Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Arkiv Fond Arkivfondens titel samt kort beskrivelse
A 001

Morten Pedersen Porsild

NB: Lb.nr. 1-98 samt 174-182 er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet. Morten Pedersen Porsild var botaniker og grundlagde den videnskabelige Arktisk Station i Godhavn på Disko Øen i Diskofjorden i Grønland 1906, hvor han var leder frem til 1946. Han blev født 1872 i Glibstrup, St. Andst Sogn i Sønderjylland. Død 1956 i København. Samlingen indeholder følgende: - Regnskab og bilag, korrespondancer med Tilsynsrådet, Styrelsen, Inspektoratet mv. vedr. udvekslingen af naturalier fra Den Danske Station i Godhavn i perioden fra 1906 til 1947 - Accessionslister, mailinglister og korrespondance mellem Danmark og Grønland under biblioteket i perioden fra 1906 til 1946. - Sager fra lokalpolitisk virksomhed fra 1915 til 1946. - Porsilds private korrespondance og artikler, manuskripter, notater mv. angående Grønlands flora. - Materiale vedr. husbygning. - Kort over Diskofjorden. - Materiale vedr. sociale og økonomiske forhold i Grønland. - Tegninger af Den Arktiske Station i Godhavn samt diverse korrespondancer, småskrifter og oplysninger fra stationen fra begyndelsen af 1900-tallet op til 1940`erne.

[Klik for at se]

A 002

H. Dan Møller

Korrespondancer, udgiftslister, udhandlingslister, regnskaber og indberetninger under kolonibestyrer H. Dan Møller i tiden fra 1937 til 1949. Korrespondance mellem Dan Møller og myndigheder i Grønland samt privat korrespondance. En protokol med lovsamlinger og cirkulærer fra begyndelsen af 1900-tallet. En dagbog fra Umanak 1912-21. En del særtryk og tidsskrifter, bl.a. 10 hefter af "Arctic". Diverse bøger og hefter indgået til Polarbiblioteket. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 003

Kolonien Umanak

Denne arkivfond indeholder to dagbøger fra henholdsvis 1825-26 og 1912-21, en fortegnelse over Trykkefriheds Selskabets skrifter udsendt til Umanak fra 1839-49 samt dokumenter om indsamling til mindesmærke for Hans Egede 1919. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 004

Kolonien Egedesminde

Denne arkivfond lader til at være en del af en større samling, som er afleveret af Holger Dan Møller. Det lader også til, at denne større samling er splittet op. Listen over samlingen findes i brev af 28. marts 1968. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 005

Kolonien Christianshåb

Arkivfonden er forskelligartet og indeholder korrespondance og cirkulærer vedr. regnskaber, indhandlingslister, torskefiskeri, udgiftslister, lønninger, akkordbetaling, hajskind, indberetninger om udstedsbestyrere, postforsendelser. Derudover er der en vejledning i behandling af torsk og saltfisk. Korrespondancen kommer også fra Holsteinsborg og Godhavn. Perioden strækker sig fra 1931-38. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 006

Otto Mathiesen

Arkivfonden indeholder et index til grønlandsk lovsamling og inspektørens cirkulærer.

[Klik for at se]

A 007

Grønlandsk sprog - arbejde af Schultz-Lorentzen

8 kasser med kartotekskort over det grønlandske sprog. Forarbejde til ordbog?

[Klik for at se]

A 008

Knud Rasmussen

Arkivfondet indeholder bl.a. korrespondancer, manuskripter, kort, referater, bibliografi mm. fra perioden 1909-1931

[Klik for at se]

A 009

V. Thorsen

Beretninger og erindringer fra sejladsen på Grønland 1721-1930.

[Klik for at se]

A 010

André's Ballonfærd

Opråb på grønlandsk om at holde udkig efter ballonen. Tegning af ballonen.

[Klik for at se]

A 011

"Grønlands Historiske Mindesmærker"

Tavler m.v. til 3. bind af "Grønlands historiske mindemærker". Ruiner. Kort over Nordatlanten. Kort over Færøerne.

[Klik for at se]

A 012

Inuit Partiet

Valgmateriale for Inuitpartiet. Ulrik Rosing. Peter Nielsen. August og september 1964. Materialet er skannet og forefindes som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 013

William Thalbitzer

Denne arkivfond indeholder bl.a. Thalbitzers dagbog fra Østgrønland 1905-06, korrespondance, publikationer, fordrag og forskning.

