Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut er en lille arbejdsplads kendetegnet ved nærhed, samarbejde og alsidige opgaver.

Alle ansatte har et højt uddannelsesniveau og en relevant faglig baggrund, som stilles til rådighed for instituttets brugere og samarbejdspartnere. I det daglige arbejde fokuseres der på størst mulig orden og overskuelighed i samlingerne og på et højt serviceniveau overfor publikum.

Ansatte

Bent Nielsen, ph.d., direktør: Tlf.: +45 32 31 50 50, arktisk@remove-this.arktisk.dk

Siden 1. september 2006 har Bent Nielsen været leder af Arktisk Institut. I 2005 erhvervede han ph.d.-graden på baggrund af en afhandling om den eskimoiske befolknings vilkår i det nordøstlige Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud, og som leder af Danske Tjukotka Ekspeditioner har han kombineret eskimologien med moderne dansk forskning i det arktiske område. Desuden har Bent Nielsen en uddannelse som grafisk designer. Bent Nielsens publikationsliste.

 

Jørgen Trondhjem, ph.d, arkivchef: Tlf. +45 32 31 50 55, arkiverne@remove-this.arktisk.dk

Jørgen Trondhjem er ph.d. i Eskimologi og Arktiske Studier og i Kunsthistorie og varetager, ud over funktionen som arkivchef, registrering og affotografering af instituttets kunst- og genstandssamling. Han har 2007 skrevet ph.d. om moderne grønlandsk billedkunst og været ekstern lektor på KU, Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, og Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet, og holdt foredrag i mange sammenhænge med fokus på grønlandsk kunst, grønlandsk historie og det moderne Grønland. Skrevet bogen ’100 års grønlandsk billedkunst – en introduktion’, Turbineforlaget, 2012. Desuden har Jørgen Trondhjem en uddannelse som sygeplejerske og har som sådan arbejdet i Nuuk 1991-95.

 

Lone Riis, cand.mag., projektleder (Grønlandsregistranten): Tlf. +45 32 31 50 52, registrant@remove-this.arktisk.dk

Lone Riis er cand.mag. i Tværkulturelle Studier med fokus på kulturforståelse og museumsvæsen, og bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier med fokus på Rigsfællesskabet og grønlandsk sprog. Lone varetager som projektleder det tre-årige projekt Grønlandsregistranten, der har som mål at skabe én digital indgang til grønlandsrelaterede arkivalier i Danmark, Grønland og på Færøerne. Lone kommer fra en deltidsstilling som underviser på Afd. for Grønlandske og Arktiske Studier, Københavns Universitet, og har tidligere været projektansat på Etnografisk Samling, Nationalmuseet. Som uddannet kok har hun tilbragt mange somre ved Zackenberg Forskningsstation foruden tre ophold ved Danmarkshavn Vejrstation; begge beliggende i Nationalparken i Nordøstgrønland.

 

Stig Søndergaard Rasmussen, cand.mag, projektleder (foto): Tlf. +45 32 31 50 51, foto@remove-this.arktisk.dk 

Stig Søndergaard Rasmussen er bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier og cand.mag. i Historie. Ud over at varetage fotoarkivet, står Stig Søndergaard Rasmussen også for hjemmesider og for at give foredrag til studerende og andre gæster der besøger Arktisk Institut. Han har skrevet en række artikler om historiske fotos i tidsskriftet Polarfronten, har været guide på Nationalmuseets arktiske afdeling og guide på Visit Carlsberg, og har sit eget firma, Nordoskop Formidling, der laver historiske byvandringer i det gamle København.

 

Elisabeth Sparst Kofoed, cand.mag, arkivar (kort), kort@arktisk.dk

Elisabeth Sparst Kofoed er cand.mag. i Historie med tilvalg i Museumsformidling og Kulturarv. Hun er arkivar og projektansvarlig for kortarkivet, hvor arbejdsopgaverne består af arkivering, digitalisering og registrering. Hun har tidligere arbejdet på SILA – center for grønlandsforskning, Danmarks Nationalmuseum, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv samt Arktisk Institut, hvor hun var tilknyttet dokumentarkivet. Udover at have holdt adskillige foredrag er hun medstifter af og forkvinde for Det Grønlandske Selskabs Studenterforum, samt bestyrelsesmedlem i Det Grønlandske Selskabs bestyrelse.

 

Asta Jølver Pedersen, studentermedhjælper

Asta Jølver Pedersen er bachelor i Historie og læser nu kandidat på Historie. Hun er tilknyttet fotoarkivet.

 

Sebastian Lindholm Reiding, studentermedhjælper

Sebastian Lindholm Reiding er i gang med sin bachelor i Grønlandske og Arktiske Studier. Han er tilknyttet fotoarkivet.

 

Janni Andreassen, journalist

Frivillig

 

Jan Løve, cand.psych.

Frivillig

 

Gudrun Tølbøll, korrespondent

Frivillig

 

Karina E. Sørensen, cand.mag.

Frivillig på 5Thule100-projektet omhandlende 100 års jubilæet for 5. Thule Ekspedition

 

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9:00-16:00, fredag kl. 9:00-15.00.

Vi anbefaler at man kontakter os og laver en aftale inden ens besøg.

Bent Nielsen, ph.d., direktør

+45 32 31 50 50

arktisk@arktisk.dk