Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 593
Torben Egede
Beskrivelse: Samlingen vedrører primært givers farfar pastor Gerhardt Egede (ofte kaldet Gert) samt givers far og giver selv, som alle har boet i Grønland. En stor del af samlingen er på grønlandsk.
Samlingen indeholder blandt andet: Breve af både privat og mere tjenstlig karakter; artikler og skrivelser om mange små og store samfundsmæssige forhold; prædikener og andet relateret til præstegerningen; hørespil og oversættelser af romaner; materiale i relation til kommuneråd, landsråd og grønlandskommission.
Giver: Torben Egede
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
  • afskrifter
  • Anden Verdenskrig
  • ansættelsesforhold
  • ansøgninger
  • beklædning
  • besejling
  • beviser
  • boligforhold
  • breve
  • butikker
  • byer
  • bygder
  • byggerier
  • både
  • bøger
  • børn
  • dannebrogsordener
  • de grønlandske kvindeforeninger
  • Det Grønlandske Selskab
  • død
  • døde
  • eksamensbeviser
  • epidemier
  • fiskerierhverv
  • folketælling
  • foredrag
  • fortællinger
  • fåreavl
  • fårehold
  • fødselsattester
  • fødselsdage
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • grønlandsk
  • Grønlandskommissioner
  • gudstjenester
  • hædersbevisninger
  • jubilæer
  • jul
  • kateketer
  • kirke- og undervisningsvæsenet
  • kirkelige handlinger
  • kirker
  • kommuneråd
  • kongebesøg
  • korrespondance
  • kredsmøder
  • kvinder
  • laksegl
  • landsråd
  • læger
  • lønforhold
  • manuskripter
  • musik
  • oversættelser
  • privatøkonomi
  • provster
  • præstekonvent
  • præster
  • radio
  • regnskaber
  • religion
  • ruiner
  • salmer
  • samfundsforhold
  • sange
  • sejlads
  • seminarier
  • skolevæsen
  • slægter
  • småtryk
  • stamtavler
  • statsministeriet
  • sundhed
  • sygdomme
  • taler
  • telegrammer
  • tjenesterejser
  • tuberkulose
  • underholdning
  • ægteskaber
  Personer:
  • Balle,Johannes
  • Brun, Eske
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Egede, G
  • Hedtoft, Hans
  • Høegh, Erling
  • Lynge, Augo

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Knud Rasmussens projektbeskrivelse til 7. Thule Ekspedition.

  • 7. thule ekspedition
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 093, 7. Thule Ekspedition
  • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
  • Rasmussen, Knud
  1 2  

  Digt skrevet af Knud Rasmussen, da han var student. Findes i maskinskrevet grønlandsk og dansk version samt en håndskrevet grønlandsk version.

  • digte
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
  • A 533, Inge Thorborg
  • A 534, Inger Marie og Eigil Ungstrup
  • Rasmussen, Knud
  1 3  

  Div. breve til Gert Egede. Bl.a. privat brev fra Hans Hedtoft 1951 om moderniseringen (haves som PDF) og fra William Thalbitzer 1949.

  • breve
  • Grønlands Administration
  • Grønlandskommissioner
  • samfundsforhold
  • Hedtoft, Hans
  • Thalbitzer, William
  1 4  

  Breve og diverse korrespondance til / fra Gert Egedes sønner Carl (1924-1959), Storm (1917-1981) og Johannes (Kúdûa) (?).

   1 5  

   Uddannelsespapirer som tolk og ansættelse som fuldmægtig på Jørgen Egede (1928- ) (Gert Egedes søn). OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

   • ansættelsesforhold
   • arbejdsbeskrivelser
   • arbejdsforhold
   • diplomer
   • eksamensbeviser
   1 6  

   Slægtstavle fra 1280-1985. Familien Chemnitz, men inkluderer de fleste større slægter i Grønland efter 1700-taller, inkl. Gert Egede. Udfærdiget 1985 af Ove Bak.

