Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 139
Carl Hartvig Ryder
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder arkivalier i forbindelse med J.A.D Jensens Ekspedition, Nordgrønlandsekspeditionen og Den Østgrønlandske Ekspedition. Det drejer sig blandt andet om dagbøger, notater, observationer, målinger, landtoninger, kort, korrespondance samt avisartikler.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    Enkelte fotografier fra St. Thomas, Vestindien, 1880-1881. Udtaget til fotosamlingen 2011-012.

    • fotografier
     1 2  

     Fotografier fra Island. (1888). Udtaget til fotosamlingen 2011-013.

     • fotografier
      1 3  

      Fotografier fra Island. (1888). Udtaget til fotosamlingen 2011-013.

      • fotografier
       1 4  

       Foredragsmanuskript om meteorologi i forbindelse med foredrag i Søliutenantselskabet samt vejrkort, 1882.

       • foredrag
       • kort
       • meteorologi
        1 5  

        Målinger og observationer ved Godthaab, 1882-1883.

        • meteorologi
        • observationer
         1 6  

         Indberetninger til Ryder om isforholdene i Vestgrønland, 1883.

         • breve
         • isforhold
         • meteorologi
          1 7  

          Nordboruinerne i Godthaab Distrikt. Notater og indberetninger - bl.a. breve fra grønlændere med oversættelse samt enkelte tegninger. 1880'erne

          • arkæologi
          • breve
          • nordboere
          • på grønlandsk
          • tegninger
            1 8  

            Foredragsmanuskript med vejrkort i forbindelse med foredrag i Arktisk Forening om den meteorologiske ekspedition til Godthåb, 1882-1883.

            • Arktisk Forening
            • ekspeditioner
            • foredrag
            • foreninger
            • kort
            • meteorologi
             1 9  

             Vandstandsmålinger ved kolonierne i Vestgrønland, 1883-1884.

             • hydrografi
             • målinger
              1 10  

              Opmålinger ved Sukkertoppen med skibet "Fylla" samt kort og skitser, 1884.

              • fylla (skib)
              • kort
              • opmålinger
              • skibe
              • tegninger
               1 11  

               Forskellige notater: Om "Proteus" 1883, om Greely Ekspeditionen 1884, og om amerikanske og engelske skibe på "besøg" i Sukkertoppen, Godthaab, Holsteinsborg og Aviguit.

               • amerikanere
               • ekspeditioner
               • englændere
               • Greely Ekspeditionen
               • notater
                1 12  

                Forskelligt: notater, kortskitser, målingskurver uden nærmere betegnelse, 1880'erne.

                • kort
                • målinger
                • notater
                 1 13  

                 Foredrag om de internationale polarstationer med vejrtabeller holdt i Søliutnantselskabet samt et brev til Royal Geographical Society, 1884.

                 • breve
                 • foredrag
                 • meteorologi
                 • vejrstationer
                  1 14  

                  Foredrag om Grønland i Hillerød Industriforening om blandt andet J.A.D. Jensens Ekspedition 1885.

                  • ekspeditioner
                  • foredrag
                  • JAD Jensens Ekspedition
                    1 15  

                    Nordgrønlandsekspeditionen, 1886-1887 - instruks for Ryder som leder af ekspeditionen.

                    • ekspeditioner
                    • Nordgrønlandsekspeditionen
                     1 16  

                     Nordgrønlandsekspeditionen. forskellige observationer og notater, 1886-1887.

                     • ekspeditioner
                     • Nordgrønlandsekspeditionen
                     • notater
                     • observationer
                      1 17  

                      Nordgrønlandsekspeditionen - astronomiske observationer, 1886-1887.

                      • astronomi
                      • ekspeditioner
                      • Nordgrønlandsekspeditionen
                      • observationer
                       1 18  

                       Nordgrønlandsekspeditionen - regnskaber m.v., 1886-1887.

                       • ekspeditioner
                       • Nordgrønlandsekspeditionen
                       • regnskaber
                        1 19  

                        Nordgrønlandsekspeditionen - indberetninger til Commissionen, breve, håndtegnede kort (pga. størrelsen opbevares de håndtegnede kort separat i stålskab i kunstsamlingen).

