Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 045
Aage H. Vedel
Beskrivelse: Aage H. Vedel: Samlet arkiv 1905-1963.

Der findes avisudklip i fotoalbum relateret til denne samling. Se fotoalbum p16199-p16220, 2004-002.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Privat korrespondance under rejsen med statsminister Hans Hedtoft i 1948

   • korrespondance
   • Hedtoft, Hans
   1 2  

   Telegrammer fra statsminister Hans Hedtoft, rejsen 1948

   • telegrammer
   • Hedtoft, Hans
   1 3  

   Diverse papirer fra Hedtoft rejsen 1948

   • scrapbøger
   1 4  

   Diverse papirer fra inspektionsrejse 1954

   • inspektionsrejser
   1 5  

   Korrespondance om ekspedition nord om Grønland foreslået af Ebbe Munck 1952-53

   • korrespondance
   • Munck, Ebbe
   1 6  

   Forslag om etablering af nye kolonier i Østgrønland. Fremført af W.B.Hansen, Kbh.; 1946

   • kolonier
   1 7  

   Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Mødereferater 1.-12. møde 1959

   • mødereferater
   1 8  

   Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Korrespondance til udvalget 1959

   • korrespondance
   1 9  

   Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Korrespondance fra Sekretariatet 1959

   • korrespondance
   1 10  

   Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Mødereferater 1948-1963

   • mødereferater
   1 11  

   Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Legatansøgninger og svar, 1963-1965

    • Rasmussen, Knud
    1 12  

    Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Regnskaber for komiteens midler 1944-1965

     • Rasmussen, Knud
     1 13  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med og om bankier Svend Lendorf, 1963-1964

     • korrespondance
     • Rasmussen, Knud
     1 14  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med Rudolf Sand 1948-1964

     • korrespondance
     • Rasmussen, Knud
     1 15  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med C.G.Thorborg 1963

     • korrespondance
     • Rasmussen, Knud
     1 16  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Korrespondance med Povl Søndergaard 1961-1965

     • korrespondance
     • Rasmussen, Knud
     2 17  

     Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Oplæg til billedhuggerkonkurrence om monumentet. 1957

      • Rasmussen, Knud
      2 18  

      Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Overenskomst med Povl Søndergaard om monumentet. 1958

       • Rasmussen, Knud
       2 19  

       Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Afsløringen af monumentet 17.12.1963

        • Rasmussen, Knud
        2 20  

        Komiteen til rejsning af et monument for polarforskeren Knud Rasmussen. Forskellig korrespondance 1962-63

        • korrespondance
        • Rasmussen, Knud
        2 21  

        Referat af møde i komiteen for 2. Peary Land Espedition 1963

        • 1. peary land ekspedition
        • mødereferater
        2 22  

        Fra Kongeparrets rejse til Grønland 1952

        • kongebesøg
        2 23  

        Rapport fra KgH om M/S Hans Hedtofts forlis 1959. Statsministerens opfordring til landsindsamling til de efterladte

        • statsministeriet
        2 24  

        4 manuskripter om Østgrønland og isnavigation

        • manuskripter
        2 25  

        6. Thule Ekspedition. 1931 Udrustningslister

        • 6. thule ekspedition
        2 26  

        6. Thule Ekspedition. 1931. Notater om meteorologiske observationer

        • 6. thule ekspedition
        2 27  

        6. Thule Ekspedition. 1931. Korrespondance mellem Bangsbøll og Knud Rasmussen om båd og maskine

        • 6. thule ekspedition
        • korrespondance
        • Rasmussen, Knud
        2 28  

        6. Thule Ekspedition. 1931. Rapport fra C.S. Bangsbøll og Wittrup-Hansen til Knud Rasmussen

        • 6. thule ekspedition
        • Rasmussen, Knud
        2 29  

        Kort over Grønlands sydvestkyst, formentlig brugt under 6. Thule Ekspedition

        • 6. thule ekspedition
        2 30  

        Papirer vedr. inspektionsskaibet "Nordstjernen"s togt 1933

        • skibe
        2 31  

        Messeregnskab fra "Nordstjernen" 1933

        • regnskaber
        3 32  

        Maskinøkonomijournaler for inspektionsskibet "Nordstjernen" 1933. I-II

        • skibsjournaler
        3 33  

        Manuskript og renskrift af beretning om inspektions- og stationstjenste med "Nordstjernen" på 7. Thule Ekspedition. 1933

        • 7. thule ekspedition
        • manuskripter
        3 34  

        Papirer vedr. togtet med "Godthåb" til Østkysten 1935

         • A 045, Aage H. Vedel
         • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S
         3 35  

