Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Polarfronten

Hent seneste - og muligvis sidste - nummer af Polarfronten her:

http://polarfronten.dk/

Magasinet mangler finansiering men arbejder hårdt på at skaffe nye midler til fortsat udgivelse.

Foto: Jette Bang (gjb03858), Qullissat 1939

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055