Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 411
Danske Tjukotka Ekspeditioner
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder materiale om Danske Tjukotka Ekspeditioner (DTE), 1998-2018: ekspeditionsrapporter, rejse- og kontaktoplysninger, oversigter over fonde og samarbejdspartnere, Sisimiut-Providenija venskabsby-projekt, udklip fra de lokale aviser vedr. ekspeditionernes formål og befolkningens levevilkår i Tjukotka. Avisartikler vedr. Tjukotkas daværende guvernør R.A. Abramovitj. Arkivet indeholder også en omfattende samling af forskningsmateriale: feltnoter, dagbøger, transskriberede interviews (på dansk, enkelte interviews på russisk), husholdundersøgelse, spørgeskemaundersøgelser vedr. sprogbrug og sprogholdninger (på russisk), diverse kort og statistisk materiale vedr. demografi, administration, økonomi, fangst, sprog mm., samt oplysninger vedr. Knud Rasmussen og 5. Thule Ekspedition. En del data af de nævnte data findes elektronisk - adgang hertil fås ved henvendelse til Arktisk Institut. Der er desuden mere end 8.000 fotografier fra DTE, som kan ses i Arktisk Instituts fotodatabase.
Giver: Bent Nielsen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
 • 5. danske tjukotka ekspedition (2006)
 • arctic (skib)
 • bygder
 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
 • ekspeditioner
 • ekspeditionsplaner
 • fangst
 • fotografier
 • korrespondance
 • kort
 • kvitteringer
 • manuskripter
 • museer
 • musik
 • regnskaber
 • rejsepas
 • rener
 • sange
 • skolevæsen
 • sprog
 • undervisning
 • unge
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  1. Danske Tjukotka Ekspedition - YUPIK'98 (gennemført juli-september 1998)

  • 5. danske tjukotka ekspedition (2006)
  • arctic (skib)
  • ekspeditioner
  • etnografi
  • fangst
  • feltarbejde
  • geografi
  • korrespondance
  • kvitteringer
  • på dansk
  • på russik
   1 1 1 Planlægning: projektbeskrivelse, referat af planlægningsmøder, tjekliste
   • ekspeditioner
   • ekspeditionsplaner
   1 1 2 Foreløbig budget og rejseafregning. Oversigt over forsikringer. Diverse kviteringer/regninger. Regnskabsbog.
   • budgetter
   • ekspeditioner
   • regnskaber
   1 1 3 Brev- og e-mail udveksling mellem Bent Nielsen, Peter Brink Andersen og andre potentielle deltagere, samt Nikolai Vakhtin, Steven Jacobson, Evgenij Golovko, Michael Fortesque, Lejf Steguweit, Finn Sivert Nielsen mfl. Diverse udtalelser
   • breve
   • ekspeditioner
   • korrespondance
   1 1 4 Fonder og samarbejdspartnere. Fondsansøgninger. Brev fra ICC formand Aqqaluk Lynge vedr. samarbejde mellem ICC og YUPIK'89. Brev fra museumsinspektør Ole Schørring, Horsens Museum, og fra Helge Schultz-Lorentzen, Det Grønlandske Selskab
   • ekspeditioner
   1 1 5 Rejseinformationer/transport: Alt rejser (oversigt over rejser med Transsibiriske jernbane), Bering Air, SAS, Aeroflot
   • ekspeditioner
   • ekspeditionsplaner
   • flyvning
   1 1 6 Patty Gray: korrespondance vedr. rejser og kontakter til Tjukotka, etnografisk hjemmeside
   • ekspeditioner
   • etnografi
   • korrespondance
   1 1 7 Info vedr. Lokal administration i Tjukotka, korrespondance vedr. indrejse tilladelse (rasporjazhenie), invitation fra the European University at St. Petersburg, brev til den Russiske ambassade vedr. forbindelser til Tjukotka
   • ekspeditioner
   • korrespondance
   1 1 8 Forskning: Havdyrfangst (deltageobservationer, referater af møder), info vedr. ERGYRON dansegruppe, de russiske børns breve til danske børn, henvendelse af de Fåtallige Nordelige Folks til præsident Jeltsin, diverse dokumenter
   • avisudklip
   • børn
   • demografi
   • ekspeditioner
   • etnografi
   • hvalfangst
   1 1 9 Ekspeditionsrapport (på dansk og russisk), avisudklip vedr. ekspeditionen, foredragopslag
   • ekspeditioner
   • på dansk
   • på russik
   • rapporter
   2 2  