         Newsletter og vedtægter fra Arctic Institute of North America. 1951-58

          3 36  

          Medlemslister fra Arctic Institute of North America 1952-1962

           3 37  

           Korrespondance med Det grønlandske Selskab om Tidsskriftet Grønland, 1952-1956

           • korrespondance
           • tidsskrifter
           3 38  

           Korrespondance vedr. Arktisk Institut 1952-1960

           • Arktisk Institut
           • korrespondance
           3 39  

           Korrespondance om grønlandske emner 1947-1957

           • korrespondance
           3 40  

           Brev fra Mylius-Erichsen til Martin Skov 1905

           • breve
           3 41  

           Rapport fra Arne Noe Nygaard om geologisk udforskning af Grønland, 1947. Rapport om meteorologiske undersøgelser i Grønland, mest personspørgsmål

           • rapporter
           3 42  

           Korrespondance med Nicolai Jørgensen, Haderslev, om hvalfangst, 1948

           • hvaler
           • hvalfangst
           • korrespondance
           3 43  

           Sagen om Hans Stauber, avisudklip og offentlige breve, 1957

           • avisudklip
            3 44  

            Beretning og telegrammer vedr. redningsaktion for "Polarbjørnen", 1957

            • beretninger
            • telegrammer
            3 45  

            2 trykte tegninger af Evighedsfjorden og Diskofjorden

            • tegninger
            3 46  

            Sange fra Grønlandsmiddage, 1935-1957

            • sange
            4 47  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. Rapporter om kystsejladsen 1959

            • rapporter
            4 48  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Statistiske oplysninger om besejlingen

            • statistik
            4 49  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Notater og håndskrevne udkast

            • notater
            4 50  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Udkast til betænkning

            • betænkninger
            4 51  

            Udvalget vedrørende besejlingen på Grønland. 1959. Betænkningen

            • betænkninger
            4 52  

            Brev fra Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok med kopi af responsum fra højesteretssagfører Fich om Østgrønlandssagen, 1942

            • breve
            • A 045, Aage H. Vedel
            • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S
            5 53  

            Udvalget vedr. besejlingen. Besvarelse af udvalgets spørgeskema om sejlads på Grønland, 1959

            • sejlads
            5 54  

            Udvalget vedr. besejlingen. Underudvalg III (sø - og luftredningstjeneste). Mødereferater, 1959

            • mødereferater
            5 55  

            Udvalget vedr. besejlingen. Om flyvning i Grønland. 1959

            • flyvning
            5 56  

            Udvalget vedr. besejlingen. Om isrecognoscering, 1959

            • besejling
            5 57  

            Udvalget vedr. besejlingen. Udvalget vedr. besejlingen. Om rednings - og varslingstjenester, 1959

            • besejling
            5 58  

            Udvalget vedr. besejlingen. Beretning fra underudvalg I (atlantudvalget) 1959

            • beretninger
            • besejling
            5 59  

            Korrespondance med og om Fangstkompagniet Nanok, 1946-52

            • korrespondance
            • A 045, Aage H. Vedel
            • A 265, Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S
            5 60  

            Maskinskrevne dagbogsnotater fra rejsen med Hans Hedtoft (ikke Vedels egne) 1948

            • dagbøger
            • notater
            5 61  

            Maskinskrevne stikord til brug for Hans Hedtoft ved udtalelser til pressen, 1948

             6 62  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Regskab og bilag, bl.a. for mandskabet

             • bilag
             • regnskaber
             6 63  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Kladder til telegrammer

             • telegrammer
             6 64  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Afsendte telegrammer

             • telegrammer
             6 65  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Afsendte radiobreve

             • radiobreve
             6 66  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Modtagne telegrammer og radiobreve

             • radiobreve
             • telegrammer
             6 67  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Marine telegrammer modtaget

             • telegrammer
             6 68  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Marine telegrammer afsendt

             • telegrammer
             6 69  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Telegrammer vedr. Nanok-folk

             • telegrammer
             6 70  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Radiokontakter med løjtnant Overbye i recognosceringsfly over Østgrønland

             • flyvning
             • radio
             6 71  

             Rejsen med "Godthåb" 1935. Opsnuppede telegrammer

             • telegrammer
             7 72  

             Dagbog ført under togtet med "Nordstjernen" til Østgrønland 1933

             • dagbøger
             7 73  

             Chefsordrebogbog fra togtet med "Nordstjernen" til Østgrønland 1933

             • ordrebøger
             7 74  

             Dagbog fra togtet med "Faras" til Grønland 1954

             • dagbøger
             7 75  

             7. Thuleekspedition. Dokumentmateriale vedr. inspektionsskibet "Nordsternen"

             • 7. thule ekspedition
             • skibe
             7 76  

             7. Thuleekspedition. Noter og breve

             • 7. thule ekspedition
             • breve
             • notater
             7 77  

             7. Thuleekspedition. Breve fra Knud Rasmussen til Aa. H. V.

             • breve
             • Rasmussen, Knud
             7 78  

             7. Thuleekspedition. Telegrammer til Aa. H. V.

             • telegrammer

             Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

             +45 3231 5055