Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 139
Carl Hartvig Ryder
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder arkivalier i forbindelse med J.A.D Jensens Ekspedition, Nordgrønlandsekspeditionen og Den Østgrønlandske Ekspedition. Det drejer sig blandt andet om dagbøger, notater, observationer, målinger, landtoninger, kort, korrespondance samt avisartikler.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    Enkelte fotografier fra St. Thomas, Vestindien, 1880-1881. Udtaget til fotosamlingen 2011-012.

    • fotografier
    1 2  

    Fotografier fra Island. (1888). Udtaget til fotosamlingen 2011-013.

    • fotografier
    1 3  

    Fotografier fra Island. (1888). Udtaget til fotosamlingen 2011-013.

    • fotografier
    1 4  

    Foredragsmanuskript om meteorologi i forbindelse med foredrag i Søliutenantselskabet samt vejrkort, 1882.

    • foredrag
    • kort
    • meteorologi
     1 5  

     Målinger og observationer ved Godthaab, 1882-1883.

     • meteorologi
     • observationer
      1 6  

      Indberetninger til Ryder om isforholdene i Vestgrønland, 1883.

      • breve
      • isforhold
      • meteorologi
       1 7  

       Nordboruinerne i Godthaab Distrikt. Notater og indberetninger - bl.a. breve fra grønlændere med oversættelse samt enkelte tegninger. 1880'erne

       • arkæologi
       • breve
       • nordboere
       • på grønlandsk
       • tegninger
         1 8  

         Foredragsmanuskript med vejrkort i forbindelse med foredrag i Arktisk Forening om den meteorologiske ekspedition til Godthåb, 1882-1883.

         • Arktisk Forening
         • ekspeditioner
         • foredrag
         • foreninger
         • kort
         • meteorologi
          1 9  

          Vandstandsmålinger ved kolonierne i Vestgrønland, 1883-1884.

          • hydrografi
          • målinger
           1 10  

           Opmålinger ved Sukkertoppen med skibet "Fylla" samt kort og skitser, 1884.

           • fylla (skib)
           • kort
           • opmålinger
           • skibe
           • tegninger
            1 11  

            Forskellige notater: Om "Proteus" 1883, om Greely Ekspeditionen 1884, og om amerikanske og engelske skibe på "besøg" i Sukkertoppen, Godthaab, Holsteinsborg og Aviguit.

            • amerikanere
            • ekspeditioner
            • englændere
            • Greely Ekspeditionen
            • notater
             1 12  

             Forskelligt: notater, kortskitser, målingskurver uden nærmere betegnelse, 1880'erne.

             • kort
             • målinger
             • notater
              1 13  

              Foredrag om de internationale polarstationer med vejrtabeller holdt i Søliutnantselskabet samt et brev til Royal Geographical Society, 1884.

              • breve
              • foredrag
              • meteorologi
              • vejrstationer
               1 14  

               Foredrag om Grønland i Hillerød Industriforening om blandt andet J.A.D. Jensens Ekspedition 1885.

               • ekspeditioner
               • foredrag
               • JAD Jensens Ekspedition
                 1 15  

                 Nordgrønlandsekspeditionen, 1886-1887 - instruks for Ryder som leder af ekspeditionen.

                 • ekspeditioner
                 • Nordgrønlandsekspeditionen
                  1 16  

                  Nordgrønlandsekspeditionen. forskellige observationer og notater, 1886-1887.

                  • ekspeditioner
                  • Nordgrønlandsekspeditionen
                  • notater
                  • observationer
                   1 17  

                   Nordgrønlandsekspeditionen - astronomiske observationer, 1886-1887.

                   • astronomi
                   • ekspeditioner
                   • Nordgrønlandsekspeditionen
                   • observationer
                    1 18  

                    Nordgrønlandsekspeditionen - regnskaber m.v., 1886-1887.

                    • ekspeditioner
                    • Nordgrønlandsekspeditionen
                    • regnskaber
                     1 19  

                     Nordgrønlandsekspeditionen - indberetninger til Commissionen, breve, håndtegnede kort (pga. størrelsen opbevares de håndtegnede kort separat i stålskab i kunstsamlingen).

