Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Så er 'Grønlandsregistranten | Kalaallit Nunaat pillugu Ujarlerfik' i luften

https://arktiskinstitut.dk/vidensdatabaserne/groenlandsregistranten/soeg-i-groenlandsregistranten

For dem som ikke har hørt om Grønlandsregistranten før, så tilbyder den et overblik over grønlandsrelaterede arkivalier, der findes i arkiver, museer og øvrige samlinger (som vi kalder aktører) indenfor rammerne af Rigsfællesskabet.

Der er pt. en god håndfuld aktører, som kan søges frem i Grønlandsregistranten, og hvor man kan se en oversigt over, hvad de gemmer på af grønlandsrelaterede arkivalier. Og der bliver løbende tilføjet flere aktører til Grønlandsregistranten.

For further information please contact Danish Arktisk Institut

+45 3231 5055