Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut har en mindre kunst- og genstandssamling bestående af malerier, skulpturer, etnografika mm.

Instituttets kunst- og genstandssamling er som hovedregel anskaffet i forbindelse med større samlinger af dokumenter og/eller fotografier. Samlingen er meget varieret, men fælles for alle genstandene er, at de er relateret til Grønland eller Arktis. Vi affotograferer løbende alle kunstværker og genstande og lægger dem op på vores database. Se mere her: www.arktiskebilleder.dk

"Åndemaneren", maleri af Harald Moltke.

Kontakt kunstsamling og etnografika:

+45 3231 5055