Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut er ikke et forlag, men i visse tilfælde samarbejder vi med etablerede forlag om relevante udgivelser. Derfor har vi et mindre bogsalg, og vi lægger løbende nye udgivelser op her.

Publikationer fra Arktisk Instituts bogsalg kan købes ved henvendelse på instituttets adresse eller email arktisk@remove-this.arktisk.dk. Ønskes en eller flere bøger tilsendt, tillægges kr. 100 for porto og ekspedition (ved "Mysteriet på indlandsisen" lægges 100 kr. i ekspedition oven i portoen pga. vægt). Ønskes bøger fremsendt til en adresse udenfor Danmark beregnes portoudgifter i hvert enkelt tilfælde.

 

Rejsen til nordlysets land

Rejsen til nordlysets land er dagbøger ført af den unge videnskabsmand Therkel Mathiassen, da han 1921-23 deltog i den berømte 5. Thule-ekspedition. Dagbøgerne, der her udgives for første gang, er skrevet af et menigt medlem af ekspeditionen og giver derfor et helt andet blik på ekspeditionslivet, end det vi kender fra lederen Knud Rasmussens beskrivelser.

Dagbøgerne er udgivet og kommenteret af Dorte Rørbeck Mathiassen, der er ph.d. i geologi og barnebarn af Therkel Mathiassen.

Pris: 275 kr. inkl. moms

Meeqqat nipaat namminerlu Kalaallit Nunaminnik assilisaat

Samling af fotografier taget af gruppe elever fra Illorsuit, Uummannaq, Sisimiut og Nuuk. Billederne er taget som en del af mange fotoworkshops, der blev afholdt i 2016-2017, og giver glimt af livet for unge, der vokser op i Arktis i dag. De fortæller historien om fællesskab, hjem, venskab og nutidig inuitkultur set fra den grønlandske ungdoms perspektiv – i Rockwell Kents fodspor.

Pris: 300 kr. inkl. moms

100 års grønlandsk billedkunst

Af Jørgen Trondhjem, Turbine Forlaget. 135 sider, rigt illustreret med tekst på både dansk, grønlandsk og engelsk.

Bogen er en fortælling i ord og billeder om 100 års grønlandsk billedkunst fra den egentlige billedkunsts opblomstring omkring 1900. Fortællingens udgangspunkt er selve det vestlige kunstbegreb og den grønlandske billedkunsts relation hertil. Bogen præsenterer også andre forhold , der har haft betydning for kunstnerne: Grønlands historie og samfundsudvikling, kunst og kulturinstitutioner i Grønland, kunstnere udefra og den oprindelige kultur.

Bogens forfatter er ph.d. og cand.mag. i Eskimologi med kunsthistorie, arkivar, underviser, kurator og foredragsholder og har siden 1990’erne beskæftiget sig med grønlandsk kunst, historie og samfundsudvikling.

Pris 100 kr.

Expedition Relics from High Arctic Greenland

af Peter R. Dawes. Udgivet af Museum Tusculanums Forlag.

Den tykke is og de lave temperaturer i den afsides, nordgrønlandske tundra betyder at ting ikke rådner op, men bevares for eftertiden. Dette er også tilfældet for en lang række genstande der i årenes løb er blevet efterladt af forskellige grønlandsekspeditioner – genstande der nu kan give os et unikt indblik i det nordligste Grønlands opdagelseshistorie.

Expedition Relics from High Arctic Greenland behandler denne opdagelseshistorie i detaljer, fortalt gennem 102 artefakter fra det nordligste Grønland. Artefakterne består af alt fra personlige breve og proviant til professionelt udstyr og våbendele. De sublime nyfotograferinger af Roberto Fortuna (Nationalmuseet) fortæller i billeder deres historier og giver et ofte rørende indtryk af de strabadser og hårde vilkår ekspeditioner i Nordgrønland måtte gennemgå. Ofte var det et spørgsmål om overlevelse at genstandene måtte efterlades.