   2. Danske Tjukotka Ekspedition - CONNEXION 2001 (gennemført august-september 2001)

   • arctic (skib)
   • budgetter
   • byer
   • bygder
   • ekspeditioner
   • ekspeditionsplaner
   • etnografi
   • geografi
   • korrespondance
    1 2 1 Planlægning: projektbeskrivelse, deltagere (korrespondance og anbefalinger), jobopslag vedr. den 4. deltager, referater af planlægningsmøder. Arbejdsspørgsmål til kvalitativ forskningsinterviews
    • ekspeditioner
    • ekspeditionsdeltagere
    • ekspeditionsplaner
    • korrespondance
    1 2 2 Fonde og samarbejdspartnere. Korrespondance med ICC præsident Aqqaluk Lynge, Helen Krag, Igor Krupnik, Hans Lange (Grønlandsk Nationalmuseum og Arkiv), Grønlændernes Hus, Det Grønlandske Selskab, Friluftsland.
    • ekspeditioner
    • ekspeditionsplaner
    • korrespondance
    2 2 3 Rejseplan. Kontakter i Tjukotka: korrespondanse med Vladelen Nenlumkin, RAIPON mfl; ordre (rasporjazjenije) fra Tjukotkas viceguvenør vedr. indrejsetilladelse, mfl.
    • ekspeditioner
    • ekspeditionsplaner
    • korrespondance
    2 2 4 Budget, rejseafregninger, diverse kviteringer og regninger. Regnskabsbog og bankhæfte.
    • budgetter
    • fakturaer
    • fly
    • regninger
    • regnskaber
    2 2 5 Guvenør Abramovitj: billede + guvenørens henvendelse til Tjukotkas DUMA. Noter fra mødet med S.A. Kapkov
    • ekspeditioner
    • fotografier
    2 2 6 Tilføelse til ekspeditionsrapport fra 1998 - på russisk.
    • ekspeditioner
    • feltarbejde
    • rapporter
    2 2 7 Dokument fra Providenija Museum, som bekræfter, at udførelsen af de nævnte genstande ikke er i modstrid med gældende lov.
     2 3  

     3. Danske Tjukotka Ekspedition - 3. DTE (gennemført marts-maj 2003)

       2 3 1 Ekspeditionsbeskrivelse. Deltagere: info, pasoplysninger, kontaktpersoner, ekspeditionsaftaler, e-mail korrespondance mellem Bent Nielsen og Yvon Csonka, Pipaluk Lykke Høegh Knudsen, Mette Thybo Jensen mfl. De individuelle projektbeskrivelser.
       • ekspeditioner
       • ekspeditionsdeltagere
       • ekspeditionsplaner
       • etnografi
       2 3 2 Budget, rejseafregninger, flybilletter, diverse kvitteringer, regninger og forsikringer.
       • ansættelsesforhold
       • arctic (skib)
       • budgetter
       • ekspeditioner
       • ekspeditionsplaner
       • korrespondance
       • kvitteringer
       2 3 3 Fonde, sponsorer og samarbejdspartnere: oversigt, bevillingsbreve, takkebrev
       • breve
       • ekspeditioner
       • ekspeditionsplaner
       • etnografi
       2 3 4 Planlægning: planlægningsmøder. Kontakter i Tjukotka. Rejseinformation. Mad- og opvaskeplan. Medbragt medicin.
       • ekspeditioner
       • ekspeditionsplaner
       • feltarbejde
       3 3 5 Feltnoter og oversigt over indsamlet materiale. Ekspeditionsrapport (russisk/dansk). Ekspeditionsteam koncept. Diverse breve. Artikel om det kanadiske skolebygningsprojekt og interview med Wayne Morris, som sørgede for ekspeditionsgruppens logi i Sireniki
       • arctic (skib)
       • avisartikler
       • boliger
       • byggerier
       • ekspeditioner
       • etnografi
       3 3 6 Korrespondance med Sisimiuts borgmester Hermann Berthelsen og kommunaldirektør Rask Andersen vedr. venskabsbyaftale mellem Providenija og Sisimiut, og med Sisimiuts museumsleder Klaus George Hansen. Mm.
       • ekspeditioner
       • korrespondance
       3 3 7 Efterfølgende samarbejde mellem Sisimiut og Providenja (2004)
        3 3 8 Artikler i de lokale aviser vedr. ekspeditionens tilstedeværelse og arbejde i Tjukotka
        • avisartikler
        • aviser
        • ekspeditioner
        • etnografi
        • feltarbejde
        3 4  