   • slægter
   • stamtavler
   1 7  

   Diverse korrespondance, primært på grønlandsk, af blandet tjenstlig og privat karakter 1924-1968. Bl.a. breve til islændingen frk. Lindal 1924; Schultz-Lorentzen 1951.

   • breve
   • fåreavl
   • fårehold
   • uddannelse
   1 8  

   Telegrammer vedr. dødsfald; Dødsattester; Politisag OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

   • attester
   • død
   • døde
   • rapporter
   • telegrammer
   1 9  

   Vedrørende Gert Egedes tildeling af Ridderorden og Dannebrogsorden.

   • dannebrogsordener
   1 10  

   Officielle dokument vedrørende Gert Egedes ordination til præst, med provst Balles segl.

   • laksegl
   • præster
   • Balle,Johannes
   • Egede, G
   1 11  

   Taler ved - Biskop Vestergaard-Madsens besøg i Narsaq - indvielsen af ny præstebolig og skole i Narsaq.

   • præster
   • taler
   1 12  

   Diverse breve og korrespondance vedrørende såvel privat som mere officiel økonomi og varebestilling.

   • breve
   • budgetter
   • handelsvarer
   • privatøkonomi
   • regnskaber
   1 13  

   Valgavis for Erling Høegh til landsrådet 1959 (på dansk).

   • Grønlands Landsråd
   • Høegh, Erling
   1 14  

   Hørespil til radioen, på Grønlandsk: Karl Heilmann: Utoqqap akiniaanera! / Karl Heilmann: Kalaallit Krisumiunngorlat. / Mâliârak Vebæk: Ukuarluarissaa / Karen L. Balle: Nunaka marluk. / Gert Egede (?): Ukiutoqqami unnukut

   • radio
   • teatre
   • underholdning
   1 15  

   Gert Egedes oversættelse til grønlandsk fra Paul de Kruifs bog ’Dødens banemand’ om lægen Niels Finsen.

   • bøger
   • oversættelser
   1 16  

   Gert Egedes foreløbige oversættelse af Børup Sørensens bog (1940) om ’German Harry’ (den sidste sydhavstrader): Kiattup imaani iluanaarniartartut kingullersaat.

   • bøger
   • oversættelser
   1 17  

   Oversættelse, med rettelser, af Hemmingway’s ’Den gamle mand og havet’ (1952): Angutitoqaq imarsuarlu.

   • bøger
   • oversættelser
   2 18  

   Prædikener og taler ved bryllupper og begravelser, bl.a.: Prædiken i anledning af Danmarks befrielse / Prædiken i anledning af Christian X’s begravelse.

   • døde
   • kirkelige handlinger
   • prædikener
   • taler
   2 19  

   Salmer og enkelte sange, færdige og udkast. Flest af Gert Lybert og Henrik Lund.

   • salmer
   • sange
   2 20  

   Dokumenter fra det grønlandske salmebogsudvalg.

   • kirke- og undervisningsvæsenet
   • salmer
   • sange
   2 21  

   Diverse småtryk.

   • kateketer
   • kirker
   • læger
   • småtryk
   • tuberkulose
   • tuberkulosebekæmpelse
   • uddannelse
   • undervisning
   2 21 1 Småtryk: ’Issittuni nakorsaanermik ilisimatusaatinut professorit silarsuermi siullersaat’ (verdens første professor i arktisk medicin, 1996) Om Peter Bjerregaards udnævnelse.
   • læger
   2 21 2 Småtryk: Grønlandsk pjece om tuberkulose, Nuuk 1940. (Haves som PDF)
   • sundhed
   • sygdomme
   • tuberkulose
   • tuberkulosebekæmpelse
   2 21 3 Småtryk: ’Beretning fra Grønlands kulturelle råd, finansåret 1952-1953’ (på dansk).
    2 21 4 Småtryk: Bethlehemskirkens Søndagsblad, 2. september 1923.
    • kirker
    • religion
    2 21 5 Småtryk: P. 37-52 fra bog om grønlandsk uddannelse, med karakteroversigt over kateketelever (1928 ?).
    • kateketer
    • skoler
    • skolevæsen
    • sprog
    • uddannelse
    • undervisning
    • undervisningsfag
    2 22  

    Vedtægter og kredsmødereferat: • Peqatigiinniat i Paamiut’s vedtægter (grønlandsk) • De samvirkende fåreholderforeningers / savaatillit peqatigiit suleqatigiissut’s vedtægter (grønlandsk).

