Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 494
Det Grønlandske Selskab
Beskrivelse: Materialet i denne samling er af meget blandet karakter, hvorfor det er registreret i forhold til både kronologi og tema. Overordnet er samlingen inddelt i årtier. Samlingen dækker perioden 1905-2000 og består af referater, korrespondance, regnskaber, medlemslister mm. Desuden materiale vedr. Tidsskriftet Grønland, Det Grønlandske Selskabs Årsskrift samt særskrifter.

NB: pk. 21, lb.nr. 78 samt 81 er klausulerede pga. personfølsom data.

Giver: DGS
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:
  • Bangsted, Helge
  • Bendixen, Ole
  • Bistrup, Henning
  • Bobé, Louis
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Krabbe, Th.
  • Larsen, Helge
  • Lindow, Harald
  • Mathiassen, Therkel
  • Mikkelsen, Ejnar
  • Nyboe, M. Ib
  • Ostermann, Hother
  • Porsild, Morten
  • Rasmussen, Knud
  • Smith, Kaj Birket

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Forhandlingsprotokol for Det Grønlandske Selskab 1906-1915

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  1 2  

  Medlemsbog for Det Grønlandske Selskab 1905-1910

  • Det Grønlandske Selskab
  • journaler
  1 3  

  Takskrivelser og korrespondance samt avisartikler med anmeldelser 1907-1915

  • avisartikler
  • avisudklip
  • korrespondance
  • Hammer, Regnar
  1 4  

  Indkomne skrivelser 1906-1915

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Hammer, Regnar
  • Rasmussen, Knud
  1 4 1 Indkomne skrivelser 1906-07
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 2 Indkomne skrivelser 1908
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 3 Indkomne skrivelser 1909
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 4 Indkomne skrivelser 1910
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 5 Indkomne skrivelser 1911
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 6 Indkomne skrivelser 1912
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 7 Indkomne skrivelser 1913
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 8 Indkomne skrivelser 1914
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 9 Indkomne skrivelser 1915
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 10 Indkomne skrivelser, udaterede (men fra perioden 1906-1915)
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  2 5  

  Dagsordener til DGS møder og generalforsamlinger 1908-1921

  • bekendtgørelser
  • Det Grønlandske Selskab
  • skrivelser
  • Bobé, Louis
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Koch, Lauge
  • Porsild, Morten
  • Rasmussen, Knud
  2 6  

  Generalforsamlinger og regnskaber 1911-1921

  • Det Grønlandske Selskab
  • mødereferater
  • regnskaber
  • årsberetninger
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  2 7  

  Udvalget vedr. boligsituationen i Grønland, 1909-1910, se også Årsskriftet 1910-11. NB. Noget af materialet er klistret sammen

  • boliger
  • Det Grønlandske Selskab
  • huse
  • korrespondance
  • redegørelser
  • Rasmussen, Knud
  2 8  

  Materiale vedr. DGS´ Årsskrift 1910-11

  • Det Grønlandske Selskab
  2 9  

  Korrespondance (bl.a. ansøgninger til ministerierne) samt svar på brev vedr. De Dansk Vestindiske Øers fremtid, 1910-1916

  • ansøgninger
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  2 10  

  Kopibog 1911-1922

  • Det Grønlandske Selskab
  • kopibøger
  3 11  

  Udvalg om Overbetjentenes økonomiske forhold, 1910-1914

  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • redegørelser
  • A 016, Overbetjentforeningen
  • A 041, Foreningen af 1901 til Understøttelse af grønlandske Overbetjentes Efterladte
  • A 131, Volontør Carl Frederik Myhre
  3 12  

  Medlemslister og love 1906-1911 (?)

  • Det Grønlandske Selskab
  • love
  3 13  

  Diverse korrespondance 1910-1921

  • breve
  3 14  

  Mindesmærke for Hanserak, 1913

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • mindesmærker
  3 15  

  Fester 1911, 1913, 1916 og 1919

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  3 16  

  Forhandlingsprotokol 30. oktober 1915 - 31. december 1924

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  4 17  

  Materiale vedr. Årsskrift 1918-20 samt korrespondance

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • A 136, Adolf S. Jensen
  • A 251, Peter Freuchen
  • A 446, Peter Freuchen Arkivet
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Porsild, Morten
  4 18  

