Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Academicus Arcticus

1. oktober 2015 er sidste frist for indsendelse af artikler til konkurrencen

Forskning og formidling hører sammen! Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne forskningen i det arktiske område for et større publikum. Læs mere om konkurrencen <link>her.

Artiklerne skal sendes elektronisk til <link>[email protected]

For further information please contact Danish Arktisk Institut

+45 3231 5055