[Klik for at se]

A 014

Forstanderskaberne

Arkivfonden indeholder div. cirkulærer,bestemmelser og meddelelser vedr. forstanderskaberne i Nord- og Sydgrønland 1860-1884.

[Klik for at se]

A 015

Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron

Arkivfonden har et blandet indhold: en tabel vedr. spæk- tran- og leverindhandling, 1901. Rationeringskort og posttakster 1888 til 1919 og endelig biografiske noter især fra Upernavik og Christianshåb.

[Klik for at se]

A 016

Overbetjentforeningen

Arkivfonden indeholder cirkulærer og forretningsprotokol, 1917-20.

[Klik for at se]

A 017

Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)

Indholdet af denne arkivfond spænder vidt. Tidsmæssigt er der dokumenter fra 1757 til 1966 og omfatter dokumenter som bl.a. instrukser, kontrabøger, oversigt over kostdeputater, anciennitet, generaltakster og besejlingsplaner. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 018

Christian Frederik Simonÿ

Arkivfondens dokumenter er mangeartede og omfatter manuskripter, personalhistorie, lister over udstedsbetyrere m.m. i perioden 1830-1978.

[Klik for at se]

A 019

Statistiske oplysninger

Arkivfonden indeholder tabeller over fødsler (Ammassalik, Sukkertoppen og tre ukendte steder) opstillet af J. V. Helk. Tabellerne er lavet over materiale fra perioden 1765-1931.

[Klik for at se]

A 020

De østgrønlandske ekspeditioner 1898 - 1900

1. Ekspeditionen til Grønlands østkyst 1898-99 under ledelse af G. Amdrup (Amdrupekspeditionen) 2. Skibsekspeditionen til Grønlands østkyst 1900 under ledelse af G. Amdrup (Kystekspeditionen 1900) (Carlsbergfondets ekspedition til Østgrønland).

[Klik for at se]

A 021

Louis Rostock-Jensen

Dagbog samt kopi af dagbog fra Teddy-Ekspeditionen, 1923-1924. Rostock-Jensen, f. 1899, deltog som søløjtnant (styrmand) i Teddy-Ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 022

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). NB!!! Hele samlingen er af offentlig proveniens og derfor UDLEVERET TIL RIGSARKIVET, 2014. Samlingen udgør kommissionens virke fra dennes grundlæggelse i 1850’erne og frem til nyere tid. De ældste ekspeditionsrapporter indeholder personlige breve og ekspeditionsoptegnelser fra kendte danske polarforskere såsom Carl Ryder, William Thalbitzer og G.C. Amdrup, der tilsammen skitserer et rigt billede af datidens videnskabelige udforskning af det arktiske område. Ligeledes er der talrige referater fra kommissionens årsmøder begynde i 1926 og frem til midten af 1980’erne. Samlingen byder også på originale forhandlingsprotokoller og regnskabsbøger og afspejler vigtige politiske og videnskabelige debatter såsom Østgrønlandssagen, Lauge Koch-Affæren og oprettelsen af Thule Air Base. Samlingen danner et særdeles historisk rigt og detaljeret billede af kommissions virke over de sidste 150 år samt dens vigtigste aktørers rolle vedrørende danske forskningsaktiviteter, og de forskelligartede kilder appellerer samtidig til publikum med interesse for datidig natur og social videnskabelig forskning i Grønland under kolonitiden. Hele samlingen er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 023

Kongelige Anordninger

Kongelige anordninger i henhold til lov nr. 139 af 27. maj 1908 om styrelse af kolonierne i Grønland.

[Klik for at se]

A 024

Grønlandsudvalget 1920-21

Forhandlingsprotokoller og betænkninger fra underudvalg.

[Klik for at se]

A 025

Grønlandskommissionen 1948-50

Materiale fra Grønlandskommissionen 1948-1950. Herunder referater fra og rapporter om emnerne fra underkommissionernes møder.

