Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 121
Niels Otto Christensen
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter m.m. fra Niels Otto Christensens forskelligartet arbejde i Grønland fra 1947-1972, hvor han hhv. var Landsfoged, kontorchef i Landshøvdingeembedet, kontorchef i Ministeriet for Grønland og Landshøvding, samt fra sit virke i foreningen Grønlandske Børn, i Atassut i Danmark og i Arktisk Institut.

Lb.nr. 116-124 og 126-129 er udleveret til Rigsarkivet, 2014.
Giver: Niels Otto Christensen. Birte Christensen.
Accessionsdato:
Klausuler: En del af samlingen er klausuleret på grund af bl.a. personfølsomme kommentarer og oplysninger, samt for at beskytte personer og organisationer.

Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 186, Arktisk Institut
 • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
Emneord:
 • aviser
 • breve
 • foredrag
 • korrespondance
 • mødereferater
 • rapporter
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Atassut i Danmark. Vedtægter, formålsparagraffer og informationsmateriale.

  • vedtægter
  1 2  

  Atassut i Danmark. Mødeindkaldelser og mødereferater 1977-1982. NOCs udmeldelse af hovedbestyrelsen. Enkelte breve. Indeholder bl.a. kommentarer om Eskimologi og Arktiske Studier og Arktisk Institut.

  • bestyrelser
  • breve
  • mødereferater
  1 3  

  Korrespondance med Herbert Jerichow om forholdene i Grønland 1947-1949.

  • breve
  • korrespondance
  • samfundsforhold
  1 4  

  Rapport vedr. spørgsmålet om en eventuel flytning af kolonistedet Thule, 1952.

  • avisartikler
  • rapporter
  • Thule
  • Thule Air Base
  1 5  

  Meddelelser fra Arctic Institute of North America, 1967-70.

  • meddelelser
  1 6  

  Brev og postkort fra Albert Echwald, 1978 og 1981.

  • breve
  • kongebesøg
  • postkort
  1 7  

  Fotokopi af N.O. og Birthe Christensens gæstebog fra årene i Godhavn, 1947-1950.

  • gæstebøger
  • kopier
  1 8  

  Original tegning til julekort, udført af Alma Duncan, 1952.

  • tegninger
  1 9  

  Et eksemplar af "Grønlandsk Vuggesang" udgivet af Foreningen til Hjælp for Grønlandske Børn.

  • Foreningen Grønlandske Børn
  • musik
  • noder
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  1 10  

  Avisudklip om canadisk ekspedition fra Igdloolik til Thule, 1987.

  • avisartikler
  • avisudklip
  1 11  

  Festsang fra Annie Chemnitz fødselsdag, 1984.

  • sange
  1 12  

  Kladde til Landsrådenes udtalelser til Grønlandskommissionen. Referater af møder. Optegnelser fra kommissionens rejse. 1948-1949

  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • rapporter
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  1 13  

  Aksel Svanes beretning ang. den politiske udvikling (ufuldstændig).

  • Anden Verdenskrig
  • beretninger
  2 14  

  1945, Eske Bruns rapport om forholdene i Grønland under krigen.

  • Anden Verdenskrig
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • Sirius Patruljen
  • Brun, Eske
  2 15  

  Knud Oldendow: Fortrolig redegørelse om arbejdet i Grønland. 1948.

  • redegørelser
  • samfundsforhold
  • statsministeriet
  2 16  

  Betænkningen af 1946, samt to mødereferater, en resolution og en fremlæggelse af betænkningen.

  • betænkninger
  • Grønlands Landsråd
  • mødereferater
  • samfundsforhold
  • statsministeriet
  • Brun, Eske
  • Lynge, Hans
  2 17  

  1946, Knud Oldendows tale til landsrådene.

  • Grønlands Landsråd
  • kongehuset
  • statsministeriet
  • taler
  2 18  

  1945, Magnus Jensen: Rapport om rejse i Grønland.

  • rapporter
  • samfundsforhold
  • statsministeriet
  2 19  

  Redegørelser fra Ministeriet for Grønland. Omhandler Eskimoerne i Labrador, Alaska og Canada, Polarfolkene i Rusland og fiskeriet i Nordnorge.

  • eskimoer
  • fangst
  • fiskerierhverv
  • samfundsforhold
  2 20  

  N.O. Christensen, foredrag holdt i Fairbanks, 1967.

