Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Polarfronten

Hent seneste - og muligvis sidste - nummer af Polarfronten her:

<link http: polarfronten.dk>polarfronten.dk

Magasinet mangler finansiering men arbejder hårdt på at skaffe nye midler til fortsat udgivelse.

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055