Bemærk at den er skrevet på engelsk.

Pris (forlagspris): 380kr inkl. moms

På togt med maleren

Aage Bertelsens dagbøger fra Danmark-Ekspeditionen 1906 - 1908

Danmark-Ekspeditionen 1906 – 1908 hører sammen med Knud Rasmussens slæderejser til de mest dramatiske, eventyrlige og nyskabende fortællinger fra det store isøde i nord. Enestående landskaber, der lynhurtigt kan skifte til et livstruende inferno, har lokket geografiske ekspeditioner i over 100 år. På Danmark-Ekspeditionens hold var der to fremragende malere med: Achton Friis og Aage Bertelsen. Sidstnævntes dagbog udkommer nu illustreret med hans vidunderlige billeder.

Udgivet af Kaptajn Alf Trolles Legat. 220 sider, 150kr inkl. moms

 

Switzerland in Greenland

Forfattere: Jan Løve og Hans Christian Florian Sørensen

Bogen beskriver den schweiziske meteorolog Alfred De Quervains krydsning af Indlandsisen fra Vest - til Østgrønland i 1912, og dermed hvordan et lille stykke af Schweiz kom til Østgrønland. Bogens to forfatter har gennem rejser, historiske kilder og samarbejde med Det Grønlandske Stednavnenævn, genopdaget det næsten ukendte Schweizerland i Østgrønland nord for Tasiilaq. De to forfatter har således gennem ekspeditionshistorie og stednavneforskning formået at aktualisere og bringe et lille stykke ekspeditionens historie op til vor tid. Arbejdet med bogen har resulteret i, at Alfred De Quervains stednavne er blevet placeret på et moderne kort, og nogle af stednavnene er blevet anerkendt som lokalitetens officielle navn. Bogen er rigt illustreret med kort og fotos.

Bemærk at den er skrevet på engelsk.

Pris: 250 kr. inkl. moms

"Mysteriet på indlandsisen. 1. Thule-ekspedition. Originale dagbøger og nye beregninger"

af Jens Christian Worm Gotfredsen og Ivan Tafteberg Jakobsen.

Om bind I: Kunstner, hundeslædekører og tidligere siriusmand, Jens Christian Worm Gotfredsen, har over en årrække minutiøst endevendt alle aspekter af 1. Thule-ekspedition (1912-13), herunder deltagernes efterladte dagbøger, fotografier og kort. I dette bogværks bind 1 er Knud Rasmussens og Peter Freuchens dagbøger gengivet som de blev skrevet, og Gotfredsen genfortæller indlevende ekspeditionsdeltagernes (Peter Freuchen, Knud Rasmussen, Uvdloriark og Inukitsork) dristige og farefulde ekspedition over indlandsisen fra Thule til Independence Fjord i Nordøstgrønland og retur. Med Gotfredsens indlevelsesevne og hans egne erfaringer fra tyve år på Grønland i kombination med alle dagbogscitaterne oplever man som læser at sidde forrest på slæden tværs over indlandsisen.

Om bind II: Bogværkets bind 2 er skrevet af Ivan Tafteberg Jakobsen. Her gennemgås den tekniske og matematiske baggrund for navigationen over indlandsisen og detaljer i de observationer, Peter Freuchen har noteret i sine dagbøger. Freuchens pejlinger på Nordøstgrønlands kyst sammenlignet med moderne kort giver et billede af ekspeditionens positioner med ekstraordinær præcision, og analyser og beregninger på baggrund af observationsskemaerne kaster nyt lys over ekspeditionens faktiske forløb og hvorfor ekspeditionen var tæt på at ende i en katastrofe. De fire ekspeditionsdeltagere kom til at følge en rute på tilbagevejen der lå væsentlig længere mod nord end de troede, og beregningerne viser, at den forklaring som hidtil er blevet givet på årsagen hertil, ikke holder. Teksten i bind 1 er illustreret med Gotfredsens egne malerier og tegninger, som gør alt det levende fra ekspeditionen, som ordene ikke kan beskrive. Desuden er begge bind suppleret med såvel originale fotografier fra ekspeditionen som dokumenter fra Arktisk Instituts arkiver, herunder også originale kort og kortstumper som ekspeditionen har haft med; disse spiller en stor rolle i begge bind.

