Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Her præsenteres nyligt tilkomne samlinger, udstillinger, formidlingsprojekter, publikationer og meget mere. For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

15/10 2012

Arktisk Institut arbejder i disse måneder på at udvikle konceptet til et arktisk videns- og oplevelsescenter.

15/10 2012

I forlængelse af den øgede aktivitet på Arktisk Institut præsenterer vi nu en ny hjemmeside.

09/10 2012

Vi har i løbet af det sidste års tid indskrevet mange af instituttets samlinger, så de nu er søgbare i dokumentdatabasen.

Foto: Jette Bang (gjb03858), Qullissat 1939

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055