  • boligforhold
  • demografi
  • foredrag
  • samfundsforhold
  • sundhed
  3 21  

  Forskellige foredrag holdt af N.O.C., inkl. to infotekster på hhv. engelsk og tysk af Mads Lidegaard, og avisudklip anvendt til foredragene.

  • avisudklip
  • foredrag
  • samfundsforhold
  3 22  

  Taler holdt af N.O.C. som Landshøvding, 1964-1972.

  • avisartikler
  • avisudklip
  • breve
  • forlis
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • kongebesøg
  • lønforhold
  • samfundsforhold
  • taler
  • ulykker
  • Kleinschmidt, Samuel
  3 23  

  N.O. Christensen og Arktisk Institut. Indeholder interne noter om arbejdsopgaver og korrespondance mellem Arktisk Institut og udefrakommende. Derudover er der to eks. af satirehæftet "Svikmik".

  • arbejdsbeskrivelser
  • arkivalier
  • breve
  • notater
  3 24  

  Eske Brun: Memorandum, 1947.

  • redegørelser
  • samfundsforhold
  4 25  

  Avisudklip fra 1952, 1964, 1966 og 1967.

  • avisartikler
  • avisudklip
  4 26  

  Avisudklip fra marts 1976 til oktober 1977. Indbundet og ligger separat ved kasse 4.

  • avisartikler
  • avisudklip
  4 27  

  Samling af Landshøvdingens Cirkulærer, 1955-1970. 1. del.

  • cirkulærer
  • landshøvdinger
  • love
  • lønforhold
  • samfundsforhold
  5 28  

  Samling af Landshøvdingens Cirkulærer, 1955-1970. 2. del.

  • cirkulærer
  • landshøvdinger
  • love
  • lønforhold
  • samfundsforhold
  5 29  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1972-76. Indeholder breve omhandlende udbygningen af højskolen.

  • ansøgninger
  • arkitektur
  • bebyggelse
  • breve
  • højskoler
  • korrespondance
  • Chemnitz, Gudrun
  5 30  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1971-77. Indeholder mødereferater, rapporter, vedtægter og undervisningsplaner.

  • arkitektur
  • bebyggelse
  • højskoler
  • mødereferater
  • rapporter
  • undervisningsfag
  • vedtægter
  • Chemnitz, Gudrun
  6 31  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1973-77. Indeholder låneansøgninger, regnskab, budget og plantegninger.

  • ansøgninger
  • arkitektur
  • bebyggelse
  • budgetter
  • højskoler
  • konstruktionstegninger
  • lån
  • regnskaber
  6 32  

  Udvalget vedrørende opgave- og arbejdsfordeling i Grønland. 1973. Forslag til love og færdig betænkning.

  • betænkninger
  • biblioteker
  • forstanderskaber
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kommuner
  • kommuneråd
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • samfundsforhold
  • skolevæsen
  • sundhedsvæsen
  7 33  

  Udvalget vedrørende opgave- og arbejdsfordeling i Grønland. 1971-1973. Mødereferater, breve, dokumenter, udtalelser, bekendtgørelser, avisartikler m.m.

  • avisartikler
  • bygder
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kommuner
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • samfundsforhold
  • skolevæsen
  7 34  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling I. 1965-66.

  • afskrifter
  • boligforhold
  • byer
  • byggerier
  • demografi
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • kul
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • olie
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • uddannelse
  7 35  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling II. 1967.

  • byer
  • bygder
  • demografi
  • folketælling
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lån
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  8 36  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling III. 1967.

  • byer
  • byggerier
  • børn
  • Grønlands Landsråd
  • Ministeriet for Grønland
  • råstoffer
  • televæsen
  • uddannelse
  • unge
  8 37  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling IV. 1967.

  • fangst
  • fåreavl
  • fårehold
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  8 38  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling V. 1968.

  • budgetter
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • rener
  • råstoffer
  • samfundsforhold
  • sygehuse
  • tandlæger
  9 39  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VI. 1969.

  • bebyggelse
  • boligforhold
  • budgetter
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kommuner
  • love
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • redegørelser
  9 40  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VII. 1970.

  • boligforhold
  • byer
  • bygder
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kommuner
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • skolevæsen
  9 41  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VIII. 1970.

  • afskrifter
  • budgetter
  • fangst
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • uddannelse
  10 42  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling IX. 1971.

