Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 500
Peary Land Fonden
Beskrivelse: Samlingen rummer en meget stor mængde materiale fra kunstneren, polarforskeren og forfatteren Eigil Knuths liv. Dokumenterne i A 500 byder på stor variation, og repræsenterer ikke kun Knuths ekspeditions- og kunstnerkarriere i detaljer, men også hans barndom, opvækst, ungdom og alderdom. Samlingen har en anselig mængde private breve til/fra venner og familie, og korrespondance af forskellig art. Mange breve er sorteret efter dato, og ofte er der vedlagt et gennemslag af Knuths egne svar, således at en brevkorrespondance kan følges af læseren.
Samlingen rummer desuden: Skolehæfter, børnetegninger, private dagbøger, skitser, kladder, avisudklip, digte, manuskripter, ekspeditionsregnskaber, kalendere, notesbøger, julekort og hilsner, diplomer, medlemskort m.m.

Kasse 51, lb.nr. 15-47 er udtaget til kortarkivet.

Foruden dokumentsamlingen, findes et stort antal dias, positiver og negativer under Acc. Nr. 2011-007.

Dertil kommer et udvalg af Knuths skulpturer, etnografika og forsk. genstande fra hans private hjem. På Arktisk Institut findes yderligere et vitrineskab, et skrivebord og tre drejebænke fra Knuths atelier.

I samlingen er desuden en del kassettebåndoptagelser. Disse er udtaget til lydarkivet, registreret under L027 og digitaliseret. Optagelserne kan streames på www.arktiskebilleder.dk

Udvalgte elementer af samlingen er skannet og tilgængelige som PDF-filer.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    0 1  

    1. Peary Land ekspedition 1947-1950
     1 1 1 "Dansk Pearyland Ekspedition, Forekspeditionen 1947, Ekspeditionens videreførelse". Rapport, 2 eks. Med håndskrevne rettelser samt løstliggende regnskaber.


     Relaterede personer til denne enhed
     1 1 2 Særtryk af Geografisk Tidsskrift, 50. bind 1950. "Eigil Knuth: Dansk Pearyland Ekspedition. Sidste års meteorologi og topografisk overblik".


     Relaterede personer til denne enhed
     1 1 3 Særtryk af "Beretninger vedrørende Grønland" Nr. 1-1951. "9. Dansk Pearylands ekspedition 1947/1951 under ledelse af Eigil Knuth."


     Relaterede personer til denne enhed
     1 1 4 "Samlet Rapport" og "Samlet rapport - indledning". Planer og dokumenter i relation til udarbejdelsen af ekspeditionsrapporten (se A500 Lb.nr. 1.1). Herunder "Det videnskabelige arbejde under overvintringen 1948-1949", "Slæderejserne 1948-49, rapporter" m.     1 1 5 "Arbejder i Grønland, Rapporter 1948-49" samt 1949-50.


     Relaterede personer til denne enhed
     1 1 6 "Regnskaber (omposteret opstilling foretaget af Knuth)".


     Relaterede personer til denne enhed
     1 1 7 "Instrukser til skibe og luftfartøjer". Læg med flere dokumenter. Herunder breve fra: Flyvevæsenet 1948, Grønlands Styrelse 1948, Marineministeriet 1948


     Relaterede personer til denne enhed
     2 1 8 "Dyr, observerede eller skudte." Mappe indeholdende lister over skudte eller fangede dyr, Pearyland. Korrespondance med zoolog Palle Johnsen.


     Relaterede personer til denne enhed
     2 1 9 "Dansk Pearyland Ekspedition - Kartografiske Iagttagelser". Mappe med kortmateriale. Trykte kort, Kortskitser: "Slæderejser foråret 1950". 4 kysttegninger af Høeg Hagen (fra MoG). Postkort med lille skitse og notater. Ark. Tegning af shelter.


     Relaterede personer til denne enhed
     2 1 10 "Dansk Pearyland Ekspedition - breve mellem ekspeditionsdeltagerne". Mappe med maskin- og håndskrevne breve til Eigil Knuth.


     Relaterede personer til denne enhed
     2 1 11 Peary Land Ekspeditionen - korrespondance med Lauge Koch 1946.


     Relaterede personer til denne enhed
     2 1 12 "Dansk Pearyland Ekspedition - Slæderejser". Mappe m. diverse optegnelser, meddelelser og proviantlister. Lille tegning af knælende og øl(?)skænkende munk.     2 1 13 "Opgørelser og Slæderejsedepoter i Pearyland og Nordligste Ø. Grønland".     2 1 14 "Dansk Pearyland Ekspedition Kronologi I-VI (1946-1953). 6 mapper. Læg a-b.


     Relaterede personer til denne enhed
     3 1 15 "Overvintringsstation Nordbase. Dansk Pearyland Ekspedition 1948". Aage Sahlertz, grundplanstegninger mm.


     Relaterede personer til denne enhed
     3 1 16 "Dansk Pearyland Ekspedition. Navngivningen". Mappe med kort og stednavne

     Relaterede fonde til denne enhed:

     3 1 17 Data fra Peary Land-flyvningerne 1948.     3 1 18 "Pearyland-Ekspedition. Videnskabelige Opgaver". Mappe med mange breve vedr. naturvidenskabelige emner.     0 1 19 "test"      3 1 20 Dokumenter vedr. publiceringer af bøger og artikler efter Peary Land Ekspeditionen.

      Relaterede fonde til denne enhed:

      4 1 21 Deltagere på ekspeditionen: Navne, oplysninger, hold, lægeattester, ansøgninger til ekspeditionen, forskellig korrespondance. Læg a-e

      Relaterede fonde til denne enhed:
      Relaterede personer til denne enhed
      5 1 22 Telegrammer fra M/S Telesia.

      Relaterede fonde til denne enhed:

      5 1 23 Korrespondance med Viceadmiral A.H. Vedel fra Marineministeriet. Ang. gager for sommerholdet 1949, flyvninger for ekspeditionen, uddrag af telegrammer mm.


      Relaterede personer til denne enhed
      5 1 24 Korrespondance med Grønlands Styrelse og Statsministeriet. Ang. forskellige emner. Regninger, salg af ræveskind, fragt, ansættelse af 2 grønlændere til ekspeditionen mm.

      Relaterede fonde til denne enhed:

      5 1 25 Samtaler over Værløse Radio.

      Relaterede fonde til denne enhed:

      5 1 26 Telegrammer: "Kontoret" og Grønland, Godthaab telegramudveksling, Noteudveksling Zackenberg - Brønlundfjord. Grønland-København sommeren 1949, Reykjavik, Paris 1948. Læg a-c.

      Relaterede fonde til denne enhed:

      6 1 27 Korrespondance med Kåre Rodahl.       6 1 28 "Goodale". Mappe med dokumenter vedr. den amerikanske observatør.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        6 1 29 Ekspeditionens bibliotek. Boglister og index over medbragte bøger.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        6 1 30 Lejrudstyr. Bestillingskatalog fra "Camtors", inventarlister, tilbud fra Friluftsmagasinet.

        Relaterede fonde til denne enhed:
        • A 121, Niels Otto Christensen

        6 1 31 Slæder, hunde og hundefoder. Korrespondance med tømrermester Viggo Pedersen.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        6 1 32 Husgeråd bestilt fra "Billigheden" i Torshavnsgade 1948.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        6 1 33 Radiomateriel.        6 1 34 Beholdningsopgørelser. Zackenberg, Brønlundfjord.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        6 1 35 Videnskabeligt instrumentel. Beholdningslister, korrespondance med Holmen, udlånslister og hjemkaldelsesbreve til ekspeditionsdeltagere.

        Relaterede fonde til denne enhed:
        Relaterede personer til denne enhed
        6 1 36 Flytransport. Reklamemateriale for LARK -maskine og Bell-hellikopter. Salgstilbud på hellikopteren indhentet til Søværnets Flyvevæsen 1948. Esso Aviation - flyvebenzin.        6 1 37 Besejling på ekspeditionen. Kaptajn Jørgensens afløser ved sygdom, Program for s/s Gustav Holm . Uniform Time Charter 1948.


        Relaterede personer til denne enhed
        6 1 38 Fiskefartøjet "Anne". Diverse Dokumenter.        7 1 39 Motorbåde på ekspeditionen. Breve og reklamemateriale.        7 1 40 M/S Gamma og S/S Godthaab. Følgesedler og skibspapirer.        7 1 41 M/S Telesia. Regnskab, instruks, godsfortegnelse, skibsbemandingsliste, mm.


        Relaterede personer til denne enhed
        7 1 42 Udrustning 1949

        Relaterede fonde til denne enhed:

        7 1 43 Beklædning, soveposer og ski. Udrustning 1948.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        7 1 44 Udrustning 1950

        Relaterede fonde til denne enhed:

        8 1 45 Information vedr. næringsmidler. Tillæg til Fru Constantins Kogebog.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        8 1 46 Proviant 1947-50. Læg a-b.

        Relaterede fonde til denne enhed:
        • A 121, Niels Otto Christensen

        9 1 47 Regnskaber, bestillinger, lastelister 1947-50. Læg a-d        10 1 48 Rekvisitioner 1947-1949

        Relaterede fonde til denne enhed:
        Relaterede personer til denne enhed
        10 1 49 Poststempler fra Pearyland 1948-49. Kvitteringer og bestillinger.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        10 1 50 Regninger 1948-49

        Relaterede fonde til denne enhed:

        10 1 51 Vedr. aftalen mellem Dansk Peary Land Ekspedition og Supply Press. Juridisk korrespondance ml. redaktør Malling, Ebbe Munck og landsretssagførere.


        Relaterede personer til denne enhed
        10 1 52 Artikler/udkast til ARCTIC 1949. Bidrag fra Johannes Troelsen, Kjeld Holmen, Børge Fristrup, Palle Johnsen og Eigil Knuth. 1949.


        Relaterede personer til denne enhed
        10 1 53 Ekspeditionsrapport til publicering i Polar Record. Inkl. korrespondance før trykning.        10 1 54 Håndbog over Peary Land Ekspeditionen 1948. Håndbogen er en samling dokumenter med praktiske oplysninger om deltagere, transport, arbejdsgange m.m.        11 1 55 Diverse korrespondance 1946-47. Vedrørende planlægning af ekspeditionen m.m. Ordnet alfabetisk.        11 1 56 Modtagne breve 1947-48. Ordnet alfabetisk.


        Relaterede personer til denne enhed
        12 1 57 Modtagne breve 1948-50. Ordnet alfabetisk.


        Relaterede personer til denne enhed
        13 1 58 Kopier af breve 1948. Ordnet alfabetisk.


        Relaterede personer til denne enhed
        13 1 59 Afsendte breve 1948-1949.


        Relaterede personer til denne enhed
        14 1 60 Brochurer og reklamer for flyvemaskiner, både, vindmøller og andet ekspeditionsudstyr. Læg a-b        14 1 61 Dagbog fra Peary Land 26. februar -2. marts 1949 samt fra 3. januar - 1. april 1950 + dublet.


        Relaterede personer til denne enhed
        14 1 62 Stor, sort regnskabsbog mrk. "Dansk Peary Land Ekspedition". Vedlagt diverse forsikringsdokumenter. (Stort format).

        Relaterede fonde til denne enhed:
        Relaterede personer til denne enhed
        0 2  

        2. Peary Land ekspedition 1963
        15 2 1 Den 2. Pearyland Ekspedition. Rapport ved Eigil Knuth. Inkl. takkebreve fra modtagere af eksemplarer af rapporten .


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 2 "Den 2-den Peary Land Ekspedition. Rapport". Inkl. Håndtegnet kort (Jørgen Brønlund Fjord), og læggene "Observerede Moskusokser", "Besøg i Brønlundhus", "Lånte Sager".


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 3 "Deltagernes originale rapporter".        15 2 4 "Den 2-den Peary Land Eksp. Bearbejdelse".


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 5 "Peary Land 1963. Korrespondance." Læg med breve fra bl.a. Chief of Alaska Terrain & Permafrost Section og Svend Erik Bendix Almgreen.


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 6 "Komitémødet 18/1 -63". Læg med referat af mødet i komiteen for 2. Peary Land Ekspedition.


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 7 "Den 2-den Peary Land Ekspedition. Data". Læg med brevkorrespondance samt adresse- og deltagerliste.


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 8 "2-den Peary land Ekspedition Sommer 1963. Helhedsprogram og Budget". Læg med arbejdsprogram for sommeren 1963, breve (bl.a. fra A. Weidick ang. kvartærgeologi), Thorkild Høy, Ellitsgaard-Rasmussen m.fl.


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 9 2-den P.L. Ekspedition 1963. Diverse udstyr." Læg med bl.a. Knuths forespørgsel om udlån af faldskærme fra Den Kgl. Grønlandske Handel til 2. Danske Peary Land Ekspedition.        15 2 10 "Financiering." Blå mappe med især besvarelser på ansøgninger fra diverse fonde. Herunder korrespondance med den danske ambassadør i USA Henrik Kaufmann (1963).        15 2 11 "2-den Peary Land Ekspedition. Kronologi I. Forhistorie." Læg forsk. dokumenter fra optakten til 2. Peary Land Ekspedition: Avisudklip, breve mellem E. Knuth & R. Spärck 1961, P.V. Glob 1960, Helge Larsen 1957. Også beregninger af udgifter m.m.


        Relaterede personer til denne enhed
        15 2 12 "2-den Peary Land Exp. Kronologi II. Ekspeditionen i 1963". Læg med div. brevveksling umiddelbart før og efter ekspeditionen i 1963. Bl.a. kredslæge Jens Jensens lovning om bøf med røræg og snak om frysetørret lejrproviant.


        Relaterede personer til denne enhed
        16 2 13 Diverse dokumenter og overenskomster mellem ekspeditionsdeltagerne Thorkild Høy, Per Kirkeby og Kurt Olsen. Ordnet i 3 separate læg.

        Relaterede fonde til denne enhed:

        16 2 14 Korrespondance med Einar Gade Jørgensen, Station Nord. Telegrammer og breve - primært praktiske aftaler om proviantering og udstyr.


        Relaterede personer til denne enhed
        16 2 15 Lille regnskabsbog for 1963. Diverse kvitteringer vedlagt. (Gl. reg: 11.2).        16 2 16 Dagbog over det kvartærgeologiske arbejde udført på 2. Danske Pearyland Ekspedition 1963, Per Kirkeby (gennemslag). (Gl. reg:4.2).        16 2 17 "Påtænkt ny ekspedition til Pearyland-området". Officielle breve, financiering m.m. 1957-1963.        16 2 18 Fortrolige breve ang. realiseringen af en ny Peary Land Ekspedition. Peter Freuchen, Helge Larsen m.fl.

        Relaterede fonde til denne enhed:
        • A 078, 5. Thule Ekspedition
        • A 251, Peter Freuchen
        • A 328, Breve fra Peter Freuchen til familien i Danmark
        • A 446, Peter Freuchen Arkivet
        • A 489, Peter Freuchen
        Relaterede personer til denne enhed
        0 3  

        3. Peary Land ekspedition 1964
         17 3 1 "Den 3Die Peary Land Ekspedition. Rapport ved Eigil Knuth". (Færdigleveret 1965). Indeholder desuden løse takkebreve for rapporten samt liste over modtagere.


         Relaterede personer til denne enhed
         17 3 2 "3-die Peary Land Ekspedition. Udvikling". Proviant, korrespondance m. Søværnskommandoen, Ministeriet for Grønland, telegrammer.         17 3 3 "3-die Peary Land Eksp. Bearbejdelse". Læg med brev til/fra Palle Johnsen, Lauritz Alling Hansen mfl.         17 3 4 "3-die Peary Land Ekspedition. Telegrammer, 1964". Lægger indeholder telegrammer, især fødselsdagsønsker til Knuth på Station Nord. Alle fra 1964.


         Relaterede personer til denne enhed
         17 3 5 "Toldafgift-sagen". Korrespondance med Ministeriet for Grønland 1963, vedr. afgiftspligt ved indførsel af varer i grønlandske landsdele. På vegne af P.L. Eksp. beder E.K. om dispensation for indførsel af "opstramningsmidler" (Tobak, chokolade, spiritus).

         Relaterede fonde til denne enhed:
         Relaterede personer til denne enhed
         17 3 6 Lille regnskabsbog for 1964-64 (3. Peary Land Ekspedition og forberedelsesarbejdet til 4. Peary Land Ekspedition). Diverse bilag er vedlagt.


         Relaterede personer til denne enhed
         0 4  

         Før Peary Land - Knuths tidlige år i Grønland
          18 4 1 Vesterbygden 1932-34. Dagbog fra Ujaragssuit (Godthåbsfjorden) 1932 og 1934. Udgravning af nordbogård og kirkeplads med Aage Roussel. 6 sider.


          Relaterede personer til denne enhed
          18 4 2 Kangerdlugssuaq 1935. Dagbog fra Østgrønland (Kap Edvard Holm). Ombord i Quest, udgravninger på skærdgårdshalvø, Kangerdlussuaq. 11+27 sider.


          Relaterede personer til denne enhed
          18 4 3 Vesterbygden 1935. Dagbog "I+II" fra "M/S Disko", nordbo-udgravninger i Godthåbsfjorden m.m. 209 sider.          18 4 4 Vesterbygden 1945. Kopi af artiklen/rapporten "Nordbopladserne ved vesterbygdens flodmarker", samt kortskitser og notater til samme. Korrespondance om afhandlingens færdiggørelse med Aage Roussel m.fl.


          Relaterede personer til denne enhed
          18 4 5 "Bidrag til Vesterbygdens Topografi". Afhandling af Eigil Knuth (publ. i Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift). Manuskript, skitser, korrespondance.


