Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 214
Philip Rosendahl
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter, manuskripter m.m. Hovedsagligt er disse fra Philip Rosendahls tid som hhv. inspektør og landsfoged i Nordgrønland og som kontorchef i Ministeriet for Grønland.
Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

NB. Hele samlingen er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet.
Giver: Dansk Polarcenter, Birger Rosendahl og Zoologisk Museum
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 008, Knud Rasmussen
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 099, Hinrich Johannes Rink
 • A 186, Arktisk Institut
 • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
 • A 446, Peter Freuchen Arkivet
Emneord:
Personer:

Arkivfonden indeholder nedenstående


Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
1 1  

Indgåede breve 1924-1939. A-Ba. Indeholder korrespondance med Orlogskaptajn Ackermann, Hr. Kolonibestyrer E. Andersen og Hr. Førstepræst K. Balle.Relaterede personer til dette løbenummer
1 2  

Indgåede breve 1924-1939. Be. Indeholder korrespondance med Professor Knud Berlin, Hr. Kredslæge Albert Bertelsen og Jørgen Berthelsen.Relaterede personer til dette løbenummer
1 3  

Udgåede breve 1924-1939. Bi-Bl. Indeholder korrespondance med Kolonibestyrer Binzer, Kolonibestyrer Aage Bistrup, Distriktslæge Bjarnow og Assistent H. Blicher Nielsen.Relaterede personer til dette løbenummer
1 4  

Udgåede breve 1924-1939. Br-Ch. Indeholder korrespondance med Carl Broberg, Fuldmægtig Eske Brun, Seminarforstander Aa. Bugge, R. E. Byrd, Hr. Kolonibestyrer N. Chemnitz, Læge Gudrun Christiansen og H. K. Christiansen.


Relaterede fonde til dette løbenummer:
Relaterede personer til dette løbenummer
1 5  

Udgåede breve 1924-1939. Co-Es. Indeholder korrespondance med S. O. Corp, P. Dalager. Hr. Assistent Dan Møller, Ingeniør Hans Ejnar, Hr. Driftsbestyrer Eldén og Assistent A. Essemann.


Relaterede fonde til dette løbenummer:
Relaterede personer til dette løbenummer
1 6  

Udgåede breve 1924-1939. Fe-Fl. Indeholder korrespondance med Hr. Kolonibestyrer K. Fencker og Distrikslæge Frk. Th. Fischer Rasmussen.
1 7  

Udgåede breve 1924-1939. Fr-Ga. Indeholder korrespondance med Peter Freuchen, Revisor Friis, Præst Fuglsang Damgaard, Fæster, Konsulent J. Galster og Efterskoleforstander M. Gam.


Relaterede fonde til dette løbenummer:
Relaterede personer til dette løbenummer
2 8  

Udgåede breve 1924-1939. Ge-Go. Indeholder korrespondance med Geodæter, Hr. Driftsbestyrer Helmer Gising, Læge Gormsen og Rédaction de L'Almanach de Gotha.
2 9  

Udgåede breve 1924-1939. Ha-Hr. Indeholder korrespondance med Assistent O. R. B. Hansen, Jack & Winnie Harley, Minister C. N. Hauge, Assistent Th. Hedemand, Præst Hertling, Telegrafbestyrer Holten-Møller og Hr. Distriktslæge K. Hrolv.Relaterede personer til dette løbenummer
  2 10  

  Udgåede breve 1924-1939. Ib-Kn. Indeholder korrespondance med Kolonibestyrer P. Ibsen, Assistent Kaj Jensen, Assistent M. A. Jensen, Hans Kongelige Højhed Prins Knud og Hr. Assistent A. Knudsen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:

  2 11  

  Udgåede breve 1924-1939. Kr-Lu. Indeholder korrespondance med Kraks Blaa Bog, G. Krogh-Lund, Prof. V. Kruse, ? Lauf, Læge A. Laurent-Christensen, Kolonibestyrer C. E. Lembcke Otto, fhv. Inspektør H. Lindow, E. Th. Lund og Forsørgsleder A. Lund-Drosvad.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 276, Andreas Lund-Drosvad, "Suko"
  • A 391, Carl Ernst Christian Lembcke-Otto
  Relaterede personer til dette løbenummer
  2 12  

