S Pandora den 18. august 1875. Originalen er fundet og udtaget på Bjørling Ø, den sydøstligste af Ca

       • breve
       • British Arctic Expedition
       • ekspeditioner
       • pandora (skib)
       • på engelsk
       • skibe
       • vardeberetninger
        1 5  

        British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse samt afskrift af brev fra Lieutenant Allen Young til Captain Nares, varde på Carey Øerne. Originalen er fundet og udtaget på Bjørling Ø, den sydøstligste af Carey Øerne, af ass. ved Geodætisk Ins

        • breve
        • British Arctic Expedition
        • ekspeditioner
        • på engelsk
        • vardeberetninger
         1 6  

         British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse af brev (formular) til Capt. Nares fra Allen Young, S/S Pandora den 18. august 1875. 1 ark med 1 beskreven side. Derudover er der en maskinskrevet afskrivning af teksten. Selve den trykte formula

         • British Arctic Expedition
         • ekspeditioner
         • pandora (skib)
         • på engelsk
         • skibe
         • vardeberetninger
          1 7  

          British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse af brev nedlagt af Lieutenant Allen Young, S/S Pandora, i varde på den nordvestligste del af Carey Øerne den 18. august 1875. Derudover en afskrift af brevet. Originalen er fundet og udtaget af v

          • breve
          • British Arctic Expedition
          • ekspeditioner
          • på engelsk
          • vardeberetninger
           1 8  

           British Arctic Expedition 1875-1876. R. W. Coppingers vardeberetning, Cape Brevoort, Nyeboe Land den 10. maj 1876. Nedlagt i varden sammen med Coppingers afskrift af C. F. Halls sidste vardeberetning. 1 ark med 1 beskreven side. Maskinskrevet afskrift af

           • British Arctic Expedition
           • ekspeditioner
           • på engelsk
           • vardeberetninger
           1 9  

           British Arctic Expedition 1875-1876. L. A. Beaumonts vardeberetning, nordspidsen af Reef Island, Sherard-Osborn Fjord, den 22. maj 1876. 1 ark med 2 beskrevne sider. Maskinskrevet afskrift af beretningen. Vardeberetningen er udtaget den 2. august 1966 af

           • British Arctic Expedition
           • ekspeditioner
           • på engelsk
           • vardeberetninger
             1 10  

             British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse af lt. Pelham Aldrichs vardeberetning fra Cape Fenshawe Martin, North Ellesmere Land den 24. maj 1876. 1 ark med 1 beskrevet side. Endvidere affotografering af vedlagt kort med Lt. Pelham Aldrich

             • British Arctic Expedition
             • ekspeditioner
             • Ellesmere Ice Shelf Expedition
             • på engelsk
             • vardeberetninger
              1 11  

              United States Lady Franklin Bay Expedition 1881-1884. Lieutenant J. B. Lockwoods vardeberetning fra Kap Bryant Nyeboe Land, 27-28. april og 24. maj 1882. Beretningen har 3 afsnit: for det første en generel (på forhånd affattet?) rapport om ekspeditionens

              • ekspeditioner
              • på engelsk
              • United States Lady Franklin Bay Expedition
              • vardeberetninger
              1 12  

              United States Lady Franklin Bay Expedition 1881-1884. Lieutenant J. B. Lockwoods vardeberetning fra vestsiden af Nyeboe Land, 4 miles SØ for Cape Brevoort, ultimo 1882. 3 papirstumper, skriften er nu ulæselig. To fotos af papirstumperne og Peter R. Dawes'

              • ekspeditioner
              • på engelsk
              • United States Lady Franklin Bay Expedition
              • vardeberetninger
              1 13  

              North Greenland Expedition 1891-1892. Fotografisk gengivelse af Robert E. Pearys vardeberetning fra Navy Cliff den 5. juli 1892 med meddelelse om navngivningen den 4. juli af "Independence-fjorden". Formularblanket med trykt tekst. Udfyldt af Peary 1892 o

              • 1. Thule Ekspedition
              • ekspeditioner
              • Independence Fjord
              • North Greenland Expedition
              • vardeberetninger
                1 14  

                North Greenland Expedition 1891-1892. Robert E. Pearys vardeberetning fra Navy Cliff den 5. juli 1892. Beretningen er ordret identisk med den som ligger i løbenummer 13. Af Peter Freuchens påtegning, som er længere end den i løbenummer 13 omtalte, synes d

                • 1. Thule Ekspedition
                • ekspeditioner
                • North Greenland Expedition
                • på dansk
                • på engelsk
                • vardeberetninger
                  1 15  

                  Peary Arctic Club Expedition 1905-1906. Fotografisk gengivelse af Robert E. Pearys vardeberetning fra Cape Colgate, Ellesmere Land den 5. juli 1906. 1 ark med 1 beskrevet side. Vardeberetningen er fundet og udtaget 22. maj 1954 af G. Hattersley-Smith på E

                  • ekspeditioner
                  • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                  • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                  • på engelsk
                  • vardeberetninger
                    1 16  

                    Captain J. E. Berniers kortlægningstogt med "Arctic", Nordlige Canada, 1906-1907. Fotokopi af J. E. Berniers vardeberetning fra Jones Sound den 12. august 1907. 1 ark med 1 maskinskrevet side. Derudover en mangelfuld afskrift af dokumentet.

