Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 045
Aage H. Vedel
Beskrivelse: Aage H. Vedel: Samlet arkiv 1905-1963.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Privat korrespondance under rejesen med Hans Hedtoft i 1948


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 2  

   Telegrammer fra Hedtoft rejesen 1948


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 3  

   Diverse papirer fra Hedtoft rejsen 1948


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 4  

   Diverse papirer fra inspektionsrejse 1954


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 5  

   Korrespondance om ekspedition nord om Grønland foreslået af Ebbe Munck 1952-53


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   Relaterede personer til dette løbenummer
   1 6  

   Forslag om etablering af nye kolonier i Østgrønland. Fremført af W.B.Hansen, Kbh.; 1946


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 7  

   Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Mødereferater 1.-12. møde 1959


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 8  

   Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Korrespondance til udvalget 1959


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 9  

   Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Korrespondance fra Sekretariatet 1959


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 10  

   Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Mødereferater 1948-1963


   Relaterede fonde til dette løbenummer:

   1 11  

   Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Legatansøgninger og svar, 1963-1965


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    Relaterede personer til dette løbenummer
    1 12  

    Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Regnskaber for komiteens midler 1944-1965


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     Relaterede personer til dette løbenummer
     1 13  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med og om bankier Svend Lendorf, 1963-1964


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     Relaterede personer til dette løbenummer
     1 14  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med Rudolf Sand 1948-1964


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     Relaterede personer til dette løbenummer
     1 15  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med C.G.Thorborg 1963


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     Relaterede personer til dette løbenummer
     1 16  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med Povl Søndergaard 1961-1965


     Relaterede fonde til dette løbenummer:
     Relaterede personer til dette løbenummer
     2 17  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Oplæg til billedhuggerkonkurrence om monumentet. 1957


      Relaterede fonde til dette løbenummer:
      Relaterede personer til dette løbenummer
      2 18  

      Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Overenskomst med Povl Søndergaard om monumentet. 1958


       Relaterede fonde til dette løbenummer:
       Relaterede personer til dette løbenummer
       2 19  

       Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Afsløringen af monumentet 17.12.1963


        Relaterede fonde til dette løbenummer:
        Relaterede personer til dette løbenummer
        2 20  

        Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Forskellig korrespondance 1962-63


        Relaterede fonde til dette løbenummer:
        Relaterede personer til dette løbenummer
        2 21  

        Referat af møde i komiteen for 2. Peary Land Espedition 1963


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 22  

        Fra Kongeparrets rejse til Grønland 1952


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 23  

        Rapport fra KgH om M/S Hans Hedtofts forlis 1959. Statsministerens opfordring til landsindsamling til de efterladte


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 24  

        4 manuskripter om Østgrønland og isnavigation


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 25  

        6. Thule Ekspedition. 1931 Udrustningslister


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 26  

        6. Thule Ekspedition. 1931. Notater om meteorologiske observationer


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 27  

        6. Thule Ekspedition. 1931. Korrespondance mellem Bangsbøll og Knud Rasmussen om båd og maskine


        Relaterede fonde til dette løbenummer:
        Relaterede personer til dette løbenummer
        2 28  

        6. Thule Ekspedition. 1931. Rapport fra C.S. Bangsbøll og Wittrup-Hansen til Knud Rasmussen


        Relaterede fonde til dette løbenummer:
        Relaterede personer til dette løbenummer
        2 29  

        Kort over Grønlands sydvestkyst, formentlig brugt under 6. Thule Ekspedition


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 30  

        Papirer vedr. inspektionsskaibet "Nordstjernen"s togt 1933


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        2 31  

        Messeregnskab fra "Nordstjernen" 1933


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        3 32  

        Maskinøkonomijournaler for inspektionsskibet "Nordstjernen" 1933. I-II


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        3 33  

        Manuskript og renskrift af beretning om inspektions- og stationstjenste med "Nordstjernen" på 7. Thule Ekspedition. 1933


        Relaterede fonde til dette løbenummer:

        3 34  

        Papirer vedr. togtet med "Godthåb" til Østkysten 1935


         Relaterede fonde til dette løbenummer:
         • A 045, Aage H. Vedel
         • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S

         3 35  

         Newsletter og vedtægter fra Arctic Institute of North America. 1951-58


          Relaterede fonde til dette løbenummer:

          3 36  

          Medlemslister fra Arctic Institute of North America 1952-1962


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 37  

           Korrespondance med Det grønlandske Selskab om Tidsskriftet Grønland, 1952-1956


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 38  

           Korrespondance vedr. Arktisk Institut 1952-1960


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 39  

           Korrespondance om grønlandske emner 1947-1957


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 40  

           Brev fra Mylius-Erichsen til Martin Skov 1905


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 41  

           Rapport fra Arne Noe Nygaard om geologisk udforskning af Grønland, 1947. Rapport om meteorologiske undersøgelser i Grønland, mest personspørgsmål


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 42  

           Korrespondance med Nicolai Jørgensen, Haderslev, om hvalfangst, 1948


           Relaterede fonde til dette løbenummer:

           3 43  

           Sagen om Hans Stauber, avisudklip og offentlige breve, 1957


           Relaterede fonde til dette løbenummer:
           Relaterede personer til dette løbenummer
            3 44  

            Beretning og telegrammer vedr. redningsaktion for "Polarbjørnen", 1957


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            3 45  

            2 trykte tegninger af Evighedsfjorden og Diskofjorden


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            3 46  

            Sange fra Grønlandsmiddage, 1935-1957


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            4 47  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Rapporter om kystsejladsen 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            4 48  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Statistiske oplysninger om besejlingen


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            4 49  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Notater og håndskrevne udkast


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            4 50  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Udkast til betænkning


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            4 51  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Betænkningen


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            4 52  

            Brev fra Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok med kopi af responsum fra højesteretssagfører Fich om Østgrønlandssagen, 1942


            Relaterede fonde til dette løbenummer:
            • A 045, Aage H. Vedel
            • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S

            5 53  

            Udvalget vedr. besejlingen. Besvarelse af udvalgets spørgeskema om sejlads på Grønland, 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 54  

            Udvalget vedr. besejlingen. Underudvalg III (sø - og luftredningstjeneste). Mødereferater, 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 55  

            Udvalget vedr. besejlingen. Om flyvning i Grønland. 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 56  

            Udvalget vedr. besejlingen. Om isrecognoscering, 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 57  

            Udvalget vedr. besejlingen. Udvalget vedr. besejlingen. Om rednings - og varslingstjenester, 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 58  

            Udvalget vedr. besejlingen. Beretning fra underudvalg I (atlantudvalget) 1959


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 59  

            Korrespondance med og om Fangstkompagniet Nanok, 1946-52


            Relaterede fonde til dette løbenummer:
            • A 045, Aage H. Vedel
            • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S

            5 60  

            Maskinskrevne dagbogsnotater fra rejsen med Hans Hedtoft (ikke Vedels egne) 1948


            Relaterede fonde til dette løbenummer:

            5 61  

            Maskinskrevne stikord til brug for Hans Hedtoft ved udtalelser til pressen, 1948


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 62  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Regskab og bilag, bl.a. for mandskabet


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 63  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Kladder til telegrammer


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 64  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Afsendte telegrammer


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 65  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Afsendte radiobreve


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 66  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Modtagne telegrammer og radiobreve


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 67  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Marine telegrammer modtaget


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 68  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Marine telegrammer afsendt


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 69  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Telegrammer vedr. Nanok-folk


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 70  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Radiokontakter med løjtnant Overbye i recognosceringsfly over Østgrønland


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             6 71  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Opsnuppede telegrammer


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             7 72  

             Dagbog ført under togtet med "Nordstjernen" til Østgrønland 1933


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             7 73  

             Chefsordrebogbog fra togtet med "Nordstjernen" til Østgrønland 1933


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             7 74  

             Dagbog fra togtet med "Faras" til Grønland 1954


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             7 75  

             7. Thuleekspedition. Dokumentmateriale vedr. inspektionsskaibet "Nordsternen"


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             7 76  

             7. Thuleekspedition. Noter og breve


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             7 77  

             7. Thuleekspedition. Breve fra Knud Rasmussen til Aa. H. V.


             Relaterede fonde til dette løbenummer:
             Relaterede personer til dette løbenummer
             7 78  

             7. Thuleekspedition. Telegrammer til Aa. H. V.


             Relaterede fonde til dette løbenummer:

             Fotosamlingen

             Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

             Dokumentarkivet

             Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.