          Relaterede personer til denne enhed
          18 4 6 Regnskaber fra ekspeditionen til Godthåb 1945. Korrespondance med museumsinspektør C. L. Vebæk om regnskabet og befrielsen.


          Relaterede personer til denne enhed
          18 4 7 "Grønlandsturen 1945 - Første forskningsrejse efter krigen. Vesterbygden 1945". Oversigt med datoer. En blanding af fotos, dokumenter og ruintegninger fra turen. Sidstnævnte er fra lokaliteten Qarajat.


          Relaterede personer til denne enhed
          0 5  

          Andres ekspeditioner
           19 5 1 "2 Franske Ekspeditioner NØ Grønland 1983, 1989". Dokumenter samlet af Knuth vedr. "Speleological Expedition to the North East Greenland". Desuden udredende brev om et ulvedrab ved Loch Fyn, på fransk og dansk.
           • kommissionen for videnskabelige undersøgelser i grønland (kvug) - [søg billeder]           19 5 2 "Mylius-Erichsen Minde-Eksp." Mappe med udgivelser fra Mylius Erichsens Mindeekspedition årgang '89 og '93, brev fra Finn Rasmussen, div. fotokopier af billeder og kort samt sider fra MoG. Henvendelse fra J. Bruhn-Møller ang. interesse i Dk. Eks

           Relaterede fonde til denne enhed:
           • A 300, Danmark-Ekspeditionen
           Relaterede personer til denne enhed
           19 5 3 "Avisudklip Danmark Ekspd. + Div. Mindeekspd." Mappe indeholdende avisudklip om Danmarksekspeditionen, Jan Juel Brockdorff, Jørgen Brønlunds dagbog mm. Udklippene er fra 1984-89.

            Relaterede fonde til denne enhed:
            • A 300, Danmark-Ekspeditionen
            Relaterede personer til denne enhed
            19 5 4 "Eftersøgningsekspd. Dk. Ekspd." Rødlig mappe. "Slædeposten"(særudgave). Brev fra Preben Andersen 1984, Finn Rasmussen 1988, Erik Jensen mf. Fotokopi på grønt papir af H. Hagens dagbogsnotater. Gutenberghus '84. Bogens verden nr. 7 198

             Relaterede fonde til denne enhed:
             • A 300, Danmark-Ekspeditionen
             Relaterede personer til denne enhed
             19 5 5 Læg m. dokumenter vedr. Jan Juel-Brockdorff og Nordøstgrønlandsekspeditionen 1987. Beskrivelse og plan samt dagbog. Fotokopi af kort, fotos af anlæg mm.             19 5 6 "Peary og Cook, 1856-1920". Dokumenter, avisudklip, tekster mm.


             Relaterede personer til denne enhed
             19 5 7 "John Andersen Ekspeditioner".

             Relaterede fonde til denne enhed:
             • A 200, Kajakekspeditionen 1984. Station Nord Scoresbysund.
             • A 300, Danmark-Ekspeditionen
             Relaterede personer til denne enhed
             20 5 8 John Andersens vikingeekspedition 1982, og Kajakekspeditionen 1984. Rapporter, kort og registrant over arkæologiske fund.

             Relaterede fonde til denne enhed:
             • A 200, Kajakekspeditionen 1984. Station Nord Scoresbysund.
             Relaterede personer til denne enhed
             20 5 9 Jennov, J.G. (Stifter af fangstkompagniet Nanok). Dagbog fra Østgrønland med skibet Kista Dan 1954.             20 5 10 Grant Land ekspeditionen 1965. Canadisk ekspedition til Ellesmere Island, hvor Knuth selv deltager. Udrustning.


             Relaterede personer til denne enhed
             20 5 11 Projekt "Newland" 1993. Forskellige projektoplæg (herunder arkæologi), og mødereferater fra Dansk Polarcenter.             20 5 12 "Biological expedition to Jameson Land Greenland 1984". Ekspeditionsrapport.             20 5 13 Feltrapport fra Nanoks sommerekspedition til Nordøstgrønland 1995.             20 5 14 Ekspeditions-prospekt samt rapport for "Irish Expedition to North-East Greenland 1987".             20 5 15 2 rapporter (nr. 18+25) fra den arkæologiske kortlægning mellem Shannon og île de France, samt Dove Bugt og Lambert Land, sommeren 1990. Med følgebrev fra Claus Andreasen. Foto af palæoeskimoisk boligtomt med midtergang i acc. nr. 2011-007.             20 5 16 E.K. i KVUG. Udtalelser og kommentarer til diverse ekspeditionsoplæg. Desuden ansøgninger og korrespondance om E.K.s egne Peary Land ekspeditioner. Samlet i blåt ringbind. (Gl. reg. 4.1.2).

             Relaterede fonde til denne enhed:
             Relaterede personer til denne enhed
             21 5 17 Jørgen Brønlund Mindeekspedition 1984. "Foreløbig Ekspeditionsrapport, Juni 1986". (Gl. reg: 4.1.1).


             Relaterede personer til denne enhed
             21 5 18 Rapport for Mylius Erichsens Mindeekspedition 1989.


             Relaterede personer til denne enhed
             21 5 19 Knud Rasmussen mindeekspedition. Rapport 1-10. (Gl. reg: 4.2).             21 5 20 Army Mountaneering Association East Greenland Expedition 1978. Preliminary Report. (Gl. reg: 4.2).              21 5 21 Ivars Silis: Moskusoksekalvefangst ved Daneborg 1969. Rapport og avisudklip. (Gl. reg. 7.0).

              Relaterede fonde til denne enhed:

              21 5 22 Læg: Korrespondance med Major J.D.C. Peacock, Søværnet og Prins Georg om førstnævntes ekspedition til NØ-Grønland 1969.


              Relaterede personer til denne enhed
              21 5 23 Wally Herbert. Korresp. m. Herbert om dennes planlagte ekspedition til Ellesmere Island og Inglefield Land 1971. Brev fra E.K. til Nationalmuseet hvori han kritiserer hele grundlaget for eksp., bla. manglende arkæologisk viden fra deltagernes side.


              Relaterede personer til denne enhed
              21 5 24 Hugh Simpson. Korrespondance med Simpson om British North Pole Expedition 1969. Objektiver, plan og deltagere i ekspeditionen vedlagt. (Gl. reg: 7.0).

              Relaterede fonde til denne enhed:
              • A 164, British North Pole Expedition, 1969
              Relaterede personer til denne enhed
              21 5 25 Bjergbestignings-ekspeditioner i Grønland, rapporter, avisudklip, medlemsblade. Brev fra E. K. til bodil Begstrup fra Danske Ambassade, Schweiz, hvori han udtrykker en negativ holdning til denne type eksp. (Gl. reg: 7.0).


              Relaterede personer til denne enhed
              22 5 26 Projekt Nord 1969-75. Kartografiske opmålinger af Nordgrønland ved R. Lillestrand, hvor Knuth har bidraget med arkæologisk indsigt. Korrespondance, rapporter, fotos (Acc. Nr. 2011-007), artikler m.m. (Gl. reg. 12.0).

              Relaterede fonde til denne enhed:
              • A 162, Joint Services Expedition to North Peary Land, 1969
              • A 228, Robert Edwin Peary
              • A 382, Thorkild Høy
              Relaterede personer til denne enhed
              0 6  

              Ammassalik
               23 6 1 "Angmagssalik 1936-37. Regnskaber o.a." Fransk og tysk.                23 6 2 "Angmagssalik 1937-37. Udrustning (Proviant) og Huset." Brevudveksling med tømrer Viggo Pedersen, foto af huset i Ammassalik, proviantlister mm.                 23 6 3 "Grønland 1936-37. Traversering & Overvintring i Angmassalik". (Stort format).                 23 6 4 Dagbog fra Ammassalik 1936-37. Kopi. (Gl. reg: 3.1).


                 Relaterede personer til denne enhed
                 0 7  

                 Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939
                  24 7 1 "Ekspedition under krigen". Mappe med påklistret indholdsfortegnelse. Breve, dokumenter og regnskaber. Pressemeddelelse fra London om krigen 25/4-44. Papirer vedr. Mørkefjord Stationen (proviantlister mm.)

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 122, Eigil Knuth
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.
                  • A 404, Svend Sølver

                  24 7 2 Ingeniør Svend V. Sølver, deltager i ekspeditionen. Korrespondance mellem Knuth og Sølver, hovedsageligt i årene efter 1939. Desuden tilgodehavener, bilag mm. Orangerød mappe.

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 122, Eigil Knuth
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.
                  • A 404, Svend Sølver

                  24 7 3 "Mørkefjord. Stationsdokumenter. Statestik." Mappe med udklip om P.Freuchen, forskellige notater af Knuth, fangstskema over moskusokser 1938-39. Desuden kladden til "Circum Grønlandum", et kædebrev der skulle gå fra hånd til hånd rundt om Grønland.

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 122, Eigil Knuth
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.

                  24 7 4 Mappe med dokumenter vedr. publiceringerne fra Nordøstgrønlands Ekspeditionen. DELE AF INDHOLDET ARKIVERET UNDER A500, Lbnr. 1.

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 122, Eigil Knuth
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.

                  24 7 5 Breve og rapporter fra slæderejserne fra Mørkefjord, 1939.

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 122, Eigil Knuth
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.

                  24 7 6 Mørkefjordstationen. Tekniske tegninger samt dokumenter om stationens arkitektoniske udformning. Desuden brev fra Telekontoret, Ministeriet for Grønland, ang. rapport om stationens tilstand.

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 122, Eigil Knuth
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.

                  24 7 7 Beretning til ekspeditionens ledelse fra Ib Poulsens kolon, beretning for året 1940-41 samt afløsningsholdets oprejse til Grønland fra Spitsbergen 1940.

                  Relaterede fonde til denne enhed:
                  • A 365, Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.

                  24 7 8 Brev fra Lauge Koch til E. Knuth, E. Munck og A. Trolle af 16. Juni 1938. 10 sider med udførlige beskrivelser af Peary Land - observeret fra luften. Med håndskrevne noter.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  24 7 9 Notesbog med kortskitser og lister over proviant og udstyr 1938-39. Desuden kopi af Höeg Hagens kortskitse over Nordøstgrønland. Bagerst en original plantegning af konebådsfund. Bogen blev brugt frem mod 1950'erne.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  25 7 10 Dansk Nordøstgrønlandsekspedition - mappe med afsendte breve 1938-39.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  25 7 11 Dansk Nordøstgrønlandsekspedition - mappe med afsendte/modtagne telegrammer 1938-39. Mappe a-b.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 12 Konto-opgørelser. (Gl. reg. 11.2).                  26 7 13 Ekspeditionskronologi i dokumenter. Bl.a. en beretning, ansøgning til Carlsbergfondet, brev til statsminister Th. Stauning om eksp. planerne, en presseskrivelse, regnskaber m.m. (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 14 Privat korrespondance ekspeditionen vedrørende. Peter Freuchen, Alf Trolle, Harald Moltke, Ebbe Munck m.fl. (Gl. reg. 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 15 Ebbe Munck - Diverse afsendte og modtagne breve. (Mrk. "Rekvisitioner + telegrammer). (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 16 Tilskud til ekspeditionen - penge.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 17 Tilskud til ekspeditionen - naturalier. (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 18 Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition - lån i skibet M/S "Gamma". (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 19 Postkortsalg - primært regnskaber.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 20 Knuths private regnskaber vedr. ekspeditionen.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  26 7 21 Regninger fra Landsretssagfører Poul Christiansen. (Gl. reg: 11.2).                  26 7 22 Regnskab over kontorudgifter. (Gl. reg:11.2).                  26 7 23 Spedition. (Gl. reg: 11.2).                  27 7 24 M/S "Gamma". Indkøb + diverse udstyr. (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  27 7 25 M/S "Gamma". Lilleø skibsværft.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  27 7 26 M/S "Gamma". Maskinfabrikken "Tuxham". (Gl. reg: 11.2).                  27 7 27 M/S "Gamma". Skibsradioen og lys. (Regnskab). (Gl. reg: 11.2).                  27 7 28 M/S "Gamma". Driftsregnskaber. (Gl. reg: 11.2).                  27 7 29 Besejling 1938-39. (Gl. reg: 11.2).                  27 7 30 Flyvemaskinen. (Regnskaber). (Gl. reg: 11.2).                  27 7 31 Udgifter for Michael Hansen, Aage Gitz-Johansen og Flemming Andersen. (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  27 7 32 Handelsbanken Amagertorv og Østerbro afdeling. (Gl: reg. 11.2).                  27 7 33 Vedr. Foredrag om Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition. Korrespondance med arrangørerne m.m. 1939-1943. (Gl.reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  27 7 34 Dansk Nordøstgrønlands Ekspeditions - Artikler, foredrag, film, beretninger.


                  Relaterede personer til denne enhed
                  28 7 35 Kroniker fra Mørkefjord-ekspeditionen. (Dansk Nordøst Grønlands Ekspedition). Publiceret 1939. (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  28 7 36 Mørkefjord Slæderejser - Pemmicanberegninger og depoter. Kort over depoternes placering samt deres udnyttelse på slæderejserne. (Gl. reg: 11.2).                  28 7 37 "Godset". Bestillingslister og regninger vedr. udstyr og proviant til Dansk Nordøsgrønlands Ekspedition. (Gl. reg: 11.2).                  28 7 38 Telegrammer 1940-41. (Gl. reg: 11.2).                  28 7 39 "Overvintring III 1940-41 - Regnskabet". (Gl. reg: 11.2).                  28 7 40 M/S "Gamma" i fragtfart. Dokumenter ang. salget af skibet 1940, samt forsikringspapirer vedr. en skade. (Gl. reg: 11.2).                  28 7 41 Besætningen på M/S "Gamma". (Regnskaber). (Gl. reg: 11.2).                  29 7 42 Regnskab over husgeråd og inventar i Mørkefjordstationen. (Gl. reg:11.2).                  29 7 43 Regnskab over radio og lysinstallation. (Gl. reg: 11.2).                  29 7 44 Motorbåden (regnskaber). (Gl. reg: 11.2).                  29 7 45 Udgifter for Alwin Pedersen, Eigil Nielsen og radiotelegrafist Bæk. (Gl. reg: 11.2).                  29 7 46 "Grønlænderne". Regnskab vedr. de tre grønlændere der deltog i Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition. Bla. liste over deres omkostninger i København, løn samt et brev til Knuth fra en tandlæge der behandlede deres tænder, som var "i meget daarlig Forfatning"


                  Relaterede personer til denne enhed
                  29 7 47 Regnskaber for videnskabeligt udstyr 1938-1939                  29 7 48 "Overvintring I" - Regnskaber. Proviantlister, telegramregning Mørkefjord, diverse rekvisitioner. (Gl. reg: 11.2).                  29 7 49 "Ekvipering". Beklædnings- og proviantlister. (Gl .reg: 11.2).                  29 7 50 Regnskab for fotografisk udstyr. (Gl. reg: 11.2).                  29 7 51 "Hundene". Breve fra H. Holtenmøller ang. salg af hans hundespand med en udførlig beskrivelse af hundene, deres navne, adfærd og rolle i spandet. Diverse regnskaber vedr. hundene.                  29 7 52 "Campering og Slæderejser". Regnskabsdokumenter vedr. udstyr til ekspeditionen. Bl.a. reklame for skipulke (se også fotos i Acc. Nr. 2011-007). (Gl. reg: 11.2).                  29 7 53 "Jagt og fiskeri". Dokumenter og regnskaber vedr. skydevåben og fiskegrej m.m.                  29 7 54 Regnskab for fotografisk og videnskabelig bearbejdelse. (Gl. reg: 11.2).                  29 7 55 Regnskab for zoolog Niels Haarløv. Desuden brev til E.K. fra Merete Klenow (senere gift med Haarløv). (Gl. reg: 11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  29 7 56 Regnskab for Hr. Hvidberg, Carlos Ziebell og Christian Madsen. Brevhilsner fra de to sidstnævnte er vedlagt regnskaberne. (Gl. reg:11.2).


                  Relaterede personer til denne enhed
                  29 7 57 "Overvintring II" - Proviant, Ekvipering samt diverse rekvistitioner. (Gl. reg: 11.2).                   30 7 58 Regnskab for brændsel. (Gl. reg: 11.2).                   30 7 59 "Afsluttede ordrer". (Gl. reg: 11.2).                   30 7 60 Meteorologi. Korrespondance med civilingeniør S. V. Sølver ang. rettigheder til det på ekspeditionen indsamlede geologiske/meteorologiske materiale. (Gl. reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 61 "Korrespondance - breve". Diverse modtagne skrivelser fra fonde og selskaber. (Gl. reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 62 "Beauvais". Regnskaber. (Gl. reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 63 "Grønlands Styrelse". Brev fra E. K. til direktøren for Grønlands Styrelse, Knud H. Oldenow, vedr. radiotjenesten i Grønland og dens potentialer. Kommentarer fra Ejnar Mikkelsen. Desuden diverse regnskaber. (Gl. reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 64 "Nanok". Breve. F.eks. mellem Ebbe Munck og Eigil knuth ang. ejendomsretten over ekspeditionshytterne i Grønland, og Nanok vs. Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition. (Gl. reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 65 Ebbe Munck og Eigil Knuths veksler til Lilleø Skibsværft. (Gl. reg:11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 66 Personlige breve mellem Ebbe Munck, Eigil Knuth og Ejnar Mikkelsen m.m. Ejnar Mikkelsens personlige holdning til Munck og Knuths lederskab og beslutninger som ledere af Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition. (Gl .reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 67 Korrespondance med Olga Munck (Ebbe Muncks stedmor) ang. ekspeditionens dårlige økonomi og Fru Muncks tilgodehavende efter lånet til igangsættelsen af M/S "Gamma's" brug som Fragtskib. (Gl .reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 68 Regninger fra P. O. Bacher (herreekvipering og Skræderforretning), Kongsbæk & Cohn (fotoudstyr) og M.B. Cohn (Tovværk, værktøj m.m.), Waldemar Hammel og Einar Møller. (Gl. reg: 11.2).                   30 7 69 "Kaptajn Pedersens Regnskab og Sag" (Gl. reg: 11.2).                   30 7 70 "Struers Chemiske Laboratorium". Regnskab. (Gl. reg: 11.2).                   30 7 71 "Valutacentralen". Regnskab. (Gl. reg: 11.2).                   30 7 72 "Overvintring 1940-41". Korrespondance og kontrakter for div. ekspeditionsdeltagere. Brev til/fra Th. Stauning ang. Statens rolle i efterbevilling af penge til ekspeditionens ekstra udgifter.