  • alkohol
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kommuner
  • love
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • samfundsforhold
  • skindbehandling
  • uddannelse
  10 43  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling X. 1971.

  • byggerier
  • Grønlands Landsråd
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sygehuse
  • Thule
  • uddannelse
  10 44  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XI. 1972.

  • biblioteker
  • budgetter
  • bygder
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • lån
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • tjenesterejser
  • uddannelse
  11 45  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XII. 1972.

  • bygder
  • byggerier
  • fangst
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sygehuse
  • tjenesterejser
  11 46  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIII. 1972.

  • beretninger
  • bygder
  • byggerier
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • rapporter
  • redegørelser
  • råstoffer
  • undervisning
  11 47  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIV. 1972-1973.

  • Grønlands Tekniske Organisation
  • husflid
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • notater
  • rapporter
  • redegørelser
  • råstoffer
  • skoler
  • Thule
  • undervisning
  11 48  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XV. 1974.

  • fiskeri
  • fåreavl
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • mødereferater
  • overenskomster
  • rapporter
  • råstoffer
  • skolevæsen
  • tjenesterejser
  12 49  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVI. 1973-1974.

  • ansættelsesforhold
  • bygder
  • demografi
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • husflid
  • notater
  • rapporter
  • tjenesterejser
  12 50  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVII. 1974.

  • boligforhold
  • byggerier
  • fåreavl
  • Grønlands Landsråd
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • skibsværfter
  12 51  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVIII. 1975.

  • breve
  • budgetter
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • husflid
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • olie
  • rapporter
  • råstoffer
  • tjenesterejser
  12 52  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIX. 1975.

  • budgetter
  • byer
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • kommuner
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • tandlæger
  • uddannelse
  13 53  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XX. 1976.

  • besejling
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Kommando
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sygehuse
  • vandkraftværker
  13 54  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXI. 1976.

  • bygder
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • fåreavl
  • Grønlands Landsråd
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • samfundsforhold
  • uddannelse
  13 55  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXII, 1976.

  • bebyggelse
  • boligforhold
  • budgetter
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • uddannelse
  14 56  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXIII, 1. del. 1977.

  • arbejdsforhold
  • budgetter
  • bygder
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • kirker
  • love
  • lån
  • lærere
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • Sygeplejersker
  • uddannelse
  • undervisning
  14 57  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXIII, 2. del. 1977.

  • byer
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • konstruktionstegninger
  • lønforhold
  • minedrift
  • rapporter
  • råstoffer
  • unge
  15 58  

  Forskellige dokumenter, 1956-1961. Markeret som kasse P. Nr. 2-13.

  • alkohol
  • betænkninger
  • boligforhold
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • tjenesterejser
  • uddannelse
  • Østgrønland
  15 59  

  Forskellige dokumenter, 1959. Markeret som kasse P. Nr. 14-19.

  • betænkninger
  • boligforhold
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • mad
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • statistik
  • tidsskrifter
  16 60  

  Forskellige dokumenter, 1956-1961. Markeret som kasse P. Nr. 20-36.

  • afskrifter
  • arbejdsforhold
  • aviser
  • betænkninger
  • byggerier
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • statistik
  • sygdomme
  • tidsskrifter
  16 61  

  Forskellige dokumenter, 1953-1961. Markeret som kasse P. Nr. 37-53.

  • byggerier
  • epidemier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kirker
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sprog
  • statistik
  • sundhed
  • sygdomme
  • sælfangst
  • tidsskrifter
  • tuberkulose
  • vandforsyning
  • Rosendahl, Philip
  17 62  

  Forskellige dokumenter, 1958-1962. Markeret som kasse R. Nr. 3-9.

  • aviser
  • betænkninger
  • byggerier
  • fangstlister
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • Ministeriet for Grønland
  • oversigter
  • rapporter
  17 63  

  Forskellige dokumenter, 1957-1962. Markeret som kasse R. Nr. 11-20.

  • alkohol
  • avisartikler
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • redningsberedskab
  18 64  

  Forskellige dokumenter, 1955-1962. Markeret som kasse R. Nr. 21-34.

  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • slædehunde
  • sygdomme
  • tjenesterejser
  • Brun, Eske
  18 65  

  Forskellige dokumenter, 1958-1963. Markeret som kasse R. Nr. 35-64.

  • arbejdsforhold
  • butikker
  • foredrag
  • Grønlands Kommando
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • tidsskrifter
  19 66  

  Forskellige dokumenter, 1960-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 1-17.