        4. Danske Tjukotka Ekspedition - 4. DTE (gennemført september-november 2005)

          3 4 1 Forberedelse: sammensætning af hold, ekspeditionsdeltagere, korrespondence med ekspeditionsdeltagere. Kontakter i Tjukotka
          • ekspeditioner
          • ekspeditionsdeltagere
          • ekspeditionsplaner
          • etnografi
          3 4 2 Projektbeskrivelse, ekspeditionsrapport, rejseplan, takkebreve til samarbejdspartnere. Brev til deltagere vedr. gennemførelsen af ekspeditionen
          • breve
          • ekspeditioner
          • ekspeditionsplaner
          • etnografi
          3 4 3 Fonde og samarbejdspartnere: oversigt, ansøgninger, bevillinger, afslag
          • ekspeditioner
          • fakturaer
          • fly
          • museer
          • regnskaber
          3 4 4 Regnskab (kopier)
          • ekspeditioner
          • regnskaber
          3 4 5 Indrejsetilladelse (rasporjazjenie). Brev vedr. de nødvendige dokumenter for at ansøge om indrejsetilladelse til Tjukotka og kontakter i Tjukotka.
          • ekspeditioner
          • feltarbejde
          3 4 6 Beringia Days konference program. Program for 'Den Unge Oprindelig Minoritetsbefolknings Leders Skolen', Anadyr College, 17-22. september 2005
          • ekspeditioner
          3 4 7 Guvenør Abramovitjs Henvendelse til Dumas Deputater
          • breve
          3 5  

          5. Danske Tjukotka Ekspedition - 5. DTE (gennemført juli-september 2007)

            3 5 1 Forberedelse: projektbeskrivelse, tjekliste, ekspeditionsdeltagere, korrespondence med ekspeditionsdeltagere, kontrakter, ekspeditionsmøder, skindsyning projektbeskrivelse. Kontakter i Tjukotka
            • ekspeditioner
            • ekspeditionsdeltagere
            • ekspeditionsplaner
            3 5 2 Fonde og samarbejdspartnere: oversigt, ansøgninger, brevudveksling og afslag. Korrespondance med Torben Diklev, Igor Zagrebin (Providenija museum). Kronik 'Op på slæden' (Politikken)
            • breve
            • ekspeditioner
            • ekspeditionsplaner
            • korrespondance
            4 5 3 Bugdet, regninger, kviteringer
            • ekspeditioner
            • ekspeditionsplaner
            • fakturaer
            • regninger
            • regnskaber
            4 5 4 Oversigt over Knud Rasmussens rejse fra Alaska til Sibirien / udarbejdet af Bent Nielsen. Oversigten refererer til bogen "Fra Grønland til Stillehavet". Tilsidst lister over fotografier fra Det Kongelige Bibliotek
            • ekspeditioner
            • oversigter
            • Rasmussen, Knud
            4 5 5 Kopier af dokumenter og korrespondance fra Knud Rasmussen Arkivet. Omhandler Knud Rasmussens indrejsetilladelse til Tjukotka samt arrestation med efterfølgende udvisning. Der medfølger en liste over disse kopier. Samt diverse nyere postkort og småtryk
            • breve
            • korrespondance
            • Rasmussen, Knud
            4 5 6 Kopier af breve fra Knud Rasmussen til Leo Hansen. Samt en kopi af On the Bering Sea Frontier, af Joseph F. Bernard
            • breve
            • korrespondance
            • Hansen, Leo
            • Rasmussen, Knud
            4 5 7 Kopi af: Dagbog VII, East Cape-Rejsen, ved Knud Rasmussen. Kopien er fra Knud Rasmussens Arkivet. Samt en afskrivning af dagbogen udarbejdet af Bent Nielsen i 2006
            • dagbøger, skitser, tegninger, kunst
            • ekspeditioner
            • Rasmussen, Knud
            4 5 8 Ekspeditionsrapport for 5. Danske Tjukotka Ekspedition. Danske Tjukotka Ekspeditioner / ved Bent Nielsen, 2007. Oversigt over rejsen, Samt nutidigt kort over Tjukotka.
            • ekspeditioner
            • rapporter
            4 5 9 Udskrift fra Strafregister vedr. lovbrud, den 26. august 2006, Provideniya
            • ekspeditioner
            • love
            4 5 10 Diverse dokumenter. Kontaktoplysninger (Tjukotka, Alaska). Korrespondance. Henvendelse til tolden i Sjeremetevo Lufthavn vedr. tilbageholdelse af ekspeditionsgruppens bagage.
             5 6  