  Vinternyheder 1911-1916

  • meddelelser
  4 19  

  Vinternyheder 1913-1916

  • avisartikler
  • Det Grønlandske Selskab
  • meddelelser
  4 20  

  Vinternyheder 1916-1921

  • Det Grønlandske Selskab
  • meddelelser
  4 21  

  Vinternyheder 1921-1922

  • Det Grønlandske Selskab
  • meddelelser
  4 22  

  Korrespondance 1916-1921

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 077, Rord Regnar Johannes Hammer
  • A 136, Adolf S. Jensen
  • A 180, Marius Ib Nyeboe
  • A 215, Jens Daugaard-Jensen
  • A 490, Knud Rasmussen Brevsamling
  • Bistrup,Aage
  • Bobé, Louis
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Krabbe, Th.
  • Nyboe, M. Ib
  • Porsild, Morten
  • Rasmussen, Knud
  • Smith, Kaj Birket
  4 22 1 Korrespondance 1916
  • Det Grønlandske Selskab
  • kolonier
  • korrespondance
  • USA
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Porsild, Morten
  4 22 2 Korrespondance 1917
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Krabbe, Th.
  4 22 3 Korrespondance 1918
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bobé, Louis
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Lindow, Harald
  • Nyboe, M. Ib
  • Petersen, A C E
  • Rasmussen, Knud
  • Smith, Kaj Birket
  4 22 4 Korrespondance 1919
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Petersen, A C E
  • Porsild, Morten
  4 22 5 Korrespondance 1920
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Jensen, Adolf S
  • Lindow, Harald
  4 22 6 Korrespondance 1921
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bistrup,Aage
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Petersen, A C E
  5 23  

  Udateret korrespondance fra perioden 1916-1935

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  5 24  

  Forhandlingsprotokol 1. januar 1925 - februar 1943

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  • Mathiassen, Therkel
  • Mikkelsen, Ejnar
  • Ostermann, Hother
  • Simonÿ, Christian Frederik
  • Smith, Kaj Birket
  5 25  

  Forhandlingsprotokol 5. april 1927 - 1. februar 1943 (primært bestyrelsesmøder)

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  6 26  

  DGS betænkning til Udvalget for Lov om Grønlands Styrelse, foredrag af O. Bendixen, afskrift har tilhørt Louis Bobé (formand for DGS 1921-24)

  • Det Grønlandske Selskab
  • foredrag
  • love
  • Bendixen, Ole
  • Bobé, Louis
  6 27  

  Korrespondance 1922-1935

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • A 013, William Thalbitzer
  • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
  • A 077, Rord Regnar Johannes Hammer
  • A 103, Henning Bistrup
  • A 136, Adolf S. Jensen
  • A 180, Marius Ib Nyeboe
  • A 251, Peter Freuchen
  • A 294, Helge Bangsted
  • A 446, Peter Freuchen Arkivet
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  • Bangsted, Helge
  • Bistrup, Henning
  • Bobé, Louis
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Harries, Carl Frederik
  • Jensen, Adolf S
  • Nyboe, M. Ib
  • Rasmussen, Knud
  6 27 1 Korrespondance 1922
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  6 27 2 Korrespondance 1923
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bobé, Louis
  • Holm, Gustav
  • Petersen, A C E
  • Porsild, Morten
  6 27 3 Korrespondance 1924
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bistrup, Henning
  • Bobé, Louis
  6 27 4 Korrespondance 1925
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bangsted, Helge
  6 27 5 Korrespondance 1925 vedr. Peter Freuchens foredrag i DGS trods protester fra medlemmer samt Den Grl Tjenestemandsforening
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 251, Peter Freuchen
  • A 446, Peter Freuchen Arkivet
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  • Freuchen, Peter
  6 27 6 Korrespondance 1926
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bangsted, Helge
  • Harries, Carl Frederik
  • Petersen, A C E
  6 27 7 Korrespondance 1927
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bendixen, Ole
  • Bobé, Louis
  • Freuchen, Peter
  • Harries, Carl Frederik
  • Koch, Lauge
  • Rasmussen, Knud
  6 27 8 Korrespondance 1928
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  6 27 9 Korrespondance 1929
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bangsted, Helge
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Harries, Carl Frederik
  • Holm, Gustav
  6 27 10 Korrespondance 1928-29, mellem Bugge og Helms vedr. udgivelsen af Fabricius´ Fauna Groenlandica
   7 27 11 Korrespondance 1930
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Harries, Carl Frederik
   • Petersen, A C E
   • Rasmussen, Knud
   7 27 12 Korrespondance 1931
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Bistrup, Henning
   • Daugaard Jensen, Jens
   • Harries, Carl Frederik
   • Rasmussen, Knud
   7 27 13 Korrespondance 1932
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • A 013, William Thalbitzer
   • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
   • A 215, Jens Daugaard-Jensen
   • Daugaard Jensen, Jens
   • Harries, Carl Frederik
   • Thalbitzer, William
   7 27 14 Korrespondance 1933
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Daugaard Jensen, Jens
   • Harries, Carl Frederik
   • Smith, Kaj Birket
   7 27 15 Korrespondance 1934, bl.a. om udgivelsen "Naturfredning i Grønland"
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   7 27 16 Korrespondance 1935
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   7 28  