                     • breve
                     • ekspeditioner
                     • indberetninger
                     • kort
                     • Nordgrønlandsekspeditionen
                      1 20  

                      Udkast til artikel "En vinter i Upernivik i Nordgrønland" (dansk og engelsk tekst), 1886-1887.

                      • manuskripter
                      • tidsskriftsartikler
                       1 21  

                       Foredrag om Nordgrønlandsekspeditionen holdt i Geografisk Selskab, 1886-1887.

                       • ekspeditioner
                       • foredrag
                       • Nordgrønlandsekspeditionen
                        1 22  

                        Tidsskriftsartikel om Nordgrønlandsekspeditionen "Den Danske Expedition til Nordgrønland i årene 1886-1887.

                        • ekspeditioner
                        • Nordgrønlandsekspeditionen
                        • tidsskriftsartikler
                         1 23  

                         "Fyllas" togt til Island. Tabel over dybhavstemperaturer, 1888.

                         • fylla (skib)
                         • målinger
                         • skibe
                          1 24  

                          "Fyllas" togt til Island. Manuskript: "Om Dybdelodninger og Temperaturmålinger", 1888.

                          • fylla (skib)
                          • målinger
                          • skibe
                           1 25  

                           Foredrag i Søliutenantselskabet vedrørende "Fyllas" togt til Island, 1888.

                           • foredrag
                           • fylla (skib)
                           • skibe
                            1 26  

                            Manuskript om mobilisering af Flåden, 1888-1889.

                            • flåden
                            • manuskripter
                             2 27  

                             Den Østgrønlandske Ekspedition - Ryders forslag til ekspeditionen, 1889.

                             • ekspeditioner
                             • østgrønlandske ekspedition
                               2 28  

                               Udkast til artikel om planen for Den Østgrønlandske Ekspedition, 1890.

                               • ekspeditioner
                               • på engelsk
                               • tidsskriftsartikler
                               • østgrønlandske ekspedition
                                 2 29  

                                 Manuskript til artikel om planen for Den Østgrønlandske Ekspedition, 1890.

                                 • ekspeditioner
                                 • på tysk
                                 • tidsskriftsartikler
                                 • østgrønlandske ekspedition
                                   2 30  

                                   Marineministeriets instruks for Ryder og andre deltagere på Den Østgrønlandske Ekspedition, 1891.

                                   • ekspeditioner
                                   • ekspeditionsplaner
                                   • instrukser
                                   • marineministeriet
                                   • østgrønlandske ekspedition
                                     2 31  

                                     Indkomne skrivelser. Ført i journal, nr. 1-164, 1890-1895.

                                     • ekspeditioner
                                     • korrespondance
                                     • østgrønlandske ekspedition
                                      2 32  

                                      Skrivelser til og fra Marineministeriet, 1889-1893.

                                      • korrespondance
                                      • marineministeriet
                                       2 33  

                                       Breve, 1889.

                                       • breve
                                        2 34  

                                        Breve fra Ryder til Fr. Jonstrup samt breve fra bl.a. Otto Sverdrup, Fr. Jonstrup, Gustav Holm, Frithiof Nansen, 1890.

                                        • breve
                                         2 35  

                                         Korrespondance med (og om) P. Daniel Bruun, 1890.

                                         • breve
                                          2 36  

                                          Breve fra Rangvald Knudsen før Den Østgrønlandske Ekspedition, 1890-1891.

                                          • breve
                                          • ekspeditioner
                                          • østgrønlandske ekspedition
                                            2 37  

                                            Breve, 1891-1893. Brevene er skannet og tilgængelige som PDF-filer.

                                            • breve
                                            • ekspeditioner
                                            • østgrønlandske ekspedition
                                            2 38  

                                            Brevudkast samt avisartikler.

