Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 302
Missionær Christen Christensen Østergaard.
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder materiale fra perioden 1832-43: kopibøger, dagbøger, generaltakster, korrespondance, regnskaber, anbefalinger, designationer, erindringer, etnografi og kirkelige skrivelser.
Lb.nr. 1-2 og 7-10 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Missionær Chr. Østergaards kopibog med embedsbreve, indberetninger etc. fra 1833-1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

   • breve
   • kopibøger
   • missionærer
    1 2  

    To embedsdagbøger: fra 1. august 1833 til ultimo juli 1837 samt primo august 1837 til primo august 1842. Sidste del er skrevet i Danmark idet Østergaard forlader Grønland september 1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

    • dagbøger
    • vejrobservationer
     1 3  

     Diverse regnskaber, afregning med kolonien Upernavik, kommissionsgods, gældsbevis og 1833.

     • kommissionsgods
     • regnskaber
     • vejrobservationer
      1 4  

      Generaltakster 1834-1841.

      • generaltakster
       1 5  

       Diverse skrivelser, breve, inventarliste, fortælling om det grønlandske folk og julen i Grønland, kontrabog etc. 1832-41.

       • breve
       • inventar
       • kontrabøger
        1 5 1 Diverse breve og skrivelser fra 1830'erne indtil starten af 1840'erne: liste over kommissionsgods, inventarlister, auktionsliste over Østergaards sager inden hjemrejsen, private breve
        • breve
        • kommissionsgods
        • missionærer
        • Østergaard, Christian Christensen
        1 5 2 Christen Christensen Østergaards kontrabog, 1833-41.
        • kontrabøger
        • missionærer
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 3 Hæfte med grønlandske gloser, udateret.
        • missionærer
        • sprog
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 4 Tre hæfter: udkast til Afhandlingen om Frihandelen på Grønland, 1836 & 1837, Fortællinger om det grønlandske Folk, udateret og Julen i Grønland, 1846.
        • etnografi
        • jul
        • monopol
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 5 Et lille tryk: Grønlands historiske Mindesmærker, 1838 og følgebrev vedr. udgivelsen. Et tryk af Die köngliche Gesellschaft für nordische alterthumskunde, 1837.
        • arkæologi
        • nordboere
        • småtryk
        • Østergaard, Christian Christensen
        1 5 6 Plan til en grønlandske Kirke for kolonien Upernavik
        • byer
        • byggerier
        • kirker
        • mission
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 7 Syv breve fra Direktoratet for Den Kongelige Grønlandske Handel til til Østergaard. Folioarkene ligger stadig aflangekuverter med laksegl.
        • breve
        • kongelige grønlandske handel (kgh)
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 6  

        Missionær Christen Christensen Østergaard: Præsens borgerlige Stilling ved Upernavik. Forsvarstale, juli 1837.

        • notater
         2 7  

         Designation over døbte og udøbte grønlænder i Upernavik Missionariat 1833-34. En original og en kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

         • designationer
         • mission
         • missionærer
          2 8  

          Tillæg til den i 1834 afsendte designation. Fortegnelse over alle de ministerielle Forretninger og Dødsfald, som er forefaldne i den grønlandske Menighed. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

          • designationer
           2 9  

           Oversigt over alle døbte og udøbte grønlændere og blandinger i Upernavik Missionariat 30. juni 1841, samt diverse oplysninger til efterfølgeren (original og kopi). Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

           • designationer
           • mission
           • missionærer
            2 10  

            Eksamens-Liste over alle skolebørn i Upernavik Missionariat i vinteren 1840-41. Original og kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-fil.

            • børn
            • mission
            • missionærer
            • skolevæsen
             2 11  

             Om mit første Embedsaar paa Grønland og nogle Træk til en karakteristik af Grønlænderne affattet i et Vennebrev til Bestyreren for Det Danske Missionsselskab og andre Venner i Fædrelandet. 1834.

             • etnografi
             • gudstjenester
             • konfirmationer
             • mission
             • missionærer
             • religion
             • skolevæsen
              2 12  

              Bemærkninger om Grønlændernes moralske Karakter og dres Forhold til Kristendommen.

              • dåb
              • mission
              • religion
               2 13  

               Hæfte med udkast til breve og andet, 1831-32.

               • breve
               • seminarier
                2 14  

                Indsættelsesprædiken for den danske menighed ved Upernavik 1833 og prædiken ved kirken i Upernaviks invielse i 1839.

                • kirker
                • mission
                • prædikener
                 2 15  

                 Østergaard: Da jeg var i Livsfare paa den brudte Iis - Nok et bidrag til at karakterisere det grønlandske Liv og Folk. Udateret, men fortællingen foregår i 1839-40.

                 • etnografi
                 • fortællinger
                 • isforhold
                  2 16  

                  Fragmenter af en Indberetning til Missionskollegiet, 1834.

                  • indberetninger
                  • missionskollegier
                   2 17  

                   Gavebrev fra Østergaard til det danske Missionsselskab 1868. Legatet lyder på 1000 Rdl.

                   • missionsselskaber
                    2 18  

                    Christeligt Folkeblad 1847, med bidrag af Østergaard: Elsk ikke Verden, men giv Gud Dit Hjerte.

                    • aviser
                     2 19  

                     Breve fra Østergaard til pastor Fenger, 1839-40 og fra Fenger til Østergaard, 1847.

                     • breve
                     • mission
                     • missionærer
                     • præster
                      2 20  

                      Kopier af diverse breve, sange, digte m.m. af Grundtvig og Ingemann og skrivelser, som er i Østergaards tipoldebarns, Toto Østergaard, eje, bl.a.

                      • digte
                      • sange

                       Document Archive

                       The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

                       +45 3231 5055