   Materiale vedr. nyt bomærke, 1956 og igen fra 1980-1981

   • attester
   • Det Grønlandske Selskab
   8 29  

   Forhandlingsprotokol (mødereferater, avisartikler, foredrag mm.) 1943-1950

   • avisartikler
   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • mødereferater
   • Mikkelsen, Ejnar
   8 30  

   Love for Det Grønlandske Selskab vedtaget 1942. Samme revideret 1947. Samme med forslag til revision, uden år

   • Det Grønlandske Selskab
   • love
   8 31  

   Korrespondance vedr. evt. udgivelse af "Luscanders Grønlandske Chronica", 1943-44

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Bobé, Louis
   • Mikkelsen, Ejnar
   9 32  

   Forhandlingsprotokol 1949-1955, referater fra bestyrelsesmøder, regnskaber, mødeaftener, avisartikler mm. Herunder også oprettelsen af Arktisk Institut

   • avisudklip
   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • mødereferater
   • Knuth, Eigil
   • Larsen, Helge
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Vibe, Christian
   9 33  

   Forhandlingsprotokol 10. marts 1954- 4. juni 1963, primært mødereferater

   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • Larsen, Helge
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Vibe, Christian
   10 34  

   Bestyrelsesmødereferater 1953-1954

   • Det Grønlandske Selskab
   • mødereferater
   10 35  

   Medlemsfortegnelse fra 1952 og 1955 samt §6-medlemmer 1961.

   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   10 36  

   Fortegnelser abonnenter 1955-1961

   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   10 37  

   Statusoversigter på årsskrifter 1951-1956

   • bøger
   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   10 38  

   Korrespondance vedr. udgivelse af Ujuaats dagbog 1954-1957

   • avisartikler
   • bøger
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Thalbitzer, William
   11 39  

   Korrespondance vedr. tilbud på tryk af bogen "Grønlændervennen H. Rink", 1955

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • A 099, Hinrich Johannes Rink
   • Rink, Hinrich
   11 40  

   Korrespondance og besvarelser af prisopgaver udskrevet af DGS 1953-1954

   • Det Grønlandske Selskab
   • mødereferater
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Vibe, Christian
   11 41  

   Korrespondance vedr. prisopgave udskrevet af DGS i 1955, særligt vedr. vinderens rejse

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Mikkelsen, Ejnar
   11 42  

   Det Grønlandske Selskabs udvalg vedr. retshjælp i Grønland, 1955-1957

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • mødereferater
   • retsvæsen
   • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
   11 43  

   Komiteen til rejsning af monument for Knud Rasmussen, 1956-1957

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • mindesmærker
   • mødereferater
   • Larsen, Helge
   • Rasmussen, Knud
   11 44  

   Det Grønlandske Selskabs 50-års jubilæum 1955 i Odd Fellow Palæet, 14. november 1955

   • Det Grønlandske Selskab
   • jubilæer
   • korrespondance
   • oversigter
   • telegrammer
   • Larsen, Helge
   • Mikkelsen, Ejnar
   12 45  

   Mindeaften i anledning af 50-året for Danmark-Ekspeditionens afrejse, 20. september 1956

   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • oversigter
   • A 300, Danmark-Ekspeditionen
   12 46  

   Fejring af Signe Vests 50-års dag, 21. februar 1958

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Møller, Holger Dan
   12 47  

   Korrespondance vedr. mødeaftener dels med foredragsholderne og dels med Borgernes Hus, Studenterforeningen og Odd Fellow Palæet, 1955-1960

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Larsen, Helge
   • Lynge, Augo
   • Møller, Holger Dan
   • Victor, Paul Emile
   12 48  