             DTE Demografisk undersøgelse. Regionens demografi.

             • bygder
             • demografi
             • ekspeditioner
             • etnografi
             • feltarbejde
             • slægter
             • spørgeskemaer
              4 6 1 2001 Demografisk undersøgelse (spørgeskemaer) i bygden Novoe Tjaplino. Bygdeplan. Skemaet anvendt til undersøgelsen.
              • demografi
              • ekspeditioner
              • etnografi
              • feltarbejde
              5 6 2 2001 Demografisk undersøgelse (spørgeskemaer) i bygden Sireniki.
              • demografi
              • ekspeditioner
              • etnografi
              • feltarbejde
              5 6 3 Den officielle statistik vedr. antallet af beboer og den etniske fordeling i Providenija distrikt (2001)
              • demografi
              • statistik
              5 6 4 En liste over Eskimoer i Providenja Distrikt (2004)
              • demografi
              • ekspeditioner
              • etnografi
              • feltarbejde
              5 7  

              DTE Interviews

              • ekspeditioner
              • etnografi
               5 7 1 1998 Interviews: Oversigt og indeks
               • ekspeditioner
               • etnografi
               • indekser
               5 7 2 1998 Interviews
               • demografi
               • ekspeditioner
               • erindringer
               • etnografi
               • fangststationer
               • feltarbejde
               5 7 3 1998 Besvarelser fra skoleelever i Novoe Tjaplino
               • breve
               • ekspeditioner
               • skolevæsen
               6 7 4 2001 Interviews: Oversigt og indeks
               • ekspeditioner
               • etnografi
               • fangst
               • fortællinger
               • indekser
               • oversigter
               • sprog
               6 7 5 2001 Interviews, A-J
               • demografi
               • ekspeditioner
               • erindringer
               • etnografi
               • feltarbejde
               • fortællinger
               6 7 6 2001 Interviews, K-Å
               • ekspeditioner
               • erindringer
               • etnografi
               • feltarbejde
               6 7 7 2003 Interviews: Oversigt og indeks
               • feltarbejde
               • indekser
               • oversigter
               6 7 8 2003 Interviews, A-K
               • ekspeditioner
               • erindringer
               • etnografi
               • feltarbejde
               6 7 9 2003 Interviews, M-Å
               • ekspeditioner
               • erindringer
               • etnografi
               • feltarbejde
               6 7 10 2005 Interviews, A-K (Daria Morgounova, på russisk)
               • demografi
               • ekspeditioner
               • etnografi
               • feltarbejde
               • sprog
               • uddannelse
               • undervisning
               • unge
               • USA
               6 7 11 2005 Interviews, L-Å (Daria Morgounova, på russisk)
               • befolkning
               • demografi
               • etnografi
               • feltarbejde
               • sprog
               • uddannelse
               • unge
               6 7 12 2005 The-aftner i Novoe Tjaplino (transkriberet, på russisk)
               • etnografi
               • feltarbejde
               • sprog
               7 8  

               DTE Feltnoter

               • ekspeditioner
               • etnografi
               • feltarbejde
                7 8 1 2001 Ekspeditions fælles dagbog (Bent Nielsen, Ilja Artemov, Anja Naja Raahauge, Eevi Pulst Andersen)
                • ekspeditioner
                • etnografi
                • fangst
                • feltarbejde
                • fortællinger
                7 8 2 2003 Feltnoter (Bent Nielsen, Daria Morgounova, Pipaluk Høgh Knudsen)
                • ekspeditioner
                • etnografi
                • feltarbejde
                7 8 3 2003 Ekspeditionens dagbog (af Bent Nielsen)
                • dagbøger
                • ekspeditioner
                • etnografi
                7 8 4 2003 Mettes Dagbog (af Mette Thybo Jensen)
                • dagbøger
                • ekspeditioner
                • etnografi
                7 8 5 2005 Darias dagbog/feltnoter (af Daria Morgounova)
                • dagbøger
                • ekspeditioner
                • etnografi
                • feltarbejde
                8 9  