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 73 Udlånte genstande til ekspeditionen og forsikringer. (Gl. reg: 11.2).


                   Relaterede personer til denne enhed
                   30 7 74 Rapporter og breve fra tiden ved ekspeditionshuset Mørkefjord 1939-40. Særtryk af Naturens verden 1941 "En Foraarstur langs Grønlands Østkyst".                   30 7 75 Mørkefjordstationen. Tekniske tegninger af stationen, materialer og beregninger. Brev til civilingeniør E. Weber 1947.


                   Relaterede personer til denne enhed
                   31 7 76 Korrespondance/Taksigelser efter modtagelse af "Report on the expedition 1938-39". (Meddelelser om Grld. Bd. 126 No.1. NB! Pakke 31 udgået - se pakke 32!                   0 8  

                   Stationerne i Grønland
                    32 8 1 Atwell-hytten. Oversigt over proviantbeholdning, optalt den 16. & 17. august 1985.                    32 8 2 Proviant. Atwell hytten, Brønlundhus, Station Nord. (Fra rødt ringbind, kasse 10.1 gl. reg.)                     32 8 3 Telegrammer afsendt fra Brønlundsfjord mellem 1949-1950.

                     Relaterede fonde til denne enhed:
                     Relaterede personer til denne enhed
                     32 8 4 Brugsanvisning for medicin, Mørkefjord huset.

                     Relaterede fonde til denne enhed:

                     32 8 5 "Instruktioner for de i Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S ansatte Jægere og Fangstmænd". Har ligget i Mørkefjord huset.

                     Relaterede fonde til denne enhed:
                     • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S

                     32 8 6 Tilblivelsen af Mørkefjordstationen. En arbejdsplan og pristilbud for tømrer- og snedkerarbejdet. 2 fotografier taget under opførelsen af stationen - overført til Acc. Nr. 2011-007. (Gl. reg:11.2).                     32 8 7 Arkitekttegninger og beskrivelse af kamera-skur, Sukkertoppen. Bygherre: Dansk Meteorologiske Institut. I mappen "Husene på Nord, B17, B41, B44."                     32 8 8 Korrespondance/telegrammer, Station Nord.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     33 8 9 Radiokorrespondance journaler, Mørkefjord. 1948-1950.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     33 8 10 Rapport om Peary Land Ekspeditionen 2010. Nanok, Botanisk Museum, Arktisk Institut. Tilstandsrapport samt reperation/vedligeholdelse af Brønlundhus of Kap Moltke + landingsbane.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     0 9  

                     Vejrobservationer
                     34 9 1 Stor konvolut med vejrmålinger og telegramlister fra Mørkefjord, omkring 1938-40.                     35 9 2 Vejrobservationer, Brønlundhus 1966/1968. Kort besked fra Børge Fristrup 1979.

                     Relaterede fonde til denne enhed:
                     Relaterede personer til denne enhed
                     34 9 3 Vejrobservationer, tidevandstabeller, observering af fin- eller sejhval (?). Fra diverse steder, Kap Moltke, Brønlund Fjord. Plastikomslag.

                     Relaterede fonde til denne enhed:
                     Relaterede personer til denne enhed
                     34 9 4 3 hæfter fra Luftfartsvæsenet-Flyvevejrttjenesten, med observationer fra Brønlunds Fjord. I+II+III. Løber fra 2/8 1948-1/8 1949.

                     Relaterede fonde til denne enhed:

                     34 9 5 Stor, flad æske med udfyldte vejrskemaer fra Meteorologisk Institut. Brønlundhus, Maj-August 1968. Mærket "originals". NB. Stort format, ligger ved siden af

                     Relaterede fonde til denne enhed:

                     36 9 6 Diverse glaciologiske og meteorologiske målinger fra NØ-Grønland, mellem 1939-1963. (Fotografier af gletcher i Acc. Nr. 2011-007).                     37 9 7 Meteorologiske Observationer Brønlundsfjord. 25. Aug. 1949-12. Aug. 1950. (Kopi).


                     Relaterede personer til denne enhed
                     0 10  

                     Kalendre 1938-1994.                     Relaterede personer til dette løbenummer
                     38 10 1 Afrivningskalender 1938.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     38 10 2 Små lommekalendre 1945-48.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     38 10 3 3 små italienske lommekalendre fra 1947, 1948 og 1950. To har en indbygget blyant. Desuden to alm lommekalendre 1951 og 1952.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     38 10 4 Eventyrernes Klub, medlemsliste med billeder. Desuden en afrivningsnotesbog fra 1942.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     39 10 5 Blå lommekalendre, lille størrelse, 1954-1971.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     40 10 6 Ketner dagbog (spiralkalender) 1972-1984.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     41 10 7 Ketner dagbog (spiralkalender) 1985-1995.


                     Relaterede personer til denne enhed
                     41 10 8 Løse blade fra en lommekalender 1989.

                     Relaterede fonde til denne enhed:
                     Relaterede personer til denne enhed
                     0 11  

                     Rejsedagbøger


                     Relaterede fonde til dette løbenummer:
                     Relaterede personer til dette løbenummer
                     42 11 1 Rejsedagbog (afskrift): "Far East and Egypt". Kunststudier, dagbog og noter bl.a til foredrag. (Gl. reg: 12.0).


                     Relaterede personer til denne enhed
                     42 11 2 Rejsedagbog (afskrift: "Cairo-Athen og Leiden 1962-63". Kunsttudier og dagbog. Lille grøn notesbog med skitser og noter. (Gl. reg: 12.0).


                     Relaterede personer til denne enhed
                     42 11 3 Rejsedagbog (afskrift): "Borneo". (Gl. reg: 12.0).


                     Relaterede personer til denne enhed
                     42 11 4 Rejsedagbog (afskrift): "Sudan-Ægypten" 1962. (Gl. reg: 12.0).


                     Relaterede personer til denne enhed
                     42 11 5 Rejsedagbog (afskrift): "Ceylon-Aden". 1962. Konvolut med avisudklip og blankt postkort fra Leiden m.m. (Gl.reg: 12.0).


                     Relaterede personer til denne enhed
                     42 11 6 Skemaer over ekspeditioner og dagbøger samt CV for Eigil Knuth.                     0 12  

                     Diverse rejser til Grønland
                      43 12 1 Peary Land 1958-61. Korrespondance med Nationalmuseet (Johannes Brøndsted), Eske Bruun, Helge Larsen m.fl. om Knuths deltagelse i "Operation Groundhog" og andre amerikanske flyvninger til Grønland. Desuden håndtegnet kort med Herlufsholm Strand.

                      Relaterede fonde til denne enhed:
                      Relaterede personer til denne enhed
                      43 12 2 Dove Bugt-ekspeditionen 1987. Forberedelserne, udrustning og proviant, financiering og fondsansøgning, korrespondance med deltagerne bl.a. Claus Andreassen, forsikringspolicer.


                      Relaterede personer til denne enhed
                      43 12 3 Pearyland 1952-55. Korrespondance vedr. Knuths ophold ved Station Nord/Danmark Fjord i perioden, med henblik på at udføre arkæologiske undersøgelser. Transport, proviant, depoter, udstyr.


                      Relaterede personer til denne enhed
                      43 12 4 Dokumenter fra opholdet ved Danmarkfjord 1954, Kap Holbæk, Station Nord. Ca. 1954-55. Rapporter, artikler, foredrag, korrespondance. Artikel i LIFE Magazine ("Ruin Hunters Found Turkey in the Arctic" ?).


                      Relaterede personer til denne enhed
                      43 12 5 Planerne for "Godthaab-ekspeditionen" nord om Grønland 1952-53. Korrespondance med især Eske Brun, Ebbe Munck m.fl.


                      Relaterede personer til denne enhed
                      44 12 6 "Ny Ekspedition. Planer og udvikling". Dok. fra 1955-56, hvor Knuth planlagde en ekspedition til Peary Land i sommeren 1957, der bla. skulle undersøge den Østgrønlandske drivis og klimaforhold. Korrespondance med og mødereferater fra Arktisk Institut.

                      Relaterede fonde til denne enhed:
                      Relaterede personer til denne enhed
                      44 12 7 "Ny Pearyland Ekspedition 1957. Breve I (hele forhistorien)". Korrespondance med Ebbe Munck, Statsminister Hans Hedtoft, Eske Brun m.fl. 1953-1955. Kontrovers mellem Brun og Knuth ang. muligheden for ekspeditionens gennemførelse.


                      Relaterede personer til denne enhed
                      44 12 8 "Ny Peary Land Ekspedition. Breve II". Det dansk-amerikanske samarbejde.


                      Relaterede personer til denne enhed
                      44 12 9 "Ny Peary Land Ekspedition 1957. Baggrunden". Rapport fra Arctic Inst. of North America: Pressing Scientific Problems of the North", avisudklip om amerikansk forskning i G.Land, Darthmouth College m.m.                      44 12 10 Pearyland-sagen 1951-52. Forholdet Eske Brun-Egil Knuth, Thule, Station Nord. Skænderi mellem Knuth og Eske Brun 2.9-1953.


                      Relaterede personer til denne enhed
                      0 13  

                      Fonde og ansøgninger
                       45 13 1 Ebbe Muncks Mindefond. Referater til bestyrelsesmedlemmer, indsendte ansøgninger, regnskaber, takkekort fra Dronningen 1990. mm. (Fra hvid brevordner, kasse 10.1 gl.reg.) Materialet er fordelt i 2 læg.

                       Relaterede fonde til denne enhed:
                       Relaterede personer til denne enhed
                       45 13 2 Peary Land Fonden. Referater, ansøgninger (f.eks. til VELUX-fonden), forskellige driftspapirer. Brevet til Jytte Hilden 1993. (Fra brevordner, kasse 10.1 gl. reg.)                       45 13 3 Aage V. Jensens Fonde. 1991, 1992, 1993. Samt andre fonde. Diverse ansøgninger og korrespondance. (Fra brevordner, kasse 10.1 gl.reg.)

                       Relaterede fonde til denne enhed:

                       45 13 4 Læg med diverse fondsansøgninger og korrespondance. Mærket "1992". (Fra brevordner, kasse 10.1 gl. reg.)                        45 13 5 Scoresbysundkomiteen. Fondsregnskab og indkaldelse til bestyrelsesmøde. 1994-1995. (Fra brevordner, kasse 10.1 gl. reg. )                         45 13 6 Holger Petersens Fond. Pink mappe.                         45 13 7 Wenner Gren Foundation. Rapport fra Operation Grant Land.                         46 13 8 Diverse ansøgninger og svar fra bl.a. A. P. Møllers Fond, Komm. for vidensk. unders. i Grønland med flere. Desuden Curricula Vitae for ekspeditionsdeltagerne, ansøgningsskemaer og ekspeditionsgodkendelser. NB! Udgået - overflyttet til pakke 47.

                         Relaterede fonde til denne enhed:
                         Relaterede personer til denne enhed
                         46 13 9 Forslag til et dansk forskningsinstitut. Fra mappe mærket "Dansk ekspeditionsfond". NB! Udgået - overflyttet til pakke 47.

                          Relaterede fonde til denne enhed:

                          46 13 10 Ansøgning til undervisningsministeriet 1955, om 3-årig bevilling til bearbejdelse af arkæologisk materiale fra Østgrønland. Desuden brev fra K. Birket Smith om samme. NB! Udgået - overflyttet til pakke 47.


                          Relaterede personer til denne enhed
                          47 13 11 Ansøgninger og svar 1979-1982.


                          Relaterede personer til denne enhed
                          47 13 12 Ansøgninger og svar 1983-1987.


                          Relaterede personer til denne enhed
                          47 13 13 Ansøgninger og svar 1988-1989.


                          Relaterede personer til denne enhed
                          47 13 14 Ansøgning til Komissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland om fortsat støtte til arkiveringshjælp 1983.                          48 13 15 Stednavneudvalget. Ansøgninger, svar, mødereferater m.m. Fra 1949.


                          Relaterede personer til denne enhed
                          0 14  

                          Foreninger                          Relaterede personer til dette løbenummer
                          49 14 1 Det Grønlandske Selskab. Korrespondance med Ejnar Mikkelsen, mødereferater m.m. Original skitse af Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1946.

                          Relaterede fonde til denne enhed:
                          • A 494, Det Grønlandske Selskab
                          Relaterede personer til denne enhed
                          49 14 2 Grønlænderforeningen Kalâtdlit.


                           Relaterede personer til denne enhed
                           49 14 3 PÔK, det grønlandske rådgivningskontor. Redegørelse vedr. Pôks arbejde, beretning. Fortroligt materiale om grønlandske indsatte. Klausuleret.                           49 14 4 Inuk, Grønlandsk rejsebureau APS.                            49 14 5 Brev fra Aksel Mikkelsen 16/12 1985, vedlagt Sara Holms "Forslag om overflytning af Arktisk Institut til Godthåb".


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15  

                            Kort
                            0 15 1 Kort over Nordgrønland 1:300000, Lauge Koch 1917-1923. (Kortarkivet).

                            Relaterede fonde til denne enhed:
                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 2 Stor hvid kuvert mrk: "kortmateriale.". (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 3 Kort over Grønland 1:6.900.000. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 4 Kort over Sydgrønland 1: 2.000.000. 1929. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 5 Flyverkort Scoresbysund-Danmarks Fjord 1: 1.500.000. Dansk Nordøstgrønlands Ekspeditions kort 1938-1939. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 6 Kort over Godthåbsfjorden 1:250.000. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 7 Kort over Cape Constitution, Humboldt Glacier 1:300.000. Lauge Koch 1922. Se også luftfotos fra området i Acc. Nr. 2011-007. (Kortarkivet).

                            Relaterede fonde til denne enhed:
                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 8 Kort med flyveruter, Peary Land. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 9 Kort over Jørgen Brønlund Fjord 1: 50 000. Plantegning med ruiner og bygninger på bagsiden. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 10 Kort over Brønlund Fjord med (Thorkild) Høy's sigter. (Kortarkivet).

                            Relaterede fonde til denne enhed:
                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 11 Kort over Jørgen Brønlund Fjord, trykt på kalkerpapir. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 12 Kort over Heilprin Land. Thorkild Høy og Hans(?) Valeur. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 13 Kort over Jørgen Brønlund Fjord 1: 50 000. Thorkild Høy, med noter. (Kortarkivet).

                            Relaterede fonde til denne enhed:
                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 14 Geologisk kort over Kronprins Christian Land med en enkelt markering med teksten "kvartskrystaller". (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 15 Kort over Jørgen Brønlund Fjord-Midsommersøerne 1: 100.000. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 16 Kort over Jørgen Brønlunds Fjord. Thorkild Høys kort, 1964, med dybdekurver. (Kortarkivet).

                            Relaterede fonde til denne enhed:
                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 17 Ortofotokort, Ile de France 1987. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 18 Kort over indre Independence Fjord. "Jeppes store (ukorrigerede) kort..."). (Kortarkivet).                            0 15 19 Lauge Koch, kort no. 13 (2 expl. prøvetryk?) M.O.Gr 130. (Kortarkivet).

                            Relaterede fonde til denne enhed:
                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 20 Skitse/forarbejde til kort over Pearylandville. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 21 Ellesmere Island kort. (Kortarkivet).


                            Relaterede personer til denne enhed
                            0 15 22 Expéditions Francaises' kort. (Kortarkivet).                             0 15 23 Ortofotokort 1: 100.000. Gertrud Rask Land. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 24 Kap Moltke sletten. Transparent/negativ. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 25 Brønlund Fjord (?) Tegnet kort på kalkerpapir. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 26 Arkæologisk kort over Pearylandville, håndtegnet, med angivelser af ruiner/anlæg. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 27 Kap Moltke: Stationsterrænet. Opmålt 1973 og nedsat til rapport 1973-75. Håndtegnet på millimeterpapir. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 28 Kort over Lady Franklin Bay, Hall Land + Newman Bay, Brønlund Fjord + Midsommersøerne, Indre Danmark Fjord. 1:250.000. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 29 Arkæologiske kort og oversigtsplaner over Ile de France. (Kortarkivet).


                              Relaterede personer til denne enhed
                              0 15 30 Johannes V. Jensen Land. Geodætisk Instituts streg-kort 1984, til indtegning af arkæologiske pladser. (Kortarkivet).                              0 15 31 Kort over Brønlund Fjord. Thorkild Høys første, m. delvise dybdekurver. Kalkerpapir. (Kortarkivet).                              0 15 32 Kort over Brønlund Fjord, Geodætisk Institut. (Kortarkivet).                              0 15 33 Stor plantegning af thailandske hulemalerier? Se også løbenr. 38. (Kortarkivet)                               50 15 34 Topografisk kort over Nord Site, Prinsesse Dagmars Halvø.


