Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Søg i Grønlandsregistranten

Vejledning

Der kan søges på to måder i Grønlandsregistranten; via det geografiske kort og via søgefeltet.

Geografisk kort

Det geografiske kort giver et overblik over de bidragende aktører. Aktørens geografiske placering vises vha. en “knappenål”. Når der klikkes på et aktørnavn, kan man via et link komme videre til aktørens registranter og anden information. Der kan zoomes ud og ind vha. +/- og desuden zoomes ind ved at dobbeltklikke på kortet.

Søgefelt

En søgning via søgefeltet finder resultater i Grønlandsregistranten. Af tekniske årsager vil en søgning dog vises som to resultater for hhv. Grønlandsregistrantens database og Arktisk Instituts Dokumentarkiv.

  • Hvis der tastes procenttegn (%) i søgefeltet, vises alle informationer for samtlige aktører.
  • Ved at klikke på aktørnavnet i resultatlisten, vises alle informationer for aktøren.
  • Der kan ikke direkte søges videre i databasen med nye søgeord for et søgeresultat. Dette er dog muligt ved at udnytte din computers søgemuligheder. Tryk ’ctrl’ + ’f’ (på Mac-computere ‘command’ + ’f’) og der vil komme et søgefelt på din skærm, hvor du kan søge i den viste tekst.
  • Søgningen medtager alle resultater, hvori søgeordet indgår. F.eks. vil en søgning på “rasm” vise resultater, hvor “rasmussen”, “rasmus”, og andre ord, der indeholder “rasm”, indgår. Det er derfor ikke nødvendigt at benytte asterisk (*).
  • Der kan kun søges på ét ord (eller en del af et ord) ad gangen, medmindre ordene forekommer i præcis dén rækkefølge i databasen; f.eks. Peter Freuchen eller Lokalhistorisk Arkiv. Ordseparator (|) og boolske operatorer (and/or/not) kan ikke anvendes.
  • Ord med diakritiske tegn (bl.a. ´, `, ^, ~, ¨) kan fremsøges uden brug af tegnet. F.eks. vil en søgning på “landsboka” også vise resultater for “landsbóka”.