Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Overvejer du at overdrage materiale til Arktisk Institut?

Som udgangspunkt er alle fotografier, kort, dagbøger, breve og andre dokumenter vedrørende Arktis relevante. Materialet kan vedrøre personer, ekspeditioner, foreninger, institutioner mm. Formålet er at indsamle, registrere, opbevare og tilgængeliggøre materiale, som fortæller landenes og menneskenes historie.

Geografi

Materiale, som indleveres på Arktisk Institut, skal vedrøre Grønland, det øvrige Arktis eller eventuelt Antarktis.

Periode

På Arktisk Institut ligger hovedvægten på materiale fra før 2. Verdenskrig, men også materiale helt op til nutiden kan have interesse.

Hvordan gør man?

Retningslinjerne for aflevering af materiale til Arktisk Institut er enkle:

  1. Ring til instituttet og få en snak med enten direktør Anne Mette Randrup Jørgensen på 32 31 50 50 eller arkivchef Jørgen Trondhjem på 32 31 50 55.
  2. Alle henvendelser bliver taget alvorligt. Finder vi materialet interessant, tilbyder vi efterfølgende en grundigere gennemgang af materialet hos den potentielle giver eller på Arktisk Institut.
  3. Umiddelbart efter aflevering af materiale til Arktisk Institut bliver det indleverede omhyggeligt gennemgået og registreret.
  4. Eventuelt (person-)følsomt materiale kan efter aftale belægges med klausuler.
  5. Alle givere modtager en skriftlig bekræftelse på, hvad der er indleveret, hvornår det er indleveret, og hvordan det er registreret i databaserne.

Hvad sker der med materialet?

Alle former for arkivalier, som indleveres på Arktisk Institut, bliver omhyggeligt registreret og arkiveret efter principper, som kan genfindes på andre store danske arkiver.

  1. Arkivalierne registreres og indskrives i de relevante databaser.
  2. Materialet ompakkes og arkiveres.
  3. Fotografier skannes i høj opløsning og præsenteres på www.arktiskebilleder.dk  - eventuelle nitratnegativer udtages og overføres til eksterne, brandsikre og klimastyrede kælderbokse. Fremover vil vi gøre det samme med farvedias, da dette sikrer de bedste opbevaringsforhold.
  4. Dokumenter præsenteres på dokumentregistranten med detaljerede informationer.
  5. Kunst, genstande, grafik og kort bliver løbende affotograferet og gjort tilgængeligt på www.arktiskebilleder.dk

Eventuelle klausuler indskrives i databasen (dette er oftest relevant for dokumentmateriale), hvorefter anvendelse kun kan foregå i overensstemmelse med indgåede aftaler.

Givere vil til enhver tid have fuld adgang til det indleverede materiale.

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 9:00-16.00, fredag kl. 9:00-15.00.

Vi anbefaler at man kontakter os og laver en aftale inden ens besøg.

Anne Mette Randrup Jørgensen, ph.d., direktør

+45 32 31 50 50