[Klik for at se]

A 026

Ministeriet for Grønland

Materiale fra Ministeriet fra Grønland, samt fra Grønlandsdepartementet, Grønlands Styrelse o.a. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 027

Grønlandsudvalget af 1960

Materiale fra Grønlandsudvalget af 1960. Herunder referater fra og rapporter om emnerne fra underudvalgenes møder. G60 NB: A498 Grønlandsudvalgets referater fra 1960, 1961, og 1962 er identiske.

[Klik for at se]

A 028

Hjemmestyrekommissionen

Materiale fra Hjemmestyrekommissionen.

[Klik for at se]

A 029

Vilhelm Christian Hansen

Denne arkivfond indeholder en afskrift af: 'Journal fra Grønland'. Skrevet 1830-40 i Arveprinsens Eilande, Godhavn og Upernavik. Forord af Knud Aarup.

[Klik for at se]

A 030

Oversættelse til dansk af grønlandske tekster

Arkivfonden indeholder maskinskrevne artikler fra AvangnamioK og Atuagagdliutit 1948. På dansk.

[Klik for at se]

A 031

Else Dyhr

To Radioaviser fra 1938-1939.

[Klik for at se]

A 032

Allan Rasmussen

Arkivfonden indeholder blandt andet breve og en kontrabog.

[Klik for at se]

A 033

Lektor Dan Laursen

Denne Arkivfond indeholder materiale fra Dan Laursens virke 1945-56: bl.a. fra Nugssuaq Ekspeditionen 1939.

[Klik for at se]

A 034

Navigatør Ejnar S. Pedersen, SAS, Sverige

Is-observationer juni 1957-juli 1958. Polar Navigation Research No.1.Ice Reconnaisance across The Arctic Ocean.

[Klik for at se]

A 035

Janus Sørensen

Farvandsbeskrivelser af Vestkysten. Radioforedrag om Alfred Wegener. Anlæg af 2 radiostationer på Østkysten. Iagttagelser af Østgrønlændere. Masterejsning, ill. Opmåling af Liverpool Land. Illustration, Østgrønland. Kort over Liverpoolkysten og indsejlingen til Scoresbysund.

[Klik for at se]

A 036

Assistent Jakob Magnus Christian Bang

Arkivfonden indeholder en embedsdagbog ført i Grønland (1878-91)og i Danmark (1895-1905). Dagbogen indeholder notater om vejr- og vindforhold. Kort biografi om Bang.

[Klik for at se]

A 037

Volontør Hans Peter Kraul

Arkivfonden indeholder en af Kraul indbundet og annoteret bog med eget indeks: 'Meddelelser fra Direktoratet 1882-86', to grønlandske breve (det ene fra Ludvig Petersen, det andet fra Upernaviks forstandere) og biografiske oplysninger om personalet ved Upernavik, 1826-1910.

[Klik for at se]

A 038

Friedrich Littmann

Denne arkivfond indeholder en kopi af Friedrich Littmanns upublicerede erindringer. Originalen befinder sig i den tyske historiker Franz Selingers privatarkiv i byen Ulm i Tyskland. Friedrich Littmann var en af de tyske soldater, der var med i vejrstationen "Holzauge" i Hansa Bugten i Nordøstgrønland under Anden Verdenskrig. Stationen "Holzauge" blev opdaget af Nordøstgrønlands Slædepatrulje med Eli Knudsen som medlem og korporal og Marius Jensen som medlem. Marius Jensens dagbog befinder sig i Militärhistorisches Museum i Dresden (Tyskland). Kopierne af Friedrich Littmanns erindringer er klausuleret iht. aftalen med giveren og Franz Selinger. Kontakt venligst Arktisk Instituts ledelse i forbindelse med brugen af materialet til studie- og forskningsmæssige formål. Nedenunder findes et link til en presseartikel vedrørende historien om Nordøstgrønlands Slædepatrulje: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1475638/her-er-den-skjulte-historie-om-krigen-i-groenland/

[Klik for at se]

A 039

Overkateket Gerhardt Kleist

Arkivfonden består af overkateket G. Kleists dagbog, tegninger, breve og regnskaber, 1907-29. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014. Materialet er skannet og forefindes som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 040

Præst Andreas Hansen

Arkivfonden indeholder et manuskript skrevet på dansk: 'Lidt fra Grønland. Livet i Grønland beskrevet af en grønlænder, I-II', 1903. Manuskriptet er både skannet og transskriberet og findes i PDF-version.