                        • breve
                        • ekspeditioner
                        • indberetninger
                        • kort
                        • Nordgrønlandsekspeditionen
                         1 20  

                         Udkast til artikel "En vinter i Upernivik i Nordgrønland" (dansk og engelsk tekst), 1886-1887.

                         • manuskripter
                         • tidsskriftsartikler
                          1 21  

                          Foredrag om Nordgrønlandsekspeditionen holdt i Geografisk Selskab, 1886-1887.

                          • ekspeditioner
                          • foredrag
                          • Nordgrønlandsekspeditionen
                           1 22  

                           Tidsskriftsartikel om Nordgrønlandsekspeditionen "Den Danske Expedition til Nordgrønland i årene 1886-1887.

                           • ekspeditioner
                           • Nordgrønlandsekspeditionen
                           • tidsskriftsartikler
                            1 23  

                            "Fyllas" togt til Island. Tabel over dybhavstemperaturer, 1888.

                            • fylla (skib)
                            • målinger
                            • skibe
                             1 24  

                             "Fyllas" togt til Island. Manuskript: "Om Dybdelodninger og Temperaturmålinger", 1888.

                             • fylla (skib)
                             • målinger
                             • skibe
                              1 25  

                              Foredrag i Søliutenantselskabet vedrørende "Fyllas" togt til Island, 1888.

                              • foredrag
                              • fylla (skib)
                              • skibe
                               1 26  

                               Manuskript om mobilisering af Flåden, 1888-1889.

                               • flåden
                               • manuskripter
                                2 27  

                                Den Østgrønlandske Ekspedition - Ryders forslag til ekspeditionen, 1889.

                                • ekspeditioner
                                • østgrønlandske ekspedition
                                  2 28  

                                  Udkast til artikel om planen for Den Østgrønlandske Ekspedition, 1890.

                                  • ekspeditioner
                                  • på engelsk
                                  • tidsskriftsartikler
                                  • østgrønlandske ekspedition
                                    2 29  

                                    Manuskript til artikel om planen for Den Østgrønlandske Ekspedition, 1890.

                                    • ekspeditioner
                                    • på tysk
                                    • tidsskriftsartikler
                                    • østgrønlandske ekspedition
                                      2 30  

                                      Marineministeriets instruks for Ryder og andre deltagere på Den Østgrønlandske Ekspedition, 1891.

                                      • ekspeditioner
                                      • ekspeditionsplaner
                                      • instrukser
                                      • marineministeriet
                                      • østgrønlandske ekspedition
                                        2 31  

                                        Indkomne skrivelser. Ført i journal, nr. 1-164, 1890-1895.

                                        • ekspeditioner
                                        • korrespondance
                                        • østgrønlandske ekspedition
                                         2 32  

                                         Skrivelser til og fra Marineministeriet, 1889-1893.

                                         • korrespondance
                                         • marineministeriet
                                          2 33  

                                          Breve, 1889.

                                          • breve
                                           2 34  

                                           Breve fra Ryder til Fr. Jonstrup samt breve fra bl.a. Otto Sverdrup, Fr. Jonstrup, Gustav Holm, Frithiof Nansen, 1890.

                                           • breve
                                            2 35  

                                            Korrespondance med (og om) P. Daniel Bruun, 1890.

                                            • breve
                                             2 36  

                                             Breve fra Rangvald Knudsen før Den Østgrønlandske Ekspedition, 1890-1891.

                                             • breve
                                             • ekspeditioner
                                             • østgrønlandske ekspedition
                                               2 37  

                                               Breve, 1891-1893. Brevene er skannet og tilgængelige som PDF-filer.

                                               • breve
                                               • ekspeditioner
                                               • østgrønlandske ekspedition
                                                2 38  

                                                Brevudkast samt avisartikler.