   Mødeaftener 1. januar 1956 - 31. december 1960

   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   13 49  

   Korrespondance 1953-1959

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Møller, Holger Dan
   13 49 1 Korrespondance 1953-1954, herunder korrespondance bl.a. vedr. Tidsskriftet Grønland
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   13 49 2 Korrespondance 1955-1956
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   13 49 3 Korrespondance 1958
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   13 49 4 Korrespondance 1959
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   14 50  

   Forhandlingsprotokol 1963-1969

   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • Larsen, Helge
   • Vibe, Christian
   14 51  

   Mødereferater fra generalforsamlinger samt mødeindkaldelser 1969-70

   • Det Grønlandske Selskab
   • mødereferater
   14 52  

   Årsregnskab for Tidsskriftet Grønland 1967 samt annoncører 1960-1967

   • regnskaber
   14 53  

   Korrespondance 1960-1970

   • korrespondance
   • Larsen, Helge
   14 53 1 Korrespondance 1960
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   14 53 2 Korrespondance 1962-1965
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Bang, Jette
   • Knuth, Eigil
   • Larsen, Helge
   15 53 3 Korrespondance 1966-1967
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   15 53 4 Korrespondance 1968-1970, særligt vedr. medlemsklage over generalforsamlingen 1969
    15 54  

    Formandens korrespondance 1966-1970 (Mikael Gam)

     15 54 1 Korrespondance, primært vedr. mødeaftener
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     15 54 2 Korrespondance (diverse), Mikael Gam
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     15 55  

     Seniorklubben 1961-1963

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • regninger
     • regnskaber
     15 56  

     Dokumenter i forbindelse med fest på Sølyst d. 7. januar 1961 i anledning af Ejnar Mikkelsens 80-årsdag

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     15 57  

     Korrespondance vedr. udgivelse af særskrifter 1960-1963

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • Rosing, Jens
     • Rosing, Otto
     • Smith, Kaj Birket
     15 57 1 Særskrift XX, Jens Rosing, 1960: "Îsímardik, Den store Drabsmand"
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • Rosing, Jens
     15 57 2 Korrespondance vedr. udgivelse af særskriftet "Eskimoerne" af Kaj Birket Smith samt korrespondance om bl.a. Otto Rosings manuskript, 1961-63
     • bøger
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • Rosing, Otto
     • Smith, Kaj Birket
     16 58  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder og generalforsamlinger), 1970-1975

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 59  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1976-1977

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 60  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1977-1978

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 61  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1978-1979

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 62  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1979-1980

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 63  

     Generalforsamling, 1976

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 64  

     Generalforsamling, 1977

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 64 1 Mødereferat, medlemsorientering mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 64 2 Regnskaber, kvitteringer mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • regninger
     • regnskaber
     17 65  

     Generalforsamling , 1978

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     • regnskaber
     17 65 1 Korrespondance, mødeindkaldelser mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     17 65 2 Regnskab. kvitteringer mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • notater
     • regninger
     • regnskaber
     17 66  

     Generalforsamling, 1979

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     • regninger
     • regnskaber
     17 67  

     Materiale vedr. udgivelsen "Vídalín" 1971-1974

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     18 68  

     PR for tidsskriftet Grønland, 1974-1979, men også materiale fra 1954-1956

     • breve
     • Det Grønlandske Selskab
     18 69  

     Materiale vedr. medlemskab 1979

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     18 70  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1980 samt generalforsamling 1981

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     18 71  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1981-1983

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     19 72  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1984-1987

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     19 73  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1988-1989

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     19 74  

     Materiale vedr. DGS 75 års jubilæum 1980

      19 74 1 Korrespondance vedr. jubilæet
      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      19 74 2 Korrespondance samt mødereferater vedr. 75-års jubilæum
      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      20 75  

      Medlemskorrespondance 1980-1989, fordelt på to læg

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      20 76  

      Korrespondance, forespørgsler mm. i sekretariatsregi, 1978-1989, fordelt på to læg

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • notater
      20 77  

      Materiale i forbindelse med udarbejdelse af selskabets brochure, 1979-1991

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • pjecer
      21 78  

      Tidsskriftet Grønland, redaktionelt, 1977-1996; NB! Materialet er delvist klausuleret