[Klik for at se]

A 041

Foreningen af 1901 til Understøttelse af grønlandske Overbetjentes Efterladte

Arkivfonden består af vedtægter for foreningen, 1901.

[Klik for at se]

A 042

Kolonibestyrer Johannes Nielsen

Arkivfonden indeholder kolonibestyrer Nielsens dagbog ført 1912-20 og en oversigt over bygnings- og brændvæsen baseret bl.a. på Instrux af 1873.

[Klik for at se]

A 043

Ib Poulsen

Denne arkivfond indeholder vejrobservationer på stationen Gurreholm i Scoresbysund 1937-38 samt korrespondance og erindringer.

[Klik for at se]

A 044

Grønlands Kommando, Grønnedal

Denne arkivfond omfatter personaleoversigter fra Grønnedal 1952 og 1954, enkelte numre af 'Dalposten', vejledning for besøgende ved Grønnedal, vejrobservationer m.m.

[Klik for at se]

A 045

Aage H. Vedel

Aage H. Vedel: Samlet arkiv 1905-1963. Der findes avisudklip i fotoalbum relateret til denne samling. Se fotoalbum p16199-p16220, 2004-002.

[Klik for at se]

A 046

Grønlændere i Danmark

Denne arkivfond indeholder tre begravelsesbreve vedr. Vestre Kirkegaard, dateret 1932 og 1939, men med dødsår fra 1882 + en artikel om den grønlandske afdeling af kirkegården.

[Klik for at se]

A 047

M/S Disko

Arkivfonden indeholder rejserapporter og tegninger over skibet, 1945-59.

[Klik for at se]

A 048

M/S G.C. Amdrup

Denne arkivfond indeholder rapporter fra M/S G.C. Amdrups rejse og tegninger af skibet, 193, 1947-51.

[Klik for at se]

A 049

Kjeld Thomsen

Arkivfonden indeholder korrespondance til Radioavisen i Godthåb, 1965-66.

[Klik for at se]

A 050

Barkskibet Thorvaldsen

Denne arkivfond indeholder kort over isforholdene under rejse fra København til Upernavik, 1901. Udtaget til kortarkivet K0042-001.

[Klik for at se]

A 051

Kirken i Grønland

Arkivfonden indeholder en tryksag om bispevielsen i Hans Egede Kirke, Nuuk. Gudstjenestens forløb ved vielsen af Sofie Petersen til biskop for Grønland, 28. maj 1995.

[Klik for at se]

A 052

Skolevæsenet i Grønland

Arkivfonden indeholder et småtryk om faglig kursusvirksomhed i 1977. På dansk og grønlandsk.

[Klik for at se]

A 053

Landsrådene

Denne arkivfond indeholder en oversigt over kandidater til Landsrådsvalget. Landshøvdingens meddelelse, 1977.

[Klik for at se]

A 054

Andreas Kornerup

Arkivfonden indeholder breve og dagbøger, størstedelen i kopier. Videnskabelige optegnelser. Lb.nr. 4 er scannet og kan rekvireres som pdf.

[Klik for at se]

A 055

Christian Sigvald Jensen Langskov

Arkivfonden indeholder korrespondance, kopibog, regnskaber og et manuskript, 1915-57.

[Klik for at se]

A 056

Kateket Seier Abelsen

Denne arkivfond indeholder en lommebog ført på dansk og grønlandsk af overkateketen Seier Abelsen, ca. 1925-46. Lommebogen er skannet og tilgængelig som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 057

Nordgrønlands Inspektorat

Arkivfonden indeholder en liste over Nordgrønlands nettoproduktion, 1872-73.

[Klik for at se]

A 058

Kredsmøderne i Nordgrønland og Sydgrønland

Arkivfonden indeholder udskrifter af og erklæringer fra forhandlings- og kredsmøder i Nord- og Sydgrønland, 1916-19.

[Klik for at se]

A 059

Hans Stauber

Arkivfonden indeholder materiale vedr. Stauber's krav på anerkendelse af, at han fandt blyforekomster i Mestersvig, 1957.

[Klik for at se]

A 060

North East Greenland Expedition 1960

Arkivfonden indeholder rapporter vedr. istemperatur i Sefsrøm gletcheren, vejr og kort over Dammen Region of Alpefjord.

