Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Academicus Arcticus

1. oktober 2015 er sidste frist for indsendelse af artikler til konkurrencen

Forskning og formidling hører sammen! Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne forskningen i det arktiske område for et større publikum. Læs mere om konkurrencen <link>her.

Artiklerne skal sendes elektronisk til <link>[email protected]

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055