Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, rapporter, observationer, breve og meget andet skriftligt materiale vedrørende Grønlands historie og det øvrige Arktis.

Arkivet

Siden 1953 har Arktisk Institut indsamlet og opbevaret dokumenter, fotografier og andet materiale vedrørende danske aktiviteter i Arktis, herunder i særlig grad materiale fra danske polarekspeditioner. Alle indkomne dokumenter arkiveres, registreres og indskrives i databasen efter principper, som er almindeligt gældende for danske arkiver. Når en samling arkivalier er indkommet på Arktisk Institut, oprettes et nyt nummer til den pågældende samling, hvorefter denne benævnes ’arkivfond’. En arkivfond kan være opdelt i to eller flere løbenumre afhængigt af arkivfondens størrelse; endvidere kan hvert løbenummer være opdelt i to eller flere enheder. Fonde, løbenumre og enheder fremgår af oversigterne på databasens brugergrænseflade.

Søg i databasen

 

Databasen

Arktisk Instituts dokumentdatabase er etableret med henblik på at opnå et komplet og detaljeret overblik over arkivets indhold og samtidig give brugere mulighed for via internettet at få indblik i arkivets omfang og indhold. Databasen er designet af Michael Hammond og konverteret til internettet af firmaet OpenGate.

Søgevejledning

Søgefeltet

Søgefunktionen er den såkaldte ’find-as-you-type’, hvilket betyder, at søgefunktionen automatisk fravælger alle de arkivfonde, hvori det ønskede ord ikke indgår. Efterhånden som du indskriver bogstaver i søgefeltet, arbejder søgefunktionen, og når du er færdig med at skrive ordet, vises nedenfor kun de arkivfonde, hvori ordet indgår. Du skal således ikke afslutte med at taste ’retur’.

Visningerne

Der er tre forskellige visninger på brugergrænsefladen: ’Simpel søgning’, ’Detaljeret søgning’ og ’Enkelt arkivfond’.

Simpel søgning. Brugergrænsefladen åbner automatisk i ’Simpel søgning’, hvor arkivfondenes numre og titler præsenteres samt en kort beskrivelse. Desuden angives antallet af hver enkelt arkivfonds løbenumre, som giver et omtrentligt indtryk af arkivfondens omfang. Der kan søges på arkivfondnumre og på alle ord i arkivfondenes titler og beskrivelser. Ved at klikke på ’[Klik for at se]’, åbnes den aktuelle arkivfond.

Enkelt arkivfond. De enkelte arkivfonde præsenteres i en skematisk oversigt, hvor der indledningsvis gives oplysning om den pågældende arkivsamlings oprindelse mm. Herefter følger et afsnit med eventuelle henvisninger til andre databaser og relaterede arkivfonde. Endelig følger en detaljeret præsentation af arkivfondens indhold, hvoraf fordelingen på løbenumre og enheder fremgår.

Detaljeret søgning. Denne visning er en kombination af ’Simpel søgning’ og ’Enkelt arkivfond’, det vil sige, at samtlige informationer i hver enkelt arkivfond er listet op i numerisk rækkefølge efter arkivfondenes numre. Den relativt store mængde informationer, der her præsenteres betyder, at brugeren må påregne en kortere ventetid, inden visningen er klar på skærmen. Ventetiden afhænger af den enkelte, lokale computer.

For yderligere information henvises til Arktisk Instituts arkivkontor: 3231 5055 /  arkiverne@remove-this.arktisk.dk.

Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

+45 3231 5055