Udgivelsen er et samarbejde mellem Matematiklærerforeningen og Arktisk Institut.

Bind II er udsolgt.

Bind I: 232 sider, 250 kr. (ved forsendelse: + 100 kr. i porto + 100 kr. i ekspeditionsgebyr)

Henvendelse til arktisk@remove-this.arktisk.dk eller tlf.: 32 31 50 50.

 

"Som kaptajnen så det"

For første gang nogensinde offentliggøres Alf Trolles dagbøger nu i fuld længde i bogform. 415 sider med originale fotos og kort fra Danmark-Ekspeditionen: 250 kr.

Bogen kan købes hos Arktisk Institut. Læs mere > 

 

"Kornerups Grønland"

Kornerups Grønland. Skitzer 1876-79, indledning af Thorkild Hansen, titartagkat 1876-79 autdlarkausîssok Thorkild Hansen, Sketches 1876-79, introduction by Thorkild Hansen.

KVUG, 1978. 136 sider, 300 kr.

 

"Norse ruins of the southern Paamiut and Ivittuut region"

Norse ruins of the southern Paamiut and Ivittuut region, af Svend Erik Albrechtsen and Jette Arneborg.

Sila - The Greenland Research Centre at the National Museum of Denmark and the Danish Polar Center, 2004. 95 sider, 75 Kr.

 

 

 

 

"Ejnar Mikkelsen. En bibliografi."

Ejnar Mikkelsen. En bibliografi udarbejdet af Hans Erik Toft.

Udgivet af Scoresbysundkomiteen, 1975. Genoptryk ved Arktisk Institut, 1979. 77 sider, 25 kr.

"From Middle Ages to Colonial Times."

"From Middle Ages to Colonial Times. Archaological and ethnohistorical studies of the Thule culture in South West Greenland 1300-1800 AD."

Hans Christian Gulløv, The Commission for Scientific Research in Greenland, 1997. 501 sider, 475 kr.

 

 

 

"The Bear in the Ice Hole"

"The Bear in the Ice Hole. Greenland and its People"

Knud Rasmussen & P.H. Lundsteen, 1965. 44 sider, 50 kr.

 

 

 

"Acta Arctica. Arktisk Institut 50 år."

Acta Arctica. Arktisk Institut 50 år.

Flere forfattere. Særtryk af Tidsskriftet Grønland, 2004. 59 sider, 25 kr.

 

"Thule, itsak - i gamle dage - in days of old"

"Thule, itsak - i gamle dage - in days of old".

N.O. Christensen & Hans Ebbesen, Arktisk Institut, 1985. 136 sider, 100 kr.

 

 

"Nanortalik 1797-1997"

"Nanortalik 1797-1997"

Nalliuttorsiornermi atuakkiaq assilisat allagartalersukkat - Jubilæumsbog i tekst og billeder.

231 sider, 100 kr.

"Upernavik"

Upernavik (kalaallisut, dansk, English)

af Pauline Kleischmidt Knudsen

Upernavik Kommune & Arktisk Institut, 1997. 223 sider, 100 kr.

Bogsalg

Publikationer fra Arktisk Instituts bogsalg kan købes ved henvendelse på instituttets adresse eller email arktisk@remove-this.arktisk.dk. Ønskes en eller flere bøger tilsendt, tillægges kr. 100 for porto og ekspedition. Ønskes bøger fremsendt til en adresse udenfor Danmark beregnes portoudgifter i hvert enkelt tilfælde.