    • foreninger
    • fåreavl
    • fårehold
    • religion
    2 23  

    Diverse skrivelser af Gert Egede (dansk / grønlandsk).

     2 23 1 Smitsomme sygdommer, der rammer Grønland (grønlandsk).
     • sygdomme
     2 23 2 Karnis Knudsen, Kâne, (1885-1953), leder af fiskehuset i Narsaq (grønlandsk).
     • fiskeri
     • fiskerierhverv
     2 23 3 Orgel leveret til Julianehåb Kirke 1930, brev til Grønlands Styrelse (dansk).
     • kirker
     • musik
     2 23 4 Til Isak Lund om 25 årsjubilæum, kateketuddannelsen, 1937 (grønlandsk).
     • jubilæer
     • kateketer
     • uddannelse
     2 23 5 Oversættelse af færingers bøger (grønlandsk).
     • bøger
     • oversættelser
     2 23 6 Butik i Paamiut (grønlandsk).
     • butikker
     • byer
     2 23 7 Bekendtgørelse om begivenheder i Narsaq og Niaqornaq (grønlandsk).
     • bekendtgørelser
     2 23 8 ’Min tale som ordfører for Landsrådet ved Landsrådsmøde med statsminister Hans Hedtoft’ (grønlandsk).
     • Grønlands Landsråd
     • landsråd
     • statsministeriet
     • taler
     • Hedtoft, Hans
     2 23 9 ’Departementschef Eske Brun trækker sig tilbage fra sit arbejde for Grønland’ (1964, dansk).
      • Brun, Eske
      2 23 10 Fødestedskriteriet (grønlandsk).
       2 23 11 Tale ved provst Bugges fratrædelse efter 25 år, 25. marts 1949 (grønlandsk).
       • provster
       • taler
       2 23 12 Fjorden Tunulliarfik / Eriksfjord (på grønlandsk).
        2 23 13 Om Mathias Storch (på grønlandsk).
        • biografiske oplysninger
        • bøger
        • præster
        2 23 14 Forskellige kristne menigheder i Grønland (grønlandsk).
        • kirke- og undervisningsvæsenet
        • kirker
        • religion
        2 23 15 Når sydlændingene i gamle dage flyttede ud til kysten (grønlandsk).
         2 23 16 Om Grundtvigs liv (grønlandsk).
         • biografier
         • biografiske oplysninger
         • præster
         2 23 17 Lægges der mærke til Akamaliks ruiner? (?) (grønlandsk).
         • ruiner
         2 23 18 Igalikos 175-årsdag i 1958 (grønlandsk).
         • bygder
         • jubilæer
         2 23 19 Om store forventninger til den nye avis i Nuuk ’Taqqissuut’ (lampepinden), udgivet af Augo Lynge 1934-1947 (på grønlandsk).
         • aviser
         • Lynge, Augo
         2 23 20 Om Isak Lund (grønlandsk).
         • biografier
         • biografiske oplysninger
         2 23 21 Om de såkaldte 'Margrethe-senge' (grønlandsk).
         • sundhed
         2 23 22 ’angående det som vi stræber efter’ (grønlandsk).
          2 23 23 Den blinde mands fortælling / ’Angutip tappiitsup oqaluusia (grønlandsk).
          • fortællinger
          2 23 24 Basar ved indsamling til nyt forsamlingshus i Paamiut 1942 (grønlandsk).
          • byggerier
          • bygninger
          2 23 25 Den spredte befolknings betydning for udviklingen (grønlandsk).
          • befolkning
          • demografi
          2 23 26 Om 'Det kommende arbejde' (grønlandsk).
           2 23 27 Forslag: om brug af dansk i skolerne (grønlandsk).
           • dansk
           • grønlandsk
           • skoler
           • skolevæsen
           • sprog
           • undervisning
           2 23 28 Om kateketuddannelsen (grønlandsk).
           • kateketer
           • uddannelse
           2 23 29 'Forslag: Grønlændernes fremtidige beskæftigelse, især fiskeri' (grønlandsk).
