Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Østgrønlandske Stednavne er en database med stednavne givet til lokaliteter i Østgrønland af de første rejsende og ekspeditioner som en del af deres bidrag til kortlægningen af Grønlands østkyst. Databasen udvikles af Jan Løve.

Få adgang til Østgrønlandske Stednavne ved at trykke her: "Østgrønlandske Stednavne".

Østgrønlandske Stednavne er en database med stednavne givet til lokaliteter i Østgrønland af de første rejsende og ekspeditioner som en del af deres bidrag til kortlægningen af Grønlands østkyst. Databasen indeholder stednavne givet helt frem til vor tid, men det er dog kun planen at fortsætte den systematiske indsamling af stednavne til og med Jubilæumsekspeditionen Nord om Grønland 1920-23 (L. Koch). Herefter fortsættes med en mere usystematisk indsamling efter udviklerens skøn med henblik på at opnå en passende dækning af de historiske stednavne givet af ekspeditioner.

Østgrønland afgrænses i denne sammenhæng bredt til at være landet øst for en linje fra Kap Farvel i syd og derfra i nordlig retning til bunden af Lindenow Fjord og derefter stadig i nordlig retning over indlandsisen til en naturlig grænse langs vestsiden af Adams Gletsjer, J.P. Koch Fjord og Chipp Sund.

Databasen indeholder lister med de stednavne, som de enkelte ekspeditioner eller deres medlemmer har anvendt samt tilhørende introduktioner, og det hele er organiseret i en pdf-fil, som du åbner for at kunne komme ind i databasen. Databasen er under konstant udvikling, så filen bliver med mellemrum opdateret med nye lister samt med tilføjelser, præciseringer og rettelser til de tidligere lister.

Stednavnebasen virker bedst, hvis du åbner den med Acrobat X eller Adobe Reader X eller nyere. Efter download kan du åbne filen direkte eller fra din mappe med overførsler, afhængig af hvilken browser du bruger.

Stednavnebasen kan bruges som en bog, hvor de enkelte lister og introduktioner er kapitler, som du kan bladre i, og hvor du kan søge på tværs af de enkelte kapitler.

Foto 07430: Kartograf J.P. Koch stående ved granitsoklen med teodoliten, der var udgangspunkt for alt målearbejde i Nordøstgrønland i 1906-08.

Fotograferet af Christian Bendix Thostrup under Danmark-ekspeditionen.