                DTE Husholdsundersøgelse

                • ekspeditioner
                • etnografi
                • feltarbejde
                 8 9 1 Spørgeskemaet, prislister og oplysninger til husholdsundersøgelsen i bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki (Mette Thybo Jensen)
                 • ekspeditioner
                 • etnografi
                 • feltarbejde
                 • spørgeskemaer
                 8 10  

                 DTE Sprogundersøgelse

                 • ekspeditioner
                 • etnografi
                 • feltarbejde
                 • sprog
                  8 10 1 St. Lawrence Island yupik alphabet to Chaplino yupik alfabet (kopi af håndskrevet alfabet)
                  • ekspeditioner
                  • etnografi
                  • feltarbejde
                  • sprog
                  8 10 2 Yupik-danks ordbog (Bent Nielsen)
                  • ekspeditioner
                  • etnografi
                  • feltarbejde
                  • oversigter
                  • sprog
                  8 10 3 Noter vedr. Yupik Grammatik (Bent Nielsen)
                  • ekspeditioner
                  • etnografi
                  • feltarbejde
                  • grammatik
                  • sprog
                  8 10 4 2003 Spørgeskemaer vedr. sprogbrug og sprogholdninger i Novoe Tjaplino (Daria Morgounova)
                  • ekspeditioner
                  • etnografi
                  • feltarbejde
                  • sprog
                  • spørgeskemaer
                  8 10 5 2003 Spørgeskemaer vedr. sprogbrug og sprogholdninger i Sireniki (Daria Morgounova)
                  • ekspeditioner
                  • etnografi
                  • feltarbejde
                  • sprog
                  • spørgeskemaer
                  8 10 6 2005 Spørgeskemaundersøgelse (mangler)
                   8 11  

                   DTE Tjukotkas Statistik

                   • befolkning
                   • demografi
                   • ekspeditioner
                   • etnografi
                   • feltarbejde
                   • statistik
                    8 11 1 1999-2003 Tjukotkas Statistiske Samling (Den Russiske Føderations Statsstatistik, udgiv. år 2004)
                    • alkohol
                    • arbejdsforhold
                    • bestyrelser
                    • demografi
                    • ekspeditioner
                    • fangst
                    • feltarbejde
                    • statistik
                    8 11 2 2004 Providenski Distrikt Passport (statistisk oversigt)
                    • arbejdsbeskrivelser
                    • arbejdsforhold
                    • befolkning
                    • ekspeditioner
                    • fangst
                    • feltarbejde
                    • mad
                    • oversigter
                    • rener
                    • skolevæsen
                    • statistik
                    • unge
                    8 11 3 2002 Russiske Føderations Census (Vserossijskaja Perepis' Naselenija 2002), Ruslands Statistik 2005. (Uddrag).
                    • befolkning
                    • demografi
                    • sprog
                    8 12  

                    DTE Kort, byplaner, mfl.

                    • byer
                    • bygder
                    • ekspeditioner
                    • feltarbejde
                    • kort
                     8 12 1 1998 Kort over Berinstrædet. Plan over Anadyr/Tavaivaam
                     • ekspeditioner
                     • etnografi
                     • feltarbejde
                     • kort
                     8 12 2 2001 Kort
                     • ekspeditioner
                     • etnografi
                     • feltarbejde
                     • kort
                     8 12 3 2003 Kort
                     • ekspeditioner
                     • etnografi
                     • feltarbejde
                     • kort
                     8 12 4 2005 Byplan / kort over Anadyr
                     • byer
                     • ekspeditioner
                     • etnografi
                     • feltarbejde
                     • kort
                     8 13  

                     DTE Diverse: dokumenter, skemaer, administration, grundplan over huse, klanoversigt, liste over eskimoisk dans, mv.