  Udgåede breve 1924-1939. Ly-Ni. Indeholder korrespondance med bogtrykker Lyng, Fr. Lynge, Sygehuslæge Lützhøft Christensen, Assistent A. Malmquist, Dr. Phil. D. Müller, ? Nicolaisen og Kolonibestyrer Johs. Nielsen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 042, Kolonibestyrer Johannes Nielsen
  Relaterede personer til dette løbenummer
   3 13  

   Udgåede breve 1924-1939. Ni-Ol. Indeholder korrespondance med Hans Nielsen, Peter Nielsen, Udstedsbestyrer O. Nørdum, Dr. Phil. Poul Nørlund, ? Olafsson, Landsfoged Oldendow og Kontorchef A. P. Olsen.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 137, Østgrønlandskomiteen
   Relaterede personer til dette løbenummer
   3 14  

   Udgåede breve 1924-1939. Ol-Ra. Indeholder korrespondance med Fartøjsfører Fr. Olsen, Pastor H. Ostermann, Ruth Bayon Owen, Mag. Morten P. Porsild og Kolonibestyrer A. C. Rasmussen.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 001, Morten Pedersen Porsild
   • A 301, Hother Ostermann
   Relaterede personer til dette løbenummer
   3 15  

   Udgåede breve 1924-1939. Ra-Sa. Indeholder korrespondance med Kolonibestyrer Rasmussen, Dr. Phil. Knud Rasmussen, Overkateket O. Rosing og Overretssagfører Rudolf Sand.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   Relaterede personer til dette løbenummer
   3 16  

   Udgåede breve 1924-1939. Sa-Øs. Indeholder korrespondance med Læge S. M. Saxtorph, Præst H. Schultz-Lorentzen, Minister Stauning, Præst M. Storch, Faareavlsbestyrer L. Valsøe, Provst N. Vestergaard, Kolonibestyrer A. Vinterberg og S. Øster-Jørgensen.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 178, Provst Mathias Storch
   • A 305, Læge Sylvest Mathias Saxtorph
   Relaterede personer til dette løbenummer
    3 17  

    Korrespondance med orlogsskibe og udenlandske rejsende 1924-1939.
    4 18  

    Korrespondance med danske og udenlandske rejsende 1924-1939.
    4 19  

    Korrespondance med danske og grønlændere i Grønland 1924-1939.
    4 20  

    Korrespondance 1925-1958. Bl.a. med Eske Brun, forskellige redaktører og forskere, forfatterne Ole Vinding og Johannes Buchholtz, Otto Sandgren, m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    4 21  

    Korrespondance 1960-1973. Bl.a. Meddelelser fra Grønlænderforeningen og Det Grønlandske Selskab, Professor J. Malaurie fra det franske arktiske center, sønnen Gunnar, filminstruktøren J. Roos, MF K. Hertling, Skoledirektør Chr. Berthelsen, Chr. Vibe, m.fl


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    4 22  

    Udgåede breve 1954. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, forskellige chefer i KGH og Grønlandsdepartementet, Dr. P. Hansen, m.fl. Et overordnet tema for de fleste af brevene er dyr og natur.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    4 23  

    Udgåede breve 1955. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, Landshøvding N. O. Christensen, Kolonibestyrer Ibsen, Landslæge Fog-Poulsen, Redaktør P. Dalager, Direktør A. W. Nielsen, Frederik Lynge, Eigil Knuth, Dr. P. Hansen, m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    5 24  

    Udgåede breve 1956. Bl.a. korrespondance med redaktør P. Brandt, GLsminister J. Kjærbøl, Departementschef Eske Brun, Chr. Vibe, Dr. P. Hansen, Ingeniør K. Fæster, Landslæge Fog-Poulsen, Landshøvding N. O. Christensen, Museumsinspektør H. Larsen m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    5 25  

    Udgåede breve 1957. Bl.a. korrespondance med MF A. Lynge, Politiinspektør J. Jersild, Chr. Vibe, Redaktør J. Felbe, GLsrelaterede foreninger, sønnen Gunnar, Departemantchef E. Brun, GLsminister J. Kjærbøl, Direktør H. C. Christiansen, m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    5 26  

    Udgåede breve 1955-1960. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, Forfatteren O. Vinding, sønnen Gunnar, Direktør Oldendow, Direktør A. W. Nielsen, Landshøvding Lundsten, Museumsinspektør H. Larsen, Kunstmaler E. G. Knuth, Landshøvding N. O. Christensen, m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    5 27  

