Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 375
Johannes Achton Friis
Beskrivelse: Dagbøger, kladdehæfter mm. omhandlende sit "Værk om Grønland".

Lb.nr. 8 og 9 er udtaget til genstandssamlingen.
Giver: Birte og Claus Achton Friis
Accessionsdato:
Klausuler: De fire dagbøger er klausuleret. Kan kun stilles til rådighed for forskning og må ikke citeres eller anvendes i offentlig sammenhæng uden familiens accept.
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
Emneord:
 • dagbøger
 • kladdebøger
 • manuskripter
Personer:
 • Friis, Achton

Arkivfonden indeholder nedenstående


Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
1 1  

Brev fra forlaget Gyldendal til Achton Friis angående planerne om et "Værk om Grønland" med reference til Will. Thalbitzer, 27. april 1938

 • breve
 • Friis, Achton
 • Thalbitzer, William
1 2  

Tre kladdehæfter med forstudier, uddrag af forskellige forfatteres værker (hæftet med bet. "Vestgrønland I" indeholder uddrag af maleren Johannes Larsens dagbøger fra en rejse til Grønland, 1925), 1938

 • kladdebøger
  1 3  

  Fire dagbøger fra rejsen til Vestgrønland, maj-august 1939. Endvidere kort over Ivigtuts omegn.

  • dagbøger
  • dagbøger, skitser, tegninger, kunst
   1 4  

   Achton Friis´ redegørelse for sine hensigter med hensyn til værkets udformning. Skrevet efter hjemkosten fra rejsen, 1939.

     1 5  

     Manuskriptudkast, 23 håndskreve sider (blyant). Må opfattes som indledningen til værket. Achton Friis døde kort tid efter, 1939.

     • manuskripter
      1 6  

      Manuskript (maskinskrevet), til artikel om Achton Friis, af læge J. Linhard, som var deltager på Danmark Ekspeditionen. Offentliggjort i Gyldendals Julebog 1940. 5 sider.

      • danmark-ekspeditionen (1906 08)
      • manuskripter
      • A 300, Danmark-Ekspeditionen
       1 7  

       Martin Ghisler, kopier af breve til Birte og Claus Achton Friis omhandlende arkivalierne efter Achton Friis. Endvidere kopier af noter til materialet (klausulerede), 1998.

         2 8  

         Achton Friis´ malerkasse med farvetuber, pensler, palet mv.

           3 9  

           Achton Friis´ støvler.