Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Bestyrelse

Arktisk Instituts bestyrelse består bl.a. af en række fast udpegede medlemmer fra danske og grønlandske myndigheder og institutioner, der har betydning for dansk-grønlandske relationer. Instituttet lægger vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne har en bred indsigt i dansk-grønlandske forhold, og sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer sikrer en optimal berøringsflade i forhold til Grønland, Arktis og det grønlandske miljø i Danmark. Bestyrelsen spiller en aktiv rolle i udviklingen af Arktisk Institut. Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Minik Rosing, professor

Næstformand

Karin Elsbudóttir, direktør for Nordatlantens Brygge

Download kort CV her

Repræsentant for Kraemers Grønlandsfond

Naja Mikkelsen, seniorforsker

Download kort CV her

Medlem

Bjarne Grønnow, professor

Download kort CV her

Repræsentant for Grønlands Selvstyre

Jens Heinrich, repræsentationschef for Grønlands Selvstyre og Ph.D. fra Ilisimatusarfik

Download kort CV her

Repræsentant for Det Grønlandske Selskab

Johnny Fredericia, seniorgeolog emeritus ved GEUS

Download kort CV her

Medlem

Inge Høst Seiding, Institutleder ved Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik

Download kort CV her

Medlem

Bo Lidegaard, forfatter og politisk analytiker

Download kort CV her

Medlem

Henrik Dahl, advokat

Download kort CV her

 

 

Bestyrelsesformænd siden 1954

Mange kendte grønlandspersonligheder har fungeret som bestyrelsesformænd for Arktisk Institut og har derved bidraget til at fremme instituttets udvikling:

 • Ejnar Mikkelsen, polarforsker 1954-1963
 • Helge Larsen, museumsinspektør 1963-1980
 • Sven Thostrup, viceadmiral 1981-1993
 • C.C. Resting-Jeppesen, fhv. kæmner 1993-1999
 • Isi Foighel, professor 1999-2004
 • Peter Augustinus, adm. direktør 2005-2012
 • Leo Bjørnskov, tidl. departementschef, 2012-2014
 • Nils Bernstein, forhenværende nationalbankdirektør, 2014-2021

Daglig drift siden 1954

Den daglige drift af Arktisk Institut er blevet varetaget af en række direktører og forretningsførere, der har tegnet instituttet over for omverdenen:

 • Helge Larsen, museumsinspektør 1954-1963
 • J.V. Helk, oberst 1963-1976  
 • N.O. Christensen, fhv. landshøvding 1976-1987
 • C.C. Resting-Jeppesen, fhv. kæmner 1987-1993
 • Grethe Knutzen 1993-1995
 • Jens Fabricius, magister 1995-2000
 • Leif Vanggaard, stabslæge 2000-2006
 • Bent Nielsen, eskimolog, ph.d. 2006-2023
 • Anne Mette Randrup Jørgensen, ph.d. 2023-

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 9:00-16.00, fredag kl. 9:00-15.00.

Vi anbefaler at man kontakter os og laver en aftale inden ens besøg.

Anne Mette Randrup Jørgensen, ph.d., direktør

+45 32 31 50 50