Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Instituts kortsamling er nu delvist registreret og scannet

Arktisk Instituts kortsamling består af cirka 5000 kort af mange forskellige typer – fra trianguleringsskitser, håndtegnede kort og tidlige trykte kort til mange serier og typer af trykte kort, primært fra Grønland men også fra øvrige Arktis og til dels Antarktis. I forbindelse med første fase af registreringen af samlingen, afsluttet 2019, blev godt 1300 kort registreret og 500 store kort scannet. Vi er nu i gang med registrering af resten af samlingen og har påbegyndt scanning af yderligere cirka 750 kort.

Vi er januar 2021 begyndt tilgængeliggørelsen af samlingen på vores hjemmeside www.arktiskebilleder.dk. Indtil vi i løbet af nogle år er færdige med denne proces, kan arkivchefen (arkiverne@arktisk.dk) kontaktes, hvis der ønskes adgang til registrant, fysiske samling eller de scannede kort. Den foreløbige registrant (Excel-ark) kan tilsendes.

Kortlægningen af Østgrønland og navngivningen af lokaliteter, der er foregået over flere århundreder, bliver i detaljer præsenteret i databasen "Østgrønlandske Stednavne".

Kontakt Kortarkivet:

+45 3231 5055