Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Ny vidensdatabase på Arktisk Institut

Som en del af forberedelserne til det kommende 100-års jubilæum for 5. Thule Ekspedition har Arktisk Institut lavet en ukomplet og overordnet registrant over hvor arkivalier fra denne ekspeditionen findes. Du kan finde registranten ved at klikke på 'Arkivalier fra 5. Thule Ekspedition' i venstre side.

For further information please contact Danish Arktisk Institut

+45 3231 5055