Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Østgrønlandske Stednavne er en database med stednavne givet til lokaliteter i Østgrønland af de første rejsende og ekspeditioner som en del af deres bidrag til kortlægningen af Grønlands østkyst. Databasen er udarbejdet af Jan Løve.

Østgrønlandske Stednavne er en database med stednavne givet til lokaliteter i Østgrønland af de første rejsende og ekspeditioner som en del af deres bidrag til kortlægningen af Grønlands østkyst. Databasen indeholder stednavne givet helt frem til vor tid, men det er dog kun planen at fortsætte den systematiske indsamling af stednavne til og med Jubilæumsekspeditionen Nord om Grønland 1920-23 (L. Koch). Herefter fortsættes med en mere usystematisk indsamling efter udviklerens skøn med henblik på at opnå en passende dækning af de historiske stednavne givet af ekspeditioner.

Østgrønland afgrænses i denne sammenhæng bredt til at være landet øst for en linje fra Kap Farvel i syd og derfra i nordlig retning til bunden af Lindenow Fjord og derefter stadig i nordlig retning over indlandsisen til midtlinjen i Adams Gletscher, J.P. Koch Fjord og Chipp Sund.

Databasen indeholder lister med de stednavne, som de enkelte ekspeditioner eller deres medlemmer har anvendt samt tilhørende introduktioner, og det hele er organiseret i en pdf-fil, som du åbner for at kunne komme ind i databasen.

Databasen er under konstant udvikling, så filen bliver nogle gange om året opdateret med nye lister samt med tilføjelser og rettelser til de gamle.

Den nuværende version er fra juli 2016. Det nye i denne version er en liste med stednavne givet af Den danske Østgrønlandsekspedition 1926-27 under ledelse af Lauge Koch samt en liste med et beskedent udpluk af stednavne givet under Lauge Kochs ekspeditioner til Nordøstgrønland i perioden 1929-1958.

Endvidere er der præciseringer og tilføjelser til de tidligere lister. Porteføljen kan bruges som en bog, hvor de enkelte lister og introduktioner er kapitler, som du kan bladre i, og hvor du kan søge på tværs af de enkelte kapitler. Stednavnebasen virker bedst, hvis du anvender version 9 eller højere af enten Adobe Acrobat eller Acrobat Reader. Du åbner Østgrønlandske Stednavne ved at trykke her "Østgrønlandske Stednavne".

Foto 30156: Bådekspeditionen udtager årer, i baggrunden ses huset. Kap Dalton, 1900.

Båden er "Agga den II" som i 1900 blev roet af Georg Amdrup sammen med Axel Jacobsen, Søren Nielsen og Ejnar Mikkelsen Løth fra Kap Dalton til Ammassalik som led i Den østgrønlandske Expedition.