Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 453
Jens Fabricius
Beskrivelse: Jens Fabricius' samling giver en bred indsigt i Danmarks Meteorologiske Instituts aktiviteter fra 1960'erne til 1990'erne. Samlingen byder således på omfattende materiale vedrørende Iscentralen i Narsarsuaq, Den Grønlandske Istjeneste samt diverse lokale og internationale projekter, som Danmarks Meteorologiske Institut har været involveret i siden 1960'erne. Samlingen giver delvis også et indblik i den teknologiske udvikling inden for satellitbilleder, fotogrammetri samt hav-, is- og vejrobservationer (jf. fotogrammetrisk materiale og andet fotomateriale under fotosamlingen 2012-004). Bemærk venligst, at en del af samlingen er klausuleret, idet den omfatter fortroligt materiale vedrørende Jens Fabricius' person. Nærmere information følger ved henvendelse til Arktisk Instituts personale.

Samlingen indeholdt også reproduktioner af Harald Moltkes oliemalerier af nordlys (1899-1901) og Birthe Dallands oliekridtpasteller (1976). Alle reproduktioner findes i kunstsamlingen under følgende K-numre: K 079 - Harald Moltke og K 080 - Birthe Dalland.

Samlingen indeholder også en stor del fotogrammetrisk materiale sammen med kort. Alt foto- og kortmateriale findes under accessionsnummer 2012-004.

Lb.nr. 26 udtaget fra 2012-004 (dias)
Giver: Fam. Fabricius
Accessionsdato:
Klausuler: OBS! En del af samlingen er klausuleret på grund af personalesager.

Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 465, Canadiske isundersøgelser i Robeson Kanalen.
Emneord:
Personer:

Arkivfonden indeholder nedenstående


Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
1 1  

Iscentralen Narsarsuaq


Relaterede fonde til dette løbenummer:
 • A 001, Morten Pedersen Porsild
 • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
 • A 034, Navigatør Ejnar S. Pedersen, SAS, Sverige
 • A 043, Ib Poulsen
 • A 050, Barkskibet Thorvaldsen
 • A 060, North East Greenland Expedition 1960
 • A 465, Canadiske isundersøgelser i Robeson Kanalen.

1 1 1 Materiale vedrørende iscentralens historie, jubilæer, dagbog med kort, presseklip.  1 1 2 Materiale vedrørende personalesager.   1 1 3 Materiale vedrørende teknikerbistand og personalesager.    1 1 4 Diverse regnskabsbilag og andet administrativt materiale.     1 1 5 Vandrerkort over området Narsarsuaq-Narsaq-Qaqortoq.      1 2  

      Den Grønlandske Istjeneste.
       1 2 1 Administrativt materiale vedrørende Den Grønlandske Istjeneste.        1 2 2 Den Grønlandske Istjeneste. Tjenesterapporter.         1 2 3 Materiale vedrørende indkøb af GPS og tilslutning til radar.          1 2 4 Materiale vedrørende møder med teletjenesten.           1 2 5 Den Grønlandske Istjeneste. Administrativt materiale samt tjenesterapporter (inkl. fotografier).            1 2 6 Ismeldetjenesten.             1 2 7 Materiale vedrørende skibsfarten ved Grønland.              1 2 8 Grønlandske ismeldinger.               2 2 9 Oplysninger vedrørende isforekomster.                2 2 10 Materiale vedrørende isforhold i de grønlandske farvande.                 2 2 11 Kort over isforholdene i de arktiske have - 1912.                  2 2 12 Kort over området ved Maniitsoq og Sisimiut (vedrørende flyfotografier).                   2 2 13 Kort over årlig iscyklus ved Grønland; World Aeronautical Chart Cape Cort Adelaer (1952).                    2 3  

                    Personalesager vedrørende J.S. Fabricius
                     2 3 1 J.S. Fabricius 1967-76                      2 3 2 J.S. Fabricius 1977                       3 3 3 J.S. Fabricius 1978, 19/1-26/5                        3 3 4 J.S. Fabricius 1978, 1/6-22/12                         3 3 5 J.S. Fabricius 1979                          3 3 6 J.S. Fabricius 1980-85                           3 3 7 J.S. Fabricius 1995                            4 4  

                            Havisforskermøder.
                             4 4 1 Nordiske havisforskermøder 1980-86.                              4 4 2 Overheadprojektorpræsentation (hører sammen med indholdet i lb.4, enh.1)                               4 5  

                               Rapport vedrørende Kajakekspedition 1984-85.
                                4 6  

                                Materiale vedrørende Sokkelsagen.
                                 4 6 1 Sokkelsagen, feb-okt 1967.                                  4 6 2 Sokkelsagen 1968.                                   4 6 3 Sokkelsagen 1969.                                    5 6 4 Sokkelsagen 1970-72.                                     5 7  

                                     Danmarks Meteorologiske Institut og Istjenesten.
                                      5 7 1 Materiale vedrørende diverse projekter og andet administrativt materiale 1977-93.                                       5 7 2 Regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale 1979-1993.                                        5 7 3 Pressemeddelelser og diverse noter.                                         5 8  

