Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

En digital indgang til grønlandsrelaterede arkivalier i Danmark, Grønland og på Færøerne

Arktisk Institut igangsatte august 2020 det treårige projekt ”Grønlandsregistranten”, som skal lette arkivsøgningen for de mange brugere, der søger efter grønlandsrelaterede arkivalier indenfor rammerne af Rigsfællesskabet. Grønlandsregistranten er tænkt som én fælles platform henvendt til arkiv- og museumsmedarbejdere, forskere, forfattere, journalister og andre med interesse for Grønland og danske aktiviteter i Arktis.

Det sker, at et arkiv eller museum får indleveret en komplet samling arkivalier efter en person eller et projekt; men det er sjældent. Ligeledes gælder det at ét arkiv sjældent dækker et emne eller tema fuldstændigt. Hovedreglen er, at arkivmateriale ad omveje dukker op i forskellige arkiver og museer. Dette gælder ikke mindst for historisk materiale vedrørende Grønland, og det volder store besværligheder for arkivbrugere.

Som professionelt arkiv hjælper Arktisk Institut ofte brugere med at søge videre efter historisk materiale, som befinder sig i andre arkiver. Det er denne hjælp, der med Grønlandsregistranten bliver forenklet og kompletteret, så brugere kan skabe sig overblik over alle relevante arkivalier (primært dokumenter) uden at skulle foretage rejser til arkiver i Danmark, Grønland og på Færøerne, eller bruge unødig tid på at identificere de mange databaser, platforme og hjemmesider med arkivalier.

For at projektet skal have den ønskede tyngde, stiler vi efter at dække både i bredden og dybden, og vi vil derfor gerne i kontakt med både store og mindre arkiver, som vi gennem Grønlandsregistranten kan hjælpe med at blive mere synlige. Vi tager meget gerne en samtale med jer om, hvordan I kan benytte Grønlandsregistranten som platform til at vise jeres grønlandsrelaterede arkivalier frem.

Grønlandsregistranten er realiseret gennem velvillige donationer fra Augustinus Fonden, Den Grønlandske Fond, Knud Højgaards Fond, 15. juni Fonden, Frantz Hoffmanns Mindelegat og Frederik Paulsen.

Dansk Lokalhistorisk Forening har i samarbejde med ODA og SLA netop udgivet Journalen nr. 1/2021. Klik på denne tekst for at downloade artiklen om Grønlandsregistranten, som er i tidsskriftet.

Databasen er under udvikling

 

Kontaktinfo

Projektleder Lone Riis

(+45) 3231 5052

registrant@arktisk.dk