Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut råder over en enestående samling af dokumenter, fotografier, kort, kunst og etnografika, lyd og bøger, der har fokus på Grønland og det arktiske område gennem de seneste 250 år.

Instituttet indsamler og opbevarer dokumentarisk materiale om Grønland og danske aktiviteter i Arktis. Samlingerne er med til at udbrede kendskabet til Grønland og det øvrige Arktis’ historie, kulturer og samfundsforhold.

Insituttet råder over flg. samlinger:

  • Dokumentarkiv
  • Fotosamling
  • Kunst- og genstandssamling
  • Lydsamling
  • Kortarkiv
  • Bogsamling (Polarbiblioteket)

Arkiverne

Arktisk Instituts store dokumentarkiv rummer dagbøger, manuskripter, breve, rapporter og andet skriftligt materiale om Grønland og det øvrige Arktis og er registreret i en database, der er tilgængelig via Arktisk Instituts hjemmeside. Instituttet rummer også en imponerende fotosamling, der med sine mere end 250.000 fotografier er verdens største samling af historiske fotos fra Grønland. Ca. 150.000 af disse billeder er tilgængelige på instituttets hjemmeside. I instituttets kortarkiv ligger der flere tusinde grønlandskort samt kort over Arktis og Antarktis. Instituttets fine samling af kunst og etnografika rummer malerier, tegninger, skulpturer og historisk ekspeditionsudstyr. I det velforsynede Polarbibliotek, der har ca. 35.000 titler, findes en af verdens største samlinger af arktisk litteratur.

Instituttets medarbejdere hjælper dig gerne med at finde frem til de billeder, kort, dokumenter eller andre arkivalier, du har brug for eller vil vide mere om.

Fotosamlingen

Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

Dokumentarkivet

Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.