           • fiskeri
           • fiskerierhverv
           2 23 30 Fåreavlen ved Julianehåb (til Rigsdagens Grønlandsudvalg) (dansk).
           • fåreavl
           • fårehold
           2 23 31 ’Vedrørende forslag til Landsrådet og efterkrigsarbejder’ (dansk).
           • Anden Verdenskrig
           • Grønlands Landsråd
           • landsråd
           2 23 32 Fåreavlserhvervet / inussutissarsuit savaateqarneq (grønlandsk).
           • fåreavl
           • fårehold
           2 23 33 Det at lære dansk i skolen (grønlandsk).
           • dansk
           • skoler
           • sprog
           • undervisning
           • undervisningsfag
           2 23 34 Om 'Forskellige fællesskaber i landet' (grønlandsk).
            2 23 35 Om 'Dem i Danmark som grundlægger arbejdet i Landsrådet 1945-1946' (grønlandsk).
            • Anden Verdenskrig
            • Grønlands Landsråd
            • landsråd
            2 23 36 Petruska-dukker fra Rusland (grønlandsk).
             2 23 37 Qaqortoq kirkes 100 års jubilæum (grønlandsk).
             • jubilæer
             • kirker
             2 23 38 Præstens første prædikener, formodentligt 1935 (grønlandsk).
             • prædikener
             • præster
             2 23 39 Jon Bichel (læge i Aasiaat 1916-1920) om erhvervsforhold i Grønland, oversat af G.E. (grønlandsk).
             • læger
             • oversættelser
             2 23 40 Om brug af GTO’s kantine i Narsaq til møder og foredrag (dansk).
             • foredrag
             • Grønlands Tekniske Organisation
             2 23 41 Om mulighed for at skaffe ’dansk plejehjem’ til grønlandsk dreng (dansk).
             • danske hjem
             2 23 42 Om kvindeforeninger / -møder; til distriktslæge Kristine Ladefoged 1950 (dansk).
             • de grønlandske kvindeforeninger
             • læger
             2 23 43 Om tøjpakker fra Røde Kors og om forsamlingshus i Narsaq, 1952 (dansk).
             • Anden Verdenskrig
             • bygninger
             2 23 44 Om Gert Egedes ernæringsmæssige udvikling, til landslæde Fog Poulsen (dansk).
             • læger
             • præster
             2 23 45 Hans Egedes ankomst for 237 år siden (grønlandsk).
             • jubilæer
             • Egede, Hans
             2 23 46 Dronning Alexandrines død og hendes forhold til Grønland (grønlandsk).
             • død
             • døde
             • kongehuset
             2 23 47 Fisker- og fåreavlerforeningen i Narsaq (grønlandsk).
             • fiskeri
             • fiskerierhverv
             • fåreavl
             • fårehold
             2 23 48 Fåreavl (grønlandsk).
             • fåreavl
             • fårehold
             2 23 49 Til kommunalbestyrelsen i Narsaq om fiskeri og fabrik (grønlandsk).
             • fiskeri
             • fiskerierhverv
             • kommuner
             2 23 50 Om indsamling til TB i Sydgrønland (grønlandsk/dansk).
             • sygdomme
             • tuberkulose
             2 23 51 Om demokratiske rettigheder (dansk).
              2 23 52 Om G-60.
               3 23 53 Skrivelser, artikler og breve på grønlandsk om diverse emner.
                3 24  

                Diverse skrivelser og taler vedrørende religiøse emner og kirkelige handlinger (grønlandsk / dansk).