                    • arctic (skib)
                    • ekspeditioner
                    • skibe
                    • vardeberetninger
                     1 17  

                     Peary Arctic Club North Polar Expedition 1908-1909. Vardeberetning som oplyses at være fra Peary-ekspeditionen 1908-1909. Beretningen ligger i en lukket kuvert, som "kun bør åbnes af fagfolk". Se også løbenummer 18 og 34.

                     • ekspeditioner
                     • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                     • vardeberetninger
                       1 18  

                       Peary Arctic Club North Polar Expedition 1908-1909. 1 ark med 1 beskrevet side.Fotografisk gengivelse af Donald MacMillans vardeberetning fra nordsiden af Ward Hunt Island den 21. marts 1909. Vardeberetningen er fundet og udtaget ca. 23. august 1954 af gl

                       • ekspeditioner
                       • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                       • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                       • vardeberetninger
                         1 19  

                         1. Thule Ekspedition 1912. Knud Rasmussens vardeberetning fra Mylius Erichsens varde ved oversomringspladsen på vestsiden af Danmarks Fjord den 4. juni 1912. 1 linieret dobbeltark fra kladdehæfte med 4 sider. Samt maskinskrevet afskrift af beretningen med

                         • 1. Thule Ekspedition
                         • ekspeditioner
                         • vardeberetninger
                           1 20  

                           1. Thule Ekspedition 1912. Peter Freuchens vardeberetning fra Nyeboes Randsø på Adam Bierings Land den 12. juli 1912. Dobbeltark med 1 beskreven side. Maskinskrevet afskrift af beretningen med angivelse af fundsted. Beretningen er fundet og udtaget den 10

                           • 1. Thule Ekspedition
                           • dansk peary land ekspedition
                           • ekspeditioner
                           • vardeberetninger
                           1 21  

                           1. Thule Ekspedition. Knud Rasmussens vardeberetning fra Nyeboes Randsø på Adam Bierings Land den 12. juli 1912. 1 ark beskrevet på 1 side. Maskinskrevet afskrift af beretningen med angivelse af fundsted. Beretningen er fundet og udtaget den 10. maj 1950

                           • 1. Thule Ekspedition
                           • dansk peary land ekspedition
                           • ekspeditioner
                           • vardeberetninger
                           1 22  

                           1. Thule Ekspedition. Knud Rasmussens beretning fra Navy Cliff 22-07-1912 påtegnet og nedlagt af P. Freuchen: Dobbeltark med 3 beskrevne sider samt Dannebrogsflag af lærred med Frederik VIII's monogram (udtaget til genstandssamlingen: G0225-001). Beretnin

                           • 1. Thule Ekspedition
                           • ekspeditioner
                           • flag
                           • vardeberetninger
                           1 23  

                           Die Schweizerische Grönland-Expedition 1912-1913. Vardeberetning fra den schweiziske Grønland-ekspedition 1912-1913 under ledelse af Alfred de Quervain. Dokumentet består af et antal fragmenter, der er lagt sammen som et puslespil og indkapslet mellem to

                           • Die Schweizerische Grönland Expedition
                           • ekspeditioner
                           • på tysk
                           • vardeberetninger
                             2 24  

                             Crocker Land Expedition 1913-1917. Green og Ekblaws vardeberetning fra Lafaette bay 7. juni 1915. 1 ark med 1 beskreven side. Maskinskrevet afskrift af beretningen med tilgangsoplysninger.

                             • Crocker Land Expedition
                             • ekspeditioner
                             • på engelsk
                             • vardeberetninger
                              2 25  

                              2. Thule Ekspedition 1916-1918. Knud Rasmussens vardeberetning fra Beaumonts varde, Dragon Point den 24. maj 1917. 5 linierede nummerede (53-57) ark med 5 beskrevne sider og omslag, 1 ark papir. Fotografisk gengivelse. Finder Peter Dawes, se G0111-002.

                              • 2. thule ekspedition (1916-18)
                              • ekspeditioner
                              • vardeberetninger
                              2 26  

                              2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev til Knud Rasmussen fra Kap Neumeyer den 4. juni 1917. 5 sedler med 5 beskrevne sider. Maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Se også løbenummer 25, 27-31.