    Udgåede breve 1961. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, Havforsker B. Rasmussen, Landsrådsmedlem P. Nielsen, Landsrådsmedlem Fru E. Johansen, Landshøvding F. Nielsen, Redaktør E. Erngaard, Mag.art. H. Kleivan, sønnen Gunnar, m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    6 28  

    Udgåede breve 1962. Bl.a. korrespondance med Pastor C. Chemnitz, Redaktør J. Fleischer, Landsdommer C. F. P. Simony, Chr. Vibe, Landshøvding F. Nielsen, Dr. Poul Hansen, Redaktør E. Erngaard, MF N. Rosing, m.fl.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 018, Christian Frederik Simonÿ
    • A 407, Christian Vibe
    Relaterede personer til dette løbenummer
    6 29  

    Telegrammer fra Ministeriet for Grønland 1955-1963.
    6 30  

    Instruksen af 1873, ajourført indtil 1926.
    6 31  

    Uddrag af Dansk Lovleksikon vedr. Grønland.
    7 32  

    Forældede bestemmelser vedr. sundhedsvæsnet i Grønland 1873-1949.
    7 33  

    Oversigt over principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland 1904-1935. Skrivelser til kolonibestyrerne, udstedsbestyrerne, fartøjsførerne, kommunerådende, sysselmændene og deres regnskabsføre, distriktslægerne, m.fl.
    7 34  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland til Handelen, sundhedsvæsnet, kirke- og skolevæsnet. 1913-1939.
    7 35  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland til sysselrådene, Landsrådet, kommunerådene og andre institutioner. 191?-1939.
    7 36  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland som senere er ophævet. 1904-1937.
    7 37  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Sydgrønland. 1926-1932.
    7 38  

    Blanketter vedr. Handelen. Ca. 1920-1930.
    7 39  

    Blanketter til brug for kommunerådene ca. 1920-1930.
    7 40  

    Blanketter til brug for sysselrådene ca. 1920-1930.
    7 41  

    Blanketter til brug for landsrådene ca. 1920-1930.
    8 42  

    Register over journalsager vedr. Rosendahls arbejdsområder. OVervejelser om fordelingen af Rosendahls hidtidige arbejdsområder. 1963.
    8 43  

    Undersøgelse af tjenesteboligernes tilstand i Nordgrønland. Spørgeskemaer.
    8 44  

    Beskrivelse af gymnastiksal til Egedesminde Efterskole 1936.
    8 45  

    Om boligstøttelån 1930-1967.
    8 46  

    Byggeprogrammet for finansåret 1952/53 udarbejdet af Grønlandsdepartementets Arkitektkontor.
    8 47  

    Boligtælling 1955. Tabeller og skemaer.
    8 48  

    Korrespondance om husbygning 1933-1939.
    8 49  

    Korrespondance om husbygning 1945-1972.
    8 50  

    Korrespondance og manuskripter om isolering af huse. 1936-1939.
    8 51  

    Korrespondance med Alaska Housing Authority om grønlandsk byggeskik 1954-55.
    8 52  

    E. Suenson: Byggematerialer. Træ, plantestoffer. Afskrift. 1922.
    8 53  

    Manuskript om forbedring af befolkningens huse. 1936.
    8 54  

    Manuskript til artikel i Avangnamiok om byggegrunde. 1937.
    8 55  

    Avangnamiok, med artikler om tørvemurshuse. 1937, 1957.
    8 56  

    Om grønlænderboliger på Østkysten. 1952-1956.
    8 57  

    Tidsskiftet Arkitekten, 1952. Temanr. om bebyggelsen i Grønland.
    8 58  

    Orientering for danske håndværkere om byggeskik for huse med græstørvmur. 1953.
    8 59  

    "Træhuse omgivet med mur af græstørv og sten". Dansk og grønlandsk. 1953.
    9 60  

