Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Forskningsformidlingsprisen Academicus Arcticus

ARKTISK INSTITUTS FORSKNINGSFORMIDLINGSPRIS

Forskning og formidling hører sammen! Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne forskningen i det arktiske område for et større publikum.

I samarbejde med avisen Sermitsiaq, Det Grønlandske Selskab og Styrelsen for Forskning og Uddannelse antager Arktisk Institut tre artikler, som publiceres i Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland. De tre artiklers forfattere modtager sammen med prisen et unikt dokument med bedømmelsesudvalgets kommentarer til artiklen.

Førstepris: 10.000 kroner Andenpris: 5.000 kroner Tredjepris: 2.500 kroner

Bedømmelsesudvalgets sammensætning: Direktør Bent Nielsen, Arktisk Institut (formand), Chefredaktør Poul Krarup, Sermitsiaq, Bestyrelsesformand Johnny Fredericia, Det Grønlandske Selskab, Redaktør Uffe Wilken, Tidsskriftet Grønland, Journalist Kirsten Rosing, Danmarks Radio

 

Vilkår:

For deltagelse i Academicus Arcticus-konkurrencen kræves, at man indsender en artikel skrevet på dansk til Arktisk Institut senest 16. september 2019, kl. 12.00.

Artiklens forfatter skal være kandidat- eller ph.d.-studerende – eller i løbet af 2019 have afleveret og bestået en af de to nævnte akademiske grader.

Tidligere vindere af Academicus Arcticus kan ikke deltage for anden gang.

Alle akademiske discipliner accepteres, blot skal emnet have specifik arktisk relevans.

Det er et krav, at præsentation, påstande og konklusioner i artiklen skal leve op til akademisk prøvelse. Men det er ikke et krav, at forfatteren har været direkte involveret i det emne han/hun vælger at skrive om.

Academicus Arcticus er en formidlingspris. Der vil derfor af bedømmelsesudvalget blive lagt vægt på forfatterens evne til at formidle det akademiske indhold for en tænkt læser af henholdsvis Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland.

Der forventes korrekt dansk retskrivning og tegnsætning. Det anbefales at få en anden person til at læse korrektur inden artiklen indsendes.

Artiklen indsendes som vedhæftet PDF-fil til en e-mail. Af hensyn til anonymitet overfor bedømmelsesudvalget må forfatterens navn ikke fremgå af selve artiklen.

E-mail sendes til arktisk@arktisk.dk, og af e-mailen skal følgende fremgå: oForfatterens fulde navn oInstitut og universitet, hvortil forfatteren er/var tilknyttet oForfatterens akademiske niveau: kandidatstuderende, ph.d.-studerende eller afsluttet og bestået en af delene i kalenderåret 2019.

En indsendt artikel skal være komplet (trykklar) med overskrift(er), illustrationer og litteraturliste. Vær opmærksom på, at du skal have rettighed til brug af illustrationer!

En artikel må højst fylde 6.000 anslag (inklusive mellemrum) og forventes ledsaget af 1-3 illustrationer. Eventuelle billedtekster skal være inkluderet i de tilladte 6.000 anslag. Litteraturliste medregnes ikke i antal anslag.

En indsendt artikel må ikke tidligere have være publiceret.

Efter deadline (16. september) vil bedømmelsesudvalget læse og vurdere artiklerne – og udpege de tre vindere.

Prisuddelingen finder sted 2. november 2019 på Arktisk Institut.

På dagen for prisuddelingen forventes de tre prismodtagere at præsentere hver deres emne indenfor 3 minutter - overfor bedømmelsesudvalg og publikum. Præsentationen foregår uden andre hjælpemidler end et manuskript.

Derefter trækker bedømmelsesudvalget sig tilbage. Efter votering annonceres modtagerne af henholdsvis første-, anden- og tredjepræmie.

Førstepris: 10.000 kr., Andenpris: 5.000 kr. og Tredjepris: 2.500 kr.

De tre artiklers forfattere modtager sammen med prisen et unikt dokument med bedømmelsesudvalgets kommentarer til artiklen.

Efter prisuddelingen inviterer Arktisk Institut konkurrencedeltagere, bedømmelsesudvalg og et begrænset antal inviterede gæster til reception.

Indenfor en måned efter prisuddelingen vil de tre vindere modtage henvendelse fra Arktisk Institut i forbindelse med den efterfølgende publicering i henholdsvis Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland.

Ønskes yderligere oplysning om konkurrencedeltagelse, prisuddeling mm., sendes spørgsmål på e-mail til arktisk@arktisk.dk eller telefonopkald på 3231 5050.

 

Prisuddelingen finder sted 2. november 2019 i forbindelse med ARKTISK FESTIVAL (særskilt program, offentliggøres senere på året)

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055