  • demografi
  • forsikringer
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kirkegårde
  • kirker
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • statistik
  • tidsskrifter
  19 67  

  Forskellige dokumenter, 1955-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 18-37.

  • aviser
  • fiskerierhverv
  • fiskeristationer
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • hans hedtoft (skib)
  • kommuner
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sejlads
  • sundhed
  • sygdomme
  • taler
  • tidsskrifter
  • tjenesterejser
  • vandforsyning
  20 68  

  Forskellige dokumenter, 1953-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 38-48.

  • betænkninger
  • demografi
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • Ministeriet for Grønland
  • radio
  • rapporter
  • statistik
  • tidsskrifter
  20 69  

  Forskellige dokumenter, 1956-1964. Markeret som kasse Z. Nr. 49-58.

  • fangstlister
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • geologi
  • Grønlands Landsråd
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • tidsskrifter
  21 70  

  Forskellige dokumenter, 1958-1961, samt hhv. 1700-tallet, 1751 og 1950. Markeret som NOC kartotek, ringbog A. Nr. 1-50.

  • Arktisk Institut
  • avisartikler
  • avisudklip
  • breve
  • cirkulærer
  • demografi
  • fiskeri
  • fiskeristationer
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kirker
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • olie
  • rapporter
  • tidsskriftsartikler
  • tjenestemænd
  • tjenesterejser
  • årsberetninger
  21 71  

  Forskellige dokumenter, 1952-1962. Markeret som NOC kartotek, ringbog A. Nr. 51-84.

  • afskrifter
  • Arktisk Institut
  • avisudklip
  • betænkninger
  • cirkulærer
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • Moskusokse Ekspeditionen
  • mødereferater
  • rapporter
  • retsvæsen
  • skibsværfter
  • USA
  • årsberetninger
  • Vibe, Christian
  21 72  

  Forskellige dokumenter, 1955-1957. Markeret som NOC kartotek. Nr. 1-18.

  • beretninger
  • cirkulærer
  • fangst
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • Narsarsuaq Air Base
  • rapporter
  • statistik
  • sundhedsvæsen
  • tjenestemænd
  • tjenesterejser
  21 73  

  Forskellige dokumenter, 1954-1957. Markeret som NOC kartotek. Nr. 19-46.

  • arbejdsforhold
  • Arktisk Institut
  • avisudklip
  • beretninger
  • cirkulærer
  • geologi
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • overenskomster
  • oversigter
  • rapporter
  • sejlads
  • undervisning
  • årsberetninger
  22 74  

  Forskellige dokumenter omhandlende den grønlandske tjenestemandsforening, 1950-1959.

  • arbejdsforhold
  • avisudklip
  • breve
  • lønforhold
  • mødereferater
  • telegrammer
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  • Simonÿ, Christian Frederik
  22 75  

  Forskellige dokumenter fra NOCs rejse til det arktiske Canada i 1952.

  • alkohol
  • demografi
  • landkort
  • love
  • mødereferater
  • statistik
  • tjenesterejser
  23 76  

  Forskellige dokumenter, 1950-1963.

  • beretninger
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • radio
  • retsvæsen
  • samfundsforhold
  23 77  

  Redegørelse vedrørende Grønland, november 1954.

  • redegørelser
  • samfundsforhold
  23 78  

  Forskellige dokumenter, 1970-1973.

  • betænkninger
  • bygder
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • museer
  • rapporter
  • sygehuse
  • tjenesterejser
  24 79  

  Forskellige dokumenter vedr. Skolelovsudkastet, 1964-65.

  • afskrifter
  • avisartikler
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • skolevæsen
  • tidsskriftsartikler
  24 80  

  2. udkast til rapporten "Grønlændere og danskere i Vestgrønland", 1962.

  • rapporter
  • samfundsforhold
  25 81  

  Forskellige dokumenter, 1960-1963.

  • avisudklip
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • Grønlandskommissioner
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • statistik
  • sæler
  • taler
  • tidsskrifter
  • Brun, Eske
  • Rosendahl, Philip
  25 82  

  Forskellige dokumenter vedr. G60, 1961-62.

  • Grønlandskommissioner
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • regnskaber
  • statistik
  • tidsskrifter
  • vedtægter
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  25 83  

  Manuskript og dokumenter til, og korrespondance om, foredrag ved Fourth National Northern Development Conference i 1967.