    Mindre manuskripter om tørvemurshuse. 1930-1940.
    9 61  

    Mindre manuskripter om tørvemurshuse. 1940-1954.
    9 62  

    Manuskript til Avangnamiok om huse. 1956.
    9 63  

    Standardforedrag for danske arbejdere ved sæsonens start. 1964.
    9 64  

    Plan og tegninger over fangerhuse.
    9 65  

    Illustrationer og tegninger til publikationer om tørvemurshuse.
    9 66  

    Fotos af tørvemurshuse. Kopi.
    9 67  

    Om motorbåde til grønlandske fiskere. 1947-1950.
    9 68  

    Fangststatistik, Scoresbysund. 1925-1954.
    9 69  

    Meddelelser til Grønlands Ernæringsråd om fangstens betydning. Ca. 1961.
    9 70  

    Manuskript om fangerområdernes fangstforhold og -vilkår. 1964.
    9 71  

    Uddrag af Nordgrønlands Landsrådsforhandlinger om fangst. 1911-1932.
    9 72  

    Notat om fiskerihavne. 1950.
    9 73  

    Bemærkninger om fangerområderne. G60. 1962.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

    9 74  

    Brev til kontorchef Bornemann om fangstens betydning. 1964.    Relaterede personer til dette løbenummer
     9 75  

     Udtalelser til Grønlands Radioavis om fangst. Nedskrevet af Rosendahl. 1962.
     10 76  

     Diagrammer over gennemsnitlig fangst af sæler pr. halve måned. 1960?
     10 77  

     Diagrammer over forbrug af kød. 1945-1955.
     10 78  

     Tabeller over fangst af grønlandssæl og ringsæl 1939-1958. Nord-, Syd- og Østgrønland.
     10 79  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. 1945-1955. Nanortalik.
     10 80  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Nordgrønland. 1948-1955.
     10 81  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Umanak kommune. 1950-55.
     10 82  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Upernavik. 1945-55.
     10 83  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Angmassalik. 1950-55.
     10 84  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Scoresbysund. 1949-1955.
     10 85  

     Manuskript om fangststatistik. 1960-1961.
     10 86  

     Memorandum om indhandling, lagring og udhandling af kød. Korrespondance med KGH om frysehuse. 1963-1964.


     Relaterede fonde til dette løbenummer:

     10 87  

     Forarbejder til vejledning i rationel lagring af kartofler, grøntsager og frugt i Grønland. 1963-1964.
     10 88  

     Transportforhold og lagringsforhold for kartofler, grøntsager og frugt. Motiveret dagsorden og beslutning. 1966.
     10 89  

     Beskrivelse af harpungevær M 52. Grønlandsk og dansk.
     10 90  

     Manuskript om tørrestilladser.
     11 91  

     Artikel til Grønlandsposten om fangstsammendrag.
     11 92  

     Manuskript til Tidsskriftet Grønland om fangstlivet.
     11 93  

     Manuskript til Atuagagdliutit om opsparingsmuligheder i Grønland. 1948.
     11 94  

     Vestgrønlands erhvervsforhold. Tidsskrift for Industri 1952. Takkebrev for tilsendte særtryk.
     11 95  

     Levefonden for den nordlige vestkysts fangere og fiskere. Artikel i Tidsskrift for den grønlandske Tjenestemandsforening. 1961.
     11 96  

     Læserbrev til A/G om Grønlands underskud. 1956.
     11 97  

     Avisudklip og afskrifter fra aviser om fangstforhold. 1952-65.
     11 98  

     Bent Jensen: Nogle udviklingsproblemer i grønlandske fangerdistrikter. Rosendahls kommentarer hertil. G60. 1964.
     11 99  

     Rapport fra rejse til Østgrønland 1952. Korrespondance om Østgrønland 1952-65.
     11 100  

     Rapport fra Minister Kjærbøls rejse til Østgrønland 1956 med Kista Dan. Ved Kaj Jensen.
     11 101  

     Manuskript om befolkningsflytning og befolkningskoncentration. 1953-64.
     11 102  

     Brev til Bent Jensen om prisdifferentiering og muligheden for at overleve på udsteder.
     11 103  

     Redegørelse for Grønlands samfundsvidenskabelige undersøgelse. Ca. slut-1950erne.
     11 104  

     Det humanistiske Udvalg. Afskrift af brev til Eske Brun om bevillinger. 1956.


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     Relaterede personer til dette løbenummer
     11 105  

     Referat af møde i det humanistiske udvalg. 1957.
     11 106  

     Dokumenter fra Grønlandsudvalget af 1960, underudvalget vedr. Øst- og Nordgrønland. 1962.