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      21 79  

      PR Tidsskriftet, 1980-1989

      • Det Grønlandske Selskab
      • notater
      • pjecer
      21 80  

      Korrespondance med Dansk Fagpresseforening, 1984-1986

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      21 81  

      Korrespondance vedr. honorering af artikler, 1978-2001. NB: Klausuleret

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • lønforhold
      21 82  

      Friabonnenter Tidsskriftet Grønland, 1983-86

      • Det Grønlandske Selskab
      22 83  

      Generalforsamling, 1980

      • Det Grønlandske Selskab
      • regnskaber
      22 84  

      Generalforsamling, 1981

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 85  

      Generalforsamling, 1982

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 86  

      Generalforsamling, 1983

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 87  

      Generalforsamling, 1984

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 88  

      Generalforsamling, 1985

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 89  

      Generalforsamling, 1986

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 90  

      Generalforsamling, 1987

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      23 91  

      Generalforsamling, 1988

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      23 92  

      Generalforsamling, 1989

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      23 93  

      Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1977-1979, fordelt på to læg

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      23 94  

      Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1980-1982

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      24 95  

      Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1983-1989

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      24 96  

      Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1990-1992 (1993-1999 mangler)

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      24 97  

      Medlemskorrespondance 1990-1999

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      24 98  

      Korrespondance, bestyrelsen, 1990-1999

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      25 99  

      Korrespondance vedr. foredrag i provinsen, 1992-1995

      • Det Grønlandske Selskab
      • foredrag
      • korrespondance
      25 100  

      Materiale vedr. særskriftet "Grønland - kilder til dansk kolonihistorie", 1990

      • ansøgninger
      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      25 101  

      Materialer vedr. særskrifterne om de grønlandske seminarier, 1997-2000

      • ansøgninger
      • Det Grønlandske Selskab
      • Forlag
      • korrespondance
      • mødereferater
      26 102  

      Jubilæumsfest, 1995

      • Det Grønlandske Selskab
      26 102 1 Tilmeldinger til jubilæumsfest, 1995
       26 102 2 Materiale vedr. bestyrelsens forberedelse til jubilæet, fordelt på to læg
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       26 102 3 Sanghæfte, artikler mm. fra 90-års jubilæet
       • avisudklip
       • Det Grønlandske Selskab
       • jubilæer
       • noder
       • salmer
       • sange
       27 103  

       Generalforsamling, 1990

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 104  

       Generalforsamling, 1991

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 105  

       Generalforsamling, 1992

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 106  

       Generalforsamling, 1993

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 107  

       Generalforsamling, 1994

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 108  

       Generalforsamling, 1995

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 109  

       Generalforsamling, 1996

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 109 1 Tilmeldinger til selskabelig komsammen, 1996
       • Det Grønlandske Selskab
       28 109 2 Mødereferater, regnskaber, noter mm. vedr. generalforsamling 1996
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 110  

       Generalforsamling, 1997

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 111  

       Generalforsamling, 1998 (herunder materiale vedr. begyndelsen på Kunstforeningen ARON)

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 112  

       Generalforsamling, 1999

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 112 1 Tilmeldinger til selskabeligt samvær, generalforsamling
       • Det Grønlandske Selskab
       28 112 2 Regnskaber, korrespondance, taler mm. Generalforsamling 1999
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       29 113  

       Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1990-1997

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • tidsskrifter
       29 114  

       PR Tidsskriftet, 1995-1999

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       29 115  

       Attester fra foreningsregistret (1933-1967) samt breve kongehuset

       • attester
       • breve
       • Det Grønlandske Selskab
       29 116  

       Arv og gaver 1979-2003

       • Det Grønlandske Selskab
       29 117  

       Korrespondance vedr. oprettelsen af Dansk Polarcenter

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       30 118  

       Materiale vedr. Arktisk Institut og Det Grønlandske Landsbibliotek

       • Det Grønlandske Selskab
       30 118 1 Korrespondance mellem DGS og hhv. Arktisk Institut og Det Grønlandske Landsbibliotek, 1972-1993, her især vedr. flytningen af AI til Strandgade/Dansk Polarcenter
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       30 118 2 Div. kvitteringer og driftregnskaber, 1968-1996
       • bilag
       • Det Grønlandske Selskab
       • kvitteringer
       • regninger
       • regnskaber
       30 118 3 Materiale vedr. indkøb af kontorudstyr, 1976-1997
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • kvitteringer
       31 119  

       Diverse fondsansøgninger, ansøgningerne er usorterede, fordelt på 5 kasser

       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       31 119 1 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       32 119 2 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       33 119 3 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       34 119 4 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       35 119 5 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab

       Document Archive

       The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

       +45 3231 5055