  • breve
  • foredrag
  • korrespondance
  • manuskripter
  • samfundsforhold
  • statistik
  25 84  

  Manuskript og dokumenter til, og korrespondance om, foredrag ved Arctic Circle i 1968.

  • breve
  • foredrag
  • korrespondance
  • manuskripter
  • samfundsforhold
  26 85  

  Forskellige dokumenter vedr. Arktisk Institut fra 1950-1970erne, samt en arkiv-kvitering fra 1983.

  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • tidsskrifter
  • Knuth, Eigil
  • Larsen, Helge
  • Mikkelsen, Ejnar
  26 86  

  Forskellige dokumenter, 1958-1971.

  • arkitektur
  • aviser
  • breve
  • konstruktionstegninger
  • mindesmærker
  • udstillinger
  • underholdning
  26 87  

  Forskellige dokumenter vedr. DRs Grønlandshøring i 1969.

  • avisartikler
  • breve
  • bøger
  • samfundsforhold
  27 88  

  Breve til og fra NOC i perioden fra 3/11 1968 - 1/4 1972.

  • breve
  • korrespondance
  27 89  

  Telegrammer til og fra NOC i 1949-1950.

  • telegrammer
  27 90  

  Forskellige dokumenter, 1953-1988, samt kopi af en inspektoratsskrivelse fra 1899.

  • avisartikler
  • avisudklip
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • landkort
  • love
  • mindesmærker
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • regninger
  • tidsskriftsartikler
  28 91  

  Breve til og fra NOC i perioden 1964-1967. Private og embedsrelaterede.

  • avisartikler
  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  28 92  

  Breve til og fra NOC i perioden 1947-1948. Private og embedsrelaterede.

  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  28 93  

  Breve fra NOC og kone i perioden 1962-1972 + kopi af brev til Birthe Christensen fra 1973. Hovedsagligt af privat karakter.

  • breve
  • kongehuset
  • Ministeriet for Grønland
  • telegrammer
  28 94  

  NOCs dagbog fra Canadarejse i 1952.

  • dagbøger
  29 95  

  Avisudklip omhandlende Grønland m.m. fra 1948, 1956-1961.

  • avisartikler
  • avisudklip
  29 96  

  Aviser og avisudklip, bl.a. The Nome Nugget, Anchorage Daily Times og Politiken. 1965, 1967 & 1984.

  • avisartikler
  • aviser
  • avisudklip
  29 97  

  Tidsskriftet Greenland Today, nr. 4 2008. Indeholder interview med Birthe Christensen, NOCs enke.

  • tidsskrifter
  30 98  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1960-1971.

  • beretninger
  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • vedtægter
  • årsregnskaber
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  30 99  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1972-1973.

  • beretninger
  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • vedtægter
  • årsregnskaber
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  30 100  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1974-1975.

  • beretninger
  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • vedtægter
  • årsregnskaber
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  31 101  

  Forskellige dokumenter, bl.a. afskrivninger af dokumenter fra 1700- og 1800-tallet, samt breve og dokumenter fra 1900-tallet.

  • aviser
  • beretninger
  • breve
  • dansk peary land ekspedition
  • forlis
  • Grønlands Administration
  • Egede, Hans
  • Graah
  • Knuth, Eigil
  • Ostermann, Hother
  • Rink, Hinrich
  31 102  

  Forskellige dokumenter fra en kasse med titlen Småskrifter om Grønland. Indeholder bl.a. afskrift af foredrag, valgrelateret materiale m.m. fra 1900-tallet, samt en udskrift af en mandskabsbog fra Upernavik, 1824-1866.

  • avisartikler
  • betænkninger
  • foredrag
  • forlis
  • generaltakster
  • landkort
  • mandtalslister
  • oversigter
  • radio
  • Brun, Eske
  • Høegh, Erling
  31 103  

  Diverse ekstra kopier af dokumenter og breve, samt private notater fra perioden 1955-1962.

  • breve
  • Grønlandskommissioner
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • notater
  32 104  

  Bog om NOCs slægt: "Oluf Christensen og Sønner" af William Christensen. NOCs pas og sejlerbevis, samt avisudklip omhandlende hans 70års fødeselsdag.

  • avisudklip
  • bøger
  • eksamensbeviser
  • pas
  32 105  

  Noter omhandlende Landsrådsembedet opgaver og forskellige dokumenter relateret til disse opgaver, samt til en tv-høring.

