Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Opdateret version af Østgrønlandske Stednavne

Østgrønlandske Stednavne er en database udarbejdet af Jan Løve med stednavne givet til lokaliteter i Østgrønland af de første rejsende og ekspeditioner som en del af deres bidrag til kortlægningen af Grønlands østkyst. Databasen indeholder stednavne givet helt frem til vor tid, men det er dog kun planen at fortsætte den systematiske indsamling af stednavne til og med Jubilæumsekspeditionen Nord om Grønland 1920-23 (L. Koch).

Nyhederne i den opdaterede version af databasen omfatter lister fra henholdsvis:Den østgrønlandske Expedition udført i Aarene 1883-85. Ofte omtalt som Konebaads-Expeditionen (G. Holm)Den norske Grønlands-Ekspedition 1888-89 (F. Nansen).Den 6. og 7. Thule Ekspedition til Grønlands Sydøstkyst (K. Rasmussen). Endvidere er der en del præciseringer og tilføjelser til de gamle lister.

<link>arktiskinstitut.dk/da/samlinger/oestgroenlandske-stednavne/

God fornøjelse!

For further information please contact Danish Arktisk Institut

+45 3231 5055