                               Relaterede personer til denne enhed
                               50 15 35 4 kort over Independence Fjord-området med markeringer af åbent vand i forskellige perioder.                               50 15 36 Håndtegnet kort over ukendt lokalitet med delta. Angivelser af arkæologiske sites(?)                               50 15 37 Kort over Erlandsen Land, Heilprin Land og Jørgen Brønlund Fjord. Punkterne a-y placeret i kortet (arkæologiske sites?)


                               Relaterede personer til denne enhed
                               50 15 38 Stort fotokort over Nordøstgrønland 1:500.000. (Kortarkivet).                               50 15 39 Blanke kort over Nordøstgrønland + Peary Land. Rettet 12. marts 1965.                               50 15 40 Kort over Peary Land med navne fra frihedskampen.                               50 15 41 Kort over Station Nords Halvø - Prinsesse Ingeborg Halvø. 2 Originaltegninger.                               50 15 42 Blanke kort af papir og cellofan. Hele Grønland, Peary Land+Kronprins Christian Land og Peary Land, Nordøstrundingen og Danmark Fjord.                               50 15 43 Kort over Jørgen Brønlund Fjord. Ny udgave 1963 med dybdekurver kun i fjordmundingen.                               50 15 44 Blanke kort over Vandels Dal/Brønlunds Fjord og Nedre midsommersø. "Med fejl".                               50 15 45 Kort over Peary Land. Flere blanke, enkelte med stednavne og noter.                               50 15 46 Kort over Ellesmere Island og Devon Island. Med arkæologiske sites. Trykt mellem 1950-1960.                               51 15 47 Diverse topografiske kort over Peary Land. Nogle er meget slidte, med indtegnede ruter og angivelser af depoter.                               52 15 48 Mindre kort over Midsommersøerne.                               52 15 49 Kort over Vestkysten, fra Nuuk nordover til Robeson Channel.                               52 15 50 Stort kort over Herlufsholms Strand. Mange noter.


                               Relaterede personer til denne enhed
                               52 15 51 Ældre kort med stofbeklædning, med kopi af Høeg Hagens kort over Independence Fjord, Hagen fjord og Danmarks Fjord.


                               Relaterede personer til denne enhed
                               52 15 52 Ældre kort med stofbeklædning 1: 50 000 000. Ruterne fra Eigil Knuths ekspeditioner indtegnet.


                                Relaterede personer til denne enhed
                                52 15 53 Kort over Østgrønland 1:2.000.000, Eigil Nielsens plan for den lange rejse 1939. Se også lbnr. 7.45 og 18.62.

                                Relaterede fonde til denne enhed:
                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 54 Diverse foldekort over Grønland. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 55 Kasse med flere kort. Thule-Dove Bugt. 1:250 000. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 56 Kasse med flere kort. Peary Land Area 1:250 000. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 57 Kasse med flere kort. Peary Land, sort-blå og sort-hvide 1:250 000. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 58 Kasse med flere kort. West Greenland. 1:250 000. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 59 Kasse med flere kort. Grønland N. f 76 grader. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 60 Kasse med flere kort. Peary Land Area, restricted maps, black white. 1: 20 000, 1: 250 000. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 61 Kasse med flere kort. Hele Grønland 1: 1 000 000, Nordgrønland 1: 250 000. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 62 2 håndtegnede kort. Det ene over Jørgen Brønlund Fjord, det andet ukendt lokalitet. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 15 63 Rød, aflang kasse med flere sammenrullede korttegninger på pergament. Gl. reg: 3.2. (Kortarkivet).


                                Relaterede personer til denne enhed
                                0 16  

                                Brevpapir og postkort                                Relaterede personer til dette løbenummer
                                53 16 1 Brevpapir for Eigil Knuth og Danske Peary Land Ekspeditioner. Linoleumstryk af logo (moskusokse ved Brønlundhus) og rettelsespapir vedlagt. (Gl. reg: 4.4.2).


                                 Relaterede personer til denne enhed
                                 53 16 2 Blanke postkort med motiver fra Dansk Peary Land Ekspedition eller skitser/tegninger af Eigil Knuth m.fl. (Gl. reg: 4.4.2).


                                 Relaterede personer til denne enhed
                                 53 16 3 10 postkort med skibet "Le Pourqoui-Pas?" ved forskellige lokaliteter. (Gl. reg: 4.4.2).                                 53 16 4 Metalplade/linoleumssnit: Grønlandskortet i trækronerne på Kongevejen. (Gl. Reg: 4.4.1).                                  0 17  

                                  Afhandlinger og manuskripter
                                   54 17 1 Kapitler og tekstfragmenter fra 3 manuskripter: "Af en Nomades Dagbog", "Vandringens Veje" samt "Lidt af hvert". (Afhandling 1-3 i testamentet, og punkt 1.0, ad.1-3 i gl. reg.).

                                   Relaterede fonde til denne enhed:
                                   Relaterede personer til denne enhed
                                   55 17 2 Research til bogen om Pearyland. Herunder artikler, takkebreve fra bl.a. ekspeditionsdeltagere, indledninger, dubletter af manuser, korrespondance med forlag, korrekturer. (Afh. 4 i testamente, pkt. 1.0, ad.4 i gl. reg.)

                                   Relaterede fonde til denne enhed:

                                   56 17 3 Kapitler fra bogen om Peary Land, håndskrevne manuser til "Det Lange Spor" A+B, samt "Pearyland, I. del. 2. udg. B. (Afh. 4 i testamente, pkt. 1.0, ad.4 i gl. reg.)                                    57 17 4 Erindringer, dag- og skolebøger fra Knuths barndom og ungdom. Tegninger og skitser. Planlægning og begivenheder ved solhvervsfester 1927, 1946, 1973. "Mine læremestre". (Afh. 5 i testamente, pkt. 1.0, ad. 5-6 i gl. reg.)                                     58 17 5 Om J. Brønlunds dagbog. Trykplade af dagbogsside. Stamtavler m.m.: Brønlund, Høeg Hagen, Mylius Erichsen, I.P. Koch og Eivind Astrup. Oversættelse af Brønlunds d.bog. Fotos: Besøg v. J.B.'s grav. Enheden er fordelt på kasse 58 og 59. (Gl.reg: Pkt. 1, ad.8

                                     Relaterede fonde til denne enhed:
                                     • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     60 17 6 Materiale til bogen "Kap Moltke og dens landingsbane 1972-94". Dagbogsudskrifter, optegn., rapp. observ. Vejr og bane, radio. Fordelt på kasse 60, 61 og 62. (Gl. Reg: Pkt. 1, ad.14).                                     63 17 7 Manuskriptet til "Sommerrejsen til Peary Land". 8 kapitler og to manchetter, samt følgebrev til forlaget Gyldendal.


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     64 17 8 "Johannes V". Manuskriptet til erindringsbog om EKs relation til Johs V. Jensen. Respons fra Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck samt Christian Eiler's Forlag. To skitseportrætter af Joh. V. kort efter sin død. (Gl. 3.1) samt tale af Johs.V. Jensen til EK.                                     64 17 9 "Speaker ved besættelsen". Færdige og ufærdige dele af manuskriptet til en bog om Knuths tid som radiospeaker og modstandsmand. (Gl. reg: 3.1).                                     64 17 10 "Glimt af Grønlands Saga". Forstudier. (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     64 17 11 "Glimt af Grønlands Saga". Original og kopi. (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     64 17 12 "Glimt af Grønlands Saga". Kapitel om Nordboere og Skrællinger. (gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     64 17 13 "Glimt af Grønlands Saga". Udkast. Bl.a. i foredragsform. (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     65 17 14 Udkast til bog: "Livet og Døden i Schuberts Musik." Håndskrevne sider i papirblok. (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     65 17 15 "Teltet" og "Teltstangen". To filosofiske beretninger. Desuden forskellig research på emnet i lægget "Om teltet". (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     65 17 16 "Den Ny Poq-Bog".Genudgivelsen af Poq-bogen. Research, udkast, billeder. (Gl. reg:3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     65 17 17 "Grønlandske Dagbogsblade I". (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     65 17 18 "Grønlandske Dagbogsblade II". (Gl. reg: 3.1).                                     65 17 19 "Hvad hånden formed...Om kunstens oprindelse". Diverse kapitler, indledning og slutning. Se også A500, lbnr. 33, e.nr. 17-19. (Gl. reg: 3.1).

                                     Relaterede fonde til denne enhed:
                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     66 17 20 "Hovedjægerliv paa Østkysten" I-II. To udfyldte kladdebøger. Om E.K.'s tid som billedhugger i Ammassalik 1936-37. (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     66 17 21 Det franske manuskript til "Fire Mand og Solen". (Quatre hommes et le soleil). Fotografier udtaget, se acc. nr. 2011-007 (deltagerne i den franske trans-Grønland ekspedition. (Gl. reg: 3.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     66 17 22 Ny indledning til Aron-Bogen. Brev fra Jens Poulsen om genoptrykning af bogen, samt grønlandsk oversættelse v. Jens Poulsen i ny retskrivning. (Se gl. reg. 1.11.1).


                                     Relaterede personer til denne enhed
                                     66 17 23 Udkast til bogen "Opdagelsesfærd". Plads afsat til 54 kapitler om opdagelsesrejser gennem tiden.                                     66 17 24 "Nationalmuseet". (Afhandling 9 i testamentet, pkt. 1.9 i Gl. reg.).                                      67 17 25 "Ymer". Romanmanuskript. Ikke udkommet. 1 hel arkivboks. (Gl. reg: 2.6.1).


                                      Relaterede personer til denne enhed
                                      68 17 26 Ernst Zeuthen bogen. Forstudier til bogen samt korrespondance med forlaget Normann Zeuthen m.fl. (Gl. reg: 2.3.4).


                                      Relaterede personer til denne enhed
                                      68 17 27 Opgørelser fra Gyldendal for bogsalget af bl.a. "Tanker ved Tingene", "Fridtjof Nansen og Knud Rasmussen", "Sommerrejsen til Pearyland".


                                      Relaterede personer til denne enhed
                                      69 17 28 Kai Nielsen bogen (ikke udgivet). Forstudier, forudgående forhandlinger, illustrationer. Fotografier af kunstneren og hans værker (se Acc. nr. 2011-007). To bittesmå tegninger af Kai Nielsen foræret til Knuth. (Gl. reg: 3.2).


                                      Relaterede personer til denne enhed
                                      69 17 29 "Det Mystiske X i Danmark Fjord".

                                      Relaterede fonde til denne enhed:
                                      • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                      Relaterede personer til denne enhed
                                      0 18  

                                      Personlige og private papirer
                                       70 18 1 Udklip, breve. "Barnet og det homoseksuelle problem" af Jens Jersild m. følgebrev. KLAUSULERET (Gl. reg: 9.1)                                       70 18 2 Vigtige familiebreve o.a. breve. (Gl. reg: 9.0)                                       70 18 3 "Adam". Breve mellem Eigil Knuth og hans bror Adam Cyrille Knuth. Desuden Adams dagbog fra ophold på Solomon øerne 1930. (Gl. reg. 9.8).                                       70 18 4 "Fars bo". Dokumenter og breve vedr. arven efter greve Eigil Knuth og hans enke Ellen Knuth. Herunder uddrag af sidstnævntes testamente, der vedr. brødrene Eigil, Adam og Jørgens arv. (Gl. reg: 9.4)                                       70 18 5 "Tante Grethes Bo". Boet efter Marguerite Isabella de Pasqualin Gamél. (Gl. reg: 9.3)                                        71 18 6 "Hjemmet i Gurre". Lejekontrakt samt andre dokumenter vedr. ejendommen i Gurre. (Gurre gamle skole). (Gl. reg. 9.17).


                                        Relaterede personer til denne enhed
                                        71 18 7 Testamente med ændringer 1979-93.                                         71 18 8 Speakertjenesten 1943-45. Vagtskemaer og lytterbreve. (Gl. Reg: 9.19).


                                         Relaterede personer til denne enhed
                                         71 18 9 Tysk medalje slået til ære for Eigil Knuth 1992. (Gl. reg. 9.16).                                         71 18 10 Marjanovich sagen 1961 (opholdstilladelse). (Gl. reg. 9.18a).


                                         Relaterede personer til denne enhed
                                         71 18 11 Brorson sagen. Peter og William. (Gl. reg: 9.18).                                         71 18 12 Trans-Grønland ekspeditioner i markering af 100-året for Nansens ekspedition 1888. Deltagere, breve, ansøgninger. (Gl. reg: 9.0).                                         71 18 13 Donation af Nansens kompas, kogekar og andre genstande. Korrespondance med Evelyn Stefansson Nef, FRAM-museet, Skimuseet Oslo. Eftersøgning af maleriet forestillende Nansen i det Gamélske hjem (se A500, lbnr. 19.8)


                                          Relaterede personer til denne enhed
                                          71 18 14 E. K.'s medlemsskab i div. foreninger. Love, medlemslister, medlemskort, kontingent. (Gl. reg: 9.9).                                          72 18 15 Div. sangbøger og - hæfter. Skoleudflugter og fritidsliv (spejder).                                          72 18 16 Gamle regninger af interesse. (Gl. reg: 9.6).                                          72 18 17 "Diverse notater om diverse emner". (Gl. reg: 9.0).                                          72 18 18 Vægkalendre 1930-63. (Gl. reg: 9.20).                                           73 18 19 "Uffe". Skriveøvelser, dagbog og tegninger/skitser af Uffe Boesen. Bl.a. 2 store blyantsværker givet til E.K. i fødselsdagsgave 1986.                                           74 18 20 Scrapbøger. To store m. avisudklip ordnet under kategorierne "Om relativitet", "Egne avisartikler 1931-". En lille scrapbog med diverse udklip, skitser og fotografier. (Gl. reg: 9.10)                                           75 18 21 Dagbog 1936. Blå, aflang.                                           75 18 22 Lille, brun kalender for året 1941.


                                            Relaterede personer til denne enhed
                                            75 18 23 Lille vægkalender 1928


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             75 18 24 Lille hvid æske mærket: "Skydevåben". Indeholder beskeder om våben til ekspeditionsbrug, jagttegn samt medlems- og vaccinationskort. (Gl. reg: 9.21).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             75 18 25 Lille sort fotoalbum med portrætter (kopi på papkort) af Knuth-slægten. Første portræt 1643.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             75 18 26 Gymnastikskolen i Ollerup. Jubilæumsfolder 1995 m. hilsner fra Gunnar B. Hansen, samt Årsskrift 1991. (Gl. Reg: 9.0).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             0 18 27 Skitsebog, Nordlys v. Tisvilde Hegn samt en løstliggende blæktegning af en blomst 1957. Stort format.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             0 18 28 Røntgenbilleder (Knuth) 1970-94. Stort format.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             76 18 29 Avisudklip om Grønland 1945-1960.                                             76 18 30 Notesbog med oversættelse af Jørgen Brønlunds dagbog. (Gl. reg. 4.1.2).

                                             Relaterede fonde til denne enhed:
                                             • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             76 18 31 Noder, melodier, sangtekster. Ukulele akkorder o. lign. (Gl. reg: 4.1.2).                                             76 18 32 Sommerfugle. Tavle/plakat fra Høst. (Af ældre dato). (Gl. reg: 4.1.2).                                             77 18 33 Blandede avisudklip om Johannes V. Jensen. 1943-1944. (Gl. reg:3.1).                                             77 18 34 "Christiansborg-Projektet". Knuths engagement i Christiansborgs arkitektoniske udvikling. Bl. a. ide om tilføjelse af en fjerde fløj på hovedbygningen. Lille mappe med breve, plantegning og fotografier.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             77 18 35 Nationalbankens byggeri og postuniformernes nye design.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             77 18 36 Lille regnskabsbog 1931-32. E. K.'s privatøkonomi.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             78 18 37 SKAT, husleje, forsikringer og folkepension for E. K. Senere regnskaber (80'erne og 90'erne).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             77 18 38 Lejligheden på Carl Johanssgade 10. Kopier af den originale lejekontrakt fra 1933, plantegning samt korrespondancer og klagesager vedr. skader i Knuths lejlighed. Bl.a. i atelieret på 5. sal, hvor vandinsivning blev til fare for skulpturer, manuskripter o


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             79 18 39 Tiden på borgerdydskolen - karakterbøger, skolehæfter.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 40 Pas. De fleste i stofmappe broderet af Felix Møhl og givet som fødselsdagsgave 1932 (brev ilagt). (Gl. reg: 9. 1.22).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 41 To anbefalinger (1923/1925) fra E. K.'s tid som murerlærling.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 42 Diplom for modtagelse af "Nersornaat" Grønlands Hjemmestyres Fortjenstmedalje. (Gl. reg: 9.1.13).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 43 Lille rød æske med 2 miniordner på ordensbånd: Ridderkorset og Dannebrogsordenens Hæderstegn.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 44 Lille brun æske med erindringsmedalje, Det Kongelige Geografiske Selskab.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 45 Lillebitte, grøn notesbog. Tilhørte Marie Gamél (E.K.'s mor). Indholder lister over skuespil og litteratur. (Gl. reg. 9.07.1).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 46 Lillebitte, blå notesbog. Rim, tegninger og digte af E.K. som barn. (Gl. reg: 9.07.2).


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 47 Lille, brun lommekalender 1926.


                                             Relaterede personer til denne enhed
                                             80 18 48 Attester/private dokumenter. Bl. a. studentereksamensbevis, vielsesattest og æresdoktor-diplom, rejsetilladelser, dåb, konfirmation. (Gl. reg: 9.1.02).                                             80 18 49 "Minder fra Ollerup". Bog med hilsner fra kammeraterne vinteren 1932.                                              80 18 50 Stofbeklædt digtsamling med dedikation: "Til Eigil fra Lise - Julen 1932-).                                              81 18 51 Hvid kasse med "Værdifulde postkort-billeder".


