Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 573
Jacob Thorvald Borg
Beskrivelse: Dagbøger, korrespondance mm. efter kommandørkaptajn J.T. Borg, som var engageret i opmålingsarbejde i Grønland 1897-1910.
Giver: Orlogskaptajn Peter Borg
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    To håndskrevne dagbøger fra 1897 samt to eksemplarer af "Tidsskrift for Søvæsen", hvor dagbøgerne er introduceret og gengivet.
    1 2  

    Manuskript til foredrag og instruks vedr. opmålingsarbejdet i 1908 samt et eks. af "Tidsskrift for Søvæsen", hvor manuskript og instruks er introduceret og gengivet.
    1 3  

    Tre håndskrevne instrukser (1907, 1909, 1910) og kladder til to rapporter (1907 og 1908).
    1 4  

    Kopier af diverse avisartikler mm. vedr. J.T. Borgs grønlandsrejser.
    1 5  

    Kortsamling, resultat af Borgs opmålingsarbejder. NB. Udtaget til kortsamlingen.
    Fotosamlingen

    Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

    Dokumentarkivet

    Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.