Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 267
Østgrønlandsk Kompagni A/S
Beskrivelse: Østgrønlandsk Kompagnis A/S samlet arkiv fra perioden 1919-39.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    0 22  

    Udgået.

     1 1  

     Love for A/S Østgrønlandsk Kompagni. 2 maskinskrevne og 1 trykt eksemplar. (1919).

     • love
     1 2  

     Generalforsamlingsprotokol (1919-1927).

     • protokoller
     1 3  

     Brev fra Aktieselskabsregistret om registrering af udvidelse af aktiekapitalen. (1921).

     • breve
     • penge
     1 4  

     Liste over aktionærer (1921).

     • oversigter
     1 5  

     Bekendtgørelse om sømænds pleje etc. (1923).

     • bekendtgørelser
     1 6  

     Ansøgning om støtte fra ØK (1921).

     • ansøgninger
     • penge
     1 7  

     Brev til danskere i USA om tegning af aktier, bilagt resumé over kompagniets virksomhed, af Manniche. (1921).

     • breve
     • oversigter
     • penge
     1 8  

     Redegørelse til generalforsamlingen (1919).

     • redegørelser
     1 9  

     Redegørelse for generalsamlingen (1925).

     • redegørelser
     1 10  

     Ansøgning til Indenrigsministeriet om koncession på jagt i Østgrønland (1920).

     • ansøgninger
     • jagt
     • Østgrønland
     1 11  

     Ansøgning til Finansministeriet om lån, ca. 265.000 kr. (1921).

     • ansøgninger
     • lån
     1 12  

     Budgetforslag forelagt direktøren for Styrelsen. (1921).

     • budgetter
     1 13  

     Andragende til Styrelsen (1921).

      1 14  

      Rapport om forholdene til Indenrigsmnisteriet (1921).

      • rapporter
      1 15  

      Skadesløsbrev til Statskassen. (1921 ?).

      • breve
      1 16  

      Fremlæggelse for finansudvalget. Af Manniche? (1921 ?).

      • indberetninger
      1 17  

      Udkast til ansøgning til Udenrigsministeriet. (1921 ?).

      • ansøgninger
      • udenrigsministeriet
      1 18  

      Anmodning til Indenrigsministeriet om ændrede tilbagelånsvilkår og om nye lån. (1922).

      • lån
      1 19  

      Rapport til regeringen om kompagniets kår. (ca. 1922).

      • rapporter
      • statsministeriet
      1 20  

      Fortale for Kompagniets fortsatte eksistens (1922).

      • anbefalinger
      1 21  

      Redegørelse fra Lindhard og I.P. Koch om Scoresby Sunds kolonisering (1922).

      • redegørelser
      • Koch, J P
      1 23  

      Redegørelse til Indenrigsministeriet om kompagniets forhold til hr. Wilkenfeldt. (1922).

      • redegørelser
      1 24  

      Ansøgning til Indenrigsministeriet om støtte til at udruste nyt skib sommeren 1924.

      • ansøgninger
      1 25  

      Ansøgning til Indenrigsministeriet om 126.000 kr. (1924).

      • ansøgninger
      • penge
      1 26  

      Redegørelse til finansudvalget (1924).

      • redegørelser
      1 27  

      Aftale om lån fra Styrelsen til betaling af mandskab (1924).

      • lån
      1 28  

      Korrespondance om Styrelsen om lukning af kompagniet (1925).

      • korrespondance
      1 29  

      Anmodning til Indenrigsministeriet om frafald af gældskrav mod overdragelse af kompagniets ejendom. Akkordaftale. (1926).

      • ansøgninger
      • penge
      2 30  

      Oversigt over kompagniets virksomhed (1919-1924).

      • oversigter
      2 31  

      Rentabilitetsberegninger.

      • penge
      • regnskaber
      2 32  

      Oversigt over produkter hjemsendt. (1920).

      • oversigter
      2 33  

      Oversigt over udbyttet (1920-1921).

      • oversigter
      2 34  

      Regnskabsoversigter (1921-1927).

      • oversigter
      • regnskaber
      2 35  

      Inventarlister fra stationernen A, B, C, D, E og F. (1922).

      • inventar
      • oversigter
      2 36  

      Opslag fra Hvalrosodden om 5 fangstmænds hjemrejse samt afskrifter af opslag i huset i Danmarkshavn. (1921).

      • afskrifter
      • Danmarkshavn
      • fangstmænd
      • Hvalrosodden
      2 37  

      Rapport om dyrelivet på Sabineø (1919-1920).

      • fauna
      • rapporter
      2 38  

      Beretning om Danmarkshavnm med inventeropgørelse (1919-1920).

      • beretninger
      • Danmarkshavn
      • inventar
      2 39  

      Hans Ludvig Jensens rapport om rejse fra Stormnæs til Hvalrosodden (1919).

      • Hvalrosodden
      • rapporter
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 40  

      Rapporter fra Hans Ludvig Jensen (1919-1921).

      • rapporter
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 41  

      Brev fra Hans Ludvig Jensen til Manniche, august 1922.

      • breve
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 42  

      Hans Ludvig Jensens dagbog Polarposten, 1919-1920. Indeholder nogle fotografier og tegninger.

      • dagbøger
      • fotografier
      • tegninger
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 43  

      Dagbog ført af Hans Ludvig Jensen (1922-1923).