[Klik for at se]

A 061

Deutsche Grönland Expedition 1954

Arkivfonden indeholder en rejserapport. Debatindlæg i Polarforschung, 1955.

[Klik for at se]

A 062

Dansk Bjergklub

Arkivfonden omfatter en plan for bjergbestignings-ekspeditionen til Maniitsoq-området 1960 og rapport 1964.

[Klik for at se]

A 063

Kenneth Taylor

Arkivfonden indeholder en plan for ekspedition til Vestgrønland, Illorsuit, Uumannaq distrikt, 1959.

[Klik for at se]

A 064

Professor Ove Paulsen

Arkivfonden er en artikel i Naturens Verden af Lauge Koch vedr. hans rejse 1921 og to breve fra Morten Porsild vedr. Kochs manus, 1922.

[Klik for at se]

A 065

Foreningen Norden

Arkivfonden indeholder kopier af 'Foreningen Nordens lister over lysbilledforedrag om Grønland, 1965-69'.

[Klik for at se]

A 066

Foreningen til fremme af kundskab om Polaregnene

Arkivfonden indeholder en fotokopi af 'Protokol for Foreningen til Fremme af Kundskab om Polaregnene, i Særdeleshed af Grønland, 1881-1909'.

[Klik for at se]

A 067

K. Fæster

Denne arkivfond indeholder breve, rapport om grønlandsk marmor, liste over materiale indsamlet på forskellige geologiske ekspeditioner, 1929-56. Ingenør Fæster var leder af Den kgl. grønlandske Handels Oliefabrik på Christianshavn. Alle dokumenter findes også som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 068

3. Thule Ekspedition

Arkivfonden indeholder fotokopierede breve til Roald Amundsen fra bl.a. Knud Rasmussen og to aviskronikker af Godfred Hansen vedr. rejsen til Thule, 1919.

[Klik for at se]

A 069

Kontorchef A. Christian Louw

Arkivfonden indeholder et signeret fotografi af Knud Rasmussen, avisudklip om Knud Rasmussens gymnasietid og to brev fra Knud Rasmussen, 1928-30.

[Klik for at se]

A 070

Lauge Koch

Forskelligartede dokumenter vedr. Lauge Koch herunder bl.a. "Lauge Koch sagen".

[Klik for at se]

A 071

Brødremenigheden fra Herrnhut

Denne arkivfond indeholder kopier, afskrifter og originale dokumenter vedr. huset i Neuherrnhut (Ny Herrnhut), 1748-1880. Alle filer haves også elektronisk (TIFF-filer)

[Klik for at se]

A 072

Aage Bugge

Arkivfonden indeholder meget forskelligt materiale fra perioden 1914-62, bl.a. manuskripter, breve, forelæsninger, sange og en stamtavle.

[Klik for at se]

A 073

Heinrich Schatz

Arkivfonden indeholder en kopi: afskrift af den grønlandske dagbog. Beretning om Heinrich Schatz' deltagelse i II. Verdenskrig som tysk soldat. På tysk. Senere er tilføjet: 2 breve fra H. Schatz til Kurt Olsen fra hhv. 7. marts 1967 og 12. august 1967 og en bog med afskrift af digte med tak til Kurt Olsen.

[Klik for at se]

A 074

Gunnar Seidenfaden

Arkivfonden indeholder topografiske notater fra Godthåbsekspeditionen til Østgrønland, 1930-31. Desuden materiale vedr. bl.a. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Sidstnævnte materiale er indkommet ved en senere lejlighed.

[Klik for at se]

A 075

Leo Hansen

Arkivfonden indeholder korrespondance fra 5. Thule Ekspedition i kopi og afskrift.

[Klik for at se]

A 076

Udenrigsministeriet

Kopi af "Memorandum on Denmark's Sovereignity over Hans Island", 1971 samt to notater vedrørende dansk statslig aktivitet i Nordgrønland, 1972. Notat i tilknytning til UM's memorandum om Hans Ø 1971, udfærdiget 8.6.2018.

[Klik for at se]

A 077

Rord Regnar Johannes Hammer

Denne arkivfond indeholder Regnar Hammers skitser og kommentarer til landskabtegninger og kort, 1879-83.