                                         Danmarks Meteorologiske Institut og Istjenesten. Diverse projekter.
                                          5 8 1 Materiale vedrørende indkøb af Digitalfax.                                           5 8 2 Korrespondance med Forsvarskommando vedrørende måling af havistemperaturer (inkl. fotografier).                                            5 8 3 Flyvetjenesten i Narsarsuaq samt materiale vedrørende nedlæggelsen af flyvetjenesten - 1990.                                             5 8 4 Vedel-rapport til Vedel-komiteen 1959.                                              5 8 5 Materiale vedrørende Geopaedia.                                               5 8 6 Materiale vedrørende nordisk samarbejde inden for arktisk forskning.                                                5 8 7 Materiale vedrørende US samarbejdet.                                                 6 8 8 Faksimilieundersøgelser.                                                  6 8 9 Vestisprojekt 1976.                                                   6 8 10 Greenland Sea Project 1986.                                                    6 8 11 Greenland Sea Project 1988                                                     6 8 12 Greenland Sea Project 1989.                                                      6 8 13 Greenland Sea Project 1992.                                                       7 9  

                                                       Danmarks Meteorologiske Institut og Istjenesten.
                                                        7 9 1 Diverse projekter og internationalt samarbejde 1960-67.                                                         7 9 2 Diverse projekter, projektforslag og samarbejdsforslag 1972-73.                                                          7 9 3 Diverse projekter 1975-76.                                                           7 9 4 Diverse projekter 1977-79.                                                            7 9 5 Diverse projekter 1981.                                                             8 9 6 Diverse projekter 1982-83, 1986.                                                              8 9 7 Diverse projekter og rapporter 1990-93.                                                               8 10  

                                                               Projektet SAR-580.
                                                                8 10 1 Dokumentation vedrørende projektet SAR-580.                                                                 8 10 2 Fotografier vedrørende projektet SAR-580.                                                                  8 11  

                                                                  Ferskvandtilførslen til Tunugdliarfik Fjorden (dokumentation og kort).
                                                                   8 12  

                                                                   Projektet SURSAT april 1979 (inkl. kort).
                                                                    9 13  

                                                                    Grønland og Iscentralen Narsarsuaq (1957-59). Dagbøger, kassebøger, målebøger, adressebøger.
                                                                    9 13 1 Grønland og Iscentralen Narsarsuaq. Dagbøger (1957-59).                                                                    9 13 2 Grønland og Iscentralen Narsarsuaq. Kassebøger og målebøger.                                                                    9 14  

                                                                    Jens Snellman Fabricius' skoleembedseksamen (1958-59). Speciale: ''Gletscherændringer indenfor arktik, deres årsager og geografiske konsekvenser.''


                                                                    Relaterede fonde til dette løbenummer:

                                                                    9 15  

                                                                    Materiale vedr. civilingeniør Marius Ib Nyeboe (1867-1946).
                                                                     10 16  

                                                                     "Marginal Ice Zone Experiment" (MIZEX) - kopier af projektets beskrivelse samt kopier af korrespondancen omfattende bl.a. Ministeriet for Grønland, KVUG, DMI (1982-84).


                                                                      Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                                      • A 002, H. Dan Møller
                                                                      • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
                                                                      • A 465, Canadiske isundersøgelser i Robeson Kanalen.
                                                                      • A 501, Jørgen Taagholt

                                                                      10 17  

                                                                      Teknisk materiale vedrørende observationer i Peary Land (1978-80).


                                                                       Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                                       • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
                                                                       • A 500, Peary Land Fonden
                                                                       • A 501, Jørgen Taagholt

                                                                       10 18  

                                                                       Dansk Geoteknik og Dansk Hydraulisk Institut. Materiale vedrørende rådgivningsydelser til offshore udvikling i Grønland (1992).


                                                                        Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                                        • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
                                                                        • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                                                        • A 388, Hjemmestyrekommissionen
                                                                        • A 500, Peary Land Fonden
                                                                        • A 501, Jørgen Taagholt

                                                                        10 19  

                                                                        Materiale vedrørende afsløringen af mindeplade for Eigil Knuth den 4. juni1998.


                                                                        Relaterede fonde til dette løbenummer:

                                                                        10 20  

                                                                        Avisartikler, presseudklip, manuskripter og presserelateret materiale.


                                                                         Relaterede fonde til dette løbenummer:

                                                                         10 21  

                                                                         Korrespondance, referater, rapporter og notater vedrørende diverse forskningsprojekter (informationsudveksling mellem statslige organer og forskningsenheder fra bl.a. Danmark, Norge og Canada, 1981-83).


                                                                          Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                                          • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
                                                                          • A 026, Ministeriet for Grønland
                                                                          • A 501, Jørgen Taagholt

                                                                          10 22  

                                                                          Diverse korrespondance til Jens Fabricius i perioden 1995-97.


                                                                          Relaterede fonde til dette løbenummer:

                                                                          11 23  

                                                                          Dokumenter fra The Northern Sea Route Expert Meeting i Tromsø d. 13-14 oktober 1992
                                                                          11 24  

                                                                          Korrespondance og info vedrørende The Northern Sea Route Expert Meeting i Tromsø d. 13-14 oktober 1992
                                                                          11 25  

                                                                          Dokumenter o.l. der inddirekte relaterer sig til The Northern Sea Route Expert Meeting i Tromsø d. 13-14 oktober 1992
                                                                          11 26  

                                                                          Artikler og kort vedr. Lauge Kochs ekspedition i 1955                                                                          Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                          11 27  

                                                                          Fødselsdagskort fra Jørgen Svensson (udtaget fra fotosamling, 2015-010, p49291)
                                                                          Fotosamlingen

                                                                          Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

                                                                          Dokumentarkivet

                                                                          Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.