      • dagbøger
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 44  

      Uddrag af jæger Kristen Larsens dagbøger fra Hvalrosodden og Bass Rock 1919-1921 og 1923-1924. Sammenskrevet 1941-1942. Breve til Thostrup, Danmark Ekspeditionens Arkiv. Samme person som Christen Larsen i lb.nr 50 og 52.

      • breve
      • dagbøger
      • fangstmænd
      • forlis
      • Hvalrosodden
      • A 109, Gustav G. Thostrup
      • A 144, Christian Bendix Thostrup
      • A 267, Østgrønlandsk Kompagni A/S
      • A 604, Kaptajn F. Hansen
      2 45  

      Rapport fra Station A af Stjernebo (1921).

      • rapporter
      3 46  

      Rapport fra Germaniahavn af H. Nielsen (1919-1921).

      • rapporter
      3 47  

      Jæger Carl Meyers rapport om rævefangst på Kap Hold with Hope (1920-1921).

      • fangst
      • rapporter
      • ræve
      3 48  

      Johan Petersens redegørelse om iagttagelser i Nordøstgrønland (1921).

      • redegørelser
       3 49  

       Brev til N.C. Ole Møller fra Peter Tutein (1925).

       • breve
       3 50  

       Oversigt over mandskabet (1919-1921). Christen Larsen samme som Kristen Larsen i lb.nr. 44.

       • dagny (skib)
       • Danmarkshavn
       • fangstmænd
       • fangststationer
       • forlis
       • Germaniahavn
       • Hvalrosodden
       • mandskab
       • oversigter
       • skibe
       • Teddy (skib)
       • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
       • Jensen, Hans Ludvig
       • Thostrup, Christian Bendix
       • Thostrup, Gustav
       3 51  

       Instruks til Manniche for ekspedition med Dagny (1919).

       • instrukser
       3 52  

       Kontakt med jæger Christen Larsen (1919). Samme som Kristen Larsen i lb.nr. 44.

       • ansættelsesforhold
       • arbejdsbeskrivelser
       • fangsthytter
       • fangstmænd
       • fangstpladser
       • fangststationer
       • korrespondance
       • Jensen, Hans Ludvig
       • Manniche, Arner Ludvig Valdemar
       3 53  

       klage over forholdene i Grønland fra Hans Bivskov (1922).

       • redegørelser
       3 54  

       Lægeerklæring vedrørende jæger Christensens død. (1923).

       • død
       • læger
       3 55  

       Instruktioner til mandskabet (1923).

       • instrukser
       • mandskab
       3 56  

       Instruktion for Scoresby Sund Station (1923).

       • instrukser
       3 57  

       Oversigt over Robert Frørups efterladte ejendele (1921).

       • oversigter
       3 58  

       Assurrancesag vedrørende skibsfører Lausen Sleth (1924).

        3 59  

        Brev fra Tromsø om at Dagny ikke er set (1920).

        • breve
        • dagny (skib)
        3 60  

        Plan for Teddys rejse (1921).

        • Teddy (skib)
        3 61  

        Rapport om Teddys rejse (1921).

        • rapporter
        • Teddy (skib)
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 62  

        Plan for med ekspedition med Teddy (1923).

        • oversigter
        • Teddy (skib)
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 63  

        Rejsedagbog for Teddy, ført af Bistrup. 17.06. - 09.09.1923.

        • dagbøger
        • Teddy (skib)
        3 64  

        Ordrebog for Teddy 1923, side 1-59. Dagbog for Teddy 09.09. - 09.11.1923, side 60-99.

        • dagbøger
        • ordrebøger
        • Teddy (skib)
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 65  

        Ordrebog for Teddy 19.06.1922 - 31.07.1923. Dagbog for Teddy 10.11.1923 - marts 1924.

        • dagbøger
        • ordrebøger
        3 66  

        Kopier af ordrebog og rejsedagbog for rejsen med Teddy, ført af Bistrup (1921-1924).

        • dagbøger
        • kopier
        • ordrebøger
        • Teddy (skib)
        3 67  

        Skrivelse i forbindelse med Teddys forlis, herunder liste med svar formentlig til søforhøret (1924).

        • oversigter
        • skrivelser
        • Teddy (skib)
        3 68  

        Norsk avisudklip om undsætning af Teddy.

        • avisudklip
        • Teddy (skib)
        3 69  

        Vejledning i behandling af fugle og pattedyrskind, fangstmetoder m.m.

        • fangst
        • fauna
        • fugle
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 70  

        Læserbrev om Grønlands muligheder, af H. Bistrup.

        • breve
        3 71  

        Mindetale om Østgrønlandsk Kompagni. Flere sider mangler.

        • taler
        3 72  

        Udskrift af afsluttende forhandlinger mellem Danmark og Norge vedrørende Grønland.

        • forhandlingsprotokoller
        3 73  

        kalenderdagbog (formentlig for direktør N.C.Th. Møller, formand for Kompagniet) (1922).

        • dagbøger
        3 74  

        Strandet på Østgrønland (1920-1922). To forskellige oversættelser af bogen af Marius Madsen / Lawrence F. Jones: 1. af Arne Jul Madsen; 2. af Janni Andreassen og N. O. Christensen.

        • bøger
        • ekspeditioner
        • fangstmænd
        • forlis
        • manuskripter
        • oversættelser
        • Østgrønland
        • A 109, Gustav G. Thostrup
        • A 144, Christian Bendix Thostrup
        • A 267, Østgrønlandsk Kompagni A/S
        • A 604, Kaptajn F. Hansen

        Document Archive

        The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

        +45 3231 5055