                              • 2. thule ekspedition (1916-18)
                              • ekspeditioner
                              • på svensk
                              • vardeberetninger
                                2 27  

                                2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev fra Low Point den 14. juni 1917. 2 sedler med 2 beskrevne sider. Samt maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Se også løbenummer 25-26, 28-31.

                                • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                • ekspeditioner
                                • på svensk
                                • vardeberetninger
                                  2 28  

                                  2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev til Knud Rasmussen fra Kap Meumeyer den 16. juni 1917. 1 seddel med 1 beskreven side. Maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Se også løbenummer 25-27, 29-31.

                                  • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                  • ekspeditioner
                                  • på svensk
                                  • vardeberetninger
                                    2 29  

                                    2. Thule Ekspedition 1916-1918. Fotografisk gengivelse (formindsket størrelse) af Knud Rasmussens vardeberetning. Thulevarden på Hanne Ø den 22. juni 1917. 3 ark med 3 beskrevne sider. Fotografierne lader formode , at arkene stammer fra samme blok som ark

                                    • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                    • ekspeditioner
                                    • Grønlands Geologiske Undersøgelser
                                    • Grønlands Geologiske Undersøgelses Ekspedition
                                    • vardeberetninger
                                      2 30  

                                      Knud Rasmussens beretning skrevet på Kap May den 15. juli 1917 og efterladt på teltplads på Dragon Point. 1 ark med 1 beskreven side. Desuden stumper af omslag til beretningen. Fotografisk gengivelse af beretning. Foto af beretning om omslag som det blev

                                      • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                      • ekspeditioner
                                      • vardeberetninger
                                        2 31  

                                        Knud Rasmussens vardeberetning fra Beaumonts varde Dragon Point den 20. juli 1917. 4 ark med 4 beskrevne sider. Desuden 2 kuverter med fragmenter. Beretningen er fundet og udtaget af Peter R. Dawes den 23. juli 1966. Samt fotografiske gengivelser af de 4

                                        • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                        • ekspeditioner
                                        • vardeberetninger
                                          2 32  

                                          3. Thule Ekspedition 1920. Fotografisk gengivelse af Godfred Hansens beretning til Roald Amundsen i Cape Columbia Depotet ved Cape Aldrich den 19-20. april 1920. 8 ark med 8 beskrevne sider. Arkene nummererede (128-123 og 118-117) med trykte numre. 1 ark

                                          • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                          • ekspeditioner
                                          • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                          • vardeberetninger
                                            2 33  

                                            3. Thule Ekspedition 1920. Fotografisk gengivelse af Knud Rasmussens brev dateret København 13. juni 1919 til Roald Amundsen med baggrundsredegørelse og plan for deporudlægningen ved Cape Aldrich, Cape Columbia Depotet. 10 ark med 10 maskinskrevne sider.

                                            • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                            • ekspeditioner
                                            • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                            • på dansk
                                            • på engelsk
                                            • vardeberetninger
                                              2 34  

                                              3. Thule Ekspedition 1920. Fotografisk gengivelse af Godfred Hansens vardeberetning, Parr Bay, Cape Aldrich den 21. april 1920 angående fund af MacMillans vardeberetning december 1908 på the Peary Club North Polar Expedition 1908-1909. 1 ark med 1 beskrev

                                              • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                              • ekspeditioner
                                              • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                              • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                                              • på engelsk
                                              • vardeberetninger
                                                2 35  

                                                Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning, Beaumonts varde, Repulse Harbour den 21. april 1921. 1 dobbeltark udrevet af lommebog med 2 beskrevne sider. Beretningen er fundet og udtaget af Peter R. Dawes den 10. august 1966 under recogno

                                                • ekspeditioner
                                                • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                                • på engelsk
                                                • vardeberetninger
                                                  2 36  

                                                  Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning, Beaumont Øen den 30. april 1921. 1 dobbeltark udrevet af lommebog med 1 beskreven side. Vardeberetningen er fundet opbevaret i flaske og udtaget af medlemmer af Polar Continental Shelf Project,

                                                  • ekspeditioner
                                                  • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                                  • vardeberetninger
                                                    2 37  

                                                    Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Grønlands Nordspids, Kap Morris Jesup, den 13. maj 1921. 1 ark med 1 beskreven side. Maskinskreven redegørelse af Lauge Koch dateret 9. november 1953 for fundet og dets baggrund. Beretningen

                                                    • ekspeditioner
                                                    • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                                    • vardeberetninger
                                                      2 38  

                                                      Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Peary-varden på Wykoff Land den 24. maj 1921. 1 ark med 1 beskreven side. Fundet og udtaget af dr. Johs. Troelsen på Dansk Pearyland Ekspeditionen 1947-1950, den 21. maj 1949. Skænket til Ar

                                                      • dansk peary land ekspedition
                                                      • ekspeditioner
                                                      • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                                      • vardeberetninger
                                                        2 39  

