Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Ny fotodatabase åbner d. 27. juli!

Mandag d. 27. juli 2015 overgår vi til en ny fotodatabase. I den forbindelse kan der opstå nogle tekniske problemer. Siden vil stadig hedde: <link http: www.arktiskebilleder.dk>www.arktiskebilleder.dk

Siden 2013 har Arktisk Institut fået tilført fondsmidler til et stort fotodigitaliseringsprojekt, hvor målet har været at få skannet, registreret og uploadet ca. 100.000 fotos udover de ca. 46.000 fotos, som indtil nu har ligget tilgængeligt for offentligheden. Fotosamlingen består af historiske billeder fra midten af 1800-tallet og frem til 2009. Ud af de omkring 150.000 fotos, som fysisk ligger i fotosamlingen er nu ca. 56.000 digitaliseret og gjort tilgængelige for offentligheden, og der vil løbende blive tilføjet nye samlinger.  

I forbindelse med det store fotodigitaliseringsprojekt har Arktisk Institut valgt at forny selve billeddatabasen. Dette arbejde er nu færdiggjort, og det betyder, at vi fra 27. juni 2015 kan præsentere de mange historiske fotos på en ny, mere søgbar platform med mulighed for fx avanceret søgning, brugerkommentarer og flere typer visninger.

Af de nyest tilførte samlinger kan nævnes: Knud Rasmussens private samling, Peter Freuchens private samling, Foreningen Grønlandske Børns samling og Regitze Søbys dias-samling fra Nordgrønland. I løbet af 2015 vil det desuden blive muligt at søge i instituttets genstands-/kunstsamling og senere også lydarkiv i samme database.

 

 

 

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055