                                                • avisartikler
                                                • breve
                                                 2 39  

                                                 Kopibog I, 1890-1891, udgående skrivelser i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                                 • ekspeditioner
                                                 • kopibøger
                                                 • korrespondance
                                                 • østgrønlandske ekspedition
                                                   2 40  

                                                   Kopibog II, 1891-1892, udgående skrivelser i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                                   • ekspeditioner
                                                   • kopibøger
                                                   • korrespondance
                                                   • østgrønlandske ekspedition
                                                     2 41  

                                                     Liste over skibet "Hekla"s besætning, 1891-1892.

                                                     • besætninger
                                                     • Hekla
                                                     • skibe
                                                       2 42  

                                                       Ordrebog, 1891-1892, for Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                                       • ekspeditioner
                                                       • ordrebøger
                                                       • østgrønlandske ekspedition
                                                         2 43  

                                                         Plan over skibet "Hekla".

                                                         • ekspeditioner
                                                         • Hekla
                                                         • konstruktionstegninger
                                                         • skibe
                                                         • østgrønlandske ekspedition
                                                           3 44  

                                                           Arkivalier i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition: Proviantlister, prisliste over J.D. Beauvais Conserves og Delikatessehandel samt korrespondance mellem denne fabrik og Carl Hartvig Ryder, enkelte breve/korrespondance, inventarlister, gods- og

                                                           • breve
                                                           • inventar
                                                           • korrespondance
                                                           • proviant
                                                           • småtryk
                                                           • udstyr
                                                             3 45  

                                                             Carl Hartvig Ryders dag- og notesbøger fra Den Østgrønlandske Ekspedition, i alt 6 bind, som ligger separat i to små arkivæsker ovenpå arkivkasserne. Æske 1 indeholder Dagbog nr. 2, 21. august 1891 - 6. januar 1892 samt Dagbog nr. 3, 7. januar - 1. august

                                                             • dagbøger
                                                             • landtoninger
                                                             • målinger
                                                             • notater
                                                             • notesbøger
                                                             • observationer
                                                             • østgrønlandske ekspedition
                                                               3 46  

                                                               Tømrer Threms dagbog fra Den Østgrønlandske Ekspedition 1890-1892.

                                                               • dagbøger
                                                               • ekspeditioner
                                                               • østgrønlandske ekspedition
                                                                 3 47  

                                                                 Skrivelse fra Carl Hartvig Ryder til Bay, Hartz og Deichmann med klage over deres pligtforsømmelser, dateret Stationen på Danmarks Ø 9. februar 1892. Skrivelsen er skannet og tilgængelig som PDF-fil.

                                                                 • ekspeditioner
                                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                                 • korrespondance
                                                                 • østgrønlandske ekspedition
                                                                  3 48  

                                                                  Meteorologiske kladdejournaler, 1891.

                                                                  • ekspeditioner
                                                                  • meteorologi
                                                                  • målinger
                                                                  • observationer
                                                                  • østgrønlandske ekspedition
                                                                    3 49  

                                                                    Kortmateriale, blandt andet farvelagt kort af Hekla Havn 1892 og farvelagt kort af de indre fjordarme i Scoresbysund 1892.

                                                                    • ekspeditioner
                                                                    • kort
                                                                    • østgrønlandske ekspedition
                                                                      3 50  

                                                                      Landtoninger, kort m.v.

                                                                      • ekspeditioner
                                                                      • kort
                                                                      • landtoninger
                                                                      • østgrønlandske ekspedition
                                                                       3 51  

                                                                       2 rapporter til Carl Hartvig Ryder: Den ene er i forbindelse med rejsen til Hold with Hope 20-21 juli 1891, og den anden er i forbindelse med en rejse med afgang fra Hekla Havn og nordpå 1891.

                                                                       • ekspeditioner
                                                                       • rapporter
                                                                       • østgrønlandske ekspedition
                                                                         3 52  

                                                                         Hydrografiske målinger, strømsedler, 1891-1892.