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              82 18 52 Breve og postkort fra Adam Cyrille Knuth til Eigil Knuth. Formentlig originalerne til afskrifterne i brevsamlingen i A 500 Lb.nr. 40.2. Se endvidere Lb.nr. 18.3.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              83 18 53 Breve og postkort fra Adele Suzzato. Fra slutningen af 1920'erne.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              83 18 54 Breve og postkort fra Adolf Kein. 1930'erne.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              83 18 55 Breve og kort fra Anna Nielsen, ca. 1925-1931.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              83 18 56 Breve og postkort fra "Alison". 1920'erne.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              83 18 57 Breve og Postkort fra Emma Gamél ("Bedde") til E. Knuth og familien. 1910'ernre og 1920'erne.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              83 18 58 Breve og postkort fra familien De Maré. Starten af 1920'erne.                                              83 18 59 Breve fra "Ebba". 1944.                                              83 18 60 Breve fra Kaptajn Eigil Knuth til sønnen Eigil og familien. Ca. 1910-1930.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              84 18 61 Breve fra "Jeanne" m.fl. 1920'erne.


                                              Relaterede personer til denne enhed
                                              84 18 62 Breve til Eigil Nielsen fra Eigil Knuth. 1939-1943.                                               84 18 63 Breve og postkort fra Esther Monrad m.fl. 1920'erne og 1930'erne.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               84 18 64 Breve fra Eva Drachmann. 1944.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               84 18 65 Breve og postkort fra Mikael Bramsen. ca. 1959-1960.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               84 18 66 Breve og postkort fra Ingolf Plesner. Ca. 1960-1990.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               85 18 67 Breve og postkort fra Irene Ibsen. 1927-1929.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               85 18 68 Breve og postkort (13 stk) fra Jette Bang. 1943.

                                               Relaterede fonde til denne enhed:
                                               • A 110, Fotograf Jette Bang
                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               85 18 69 Breve og postkort fra Lippy Hohlenberg. 1942-1952.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               85 18 70 Breve fra Paula Stoltz. 1941.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               85 18 71 Breve fra Stephan Hurwitz. 1928.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               85 18 72 Breve fra "Winipeg". 1929.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               86 18 73 Diverse breve og hilsner af ældre dato (før 1970).


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               86 18 74 Kongehuset. Middagsinvitation til Kapt. Eigil Knuth fra Christian X (1915). Hilsen fra Dr. Margrethe 1994 samt familie foto med kongefamilien fra julen 1995.                                               86 18 75 Breve fra filatelister med vedlagte, frankerede kuverter (ubrugte).


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               86 18 76 To breve til Erling Dessau fra Eigil Knuth. 1952/1953. Tilsyneladende aldrig afsendt.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               87 18 77 Diverse breve, julekort og hilsner af nyere dato (efter 1970).


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               88 18 78 Sort adressebog i lommeformat. 1953.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               88 18 79 Lille "bog" af breve og tegninger fra skoleelever til E. K. efter et besøg/foredrag. 1966.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               88 18 80 Børnetegning af vikingeskib med teksten: "Til Gudfar Eigil fra Peder H. Nielsen".


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               88 18 81 Dokumenter vedr. E.K.'s private lån til sin bror Adam Cyrille Knuth. 1956.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               88 18 82 "Min fremtidige bolig". Tegninger, skitser af E. K.s drømmehus. 1929.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               88 18 83 Sort notesbog. Digte, adresser m.m.


                                               Relaterede personer til denne enhed
                                               0 19  

                                               Slægtsstudier
                                                89 19 1 Slægtsstudier, stamtavler, 3 slægtsbøger. Kvitt. for Knuths bogbestillinger og besøg på læsesal på det Kgl. Bib. (Gl. Reg: 9.2). Se endv. fotografier fra Fredericiagade 21, med Knuths bedstemoder i Acc. 2011-007 (1929).                                                 90 19 2 Slægten Holm. (Gl. reg:9.2)                                                  90 19 3 Slægten Banck. Stamtavler og afskrifter fra kirkebøger mm. fra Landsarkivet for Nørrejylland. Desuden regninger fra Hotel Phønix, Viborg.                                                   90 19 4 Slægten Motzfeldt, Worm, Nansen.                                                    90 19 5 Slægten Knuth. "Slægtens oprindelse", stamtavler. Brev fra J.A. Lange, C. Haxthausen, G. Jatho, Donald E. Knuth. "SKALK" nr. 1 1979. (Gl. reg: 9.2)                                                    90 19 6 Slægten Spendrup. (Gl. reg. 9.2)                                                     90 19 7 Diverse portrætter af slægtsmedlemmer. Udklip og fotokopier. Se endv. acc. 2011-007. (Gl.reg: 9.2)                                                     90 19 8 Slægten Gamél. Artikler i "Dannebrog" 1895/1897. Hjemmet i Fredericiagade 21. Fotokopi af maleri der forestiller ægteparret Gamél og Fridtjof Nansen. (Gl. Reg: 9.2)                                                      91 19 9 Begravelser i familien. Salmehæfter.                                                       91 19 10 Slægten Hellerung. Inkl. Stor sammenrullet anetavle.                                                        91 19 11 Store anetavler. (Gl. reg: 9.2)                                                         91 19 12 Slægtskabet ml. Knud Rasmussen og Fridtjof Nansen. Korrespondance og takkebreve. Stamtavler og optegnelser (forarbejde til bogudgivelse). (Gl. reg: 9.2).


                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                         91 19 13 Familien Knuth i Mecklenburgs historie 1230-1751. Brev fra Jill og Don Knuth om deres slægtsstudier i Slesvig. (Gl. reg: 9.2)                                                          91 19 14 Fra mappen "Slægtsminder fra 1850 fremover". Breve, kondolencekort, udklip, samt træsplint "skaaren af Sengen i Luthers Kammer paa Vartburg" af Adam Vilh. Knuth i 1861. (Gl. reg: 9.2)                                                           91 19 15 Diverse, løse anetavler. (Gl. reg: 9.2.5).


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           91 19 16 Sagnfortællernes stamtavler.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           0 20  

                                                           Kap Harald Moltke
                                                           92 20 1 Kap Moltke 1972. Af Knuth ordnede læg (fra sort arkivkasse). Rapporter, skat, huse, telegrammer, planer, bilag, regnskaber, kontrakter og lønninger mm. (Gl. reg: 10.0).                                                           93 20 2 Kap Moltke rapporter. Af Knuth ordnede læg (fra sort arkivkasse). Vejr-synopser, statistik, opmåling af stationsområdet, depoter, tidevands-, vind og temperaturmålinger. Meteorologi, proviant. Færgestation (Gl. reg: 10.0). NB: Dækker kasse 93 og 94.                                                           95 20 3 Kap Moltke 1973.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           95 20 4 Kap Moltke 1973/1974.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           95 20 5 Kap Moltke 1974. Korrespondance mellem Knuth og Kap Moltke.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           95 20 6 Kap Moltke 1975. Korrespondance m.m.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 7 Kap Moltke 1976. Korrespondance m.m.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 8 Kap Moltke 1977. Korrespondance m.m.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 9 Kap Moltke 1978. Diverse dokumenter, kort, korrespondance.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 10 Kap Moltke 1979. Diverse dokumenter.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 11 Kap Moltke 1980. Diverse dokumenter, breve m.m.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 12 Kap Moltke 1980. Diverse dokumenter.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 13 Etableringen af Kap Moltke stationen 1972: Ansøgninger og svar (Handelsbanken, Bikuben m.fl.).


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 14 Regnskaber 1977-1978.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           96 20 15 Flyforhandlingernes kronologi 1972. Om transport af gods til/fra Station Nord/Kap Moltke.


                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                           97 20 16 Kap Moltke husene - arkitekt-/ingeniørtegninger mm. 1972.                                                           97 20 17 Bidrag fra Station Nord. Overførsel af proviant fra St. Nord til Kap Haral Moltke, korrespondance med stationsleder Mogens Lund, m.m. 1972.                                                           97 20 18 Korrespondance med advokat Poul Roepstorff. Bla. om flyvepladsanlægget ved Kap Moltke i 1970'erne.                                                           97 20 19 Flyvning og radio i Brønlundfjord fra 1966. Bl.a. om Kap Moltkes landingsbane.                                                           0 21  

                                                           Brønlundhus
                                                            98 21 1 Papirer vedr. Brønlundhus og omegn. I læg. Bekendtgørelser om fredninger og rejser i Grønland. Våbentilladelser, beholdninger i Brønlundhus mm. Afskrift fra hyttebogen 1967-.


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            99 21 2 "Morty Biscuits"-æske med Knuths afsendte telegrammer fra Brønlundfjord 1948-1950. Primært fødselsdaghilsner, også til medlemmer af kongehuset.


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            100 21 3 Indholdet fra en mappe med telegrammer til Brønlundhus fra 10. September 1948.                                                            100 21 4 Indholdet fra en mappe med telegrammer fra Brønlundhus fra 14. September 1948.                                                            100 21 5 Tekniske papirer og brochurer vedr. Radioudstyr i Brønlundhus. Manual til Radio Set SCR-284-A samt model SX-28-A Super Skyrider Receiver.                                                            100 21 6 Beholdningslister Brønlund- og Hagenhus pr. 15. aug. 1966.                                                            0 22  

                                                            4. Peary Land ekspedition 1966                                                            Relaterede personer til dette løbenummer
                                                            101 22 1 "4. Peary Land Eksp. Regnskaber, udvikling, oversigt". Af Knuth ordnede læg (fra sort arkivkasse). (Gl. Reg: 10.0).                                                            102 22 2 "4. Peary Land Exp. 1966. Rapport+endeligt regnskab". Af Knuth ordnede læg (fra sort arkivkasse). Resultater fra deltagerne, udstyr og research på Poul Cadonius og Abstracta-systemet. (Kuppelhuse). (Gl. Reg: 10.0).


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            102 22 3 Lille regnskabsbog for 1966. 4. Peary Land Ekspedition.


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            102 22 4 Fragtpapirer, proviant, rekvisitioner.                                                            102 22 5 Hagenhus. Takkebreve til bl.a. direktør Høeg Hagen for økonomisk støtte til opførelsen af udhus/hytte på 9 kvm, ca. 100 meter fra Brønlundhus.


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            102 22 6 Tekstilprøver til telt, samt tegninger af samme.


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            102 22 7 Telegrammer, Brønlundhus 1966.


                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                            0 23  

                                                            5. Peary Land ekspedition 1968
                                                             103 23 1 "5. Peary Land Exp. 1968". Forarbejdet med financering, budgetter, breve fra deltagere, udstyr, proviant, rapport og regnskab. Desuden artikler om ekspeditionen til Tidsskriftet Grønland m.fl. Hertil kopier af fotos m. billedtekster (Gl. Reg. 10.0).


                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                             103 23 2 Lille regnskabsbog for 1967-72. Mrk. "5. og 6. Peary Land Ekspedition".


                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                             103 23 3 Ekspeditionens forløb, financiering, deltagere, proviant. Desuden korrespondance m. Islandske generalkonsul Ludvig Storr ang. hjælp med transport og indkøb.


                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                             0 24  

                                                             6. Peary Land ekspedition 1969
                                                              104 24 1 "6. Peary Land Exp." Udgifter og bilag. Nogle få sider med observationer af vejr- og vindforhold. Skitse af en hjemmelavet vindretningsmåler (?). (Fra sort arkivkasse). (Gl. Reg: 10.0).                                                              0 25  

                                                              7. Peary Land ekspedition 1970
                                                               105 25 1 "7. Peary Land exp. 1970". Planer, financiering, breve til/fra deltagerne, bilag, regnskab. Desuden akvarelpostkort fra kunstneren Kaj Walther til E.K. (Fra sort arkivkasse) (Gl. Reg: 10.0).                                                               105 25 2 Planlægning af ruter og flyvninger. Proviantlister, korrespondance, m.m.


                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                               0 26  

                                                               8. Peary Land ekspedition 1971
                                                                106 26 1 "8. Peary Land Exp. 1971." Tilladelser, bl.a. licens til videnskabeligt arbejde i NW territories. Telegrammer til E.K. på Station Nord/Brønlundhus. Breve, bl. a. til Graham Rowley, hvori Knuth forklarer formålet med ekspeditionen. (Gl. Reg: 10.0).                                                                0 27  

                                                                Rejser til USA, Canada og Thule 1953
                                                                 107 27 1 Mappe med ansættelsespapirer og -kontrakt for Stanford Research Institute. Konvolut med korrespondance mellem Knuth og forsk. arbejdspartnere. Brev til Royal Geographical Society, London, efter meddelse om E.K.'s medaljeoverrækkelse 1953.


                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                 108 27 2 Dagbogen "VINLAND 1953" + blå kopi. (Gl. reg: 4.2).


                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                 0 28  

                                                                 Grønlændernes Hus                                                                 Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                 109 28 1 Korrespondance 1966-67 om planerne for oprettelse af et Grønlændernes Hus. Bl.a. brev til kulturminister Bodil Koch samt bestyrelsen for Konsul Jorcks fond. (Gl. reg: 4.1.2).


                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                 109 28 2 Liste med udførlig nedfældning af hændelser, udtalelser og højdepunkter under oprettelsen af "Grønlændernes Hus" i København. Med datoer, 1960, 1963-1969. Vigtige adresser. (Gl. reg: 4.1.2).


                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                 109 28 3 Grønlændernes hus. Korrespondance, møder og udvikling 1970. (Gl. reg: 4.1.2.).


                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                 109 28 4 Grønlændernes Hus. Korrespondance, møder og udvikling 1971. (Gl. reg: 4.1.2).                                                                 109 28 5 Grønlændernes hus. Korrespondance, møder og udvikling 1972. (Gl. reg: 4.1.2).                                                                 109 28 6 Grønlænderforeningens (PoK) ansøgning om bidrag til INUK-fonden. Særtryk af Tidsskriftet Grønland, nr. 3 1976. (Brugt som bilag til ansøgningerne). (Gl. reg: 4.1.2).                                                                 109 28 7 Brev fra bestyrer Einar Lund Jensen 1989. Eksemplar af medlemsbladet "Qanorooq", nr. 8 1989. (Gl. reg: 4.1.2).                                                                 0 29  

                                                                 Nationalparkrådet
                                                                  110 29 1 Forsvarsministeriets udkast til "Bekendtgørelse om drift af stationsområder i Nationalparken, jagtrettigheder samt tilsyn og kontroltjeneste". 1979. (Gl. reg: 4.1.2).                                                                  110 29 2 E. K. i hjemmestyrets Nationalparkråd. Møder og breve 1980/81. (Gl: reg: 4.1.2).


                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                  110 29 3 E.K. i hjemmestyrets Nationalparkråd. Korrespondance m.m. 1982. (Gl. reg: 4.2.1).


                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                  110 29 4 E.K. i hjemmestyrets Nationalparkråd. Artikel om supertankere fra G.Landsposten 1983, anlæg af landingsbane ved D.markshavn, Claus Hermansens filmoptagelse i Peary Land m.m. (Gl. reg: 4.1.2).                                                                  110 29 5 E.K.i hjemmestyrets Nationalparkråd 1984. Knuths brev til landsdommer H. Brøndsted om sin beslutning om at forlade rådets bestyrelse. Brev til J. Motzfeldt. Info-folder om Nationalparken, udgivet af hjemmestyret. (Gl. reg: 4.1.2).                                                                  110 29 6 Breve 1985-1989. Verdensnaturfonden om brud på jagtforbud. Knuth om forstyrrelser af forhistoriske kulturlevn.


                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                  110 29 7 Den N.-NØ.-Grønlandske Naturpark. Eksempler på "Fremmede indgreb i Naturparkområdet". (Forstyrrelser af fortidsminder).


                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                  0 30  

                                                                  Dansk Polarcenter
                                                                   111 30 1 Rapport om oprettelse af et tværfagligt polarinstitut i Danmark. Med E.K.s notater og avisudklip.                                                                   111 30 2 Breve, rapporter og mødereferater fra tiden omkring oprettelsen af Dansk Polarcenter 1985-1991. Bl.a. DPC's oplæg til etablering af Zackenberg stationen 1991.
                                                                   • kommissionen for videnskabelige undersøgelser i grønland (kvug) - [søg billeder]


                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                   0 30 3 TOM - evt. til årsberetning 1989. NB: Den er sløjfet.                                                                   111 30 4 Årsberetning for Dansk Polarcenter 1990.                                                                   111 30 5 Årsberetning for Dansk Polarcenter 1991 (Gl. reg: 9.0).                                                                   111 30 6 "Betænkning om Dansk Polarcenter nr. 1191 (Gl. reg: 9.0).                                                                   111 30 7 Danske Polarforskere - en vejviser. Udgivet af Dansk Polarcenter 1992. (Gl. reg: 9.0).                                                                   0 31  

                                                                   Div. regnskaber for Peary Land ekspeditionerne
                                                                    112 31 1 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1947-1948.                                                                    112 31 2 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1950.                                                                    113 31 3 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1966.                                                                     113 31 4 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1967.                                                                      113 31 5 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1968                                                                       113 31 6 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1971.                                                                        114 31 7 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1972.                                                                         114 31 8 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1973.                                                                          114 31 9 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1974.                                                                           115 31 10 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1975.                                                                            115 31 11 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1976.                                                                             115 31 12 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1977.                                                                              115 31 13 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1978.                                                                               115 31 14 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1979.                                                                                116 31 15 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1980.


                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                116 31 16 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1982.


                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                116 31 17 Regnskaber og bilag for Danske Peary Land Ekspeditioner 1981.


                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                0 32  

                                                                                Kunst og skulptur                                                                                Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                117 32 1 Solvognene. Mappe med forsk. papirer og korrespondance vedr. salg og bestillinger af E.K.'s keramiksolvogne. Desuden foto og trykplade af Trundholm Mose-vognen. (Gl. reg:3.1).