[Klik for at se]

A 078

5. Thule Ekspedition

Rapporter og observationer fra 5. Thule Ekspedition, primært af Knud Rasmussen, Peter Freuchen og Therkel Mathiassen. Dertil kortskitser og skitser af dragter. Deltagere: Knud Rasmussen, Peter Freuchen, Kaj Birket-Smith, Therkel Mathiassen, Leo Hansen, Helge Bangsted, Jacob Olsen, Arqioq, Arnanguaq, Nasaitdlorssuarssuk, Aqatsaq, Qavigarssuaq, Arnarulunguaq.

[Klik for at se]

A 079

Dr. phil geodæt Magnus C. Engell

Indholdet af denne arkivfond omfatter kortskitser fra Diskobugten, breve fra perioden 1903-04 og manuskriptet: kolonibestyrer Olsens Brede-Observationer ved Kolonien Ritenbenk, 1901.

[Klik for at se]

A 080

Holga Engell

Denne arkivfond indeholder dagbogsbreve skrevet til familien 1903-04 samt Magnus C Engells breve til svigerfamilien 1903.

[Klik for at se]

A 081

A. Fischer

Denne arkivfond indeholder en dagbog ført under opførelsen af radiostationerne i Julianehåb og Godthåb, 1924-25.

[Klik for at se]

A 082

Danmarkshavn

Indholdet af denne arkivfond omfatter rapporter og korrespondance vedr. radio- og vejrstationen Danmarkshavn 1948-58. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 083

Jordemoder Gertrud Marie Abigael Jørgensen

Arkivfonden indeholder et eksamensbevis (lærebrev) på dansk jordemodereksamen med instruks, cirkulærer og div. skemaer brugt ved fødsler i Danmark 1922-24.

[Klik for at se]

A 084

Præst Erik Jespersen

Arkivfonden indeholder manuskriptet 'Spredte blade af en grønlændspræsts dagbog', fra 1895 og frem til ca. 1920.

[Klik for at se]

A 085

Ekspeditionen til Nordgrønland i 1897

Indholdet af denne arkivfond er mangeartet: indberetninger, observationsbeskrivelser, måletegninger, notesbøger, regnebøger og instrukser om botaniske og biologiske opgaver m.v., 1897.

[Klik for at se]

A 086

Kontorchef Georg Nicolai Bugge

Arkivfonden indeholder kopi af love og bestemmelser vedr. forstanderskaberne i Sydgrønland 1857-1907 og vedr. uddrag af kopibøger 1850-1913.

[Klik for at se]

A 087

Arveprins Knuds Fond

Arkivfonden indeholder kopier af årsregnskab 1985, breve fra oprettelsen og oversigt over legatmodtagere, 1969-86.

[Klik for at se]

A 088

Præst og forfatter Otto Sandgreen

Arkivfonden indeholder fire manuskripter.

[Klik for at se]

A 089

Fridtjof Nansen

Denne arkivfond indeholder et kort, hvorpå Nansen har indtegnet sin rute over indlandsisen 1887 samt kopi af breve fra Signe Rink, Hinrich Rink og Lars Møller 1887-1906.

[Klik for at se]

A 090

Kobbersmed Niels Mikkelsen

Breve fra kolonibestyrer Johannes Mikkelsen, 1912-37.

[Klik for at se]

A 091

Kolonibestyrer Andreas Peter Rye Jørgensen

Denne arkivfond indeholder kopier af kolonibestyrer Andreas Peter Rye Jørgensens dåbsattest og tjenesteudtalelser fra Den Kongelige Grønlandske Handel 1866-1903. Haves også som PDF.

[Klik for at se]

A 092

Kommandør Gustav Holm

Arkivfonden indeholder Gustav Holms korrespondance med bl.a. Fridtjof Nansen, et manuskript og dagbog fra Julianehåb 1880, materiale fra Geografisk Ekspedition 1881 og to kort, hvoraf det ene er et håndtegnet kort over Sydgrønland 1880-81. NB. Lb.nr. 4 er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet.

[Klik for at se]

A 093

7. Thule Ekspedition

Denne arkivfond indeholder materiale fra den 7. Thule Ekspedition til Østgrønland: plan, beretninger, manuskript og kort, 1933.

