Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Bestyrelse

Arktisk Instituts bestyrelse består bl.a. af en række fast udpegede medlemmer fra danske og grønlandske myndigheder og institutioner, der har betydning for dansk-grønlandske relationer. Instituttet lægger vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne har en bred indsigt i dansk-grønlandske forhold, og sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer sikrer en optimal berøringsflade i forhold til Grønland, Arktis og det grønlandske miljø i Danmark. Bestyrelsen spiller en aktiv rolle i udviklingen af Arktisk Institut. Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Minik Rosing, professor

Repræsentant for Kraemer Fonden

Naja Mikkelsen, seniorforsker

Download kort CV her ->

Medlem

Bjarne Grønnow, professor

Download kort CV her

Repræsentant for Grønlands Selvstyre

Lida Skifte Lennert, Repræsentationschef

Repræsentant for Det Grønlandske Selskab

Bjarne Erbo Grønfeldt, tidligere kontorchef i kongehuset

Medlem

Inge Høst Seiding, arkivleder ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Download kort CV her

Medlem

Karin Elsbudóttir, direktør for Nordatlantens Brygge

Download kort CV her

Medlem

Bo Lidegaard, forfatter og politisk analytiker

Download kort CV her

Medlem

Henrik Dahl, advokat

 

Bestyrelsesformænd siden 1954

Mange kendte grønlandspersonligheder har fungeret som bestyrelsesformænd for Arktisk Institut og har derved bidraget til at fremme instituttets udvikling:

 • Ejnar Mikkelsen, polarforsker 1954-1963
 • Helge Larsen, museumsinspektør 1963-1980
 • Sven Thostrup, viceadmiral 1981-1993
 • C.C. Resting-Jeppesen, fhv. kæmner 1993-1999
 • Isi Foighel, professor 1999-2004
 • Peter Augustinus, adm. direktør 2005-2012
 • Leo Bjørnskov, tidl. departementschef, 2012-2014

Daglig drift siden 1954

Den daglige drift af Arktisk Institut er blevet varetaget af en række direktører og forretningsførere, der har tegnet instituttet over for omverdenen:

 • Helge Larsen, museumsinspektør 1954-1963
 • J.V. Helk, oberst 1963-1976  
 • N.O. Christensen, fhv. landshøvding 1976-1987
 • C.C. Resting-Jeppesen, fhv. kæmner 1987-1993
 • Grethe Knutzen 1993-1995
 • Jens Fabricius, magister 1995-2000
 • Leif Vanggaard, stabslæge 2000-2006
 • Bent Nielsen, eskimolog, ph.d. 2006-

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9:00-16:00, fredag kl. 9:00-15.00

Vi anbefaler at man kontakter os og laver en aftale inden ens besøg

Bent Nielsen, ph.d., direktør

+45 32 31 50 50

arktisk@arktisk.dk