                                            • avisartikler
                                            • breve
                                             2 39  

                                             Kopibog I, 1890-1891, udgående skrivelser i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                             • ekspeditioner
                                             • kopibøger
                                             • korrespondance
                                             • østgrønlandske ekspedition
                                               2 40  

                                               Kopibog II, 1891-1892, udgående skrivelser i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                               • ekspeditioner
                                               • kopibøger
                                               • korrespondance
                                               • østgrønlandske ekspedition
                                                 2 41  

                                                 Liste over skibet "Hekla"s besætning, 1891-1892.

                                                 • besætninger
                                                 • Hekla
                                                 • skibe
                                                   2 42  

                                                   Ordrebog, 1891-1892, for Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                                   • ekspeditioner
                                                   • ordrebøger
                                                   • østgrønlandske ekspedition
                                                     2 43  

                                                     Plan over skibet "Hekla".

                                                     • ekspeditioner
                                                     • Hekla
                                                     • konstruktionstegninger
                                                     • skibe
                                                     • østgrønlandske ekspedition
                                                       3 44  

                                                       Arkivalier i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition: Proviantlister, prisliste over J.D. Beauvais Conserves og Delikatessehandel samt korrespondance mellem denne fabrik og Carl Hartvig Ryder, enkelte breve/korrespondance, inventarlister, gods- og

                                                       • breve
                                                       • inventar
                                                       • korrespondance
                                                       • proviant
                                                       • småtryk
                                                       • udstyr
                                                         3 45  

                                                         Carl Hartvig Ryders dag- og notesbøger fra Den Østgrønlandske Ekspedition, i alt 6 bind, som ligger separat i to små arkivæsker ovenpå arkivkasserne. Æske 1 indeholder Dagbog nr. 2, 21. august 1891 - 6. januar 1892 samt Dagbog nr. 3, 7. januar - 1. august

                                                         • dagbøger
                                                         • ekspeditioner
                                                         • landtoninger
                                                         • målinger
                                                         • notater
                                                         • notesbøger
                                                         • observationer
                                                         • østgrønlandske ekspedition
                                                           3 46  

                                                           Tømrer Threms dagbog fra Den Østgrønlandske Ekspedition 1890-1892.

                                                           • dagbøger
                                                           • ekspeditioner
                                                           • østgrønlandske ekspedition
                                                             3 47  

                                                             Skrivelse fra Carl Hartvig Ryder til Bay, Hartz og Deichmann med klage over deres pligtforsømmelser, dateret Stationen på Danmarks Ø 9. februar 1892. Skrivelsen er skannet og tilgængelig som PDF-fil.

                                                             • ekspeditioner
                                                             • ekspeditionsdeltagere
                                                             • korrespondance
                                                             • østgrønlandske ekspedition
                                                             3 48  

                                                             Meteorologiske kladdejournaler, 1891.

                                                             • ekspeditioner
                                                             • meteorologi
                                                             • målinger
                                                             • observationer
                                                             • østgrønlandske ekspedition
                                                               3 49  

                                                               Kortmateriale, blandt andet farvelagt kort af Hekla Havn 1892 og farvelagt kort af de indre fjordarme i Scoresbysund 1892.

                                                               • ekspeditioner
                                                               • kort
                                                               • østgrønlandske ekspedition
                                                                 3 50  

                                                                 Landtoninger, kort m.v.

                                                                 • ekspeditioner
                                                                 • kort
                                                                 • landtoninger
                                                                 • østgrønlandske ekspedition
                                                                  3 51  

                                                                  2 rapporter til Carl Hartvig Ryder: Den ene er i forbindelse med rejsen til Hold with Hope 20-21 juli 1891, og den anden er i forbindelse med en rejse med afgang fra Hekla Havn og nordpå 1891.

                                                                  • ekspeditioner
                                                                  • rapporter
                                                                  • østgrønlandske ekspedition
                                                                    3 52  

                                                                    Hydrografiske målinger, strømsedler, 1891-1892.