                • døde
                • fødselsdage
                • gudstjenester
                • jul
                • kirkelige handlinger
                • kirker
                • prædikener
                • religion
                • taler
                3 24 1 2. påskedag, 11. april 1936.
                • gudstjenester
                • kirkelige handlinger
                • præster
                3 24 2 Om Luthers lære.
                • præster
                • religion
                3 24 3 ’Derfor tror jeg på Gud’, oversat fra ’Det Bedste’ af Gert Egede.
                • oversættelser
                • religion
                3 24 4 Biskop Fuglsang-Damgaards tale ved Christian X’s begravelse, oversat til grønlandsk.
                • døde
                • kongehuset
                • oversættelser
                • taler
                3 24 5 Tale ved Amalie Høeghs begravelse.
                • døde
                • taler
                3 24 6 Tillykke ved provst Bugges 50 års fødselsdag, 1946.
                • fødselsdage
                • provster
                3 24 7 Velkomst til kirkemøde med provst Exner, 1960.
                • provster
                • præstekonvent
                3 24 8 ’Hvorfor har vi en Herre?’ (grønlandsk).
                • religion
                3 24 9 ’Íngile’ (engle) (grønlandsk).
                • religion
                3 24 10 Anaanap Sidselip juullia (mor Sidsels jul) (grønlandsk).
                • jul
                3 25  

                Diverse officielle blanketter og skrivelser.

                • blanketter
                • dåbsattester
                • fødselsdage
                • kateketer
                • kommuneråd
                3 25 1 Blanket til ’Bøde forlægsprøve for kommunerådet i Anl. af en forseelse’ (dansk og grønlandsk)
                • blanketter
                3 25 2 Officiel opstillingsliste med navne til kommunalbestyrelsesvalg i Narsaq 1951
                • blanketter
                • kommuneråd
                3 25 3 Afskrift af dåbsattester for kateketeleverne (omkring 1930)
                • dåbsattester
                • kateketer
                3 25 4 Liste over indsamlede beløb og givere til ’Louises 90’årsfødselsdag’
                • fødselsdage
                3 26  

                Telegrammer til Gert Egede og 'Meddelelse vedrørende jule- og nytårstelegrammer'.

                • jul
                • meddelelser
                • telegrammer
                3 27  

                Sange.

                • oversættelser
                • sange
                3 27 1 Lejlighedssang på dansk skrevet af ’E.E.’ om forholdet til Danmark
                • sange
                3 27 2 Grønlandsk oversættelse af Jonathan Petersen af Wagners Pilgrimskor fra Tannhäuser
                • oversættelser
                • sange
                3 28  

                ’Afskrift af Henrik Lunds efterladte brev’, 6. marts 1923 (grønlandsk).

                • afskrifter
                • breve
                • døde
                3 29  

                ’Landrådsmedlem for 6. Sydgrønlandske Landsrådskreds, førstepræst Gerhardt Egede’, papirer vedrørende samlingen 1943.

                • Grønlands Landsråd
                • landsråd
                • præster
                3 30  

                Artikel fra 1952 af Helge Schultz-Lorentzen om ’Skilsmisseproblematikken i Grønland’ og brev fra 1953 til provsten for Grønland om artiklen.

                • avisartikler
                • breve
                • provster
                • præster
                • tidsskriftsartikler
                • ægteskaber
                3 31  

                Tale til Landsrådet 1953 af Eske Brun, med redegørelse for udviklingen siden krigen (dansk og grønlandsk).

                • Anden Verdenskrig
                • Grønlands Landsråd
                • landsråd
                • redegørelser
                • taler
                • Brun, Eske
                3 32  

                Læge A. Laurent-Christensen: ’Foredrag i Grønlandsk Selskab 13. marts 1947: ’Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland’’.

                • Det Grønlandske Selskab
                • foredrag
                • læger
                • sundhed
                • sundhedsvæsen

                Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                +45 3231 5055