Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Instituts kortsamling består af cirka 5000 kort

Arktisk Instituts kortsamling består af cirka 5000 kort af mange forskellige typer – fra trianguleringsskitser, håndtegnede og tidlige trykte kort til serier og nye typer af tryk. Kortene er primært fra Grønland men også fra øvrige Arktis og til dels Antarktis. En udvalgt, stor andel, kan ses på www.arktiskebilleder.dk

For overblik over resten af kortene, kontakt arkivchefen ([email protected]), som kan tilsende dig vores kort-registrant.

Kortlægningen af Østgrønland og navngivningen af lokaliteter, der er foregået over flere århundreder, bliver i detaljer præsenteret i databasen "Østgrønlandske Stednavne".

Kontakt Kortarkivet:

+45 3231 5055