                                                                    • ekspeditioner
                                                                    • hydrografi
                                                                    • strømsedler
                                                                    • østgrønlandske ekspedition
                                                                      3 53  

                                                                      Forskelligt materiale fra Den Østgrønlandske Ekspedition: hydrografiske målinger, isforhold, fortegnelse over teltpladser, fortegnelse over bjørneskind og ræveskind, liste over fotografisk materiale, kasse- og regnskabsbog

                                                                      • ekspeditioner
                                                                      • fauna
                                                                      • fotografier
                                                                      • Hekla
                                                                      • hydrografi
                                                                      • isforhold
                                                                      • regnskaber
                                                                      • ræve
                                                                      • skibe
                                                                      • skind
                                                                      • østgrønlandske ekspedition
                                                                        4 54  

                                                                        Forskellige notesbøger indenfor blandt andet opmåling, kortlægning, magnetisme og hydrografi i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                                                        • Hekla
                                                                        • hydrografi
                                                                        • kortlægning
                                                                        • magnetisme
                                                                        • notesbøger
                                                                        • observationer
                                                                        • opmålinger
                                                                        • skibe
                                                                          4 55  

                                                                          Carl Hartvig Ryders beretning om Den Østgrønlandske Ekspedition, 1891-1892.

                                                                          • beretninger
                                                                          • ekspeditioner
                                                                          • østgrønlandske ekspedition
                                                                            4 56  

                                                                            Fortegnelse over beboere i Angmagssalik Distrikt, september 1891.

                                                                            • befolkning
                                                                            • ekspeditioner
                                                                            • folketælling
                                                                            • østgrønlandske ekspedition
                                                                              4 57  

                                                                              Foredrag om Den Østgrønlandske Ekspedition, holdt i Geografisk Selskab 31. oktober 1892

                                                                              • ekspeditioner
                                                                              • foredrag
                                                                              • østgrønlandske ekspedition
                                                                                4 58  

                                                                                Om anlæg af stationen ved Angmagssalik, 1893.

                                                                                • ekspeditioner
                                                                                • østgrønlandske ekspedition
                                                                                  4 59  

                                                                                  Avisudklip og breve vedrørende den islandske flagsag, 1906-1907.

                                                                                  • avisudklip
                                                                                  • breve
                                                                                  • flag
                                                                                   4 60  

                                                                                   Carl Hartvig Ryders videnskabelige data,oversigt over hans deltagelse i de forskellige ekspeditioner samt biografiske oplysninger, formentlig nedskrevet med henblik på ansøgning om stillingen som Direktør for Meteorologisk Institut, 1907.

                                                                                   • biografiske oplysninger
                                                                                    4 61  

                                                                                    Avisudklip om Ryders udnævnelse til Direktør for Meteorologisk Institut, 1907.

                                                                                    • avisudklip
                                                                                    • biografiske oplysninger
                                                                                     4 62  

                                                                                     Avisudklipp fra 31. januar 1905 "Det grønlandske spørgsmål" skrevet af Carl Hartvig Ryder samt kladde "Skal grønlænderne ødelægges? Afsluttende bemærkning til Provst Schultz-Lorentzen", dateret 13. december 1910.

                                                                                     • avisudklip
                                                                                     • manuskripter
                                                                                      4 63  

                                                                                      Artikelmanuskript "Paa Opmaaling i Grønland" til Almanakken.

                                                                                      • kortlægning
                                                                                      • manuskripter
                                                                                      • tidsskriftsartikler
                                                                                       4 64  

                                                                                       Korrespondance til Geographische Blätter, Bremen. "Danske undersøgelser i Grønland"

                                                                                       • korrespondance
                                                                                        4 65  

                                                                                        Beregning af konstanterne for Stamffers apparat.

                                                                                          4 66  

                                                                                          To trykte kort over Grønland. Med rødt blæk er indtegnet Pearys kortlægning i Nordgrønland samt kortlægning i Scoresby Sund 1892.

                                                                                          • kort
                                                                                          • kortlægning
                                                                                           4 67  

                                                                                           Ældre kortmateriale: forskellige trykte kort "Isforholdene i Farvandene Øst for Grønland og Spitsbergen samt i Davis Strædet 1895", "Lars Møllers Tryk fra Grønland, Oversigtskort over de Eskimoiske Kystlande", "Northhumberland Inlet", "Fiskenæssets Distri

                                                                                           • kort

                                                                                            Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                                                                                            +45 3231 5055