                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                117 32 2 Kunstnerkonkurrence for Knud Rasmussen-monumentet på Hvidørepynten. Mappe med Knuths forslag. (Gl.reg: 3.1).


                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                117 32 3 Kunststudier, ideer. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                117 32 4 Kunstbetragtninger, Poul Henningsen. (Gl. reg. 3.1).                                                                                 117 32 5 Skulptur-Ideer. Mappe med avisudklip. Billeder af menneskekroppe i forsk. positurer som inspiration.                                                                                 117 32 6 Ollerup 1931. Skitserne til E.K.'s facade m. udspringsvipperne. Hæfter med gymnastikøvelser (m. skitsetegninger). Aarsskrift fra højskolen 1931-32. Skitser af Niels Bukh i profil. Se også Lbnr. 42.24 (Gl. reg: 3.1).


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 117 32 7 Original tegning af moskuskranie til brug i frimærke med Danske Peary Land Ekspeditioner samt diverse testprint.


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 118 32 8 Gæstebog fra udstillingen "Skulpturer fra Angmagssalik og grønlandske akvareller", 18. Januar kl. 15.                                                                                 118 32 9 Brev fra Arktisk Insitut/C. C. Resting-Jeppesen med kvittering for modtagelsen af 16 gipsafstøbninger + 1 fedstensfigur (beskadiget). 1992.


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 118 32 10 Skulpturopgørelse 1982. Forskellige oplysninger om skulpturerne samt gavebrevet til Grønlands Hjemmestyre.                                                                                 118 32 11 Breve fra Broncestøberiet m.m.


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 118 32 12 Diverse breve om modtagelse og bestilling af skulpturer.


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 119 32 13 "Skulpturudstillingen 1978".


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 119 32 14 Skulpturer og forme støbt hos "Ferdinandsen" 1933-66-67.


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 119 32 15 Forhandlinger med Bing og Grøndahl m.m.                                                                                 119 32 16 Diverse kataloger/udstillingsfoldere vedr. Eigil Knuth.


                                                                                 Relaterede personer til denne enhed
                                                                                 0 33  

                                                                                 Kunststudier
                                                                                  120 33 1 "Kunststudier". Notater om diverse kunstarter. (Gl. reg: 3.1).                                                                                  120 33 2 Grønlandsk kunst - Jakob Danielsen. Om illustrationerne til Kagssagssuk-sagnet, radiotale mm. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                                  120 33 3 "Eskimo-kunst." Tekst/ billeder. Billeder af Ole Jørgensens fedtstenskulpturer samt andre canadiske skulpturer og div. avisartikler om emnet. (Billeder overflyttet til Acc. Nr .2011-007). Tekst om Knud Rasmussen og begrebet "Qarrtsiluni" (Gl. reg: 3.1).                                                                                  120 33 4 "Grønlandsk kunst" billeder, breve, tekster og foredrag. (Billeder overflyttet til Acc. nr. 2011-007). (Gl. reg: 3.1).


                                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                                  120 33 5 "Flintere (De følsomme fingre)". Avisudklip og billeder. Fotografier af "flintskulpturer" overflyttet til acc. nr. 2011-007. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                  Relaterede personer til denne enhed
                                                                                  120 33 6 "De første menneskefremstillinger". Fotografier overflyttet til Acc. nr. 2011-007. (Gl. reg: 3.1).                                                                                  120 33 7 "Pottemageriet". Udklip fra div. tidsskrifter. (Gl. reg: 3.1).                                                                                  120 33 8 "De døde stoffers kunst". Krystal former, vindslibning, sæbebobbel-struktur. To udgaver af The Courier (1961+69). Avisudklip, billeder af iskrystaller mm. (Gl. reg: 3.1).                                                                                  120 33 9 "Kunstens Darwinisme - den store maskerade/menneskets karneval". Udklip og billeder fra tidsskrifter og aviser. (Gl. reg. 3.1).                                                                                  120 33 10 "Kunstens Darwinisme - dyrs og planters karneval". Udklip og billeder fra tidsskrifter og aviser. National Geografic vol 135 1969. (Gl. reg: 3.1).                                                                                   121 33 11 "Det nyfødte barn", avisudklip med billede af J.F. Willumsens figur. Kladde og renskrivning af teksten "Undren - Nina på kuglen". (Gl. reg: 3.1).                                                                                   121 33 12 "Kampestenene". Avisudklip og billeder af div. stenmonumenter. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   121 33 13 "Gudsmoderen (kourotrophos)". Udklip og billeder af madonnafremstillinger. (Gl. reg:3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   121 33 14 "Kvinden eller Frugtbarheden gennem tiderne". Billeder og studier af forskellige venusfigurer og gudindefremstillinger. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   121 33 15 "Neolitiske byer". Om kvindefigurer og udgravninger ved bl.a. Catal Hüyük. (Gl.reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   121 33 16 "Portrættet gennem tiderne". Februarudgaven af Smithsonian 1995, Porträts unbekannter Ahnen af H.G. Bandi, udklip fra London Illustrated News. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 17 "Hvad hånden formed... De første mennesker". (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 18 "Hvad hånden formed...Dansk Ornamentik og Skulptur gennem 8000 Aar." Tidstavle, billeder og noter. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 19 "Hvad hånden formed...Om kunstens oprindelse". Udviklet af foredraget "En kunstner ser på primitiv kunst" ved Nationalmus. 1952. Betragtninger. (Gl. reg. 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 20 "Kunstbetragtninger - nutidskulturen". Avisudklip og et eksemplar af tidsskriftet Perspektiv 1954. Desuden en 8 siders artikel (?) af Knuth, om Poul Henningsens syn på kunst (kritisk). (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 21 "Håndens epoke slut - de døde håndværk". Enkelt udklip fra The Ill. London News 1970. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 22 "Abstraktionerne - den absurde kunst". Billeder og udklip. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 23 "Humoren." Udklip af tegneseriestriber og politiske karikaturtegninger. Bl. a. Far til fire.(Gl. reg. 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 24 "Nutidskulturen - tidehvervet". Avisudklip, artikler og et enkelt brev fra Niels Nørlund fra Berlingske Tidende.


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 25 "Diverse" samt "Forskelligt". Udklip, billeder, børnetegninger. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   122 33 26 Udstillingen "Form, Farver, Fest" på Nationalmuseet 1960. Om primitiv kunst. Arbejdspapirer om indhold og montretekster. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   123 33 27 Souvenirbilleder og postkort med kunst, arkitektur og skulpturer fra Italien, Tyskland og England. Fra sort arkivkasse mærket "Kunstens Udvikling". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   124 33 28 4 papmapper med litteratur-, sprog- og billedkunststudier. Fra sort arkivæske (mappe med Lejre-arkæologi flyttet til A500, lb.nr. 34.12) (Gl. reg: 3.2).


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   125 33 29 Kai Nielsen. 13 papmapper med research på emnet. Se også "Kai Nielsen bogen" i A500 Lb.nr. (Gl. reg: 3.2). NB: Dækker kasse 125 og 126.


                                                                                   Relaterede personer til denne enhed
                                                                                   0 34  

                                                                                   Historiestudier
                                                                                    127 34 1 "Ultima Thule". Noter, artikler, betragtninger. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    127 34 2 "Vinland". Avisartikler, notater. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    127 34 3 "Nordboer - forstudier, notater". Kopi af tekster, herunder P. Nørlund om Nordboernes forsvinden og T. Mathiassen om "Skrællingerne". (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    127 34 4 "Transpacific contacts". Diverse særtryk. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    127 34 5 "Efter Hvalsø". (Gl. reg: 3.1).                                                                                    127 34 6 "Middelhavssejladserne". Væringerne, stamtavler over de nordiske konger og normannerne i Frankrig og Sicilien. Komnenerne og Alexiaden. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    127 34 7 "Personerne i 1600-tallet, Stamtavler".                                                                                    127 34 8 "Sigbrit Villumsdatter og Dyveke". Avisudklip, stamtavler, afskrift fra Dansk Biografisk Leksikon og Danmarks Riges Historie. (Gl. reg: 3.1).                                                                                    128 34 9 "Studier IV. Historie, Kulturhistorie, Arkæologi." Tidstavler, noter, artikler. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    128 34 10 "Guldhornene". Tegninger og billeder af motiverne på guldhornene . Tekst af Gunnar Milthers. Noter. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    128 34 11 "Studier III. Island og Grønland. Sagaer-Eddadigte-Ekspeditioner". Noter, tidstavler. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    128 34 12 "Lejrestudier". Kort over Gl. Lejre, korrespondance ed Prof. Brøndum Nielsen, div. noter. (Gl. reg: 3.2).                                                                                    0 35  

                                                                                    Taler og foredrag
                                                                                    129 35 1 Fra mappen "Kunstens kilder i dyreverdenen" Foredrag på nationalmuseet 1960 og 1961. Omhandler hhv.Nationalmuseets indretning og kunst fra hele verden. Med fortegnelse over lysbilleder til foredraget. (Gl. reg: 3.1).                                                                                    129 35 2 "Forskellige taler". Taler til J. Brøndsted, Niels Bukh, Ebbe Munck, radiohilsner. Brev fra P. Augustinus 1983. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    129 35 3 Radiomindetale efter Johannes V. Jensens død. Talen blev sendt 19. jan. 1951. (Gl. reg:3.1).                                                                                    129 35 4 Foredrag 1980-81. (Også andres foredrag). Bl.a. "Dating the Peary Land channel" og "Om de engelskes handel på Island". Desuden brev til/fra Robert McGhee og Patricia Sutherland 1983/1984.                                                                                    130 35 5 "Dansk Pearyland ekspedition. Foredrag 1947". (Gl. reg: 2.2.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    130 35 6 "Dansk Pearylandekspedition. Foredrag 1950-1951." (Gl. reg: 2.2.2).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    130 35 7 "Pearyland - Foredrag 1950-55 og artikler på Engelsk." (Gl. reg: 2.2.3).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    130 35 8 "Tysk Foredrag. Feb. 1956. Flensborg, Slesvig, Lübeck, Hamburg, Bremen, Husum, Rendsborg". (Gl. reg: 2.2.4).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 9 Foredrag i det Grønlandske selskab 14.11.1963. 2. Peary Ld. Eksp. (Gl. reg. 2.2.5).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 10 Foredrag for "SIRIUS", Korsør d. 30.10.1964. (Gl. reg: 2.2.6).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 11 Foredrag 1965 (Dansk). Bern, Zürich, Basel. (Gl. reg: 2.2.7).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 12 Foredrag i Geografisk Selskab d, 2, febr, 1965. (Gl. reg: 2.2.8).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 13 Vortrag 1965 (Deutsch) Ber, Zürich, Basel. Vortrag 1966. Flensborg. (Gl. reg: 2.2.10).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 14 Foredrag, Kgl. Dansk Aeroklub. 5. okt. 1966. (Gl. reg: 2.2.11).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 15 Foredrag Stockholm 30.nov. 1966. (Gl. reg: 2.2.12).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 16 Foredrag i det Grønlandske Selskab. 9.2.1967. (Gl. reg: 2.2.13).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 17 Foredrag Dansk-Canadisk Selskab. 28.2.1967. (Gl. reg: 2.2.14).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 18 Foredrag i Tyskland (Lübeck, Kier, Hamburg, Dortmund, Essen). 25.2.1968. (Gl. reg: 2.2.15).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 19 Foredrag i Paris. 16/4 og 18/4 - 1969. (Gl. reg: 2.2.16).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 20 Kgl. Danske Aeroklub. 2.10.1972. (Gl. reg: 2.2.17).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 21 Lysbilledserier fra foredrag 1959-71. (Gl. reg: 2.2.18).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 22 Korrespondance vedr. billedmateriale til foredrag om afrikansk kunst 1959.                                                                                    131 35 23 Tale for Ebbe Munck. Holdt i Adm. Gjeddes Gård 19/8 1959 inden afrejsen til Bangkok. Håndskreven.


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 24 Knud Rasmussen mindeforedrag 7/6 1986. Afholdt i Knud Rasmussens Hus.


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 25 Forskellige foredragsmanuskripter. Primært om kunst (Gl. reg: 3.2).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 26 Talen i Explorers Club 19. marts 1954. (Afskrevet 13/2-1984).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    131 35 27 Takkebreve og hilsner efter foredrag (1990'erne). (Gl. reg: 12.0).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    132 35 28 Umiak'en og Nordboerne. Arkæologi, historie, research og foredrag.


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    132 35 29 Foredrag på Aros 14. okt. 1970. Illustrationerne til Nordbokavalkaden. Fotos af bl.a. varde ved Kingigtorssuaq og Flateyabók overført til Acc. Nr. 2011-007.


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    0 36  

                                                                                    Ebbe Munck


                                                                                    Relaterede fonde til dette løbenummer:
                                                                                    Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                    133 36 1 "Data i Ebbes liv". Forarbejde til bogen "Skipperen" 1974. (Gl. reg: 3.1).                                                                                    133 36 2 Korrespondance med Ebbe Munck 1941-50. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    133 36 3 Korrespondance med Ebbe Munck 1950-. Deriblandt brevet af 17/6-1961 om ideen til Thailand-ekspeditionen. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    133 36 4 Ebbe Munck - forskellige noter. (Gl. reg: 3.1).

                                                                                    Relaterede fonde til denne enhed:
                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    133 36 5 B. Hjejles artikel med indlagt stamtavle: "Den unge Ebbe". (Gl. reg. 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    133 36 6 "1940 - Den illegale ekspedition". (Gl. reg: 3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    133 36 7 Om Dansk Ekspeditions Fond. Breve. (Gl. reg:3.1).


                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                    0 37  

                                                                                    Artikler og småmanuskripter
                                                                                     134 37 1 "Klatresport i Dolomiterne". Til Berlingske Tidendes Søndagstillæg 16.-3. 1930. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 2 "Nytårsopgør på grønlandsfronten". En kritik af beskyldningerne mod Ejnar Mikkelsen, om tilbageholdt viden om Danmarkekspeditionens depot på Erik Henius Land. Se også A500, lbnr. 37.3. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 3 "Polarfuskning". Se A500, lbnr. 37.2. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 4 "To unge enere". Kapitel om Eigil Knuth og Ebbe Munck i bogen "Enere" af Bernt Hjejle. Med følgebrev fra Hjejle af 22. sept. 1986. (Gl. reg: 3.1).                                                                                     134 37 5 "Eigil Knuth 80 år". Olaf Olsens artikel i Tidsskriftet Grønland 1983. (Gl. reg:3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 6 Udskrift af Nils Franckes artikel. Mangler titel. Formentlig i anledningen af Knuths 86 års fødselsdag. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 7 "København i Fantasien" I-III. Knuths betragtninger om arkitektur og byforskønnelse i hovedstaden. Bragt som artikelserie ca. 1945-50. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 8 "Det fineste køretøj af alle. En cyklists erindringer og forhåbninger." Ebbe Sadolin. Særtryk af Berlingske Tidendes kronik 17. dec. 1966. Signeret hilsen til Eigil Knuth på forsiden. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 9 Artikel til Udenrigsministeriet 1964 om 2. Peary Land Ekspedition. Brev fra journalist S. Dyssegaard, samt tidl. artikler og dok. om ekspeditionen, formentlig som inspiration til opgaven. Desuden kort prospekt for ekspeditionen 1963. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 10 Forskellige små tekster og/eller udkast til samme: "Polarmanden og Havfruen". "Hvad med Jorden?", "Skriveren og Fortællersken". (Gl. reg: 3.1).                                                                                     134 37 11 Artikel til Nationaltidende 1935: "Dannebrog paa Grønlands højeste top". Om skibet "Quest" og dets historie i ekspeditionshistorien. To artikler, muligvis udkast: "Isfjældet" og "Østgrønlænderne". Sidste mrk. "Oplevelser på Grønland. (Gl. reg:3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 12 To kronikker til Politiken 1944: "Saga og Nutid", "Den fagre Li". Om Knuths rejse til Island hvor han besøgte sagatidens steder. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 13 "Egne Peary Land-artikler. Manuskripter 1950-51." (Gl. reg: 2.1.60).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 14 "Dansk Peary Land Ekspedition. Forskellige artikler 1947". (Gl. reg: 2.1.59).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 15 "Notater og udkast". En samling af ideer/småmanuskripter med forskellige emner. F.eks."Den ædle flint", "Forgængeligheden" "Nysgerrighedens drivkraft" m.fl. (Gl. reg: 3.1).


                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                     134 37 16 "Mørkefantasier".                                                                                      135 37 17 "Vinland og Amerika III". s. 15-27. Påskrevet: "Suppleres med detaille fra sidste foredrag i Tyskland 1968!". I lægget også kopi fra ARON-bogen s. 16-20 samt 3 sider håndskr. (Gl. reg: 2.1.29).


                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                      135 37 18 "De lyse nætter". (Gl. reg: 2.1.30).


                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                      135 37 19 "Musikken og Mennesket". Håndskrevne notater. (Gl. reg: 2.1.31).