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

     11 107  

     Om dyrebeskyttelse på Grønland. Kopi af fotos af pige bidt af hunde.
     11 108  

     Dr. Warmbergs rapport om hunde og rabies i Grønland. 1964.
     11 109  

     Ekstrat af Oldendow: Naturfredning i Grønland. Det Grønlandske Selskabs Skrifter IX. 1935.
     12 110  

     Foredrag om Grønland. Ca. 1941.     Relaterede personer til dette løbenummer
     12 111  

     Foredrag om Grønlands Styrelse under krigen. Ca. 1946.
     12 112  

     4 foredrag om Grønland. 1949, 1958, 1961.


     Relaterede fonde til dette løbenummer:

     12 113  

     Foredrag i Det Grønlandske Selskab om Grønlandskommissionens betænkning. BIalgt afskrift af telegram fra Kutligssat til kommissionen. 1949-1950.
     12 114  

     Foredrag om reformerne i Grønland og deres forhistorie. 1958.
     12 115  

     Foredrag: Danskes møde med det grønlandske folk. 1966. Et delvist selvbiografisk foredrag.
     12 116  

     Manuskript: To kulturer mødes. Start-70'erne.
     12 117  

     P. Dalagers kommentar til Rosendahls artikel: Overvejelser om udsteders og bopladsers nedlæggelse i fangerdistrikter. 1956.     Relaterede personer til dette løbenummer
      12 118  

      Peter Nielsen: Den ny kultur i det grønlandske erhverv & Danske og færøske fiskeres indpas i Grønland.
      12 119  

      Kort brugt som illustrationer. Grønland og dele af Grønland.
      12 120  

      Redegørelse til pressen, 1948, fra direktøren for Grønlands Styrelse.
      12 121  

      Redegørelse for reformer indførte mellem 1946 og 1948. Formentlig ved direktør Oldendow.
      12 122  

      Rapport fra rejse til Færøerne 1949.
      12 123  

      Korrespondance med og om Peter Freuchen. Sang m.m. fra hans 50-årsdag i 1936. Avisudklip, 1948.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      • A 446, Peter Freuchen Arkivet
      Relaterede personer til dette løbenummer
      12 124  

      Foreningen til hjælp for grønlandske børn. 1947-1970.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      • A 433, Foreningen Grønlandske Børn

      12 125  

      Arktisk Institut. Korrespondance. Årsberetninger. 1956-1970.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:

      13 126  

      Kund Rasmussen Monumentet. Komité-arbejde. 1957-63.      Relaterede personer til dette løbenummer
      13 127  

      Egedesmindes 200 års jubilæum. 1962-63.
      13 128  

      Lyngby-Taarbæk Kommunes venskabs-forbindelse med Godthåb. 1968-69.
      13 129  

      Meddelelser om isforhold og skibsanløb i Diskobugten og Upernavik. 1956.      Relaterede personer til dette løbenummer
      13 130  

      Korrespondance om skolehjem. 1964.
      13 131  

      Udgivelse af "Lærebog i Fangst". 1970-71.
      13 132  

      Fortegnelse over litteratur for grønlandsk-studerende. 1949.
      13 133  

      Forskellige litteraturlister. Oversigt over hvem Rosendahl har sendt materiale til.
      13 134  

      Avisudklip om Grønland. 1911-1957.
      13 135  

      Breve fra Tobias Mørch til en familie i Danmark. 1859-1893. Inkl. tørrede blomster fra Umanak. Biografisk skildring af Tobias Mørch ved H. C. Rossen.
      13 136  

      Fortegnelse over Samuel Kleinschmidts Arkiv i Godthåb. Ved Poul E. Balle. 1957.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      • A 208, Missionær Samuel Kleinschmidt
      Relaterede personer til dette løbenummer
      13 137  

      Biografiske oplysninger om Peter Jensen, udligger i Claushavn, død 1894. På forespørgsel fra en slægtning i USA og via det Grønlandske Lektorat under Kirkeministeriet.
      13 138  

      Afskrifter af meddelelser fra H. Rink om grønlænderhuse. 1856-1882.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      • A 099, Hinrich Johannes Rink
      Relaterede personer til dette løbenummer
      13 139  

