Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Instituts kortsamling er nu delvist registreret og scannet

Arktisk Instituts kortsamling består af cirka 5000 kort af mange forskellige typer – fra trianguleringsskitser, håndtegnede kort og tidlige trykte kort til mange serier og typer af trykte kort, primært fra Grønland men også fra øvrige Arktis og til dels Antarktis. I forbindelse med første fase af registreringen af samlingen, juni 2019, er godt 1300 kort registreret, resten grovregistreret og 500 store kort scannet. Resten af samlingen skal med tiden endeligt registreres og yderligere mindst 750 kort scannes.

Målet er at registranten gøres tilgængelig for brugerne og at de scannede kort vises på vores anden hjemmeside www.arktiskebilleder.dk. Indtil da kan arkivchefen (arkiverne@arktisk.dk) kontaktes, hvis der ønskes adgang til samlingen / de scannede kort. Den foreløbige registrant (Excel-ark) kan eventuelt tilsendes.

Kortlægningen af Østgrønland og navngivningen af lokaliteter, der er foregået over flere århundreder, bliver i detaljer præsenteret i databasen "Østgrønlandske Stednavne".

 

Kontakt Kortarkivet:

+45 3231 5055