                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                      0 37 20 LEDIGT ENHEDSNR.                                                                                       135 37 21 "Det knækkede flintblad fra Vandfalsnæs. + Det store køddepots gåde." Håndskr. notater + fotokopier af dagbog. (Gl. reg: 2.1.44).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 22 "NU. To stykker flints fortælling". 3 maskinskrevne sider + mange håndskrevne samt notater. (Gl. reg: 2.1.45).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 23 "Fra en kuldeperiode 1939. 3die depottur nordover til Mørkefjord". Håndskrevet manus/beretning. (Gl. reg: 2.1.46).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 24 "Af brev til Ebbe Munck 12-10-1952). (Gl. reg: 2.1.47).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 25 "UMIAQ": Pearylands arkæologi I: Kystboerne - og deres efterladte storbåd. Radioforedrag 21.11.64. omarbejdet og forlænget til artikel i "Naturens Verden". 10 sider + 2 side håndskrevne notater. Også kaldet: Pearylandbådens æventyr. (Gl. reg: 2.1.48).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 26 "UMIAQ": Et umiak-fund i Pearyland." Nationalmuseets arbejdsmark 1951. (Gl. reg: 2.1.49).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 27 "UMIAQ: Sagnet om umiaq'en der sejlede nordenom Grønland." Radioforedrag 21.11.64. m. ny indledning og ny afslutning tilføjet 22.1.64. (gl. reg: 2.1.50).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 28 "UMIAQ: Umiaq'en og dens Saga." 3 sider 1973. (Gl. reg: 2.1.51).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 29 "UMIAQ": Mødet med en umiq og dens historie". (Gl. reg. 2.1.52).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 30 "UMIAQ: Umiaq'en fra Peary Land. (Gl. reg: 2.1.53).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 31 "Danmarks kavalcade/Nationalmuseet 1807-1957". (Gl. reg: 2.1.54).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 32 "Peary og polarflyvningen". 16.11.1954. (Gl. reg. 2.1.55).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 33 "Om sommerfugle". (Gl. reg: 2.1.56).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 34 "Kunstens eskapisme". tidl. titler: Klunketid og Slip de gammeldags fordomme. (Gl. reg: 2.1.57).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       135 37 35 "Spådom om måneraketten". 20.9.1929. Frigørelse, universets uendelighed! håndskrevet. (Gl. reg: 2.1.58).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       136 37 36 "ARON - Nordboerne og skrælingerne". Forsideudkast, korrektur, div. breve fra redigeringsfasen. (Gl. reg: 2.3.1).

                                                                                       Relaterede fonde til denne enhed:
                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       137 37 37 "Uafhængighed". Manuskript og div. oversættelser, takkekort fra modtagere m.m. (Gl. reg: 2.3.2).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       138 37 38 "Den gule bog" 1984. Forskellige publicerede rapporter + billedmateriale/figurer. (Gl. reg: 2.3.3).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       139 37 39 "Gøre noget andet.." (En slags bekendelse). (Gl. reg: 2.1.1).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       139 37 40 "Temaet". Om spillelærerinden og Schuberts Wanderer-tema. (Kopi, kun side 1 + 4). (Gl. reg: 2.1.2).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       139 37 41 "Nomadeliv". (Gl. reg: 2.1.3).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       139 37 42 "Om ordner og små sten". En drøm, 1952. 1 side. (Gl. reg: 2.1.4).


                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                       139 37 43 "Hvad er Peary Land?". 1949. 1 side. (Gl. reg: 2.1.5).                                                                                        139 37 44 "Teltstangen". Oslofjorden 1930, København 1932, Angmagssalik 1936. (Gl. reg: 2.1.6).


                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                        139 37 45 "Taageminder". Radiofortælling. 5 sider. (Gl. reg: 2.1.7).


                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                        139 37 46 "Das Nibelungenlied". Foredrag holdt i Diskussionsklubben 26. April 1922. (Gl. reg: 2.1.8).                                                                                        139 37 47 "Der Nordische Mensch". Studenternes Efterretningstjeneste. Meddelelse nr. 134. 11.dec. 1944. Håndskrevet. (Gl. reg: 2.1.9).                                                                                        139 37 48 "Moderne Grafologi og dens vidnesbyrd". (Gl. reg. 2.1.10).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 49 "Landnam". (Bruges og genbruges i forsk. sammenhænge). (Gl. reg: 2.1.11).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 50 "I Grønlands sagatid". Forkortet som kronik til nat. Tidende nov. 1940. (Gl. reg: 2.1.12).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 51 "Alvildas Kvaler". 9/3-31. 20 s. Original + gennemslag. (Gl. reg: 2.1.13).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 52 "En uges radiolytten". (Gl.reg: 2.1.14).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 53 "Gravstenen". 26/2-28, 31/5-31. (Gl. reg: 2.1.15).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 54 "Den fagre Li". Håndskrevet. (Gl.reg: 2.1.19).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 55 "Ødemarkens Rigdom". (Gl. reg: 2.1.20/22).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 56 "Julen i Peary Land". Radioforedrag 27/12-54 . (Gl. reg: 2.1.21).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 57 "Nordpolens Oldtidsfolk". Radioforedrag, holdt d. 28/11-64 omarbejdet og forøget til artikel i "Naturens Verden". (Gl. reg: 2.1.24).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 58 "Palædrengene". Radioforedrag 26/11-64, kl. 21.10 - 21.30. (Gl. reg: 2.1.25).                                                                                         139 37 59 "Indlandsbeboerne". XI. (Gl. reg: 2.1.26).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 60 "Det menneskelige i Kunsten". Forskellige udkast (Gl. reg: 2.1.27).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 61 Dagbogsudskrifter og håndskrevne notater. (Gl. reg: 2.1.28).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 62 "Dyr, Menneske, Kunst". 10 s. + forkortet kronikudgave. 7 sider. (Gl. reg: 2.1.32).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 63 "Hobybægret". Oprindelig titel: Linjer i dansk kunst. (Gl. reg: 2.1.33).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 64 "Johannes V. Jensen ved 70-års fødselsdagen". Hyldest. (Gl. reg: 2.1.34).


                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                         139 37 65 "Jensenius tegner H. C. Andersens "Skygge". Kronik i Dagens Nyheder 15/11. 1935.                                                                                         139 37 66 "100 Aars cavalkade i bredgade. Det hvide hus. 1835-1935). (Gl. reg: 2.1.36).                                                                                          139 37 67 "Maleri. I. Den naturlige, stoflige Farveglæde". (Gl. reg: 2.1.36).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           139 37 68 "Børge Outze". 5.05-1976. Tale. (Gl. reg: 2.1.38).                                                                                           139 37 69 "Ebbe". 27/1-55. 2 udgaver. (Gl. reg: 2.1.39).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           139 37 70 "Grønlandsudsendelsen 14/12/45". (Gl. reg: 2.1.40.


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           139 37 71 "Flyvemaskinen". Fotokopi fra Flyvebladet, del 1:2. (Gl. reg: 2.1.41).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           139 37 72 "Flyvningens Æventyr". Påskrevet: I anledning af 50-året for brødrende wright's første flyvning i Kitty Hawk, North Carolina, d. 17. december 1903. (Gl reg: 2.1.42).                                                                                           139 37 73 "Gorki". Ollerup 1932, Angmagssalik 1937, Gurre 1946. (Gl. reg: 2.1.43).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           139 37 74 "Tanker ved tingene". 12 ud af en større samling korte manuser. Original fortegnelse inkluderet. (Gl. reg: 2.3.9).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           139 37 75 "De små sten" i mappen "Tanker ved tingene II. Arbejdsmanuskript". Af en Nomades Dagbog, kap. 5 i testamentet. (Gl. reg: 2.3.9).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           140 37 76 Artikler i "FOLK". Archaeology of the Musk-Ox Way + The Northern Most Ruins of the Globe i forsk. udgaver dansk/eng. Rettelser m.m. (Gl. reg: 2.3.10).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           140 37 77 "Bjørnehistorier". Andres manuskripter, bl.a. K. Rasmussens "Bjørnen i vågen" og P. Freuchens "Peter skyder en bjørn i luften". (Gl. reg: 2.4.1-10).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           140 37 78 Familiejournalen, artikkelserie om Pearyland. (Gl. reg: 2.3.6).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 79 Notater til publikationer o. lign: Den evige ånds tanke; Ask og Yggdrasil, Verdensægget, Scoresbysundforedrag 1969; Litteratur om erobringer og invasioner. (Gl.reg: 2.5.1-5).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 80 "Gl. strand NV"/ "Den døde by's spøgelsesliv". Udkast.


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 81 Forslag til publikationsserie: Pearyland Papers (Gl. reg: 2.5.6).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 82 Forespørgsler om artikel til tidsskriftet Avalanneq, aftale vedr. Nationalmuseets Arbejdsmark 1990 m.m.


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 83 "Ideer til andre artikler (gamle træer, - trulli - konsistoriekælderen)". Beretning, billeder og plantegninger fra Nationalmuseets udgravning under Konsistoriebygningen, Frue Plads 1969. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 84 "Arkitektur - Skulptur - Maleri". Artikler. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 85 "Kritikker og kunstnerbiografier". Artikler. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           141 37 86 Diskussion om moderne Arkitektur. Bl.a. debat i Politiken mellem Knuth og Poul Henningsen. Fotografier af arkitektegnede boliger. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           142 37 87 København i Fantasien. Rekonstruktion af Christiansborg m.m. (Se også lbnr. 37.7). (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           142 37 88 "Historisk - Arkæologiske artikler". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           142 37 89 Artikler om oldtidens bosættelser til "Naturens Verden". Eigil Knuth og Dr. Alfred Rust. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           142 37 90 Forskellige artikler om Knuth. ("Avisartikler og billeder", Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           142 37 91 Egne kronniker. Avisudklip. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           142 37 92 Scrapbog med avisartikler af Eigil Knuth 1925 - 1960. (Gl. reg: 9.1.01).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           143 37 93 Nord og Syd. Indtryk fra Italien (ufærdigt). (Gl. reg: 3.2).


                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                           143 37 94 I Ladinien. Skildringer fra Dolomiterne. "Mellemtid i Mellemland". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                                                            143 37 95 I Ladinien. Mellemtid (Kopi). (Gl. reg: 3.2).                                                                                             143 37 96 I Ladinien. Illustrationer. (Gl. reg: 3.2).                                                                                              143 37 97 Strejftog i Nord. Quest. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               143 37 98 "Ilden". Forarbejder I. Ældre dato. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               143 37 99 "Ilden" Forarbejder II. 1944-45. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 100 Forskellige ældre romanbegyndelser eller passager. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 101 Kladdehæfte: "4 Mand og Solen. Udenfor Verden, Alene Med Solen". (Gl. reg. 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 102 Kladdehæfte: "Et Aar i Sovepose. (Gamma - Expeditionen)". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 103 Kladdehæfte: "Roman udkast. (Selvbiografisk indledning). Bog C". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 104 "Oversigt over manuskripter 1941 og 1945-46". (Gl. reg. 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 105 "Gamle digte". Konvolut med blandede sider og pairlapper med håndskrevne digte. (Gl. reg:3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 106 Digte og sonetter. Ca. 1929-75. Maskinskrevne + håndskrevne kladder. Mange dubletter (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 107 Kladdehæfte: "Kai og musik - bog K". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               144 37 108 Kladdehæfte: "Prossliner-Buch 1926". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               145 37 109 Skriveblok: "Slutning på kunst: Religion". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               145 37 110 Skriveblok: "HM!. Siæna og cro-magnon". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                               145 37 111 Skriveblok: "Samtalerne mellem ham og hende". (Gl. reg: 3.2).                                                                                                145 37 112 Skriveblok: "Bog I, Storheden i det smaa". (Gl. reg. 3.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 113 Skriveblok: "Bog L, Kunst er liv". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 114 Skriveblok: "Bog M, Æstetiske-religiøse-sociale problemer i tilknytning til 'Kunst og liv', 'Ilden', og 'et menneske'. (Gl. reg. 3.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 115 Skriveblok: "Bog N, Blandet, uplaceret". (Gl. reg: 3.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 116 Ubrugte notater/manus bl.a. om forholdet mellem musik og skulptur. (Gl. reg. 3.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 117 "Ærlighed og Tegnebordsæstetik". Om tonen i diskussionen om Arkitekturen i København. (Gl. reg: 3.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 118 "Le Pourquoi-Pas". Kapitel fra Billedhugger i Angmassalik oversat til fransk og forsøgt udgivet i Frankrig. Brev fra bl.a. Robert Gessain. (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 119 "Spillet om Grønland" (Ammassalik-sagen). Knuths artikel i Information 17. nov. 1958 om "jerntæppet" i Grønland, og vestens negative indflydelse på grønlandsk kultur og identitet. Eske Bruns svar i artikelform, breve og research samt lignende artikler.


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                145 37 120 Grønland er i fare: Efter Thule...Angmagssalik!". Artikler, breve, avisudklip. Samlet i mappen "Angmagssalik-sagen 1958".


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                0 38  

                                                                                                Thai-Danish Expedition                                                                                                Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                                146 38 1 Kort (1960) over Kanchanaburi-provinsen, Thailand. Med angivelser af klippehuler og arkæologiske lokaliteter fra Thai-Danish ekspeditionen.


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                146 38 2 Skitsebog med skitser af klippehule/huler (indgangsparti?). Desuden en dokumentation af klippekunst/hulemalerier, med beskrivelser af dyrearterne. Se også lb.nr. 15.33.


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                146 38 3 Artikel af E.K., med figurer, om ekspeditionens formål og resultater. Bl.a. fortolkning af klippekunsten.


                                                                                                Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                146 38 4 Korrespondance med museumsdirektør Haji A. Mubin Sheppard, Muzium Negara, Malaysia.                                                                                                146 38 5 Korrespondance med V.S. Wakankar. Indisk studerende med interesse i hulemalerier. Skriver til Knuth ang. udstilling på Nationalmuseet (1962).                                                                                                146 38 6 Diverse udklip fra bl.a. The Illustrated London News. Paralleller til klippekunst rundt om i verden. Desuden skitse af en figur fra et klippemaleri ved Mubalanya Hill.                                                                                                0 39  

                                                                                                Pearylandfonden - regnskaber m.m.
                                                                                                 0 39 1 LEDIGT ENH. NR.                                                                                                  0 39 2 LEDIGT ENH. NR.                                                                                                   147 39 3 Pearylandfondens regnskaber 1981. (Gl. reg: 11.1).                                                                                                   0 39 4 LEDIGT ENH. NR.                                                                                                    147 39 5 Pearylandfondens regnskaber 1983. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                    147 39 6 Pearylandfondens regnskaber 1983/84. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                    Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                    148 39 7 Pearylandfondens regnskaber 1984. (Gl. reg: 11.1).                                                                                                     148 39 8 Pearylandfondens regnskaber 1985. (Gl. reg: 11.1).                                                                                                     149 39 9 Pearylandfondens regnskaber 1986. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     149 39 10 Pearylandfondens regnskaber 1987. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     149 39 11 Pearylandfondens regnskaber 1988. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     149 39 12 Pearylandfondens regnskaber 1989. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     150 39 13 Pearylandfondens regnskaber 1990-1995. (Gl. reg: 11.1).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     151 39 14 Forhandlingsprotokol for Peary Land Fonden.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     151 39 15 Den Selvejende Institution Danske Peary Land Ekspeditioner, Resultatopgørelser 1971-1982.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     0 40  

                                                                                                     Div. breve                                                                                                     Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                                     152 40 1 Breve/postkort fra Adam C. Knuth og andre familiemedlemmer 1913-1974 . Se også A500, Lbnr. 18.3. Tegninger of fotos udtaget til Acc. Nr. 2011-007.                                                                                                     152 40 2 Breve/postkort fra Eigil Knuth til sin bror Adam 1913-1974. Se også A500, Lbnr. 18.3.                                                                                                     153 40 3 Breve/postkort fra Poul Christiansen.                                                                                                     153 40 4 Breve/taksigelser i anledning af bogen "Under det nordligste Dannebrog". Bl. a. fra Lauge Koch. (Gl. reg: 8.15).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     153 40 5 Breve og anmeldelser ang. bogen "Tanker ved Tingene". (Gl. reg: 8.16).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     153 40 6 Karl Otto Johansen. Julehilsner og linoleumstryk.                                                                                                     154 40 7 Breve i anledning af "4 mand og Solen". Med telegram fra Christian d. 10. 4/12 1937                                                                                                     154 40 8 Asta Ring Schultz. Julehilsner og kunst.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     154 40 9 Korrespondance med P. E. Victor og M. Peréz. (Gl. reg. 8.14).


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     154 40 10 Julekorrespondancer, fødselsdagshilsner samt diverse ubesvarede breve.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     154 40 11 Lister over personer der har modtaget/sendt julekorrespondance. Fordelt på årstal.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     154 40 12 Diverse breve 1952.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     154 40 13 Diverse breve 1953. Palle Buhl m.fl.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     155 40 14 Diverse breve 1954. J. G. Jennow m.fl.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     155 40 15 Diverse breve 1955. Station Nord, Explorers Club m.m.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     155 40 16 Diverse breve 1956. Poul Christiansen, Nationalmuseet, m.m.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     155 40 17 Diverse breve 1957. Nationalmuseet ang. Knuths familieportrætter.