                       8 13 1 Liste over yupik eskimo dans i Tjukotka (jf. digitale optagelser). Sang folde 'Ratomgyn' (den glæde nabo).
                       • ekspeditioner
                       • etnografi
                       • feltarbejde
                       • sange
                       8 13 2 Skemaet af Tjukotkas Regeringsapparrat, 2001
                       • ekspeditioner
                       • etnografi
                       • feltarbejde
                       • oversigter
                       • reglementer
                       8 13 3 Politisk-administrativ struktur i Providenja Distrikt , 2003
                       • ekspeditioner
                       • feltarbejde
                       8 13 4 Klanoversigt
                       • ekspeditioner
                       • etnografi
                       • feltarbejde
                       8 13 5 Grundplan af typehus, samt plan over administrators kontor. Novoe Tjaplino, marts 2003.
                       • bygder
                       • byggerier
                       • bygninger
                       • ekspeditioner
                       • etnografi
                       • feltarbejde
                       • kort
                       8 13 6 Regeringens råd for repræsentanter af de Nordelige Fåtallige Folk
                       • befolkning
                       • ekspeditioner
                       • etnografi
                       • feltarbejde
                       8 13 7 Lov / Reglement (ustav) for hvalfangernes Obstjina i Tjaplino. Januar 2007. Lovforslag vedr. fangst (TjAZTO)
                       • ekspeditioner
                       • etnografi
                       • fangst
                       • feltarbejde
                       • love
                       8 14  

                       DTE Tidsskrifter, aviser, avisudklip

                       • avisartikler
                       • aviser
                       • avisudklip
                        8 14 1 Avis 'Krajnij Sever', årgang 2003 nr. 11 (1356), nr. 14 (1359, herunder artikkel om 3. DTE); årgang 2006 nr. 31 (1531), nr. 33 (1533)
                        • aviser
                        • ekspeditioner
                        • etnografi
                        • feltarbejde
                        • grønlændere
                        8 14 2 Providenja Distriktets avis 'Poljarnik', årgang 2003 nr. 12 (8270), nr. 14 (8272, herunder artikel vedr. 3. DTE); årgang 2006 nr. 28 (8442), nr. 29 (8443), nr. 31 (8445), nr. 32 (8446), nr. 33 (8447); udklip fra nr. 43 (8353, oktober 2004)
                        • aviser
                        • avisudklip
                        • befolkning
                        • ekspeditioner
                        • etnografi
                        8 14 3 'Rosa Vetrov' - Den Frie Avis af Foreningen for Studerende (dem, der er under uddannelse), nr. 16 (december 2004) og nr. 17 (maj 2005)
                        • avisartikler
                        • aviser
                        • ekspeditioner
                        • etnografi
                        • feltarbejde
                        9 14 4 Abramovitj, Roman Arkadijevitj (avisartikler og udklip)
                        • avisartikler
                        • aviser
                        • avisudklip
                        8 14 5 Diverse avisudklip om levevilkår, traditioner, fangst mv. i Tjukotka
                         8 15  

                         Seminar: Tjukotka i fortid og nutid

                           8 15 1 Program, invitation, økonomi
                            8 16  

                            Udstilling i Grønlændernes Hus i København, 1997. Løbenummeret indeholder beskrivelse af udstillingen, invitation, aftaler mm.

                            • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                            • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                            • grønlandske huse
                            • udstillinger
                             8 16 1 Invitationer, pjecer, plakat samt avisartikel.
                             • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                             • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                             • udstillinger
                             8 16 2 Skitser og beskrivelse af udstillingen.
                             • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                             • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                             • udstillinger
                             8 16 3 Deltagende kunstnere fra Grønland og Tjukotka.
                             • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                             • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                             • eskimoer
                             • grønlandske huse
                             • kunstnere
                             • udstillinger
                             8 16 4 Telefax til/fra Den Danske Ambassade i Moskva
                             • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                             • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                             • delegationer
                             • udstillinger
                             8 17  

                             Vandreudstilling i Danmark og Grønland. Løbenummeret indeholder beskrivelse af udstillingen, invitation, aftaler mm.

                             • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                             • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                             • ekspeditioner
                             • eskimoer
                             • pjecer
                             • udstillinger
                              8 17 1 Invitationer og plakat til udstillingen samt informationspjece.
                              • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                              • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                              • eskimoer
                              • pjecer
                              • udstillinger
                              8 17 2 Skitser og udstillingslayout.
                              • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                              • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                              • pjecer
                              • udstillinger
                              8 17 3 Udstillingsaftaler
                              • 1. danske tjukotka ekspedition (1998)
                              • 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
                              • udstillinger