  • notater
  • skolevæsen
  • statistik
  32 106  

  Julekort til NOC, hustru og familien, samt enkelte andre breve.

  • breve
  • postkort
  • telegrammer
  33 107  

  Embedsrelaterede breve. 1951-1960.

  • breve
  33 108  

  Kopi af gæstebog. Ligger separat ved kasse 33.

  • gæstebøger
  33 109  

  Forskellige dokumenter vedr. NOCs besøg ved det amerikanske Air Defense Command i 1965 og ved den amerikanske ambassades besøg i Grønland i 1964 og 1967.

  • avisudklip
  • breve
  • postkort
  • rapporter
  33 110  

  Avisudklip fra 1947-1971. Timeplan for retsbud og huskarl Alutt Peterssen. Rapport omhandlende de socio-økonomiske forhold i Grønland i 1967. Diplom som æresmedlem af Dansk Canadisk Selskab fra 1988. Nekrolog over NOC fra 2003 i tidsskriftet Arctic.

  • avisudklip
  • nekrologer
  • rapporter
  33 111  

  Private breve fra 1970'erne.

  • Arktisk Institut
  • breve
  • Ministeriet for Grønland
  34 112  

  Kartoteksregister over litteratur og personer.

  • kartotekskort
  • oversigter
  35 113  

  Erklæring fra NOC om de dokumenter, som ligger i kasse 35+36. Dertil private breve fra 1972 omhandlende en gravsten til Domprovst Svend Erik Rasmussen, en potentiel rejse til Arctic Winter Games i 1972, samt et postkort fra 1973 omhandlende Porsilds minde

  • breve
  • korrespondance
  • postkort
  • præster
  • telegrammer
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • Porsild, Morten
  35 114  

  Private breve fra 1973 omhandlende tilladelse til at udgive to bøger af Dr. phil. William Christensen.

  • breve
  • bøger
  • korrespondance
  35 115  

  Private breve fra 1972-1973 omhandlende H. C. Petersens mulige bog om kajakker.

  • breve
  • bøger
  • kajakker
  • korrespondance
  • tegninger
  35 116  

  Forskellige dokumenter og aviser fra 1963-1964 med fokus på G60, Inuit-partiet, fødestedskriteriet m.m.

  • aviser
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • lønforhold
  35 117  

  Forskellige skrivelser der er gået udenom de officielle kanaler til og fra landshøvding NOC i årene 1965-1967.

  • ansættelsesforhold
  • boligforhold
  • breve
  • korrespondance
  • lønforhold
  • sygdomme
  • telegrammer
  35 118  

  Korrespondance med Ministeriet for Grønland i årene 1963-1971.

  • ansættelsesforhold
  • breve
  • Grønlands Landsråd
  • kongebesøg
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  36 119  

  Breve og dokumenter omhandlende regerinsdannelsen i 1973.

  • breve
  • korrespondance
  36 120  

  Breve omhandlende en juridisk sag i 1970.

  • breve
  36 121  

  Breve og dokumenter omhandlende en sag fra skolen i Godthåb. 1968-1969.

  • breve
  • skolevæsen
  36 122  

  Breve og dokumenter omhandlende en administrativ sag i 1971.

  • breve
  • Ministeriet for Grønland
  36 123  

  Breve og dokumenter omhandlende et ansættelsesforhold ved Grønlands Radioavis. 1968-1971.

  • ansættelsesforhold
  • breve
  • radioaviser
  36 124  

  Korrespondance med embedsfolk i Ministeriet for Grønland om forskellig emner. 1963-1972.

  • breve
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  36 125  

  Korrespondance med fhv. direktør Knud Oldendow. 1968-1970.

  • breve
  • korrespondance
  36 126  

  Fotokopi af kladde til udtalelse fra et landsrådsudvalg i 1948.

  • Grønlandskommissioner
  • kopier
  36 127  

  Forskellige noter og breve vedr. Landshøvdingens forhold til Landsrådet ved systemskiftet i 1967.

  • breve
  • cirkulærer
  • Grønlands Landsråd
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • telegrammer
  36 128  

  Korrespondance med Minister for Grønland Carl P. Jensen i 1965 og 1967.

  • breve
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  36 129  

  Oversigt over NOCs private arkiv. Korrespondance med Minister for Grønland Mikael Gam i 1963-1964.

  • breve
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  • oversigter

  Document Archive

  The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

  +45 3231 5055