      Bestemmelser vedr. forstanderskaberne. Beretninger om forstanderskaberne 1857-1878.
      13 140  

      Plan til indretning af grønlænderhjem. Ved H. Rink. 1897.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      • A 099, Hinrich Johannes Rink
      Relaterede personer til dette løbenummer
      13 141  

      Breve fra Elisabeth Krarup-Smith i Godhavn. 1879-1882. Afskrift af brev fra Inspektør Fasting til kolonibestyrerne, 1836.
      13 142  

      Grønlandske bykort. (ufuldst.)
      14 143  

      Kopibog, 1959. Korrespondance med bl.a. KGH, Chr. Vibe, redaktør H. Christensen, landslæge P. Smith, redaktør P. Dalager, dr. phil. F. Salomonsen, fuldmægtig J. Fynbo, dr. Helge Larsen, m.fl.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      Relaterede personer til dette løbenummer
      14 144  

      Kopibog, 1960. Korrespondance med bl.a. biolog P. Hansen, KGH, Chr. Vibe, landshøvding F. Nielsen, kontorchef J. Fynbo, dr. phil. K. Paludan, landslæge P. Smith, dr. phil. F. W. Brædstrup, MF N. Rossing, m.fl.


      Relaterede fonde til dette løbenummer:

      14 145  

      Hvalfiskeri. 1821. Handels- og Industri-tidende, nr. 94.
      14 146  

      Ølbrygning, trankogning, bagning, m.v. 1965-68.
      14 147  

      Arkivregistre vedr. Styrelsens arkiv, samt de grønlandske arkivalier i Rigsarkivet.
      14 148  

      Fotos af hvalfangstredskaber og spækskæringsapparat.
      14 149  

      Breve fra Grønland under og efter 2. verdenskrig.
      14 150  

      1913-38. Brevudveksling mellem Ph. R. og Daugaard Jensen.      Relaterede personer til dette løbenummer
      14 151  

      "Grønlandsanekdoter og fornøjelige erindringer".
      15 152  

      1966. Forelæsning: "Mødet med det grønlandske folk". Beskriver hovedsagligt Rosendahls arbejde i og om Grønland.
      15 153  

      Tørvemurshuset. Tegning af hus, tidsskrift fra Det Grønlandske Selskab, samt et brev til Bent Jensen fra Nationalmuseet.
      15 154  

      1724. Nordmanden Hartvig Jentofts Danmarksbesøg. Omhandler denne første grønlandske købmands besøg sammen med Poq og Qiperoq.      Relaterede personer til dette løbenummer
       15 155  

       1836. Ludvig Fasting: "Nogle faa Ord..."
       15 156  

       1891. "Stenen fortæller". Om stenen i Umananq, hvori der var mejslet en tekst i 1891.
       15 157  

       Forskelligt. Indeholder bl.a. avisartikler, plantegning over hus og breve.
       15 158  

       To artikler om Jakob Danielsen.        Relaterede personer til dette løbenummer
        15 159  

        To lejlighedssange fra Godhavn.
        15 160  

        1917-1928. Breve fra Philip Rosendahl til moderen Elise Rosendahl.
        15 161  

        Samtale med 90-årige fru Ph. Rosendahl. Kassettebånd.
        15 162  

        Fortegnelse over materiale vedr. Jakob Danielsen, samt forslag til sammensætning af lysbilledeserier og en lille bog om Jakob Danielsen.        Relaterede personer til dette løbenummer
        16 163  

        Kopi af Rosendahls bog "Jakob Danielsen - En grønlandsk maler" på grønlandsk.        Relaterede personer til dette løbenummer
        16 164  

        Brevveksling med dr. phil. F. W. Bræstrup, 1938-1964.
         16 165  

         1924-1926. 7 breve fra Agnes Rosendahl til Elise Rosendahl (kopi).
         16 166  

         Konstruktionsprincippet i hundeslæde henstående på Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum.
         16 167  

         Registrering fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg over Ph. R's samling.
         16 168  

         Forskelligt materiale skrevet af Philip Rosendahl.
         16 169  

         Forskellige avisartikler skrevet af Philip Rosendahl. 1937-1961.
         16 170  

         Forskellige tidsskriftsartikler skrevet af Philip Rosendahl. 1943-1968.
         Fotosamlingen

         Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

         Dokumentarkivet

         Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.