                                                        Jubilæumskekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Kap Harald Moltke, Independence Fjord den 20. juni 1921. 1 ark med 1 beskreven side. Fundet og udtaget af Eigil Knuth og Aage Sahlerts på Dansk Pearyland Ekspedition 1947-1950 den 26. septe

                                                        • dansk peary land ekspedition
                                                        • ekspeditioner
                                                        • Independence Fjord
                                                        • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                                        • vardeberetninger
                                                          2 40  

                                                          Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Academy Land den 26. juni 1921. 1 ark med 1 beskreven side. Fundet og udtaget af Eigil Knuth og K. Ellitsgaard Rasmussen på Dansk Pearyland Ekspedition 1947-1950, den 26. oktober 1949. Skænk

                                                          • dansk peary land ekspedition
                                                          • ekspeditioner
                                                          • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                                          • vardeberetninger
                                                            2 41  

                                                            5. Thule Ekspedition 1921-1924. Peter Freuchens vardebrev fra Smallesund ved Melville Halvøen, nordlige Canada. 1 ark med 2 beskrevne sider. Midt på den ene sider trykt "Tunnelen" (der kan være tale om en afrevet titelside fra eksemplar af Bernh. Kellerma

                                                            • 5. thule ekspedition (1921-24)
                                                            • ekspeditioner
                                                            • på dansk
                                                            • på grønlandsk
                                                            • vardeberetninger
                                                            2 42  

                                                            Deutsche Arktische Expedition 1930. Fotografisk gengivelse af dr. H. K. E. Krugers beretning i Peary-varden vest for Cape Colgate. 1 ark med 1 beskreven side. 2 ex., det ene med maskinskrevet notat om fundet. Vardeberetningen er fundet og udtaget den 22.

                                                            • deutsche arktische expedition
                                                            • ekspeditioner
                                                            • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                                            • på tysk
                                                            • vardeberetninger
                                                             2 43  

                                                             Dansk Nordøstgrønlands Expedition 1938-1939. Eigil Knuths vardeberetning, "Brønlunds Grav" Lamberts Land den 6. juni 1939. 1 ark med 2 beskrevne sider. Følgeskrivelse om fundet og fremsendelsen. Beretningen er fundet og udtaget foråret 1959 af slædepatrul

                                                             • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
                                                             • ekspeditioner
                                                             • Sirius Patruljen
                                                             • slædepatruljer
                                                             • vardeberetninger
                                                               2 44  

                                                               Den Danske Hundeslæde Ekspedition 1938-1939. Elmar Drastrups vardeberetning, Kap Jungersen, Ingolfs Fjord den 1. maj 1939. Følgeskrivelse om fundet og udtagningen den 11. juni 1975. Fundet og udtaget af mineralogen Eigil Nielsen den 13. juni 1939. Tilsend

                                                               • danske hundeslæde ekspedition
                                                               • ekspeditioner
                                                               • vardeberetninger
                                                                 2 45  

                                                                 Den Danske Hundeslæde Ekspedition 1938-1939. Elmar Drastrup og Finn Christoffersens vardeberetning. Scoresbydunsvarden, Ingolfs Fjord, den 21. maj 1939. 3 ark med 3 beskrevne sider. Fotografisk kopi af beretningen. Maskinskrevet redegørelse, 15 sider, for

                                                                 • danske hundeslæde ekspedition
                                                                 • ekspeditioner
                                                                 • Sirius Patruljen
                                                                 • slædepatruljer
                                                                 • vardeberetninger
                                                                   2 46  

                                                                   Dansk Thule- og Ellesmereland Ekspedition 1939-1940. Xerox-kopi af J. van Hauens beretning fra Antoinette Bay, Ellesmere Land den 4. maj 1940. 2 beskrevne sider. Maskinskrevet følgeskrivelse med redegørelse for fundet samt baggrund. Fundet og udtaget den

                                                                   • dansk thule- og ellesmere land ekspedition
                                                                   • ekspeditioner
                                                                   • på engelsk
                                                                   • vardeberetninger
                                                                     2 47  

                                                                     Affotograferinger af L. Mylius-Erichsens vardeberetninger, 8/8 1907 samt 12/9 1907. Ligger kun elektronisk.

                                                                     • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                                     • vardeberetninger
                                                                     • Mylius-Erichsen, Ludvig
                                                                     2 48  

                                                                     Fotografi af vardeberetning fra Hendrik Ø / Dragon Point fra geologisk ekspedition, geolog Peter Dawes og assistent Steen Skytte, 23. juli 1966. Varden oprindeligt brugt af Nares og 2. Thuleekspedition (se lb.nr. 25 og 31). Fundet af Erik B. Jørgensen 201

                                                                      Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                                                                      +45 3231 5055