                                                                                                     Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                     155 40 18 Diverse breve 1958. P. V. Glob m.fl.                                                                                                      155 40 19 Diverse breve 1959. Den Kongelige Grønlandske Handel m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 20 Diverse breve 1960.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 21 Diverse breve 1961. Udenrigsministeriet m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 22 Diverse breve 1962. Den danske ambassade m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 23 Diverse breve 1963.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 24 Diverse breve 1964. Danmarks Radio.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 25 Diverse breve 1965. Museer.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 26 Diverse breve 1966. Udenlandske forskere.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 27 Diverse breve 1967. Karl Kruse om Jørgen Brønlund bog m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 28 Diverse breve 1968. Foredrag m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 29 Diverse breve 1969. Helge Larsen om Aron-udsendelse i fjernsynet m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 30 Diverse breve 1970. Foredrag, støbning af buster m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      155 40 31 Diverse breve 1971. John Andersen, foredrag m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      156 40 32 Korrespondance 1972. Dansk Peary Land Ekspedition.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      156 40 33 Korrespondance 1973. Dansk Peary Land Ekspedition.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      156 40 34 Korrespondance 1974. Bøger, forlag, fondsansøgninger m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      157 40 35 Korrespondance 1975.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      157 40 36 Korrespondance 1976. Postkort m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      157 40 37 Korrespondance 1977. Paul Emile Victor, KVUG m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      157 40 38 Korrespondance 1978. H. C. Petersen om optagelse af kajakfilm ved Igdlorssuit, m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      158 40 39 Korrespondance 1979. Kraks Blå Bog, William Fitzhugh m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      158 40 40 Korrespondance 1980. H.C. Gulløv m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      158 40 41 Korrespondance 1981. H. C. Gulløv. KVUG, det Kongelige Bibliotek m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      158 40 42 Korrespondance 1982.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      159 40 43 Korrespondance 1983.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      159 40 44 Korrespondance 1984. Jonathan Motzfeldt m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      159 40 45 Korrespondance 1985.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      159 40 46 Korrespondance 1986. Paul Emile Victor m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      159 40 47 Korrespondance 1987.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 48 Korrespondance 1988.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 49 Korrespondance 1989. Jens Fog Jensen m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 50 Korrespondance 1990.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 51 Korrespondance 1991. Blandt andet hilsner fra Kronprins Frederik (stemplet 31. Maj 1991).


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 52 Korrespondance 1992. Hilsner fra Dronning Margrethe og Kronprins Frederik.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 53 Korrespondance 1993. 90 års fødseldagen i Peary Land, Lasse Spang Olsen m.m.


                                                                                                      Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                      160 40 54 Korrespondance 1994. Rigsantikvaren m.m.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       160 40 55 Korrespondance 1995. Dansk Polarcenter, Arktisk Institut m.m.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       160 40 56 Korrespondance 1996. Ammasalik Museum m.m.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 57 Julekorrespondance 1990-1993.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 58 Korrespondance med Jean Malaurie, Centre d'Etudes Arctiques. 1965-1968.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 59 Korrespondance med museumsleder Claus Andreasen, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 1981-1991. Foldere om fredning af natur og fortidsminder i Grønland er vedlagt.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 60 Breve i anledning af udgivelsen af "Billedhugger i Angmagssalik", forudgående forhandlinger, kontrakt, regnskab etc.". (Gl. reg: 8.18).


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 61 Anmeldelser af "Kunst og Liv" 1928.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 62 Korrespondance med Malcom Barnes og John Gosney om oversættelse af EK's tekster til engelsk.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 63 Korrespondance med Gunnar Martens 1994-1995 vedr. brugen og driften af Brønlundhus, Kap Moltke


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 64 Breve vedr. nekrolog til Robert Gessain. 1986.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 65 Korrespondance vedr. Tue Ritzaus film om Eigil Knuth 1985.


                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       161 40 66 Brev fra forfatter Ove Bak vedr. kopi af Kârale-tegning som omtales i "Billedhugger i Angmagsssalik". Liste med trykfejl i samme bog. (Gl. reg: 1.10).

                                                                                                       Relaterede fonde til denne enhed:
                                                                                                       Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                       0 41  

                                                                                                       Arkæologi
                                                                                                        162 41 1 To skrivehæfter: "Dr. Brøndsteds Forelæsninger Sem. 1931-32 og Studier over Lejre" & "Kunststudier. Brøndsted Danmarks Oldtid. Stilstudier". (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        162 41 2 Avisudklip om Saqqaqkultur samt manus til Bjarne Grønnows artikel om Qeqertasussuk (1985). Desuden korrepondance om emnet med journalist Poul Krarup fra Grønlands radio 1985. (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        162 41 3 Forskellige notater om nordboerne og Greipar (Nordrsetur). (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        162 41 4 Runestenen fra Kingitorssuaq. (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        162 41 5 "Dukker". Menneskelignende figurer i træ og ben fra Grønland. Fotos udtaget til Acc. Database (forsynet med Nationalmuseets genstandsnr. på bagsiden). (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        162 41 6 Eskimonæsset og Sophus Müllers Næs - Hvalfangstkulturen. Fotos af genstande af hvalknogle udtaget til ac..nr. 2011-007. (Gl. reg: 4.2).                                                                                                        162 41 7 Brev fra H.C. Gulløv ang. en tidlig c14-datering af tørveprøve fra Thulekulturen (1988). (Gl. reg: 4.2).                                                                                                        162 41 8 Brev fra H.C. Petersen ang. hans iagttagelser fra Thule-området 1990. (Gl. reg: 4.2).                                                                                                        162 41 9 Dr. Henry Bascom Collins - nekrolog samt indbydelse til mindehøjtidelighed 1987). (Gl. reg: 4.2).                                                                                                        162 41 10 Brev fra Geologisk Museum ang. Jeppe Noe-Nygaard og de oldsager han indsamlede i Ameralik-området ca. 1912. Kopi af to breve vedlagt. (Gl. reg: 4.2).                                                                                                        162 41 11 Korrespondance med Peter Schledermann samt dennes udkast til div. artikler om arkæologiske opdagelser ved Ellesmere Island. (Gl. reg. 4.2).                                                                                                        162 41 12 "The Newater". (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        163 41 13 Jens Fog Jensen. Breve og specialeafhandling: "Intrasite Analysis of Paleo-Eskimo Campsites". Desuden jubilæumsskrift fra G. A. Hagemanns Kollegium (Gl. reg. 4.2).                                                                                                        163 41 14 Korrespondance med Patricia Sutherland 1981-1992. (Gl. reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        163 41 15 Korrespondance med Patrick Plumet 1983/84 vedr. afhandlingen: "Pour une revision du cadre conceptuel utilise en prehistoire de l'arctice central et oriental. (Gl.reg: 4.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        163 41 16 Korrespondance med Robert McGhee 1974-1983, ang. arkæologi ved Devon Island, Canada. 12 fototavler af eskimoiske genstande er flyttet til billedsamlingen - se Acc. Nr. 2011-007. (Gl. reg: 7)


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        163 41 17 Brev fra William E. Taylor + 7 fototavler af pre-dorset/dorset genstande, Canada. (Se acc.nr. 2011-007). (Gl. reg: 7).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        163 41 18 Læg: Korrespondance med Jens Rosing, Jørgen Meldgaard, P. Rousseliere, Hans Georg baudi, Giddings, Collins og Norman Pearson ca. 1958-70. (Gl. reg: 7.2).                                                                                                        163 41 19 Læg: Korrespondance med Prof. Chauncy Loomis vedr. sagen om genopgravning Charles Halls lig. Desuden kopi af Loomis' ansøgning om tilladelse og den medicinske rapport. Brev fra E. K. til Eske Brun om sagen. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        163 41 20 Læg: "Arktisk korrespondance" med B. Christie, G. Hattersley-Smith, G. Rowley, Trevor lloyd, Loomis, Monzino & Lino Donvito. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 21 Malcolm Slesser. Korrespondance vedr. eskimoiske hustomter fundet ved Blosseville Coast 1969. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 22 Dateringer fra Peary Land. Korrespondance med Chr. Vibe om tidevandsberegninger m.m. (Gl. reg: 7.0).

                                                                                                        Relaterede fonde til denne enhed:
                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 23 Udgravningsberetning, Tuapagssuit, Qôrnoq, Godthåb Distriktet. H.C. Gulløv & Jørgen Ilkjær. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 24 Solbakken, Hall Land. Beskrivelse af ruiner tomt 1-13, opmålinger, fotos. (Se. Acc. 2011-007). (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 25 Île de France 1988-89. Fundlister. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 26 "Independence I ruiner". Overheads og kopier af plantegninger. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 27 "Independence II ruiner". Overheads og kopier af tegninger af genstande og anlæg. (Gl. reg: 7.0).                                                                                                        164 41 28 Independence I-sites, fordelt på typen af midtergangsstrukturer. Desuden tre løse dagbogssider, diverse dateringer og notater. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        164 41 29 Stort læg: "SITES". Diverse lokaliteter. Mange originaltegninger, bl.a. af Kap Mylius Erichsen, tomt 5, 1:100. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 30 Kap Breusing. Hjortenberg Knudsen 1955. Blyantstegnet kort og genstande.                                                                                                        165 41 31 Deltaterrasserne: Skizze til færdige beskrivelser med fotos, tegninger, planer og luftfotos. Alle fotos overført til fotoarkiv, se. Acc. Nr. 2011-007. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 32 Deltaterrasserne: (Jørgen Brønlunds Fjord). Ruin-opmålingerne (forarbejder). Orginale tegninger af tomt 9-13. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 33 Planche fra "Deltaterrasserne". Tomterne 1-14. (Gl. reg: 7.0).                                                                                                        165 41 34 Deltaterrasserne: Sidste bearbejdelse. Originale tegninger og skitser. Beskrivelse af lokaliteten og de 18 tomter. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 35 Arkæologi Rapport 1964. (Brønlund Fjord). (Gl. reg. 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 36 "Dorset blades". Sydlige Diskobugt. Originaltegning af flintredskaber m.m. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 37 Fundlister fra Adam Knuth Site. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 38 Old Nugdlit. Dateringer fra Old Nugdlit, skaffet fra kaare Lund Rasmussen, Nationalmuseet. Renskrivning/kopi af dagbog "Opdagelsen af Gl. Nugdlit (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 39 "Jordens nordligste ruinpladser". Artikel + illustrationer (?) om Independence I+II ruinerne fra Johannes V. Jensen Land. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 40 Cornwallis Island. Sheridan Point. 4 fotos af tomt - overført til Acc. Nr. 2011-007. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 41 Helge Larsen. Brev fra Larsen 24/9-1932 vedr. sine udgravninger i Diskobugten med P.W. Glob samme sommer. Avisudklip (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 42 Jørgen Meldgaards notater (kopi) om Iglulik. Harpunspidser (Gl. reg: 7.0).                                                                                                        165 41 43 Korresspondance med Jørgen Meldgaard, Prof. Müller-Bech og Linda Owens om brugen af E.K.s Independence I+II -fund til Owens speciale. Rapport om Owens undersøgelser vedlagt (Gl. reg: 7.0).                                                                                                        165 41 44 Papirer vedr. symposiet på Moesgaard 1987. Renskrift af E.K.'s foredrag. Invitation fra B. Grønnow til symposium om palæoeskimoisk forskning 1992 m.m. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 45 "Ruinfortegnelsen - den mest komplette". (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        166 41 46 Local maps (fra gul kassette): Kopier og overheads af grønlandskort med forskellige signaturer. Bl.a Independence-bopladser, stednavne m.m. Fortegnelse vedlagt (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 47 "Til Kap Moltke 1985 - Gl. Strand Øst". Kopier og overheads af kort m.m. Foto overført til 2011-007. (Gl.reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 48 Grant Land. Kopi af håndmalet kort. Desuden et kort-negativ med hilsen fra Christian Vibe (overført til Acc. Nr. 2011-007). (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 49 "Some eskimo settlements in the Godthaab area - summer 1945". Fundlister, anlægsbeskrivelser og plantegninger fra pladserne Qarajat og Qeqertat.                                                                                                        165 41 50 "Umiak'en Genopstår" Dagbog 1950-1951 (kopi) om konebåden fra Herlufsholm Strand samt andre begivenheder. Bl.a. konflikten mellem Knuth og Eske Brun (se A500 lbnr. 12).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        165 41 51 Tegninger fra Vesterbygden 1945 samt brev til Jeppe Møhl ang. nogle c-14 dateringer fra området 1974.                                                                                                        167 41 52 Korrespondance med R. McGhee, W. Fitzhugh og G.M. Rousselieré. Independence I+II og Old Nugdlit. (Gl. reg: 4.1.2).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        167 41 53 "Greenland News from between 81*-83* North". Overblik (artikel?) over det arkæologiske arbejde på Peary Land Ekspeditionerne. Skema side 5 over ruin-fordelingen op gennem Wandel Dal. (Gl. reg: 7.0).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        167 41 54 Sagen om Krøyers Holme. Breve vedr. Oprettelse af meteorologisk målestation Henrik Krøyers Holme, Peary Land og muligheden for arkæologisk rekognoscering i området.


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        168 41 55 Baedeckeren/Baedekeren. Knuth's optegnelser over stednavne. Se også Lb.nr. 13.15. Fotografier overført til Acc. Nr. 2011 -007. (Gl. reg: 4.3).


                                                                                                        Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                        168 41 56 Eskimorester ved Kap Tobin. Jørgen Junge Busch, Scoresbysund 1960. Kopi 1988.                                                                                                        0 42  

                                                                                                        Båndoptagelser - interviews, erindringer m.m.
                                                                                                         0 42 1 Eigil Knuth: Erindringer I (1982) til min bedstefar Gamél. (Gl. reg: 5.3).


                                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                         0 42 2 Samtale med Eigil og Jørgen Knuth (erindringer) (Gl. reg. 3.5).


                                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                         0 42 3 Kaminpassiar Bjarnhof og Eigil Knuth I-II, om radiotiden. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                         0 42 4 Harry Vedøes interview med Ebbe Munck 26/12-1974, fiskerituren (kun begyndelsen god). (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                         0 42 5 Harry Vedøes interview med Ebbe Munck 26/12-1974 - gentagelse af udsendelse. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                         Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                         0 42 6 Interview, Knud Petersen d. 10/3-1983 I (Gl. reg: 3.5).                                                                                                          0 42 7 Interview, Knud Petersen 10/3-1983 II. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                           0 42 8 Interview ved Harry Vedøe med Ebbe Munck om Scoresbysund exp. 1924. (Gl. reg: 3.5).

                                                                                                           Relaterede fonde til denne enhed:
                                                                                                           Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                           0 42 9 Mørkefjord ekspeditionen. Vedøes interview med Ebbe Munck (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                            0 42 10 Mørkefjord ekspeditionen I-II. Vedøes interview med Ebbe Munck. Genuds. 27/12-1974 og genuds. af Pearylandekspeditionen 27/12-1974. (Gl. reg: 3.5).                                                                                                            0 42 11 Peary Land Ekspeditionen. DR d. 21/12-90, Ankomst, Afrejse, krigsafslutn. Pearylandfilmen I+II+III (Claus Heinberg). (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                            0 42 12 Uafhængighed (E.K. 3/9-82). (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                            Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                            0 42 13 Kap Moltke 12.Juni 1984, 17.30 GMT. (En masse støj) (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 14 Radioforedrag v. John Andersen I om kajakturen 29-30-/10-1984. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 15 Mikael Bramsens interview vedr. min udstilling i Nationalmuseets kælder. D. 10/4. 1983. (Gl. reg:3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 16 Radioforedrag ved John Andersen III, IV 9/11-1984. (Knuths egne optagelser). (Gl. reg:3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 17 Piet Heins nytårstale 1/1-1981 (Knuths egne optag. af radioudsendelse). (Gl.reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 18 Symposiet i Århus 1987. Knuths indlæg (skulle bearbejdes til publikation). (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 19 Nationalmuseet 12/5-1925. Professor Angul Hammerich foredrag om lurer. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 20 Svensk, dansk sang (revy), Schubert. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 21 Vivaldi, 4 årstider, Henrik Szeryng. (Gl. reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 22 Butch Lacy. Komposition til Nationalmuseets genåbning 1992. (Gl.reg: 3.5).


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 23 Lyberth/Das Wandern/Das Wirtshaus/Die Forelle/An Die Musik/Tale+Tema/Wohin


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 24 Interview med EK i Koplevs Krydsfelt/hjørne 1995 DR.


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 25 EK synger Schubert med akkompagnement. Markeret "Temaet nøgternt".


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 42 26 EK synger Schubert med akkompagnement. Markeret: "Temaet forekommer mig at have for meget ræssonans".


                                                                                                             Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                             0 43  

                                                                                                             Materiale fra udgravninger i Qatar, 1958-60                                                                                                             Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                                             0 43 1 Korrespondance, foredrag, rapporter, 1959-60, bl.a. med Glob og Bibby. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.                                                                                                              0 43 2 Liste over fotos. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.


                                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                               0 43 3 Håndtegnet kort over det nordlige Qatar. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.


                                                                                                               Relaterede personer til denne enhed
                                                                                                               0 43 4 Originale tegninger af udgravninger, Qatar, 1958-59. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.                                                                                                               0 43 5 Affotograferinger/film af originale tegninger af udgravninger, Qatar, 1958-59. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.                                                                                                                0 43 6 Aftryk af originale tegninger af udgravninger, Qatar, 1958-59. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.                                                                                                                 0 43 7 Fotos af udgravninger og fund ved Murwab m/indtegnede husruiner og borgruin. En del materiale en skannet og tilgængeligt som PDF-filer.                                                                                                                 0 44  

                                                                                                                 MoG. XLIV, nr. IV, Chr. Bendix Thostrup, m. noter, håndtegnede kort mm. (se oversigt over indhold i bogen i løbenummeret)                                                                                                                  Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                                                  0 45  

                                                                                                                  Diverse breve                                                                                                                   Relaterede personer til dette løbenummer
                                                                                                                   0 46  

                                                                                                                   Eigil Knuth, Baedeker
                                                                                                                    0 47  

                                                                                                                    Gamle registranter over Peary Land Fondens dokumenter, genstande, fotos, film mm. Løbenummeret er fordelt på to arkivæsker.
                                                                                                                     0 48  

                                                                                                                     Dubletter af Atuagagdliutits 100-års jubilæumsnummer, 1961. NB. Stort format.
                                                                                                                     0 49  

                                                                                                                     Kopi af artikel fra Ekstra Bladet: "Den store Pearyland-Ekspedition".
                                                                                                                     0 50  

                                                                                                                     Vardeberetning, 1950. Udtaget fra G0001-096.                                                                                                                     Relaterede personer til dette løbenummer

                                                                                                                     Fotosamlingen

                                                                                                                     Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

                                                                                                                     Dokumentarkivet

                                                                                                                     Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.