                                                                         • ekspeditioner
                                                                         • hydrografi
                                                                         • strømsedler
                                                                         • østgrønlandske ekspedition
                                                                           3 53  

                                                                           Forskelligt materiale fra Den Østgrønlandske Ekspedition: hydrografiske målinger, isforhold, fortegnelse over teltpladser, fortegnelse over bjørneskind og ræveskind, liste over fotografisk materiale, kasse- og regnskabsbog

                                                                           • ekspeditioner
                                                                           • fauna
                                                                           • fotografier
                                                                           • Hekla
                                                                           • hydrografi
                                                                           • isforhold
                                                                           • regnskaber
                                                                           • ræve
                                                                           • skibe
                                                                           • skind
                                                                           • østgrønlandske ekspedition
                                                                             4 54  

                                                                             Forskellige notesbøger indenfor blandt andet opmåling, kortlægning, magnetisme og hydrografi i forbindelse med Den Østgrønlandske Ekspedition.

                                                                             • Hekla
                                                                             • hydrografi
                                                                             • kortlægning
                                                                             • magnetisme
                                                                             • notesbøger
                                                                             • observationer
                                                                             • opmålinger
                                                                             • skibe
                                                                               4 55  

                                                                               Carl Hartvig Ryders beretning om Den Østgrønlandske Ekspedition, 1891-1892.

                                                                               • beretninger
                                                                               • ekspeditioner
                                                                               • østgrønlandske ekspedition
                                                                                 4 56  

                                                                                 Fortegnelse over beboere i Angmagssalik Distrikt, september 1891.

                                                                                 • befolkning
                                                                                 • ekspeditioner
                                                                                 • folketælling
                                                                                 • østgrønlandske ekspedition
                                                                                   4 57  

                                                                                   Foredrag om Den Østgrønlandske Ekspedition, holdt i Geografisk Selskab 31. oktober 1892

                                                                                   • ekspeditioner
                                                                                   • foredrag
                                                                                   • østgrønlandske ekspedition
                                                                                     4 58  

                                                                                     Om anlæg af stationen ved Angmagssalik, 1893.

                                                                                     • ekspeditioner
                                                                                     • østgrønlandske ekspedition
                                                                                       4 59  

                                                                                       Avisudklip og breve vedrørende den islandske flagsag, 1906-1907.

                                                                                       • avisudklip
                                                                                       • breve
                                                                                       • flag
                                                                                        4 60  

                                                                                        Carl Hartvig Ryders videnskabelige data,oversigt over hans deltagelse i de forskellige ekspeditioner samt biografiske oplysninger, formentlig nedskrevet med henblik på ansøgning om stillingen som Direktør for Meteorologisk Institut, 1907.

                                                                                        • biografiske oplysninger
                                                                                         4 61  

                                                                                         Avisudklip om Ryders udnævnelse til Direktør for Meteorologisk Institut, 1907.

                                                                                         • avisudklip
                                                                                         • biografiske oplysninger
                                                                                          4 62  

                                                                                          Avisudklipp fra 31. januar 1905 "Det grønlandske spørgsmål" skrevet af Carl Hartvig Ryder samt kladde "Skal grønlænderne ødelægges? Afsluttende bemærkning til Provst Schultz-Lorentzen", dateret 13. december 1910.

                                                                                          • avisudklip
                                                                                          • manuskripter
                                                                                           4 63  

                                                                                           Artikelmanuskript "Paa Opmaaling i Grønland" til Almanakken.

                                                                                           • kortlægning
                                                                                           • manuskripter
                                                                                           • tidsskriftsartikler
                                                                                            4 64  

                                                                                            Korrespondance til Geographische Blätter, Bremen. "Danske undersøgelser i Grønland"

                                                                                            • korrespondance
                                                                                             4 65  

                                                                                             Beregning af konstanterne for Stamffers apparat.

                                                                                               4 66  

                                                                                               To trykte kort over Grønland. Med rødt blæk er indtegnet Pearys kortlægning i Nordgrønland samt kortlægning i Scoresby Sund 1892.

                                                                                               • kort
                                                                                               • kortlægning
                                                                                                4 67  

                                                                                                Ældre kortmateriale: forskellige trykte kort "Isforholdene i Farvandene Øst for Grønland og Spitsbergen samt i Davis Strædet 1895", "Lars Møllers Tryk fra Grønland, Oversigtskort over de Eskimoiske Kystlande", "Northhumberland Inlet", "Fiskenæssets Distri

                                                                                                • kort

                                                                                                 Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                                                                                                 +45 3231 5055