[Klik for at se]

A 094

Ejnar Mikkelsen

Korrespondance, redegørelser, diverse optegnelser mm.

[Klik for at se]

A 095

Kaptajn Frank Zeidler Heidemann

Arkivfonden indeholder en rapport til Lauritzen Rederiet vedr. Kista Dan og et manus: 'Hvad skete der med Hans Hedtoft, 1956-60'. Senere er indleveret flere artikler vedr. Hans Hedtofts forlis.

[Klik for at se]

A 096

Flyvevæsenet

Arkivfonden indeholder flyvejournaler fra 1929-37.

[Klik for at se]

A 097

Kunstmaler Lars Jorde

Arkivfonden indeholder kopier af breve fra familien Rink: Johan, Anna og Marie til Lars Jorde. Kopierne er fra Universitetsbiblioteket i Oslo.

[Klik for at se]

A 098

Signe Rink

Arkivfonden er omfattende og indeholder bl.a. manuskripter, diverse noter om sprogstudier, kommentarer til diverse artikler og breve samt kopier af breve.

[Klik for at se]

A 099

Hinrich Johannes Rink

Arkivfonden omfatter bl.a. materiale om forstanderskaberne, skematiske indberetninger, Grønlandskommissionen af 1880s arbejde, breve og instrukser. Lb.nr. 1 haves som PDF.

[Klik for at se]

A 100

A/S De danske Vin- og Konserves Fabrikker. J.D. Beauvais.

Arkivfonden indeholder korrespondance vedr. diverse ekspeditioner og fortegnelser og levering af proviant til ekspeditioner, 1889-1930.

[Klik for at se]

A 101

Hørup Skole, Als

Arkivfonden indeholder et hæfte med 3. klasses emnearbejde om Grønland, 1972.

[Klik for at se]

A 102

Hafnia 76

Arkivfonden indeholder 1 ark frimærker med billeder af grønlandske poststationer samt faksimile tryk af 7 meddelelser eller skrivelser om post i Grønland, oversat til engelsk. Oversigt over posttakster i Grønland 1938-75. Fra 1976. Haves også som PDF-fil.

[Klik for at se]

A 103

Henning Bistrup

De 10 første løbenumre er overført til A 300, Danmark-ekspeditionens arkiv under løbenummer 137. Resten af samlingen består af blandet materiale: Udover foredrag om Danmark-ekspeditionen en del materiale om Teddy-ekspeditionen samt kort, tegninger og artikler.

[Klik for at se]

A 104

K. William-Jørgensen

Denne arkivfond indeholder korrespondance fra Østgrønlandsk Kompagni, om stensamling. Vejrobservationer 1923. Avisudklip om foredrag i USA, 1922-24.

[Klik for at se]

A 105

Arctic Expedition for Greenland Gyrfalcons Summer 1951

Arkivfonden indeholder en rapport fra ekspeditionen 1951, rigt illustreret med indklæbede fotos.

[Klik for at se]

A 106

Hilmar Ødum

Rejsenotater af forskellig art.

[Klik for at se]

A 107

Skibe og skibsfart, Grønland

Skibsskøder, manuskript mm.

[Klik for at se]

A 108

Hedegaard, A. Thyco

Alfred Tycho Hedegaards samling. Samlingen består af dagbøger fra Angmagssalik 1914-1930; information om Østgrønlands befolkning; presseudklip; bemærkninger vedrørende dansk-norsk overenskomst. Lb.nr. 7 er scannet og kan rekvireres som pdf.

[Klik for at se]

A 109

Gustav G. Thostrup

Avisudklip, dagbog, kort, manus til foredrag, breve mv. ang. Gustav G. Thostrup.

[Klik for at se]

A 110

Fotograf Jette Bang

Denne arkivfond omfatter fotograf Jette Bangs dagbøger samt afskrift af dagbøger fra 1961-62. Dertil kommer biografisk materiale m.m. 1936-64. I 2012 modtog AI endnu en samling indholdende bl.a. dagbøger og en scrapbog. Disse er lagt under A 110.

[Klik for at se]

A 111

Læge Peter Børresen

Arkivfonden indeholder en beretning om rejse fra Arsuk til Godthåb, 1931.

[Klik for at se]

A 112

Niels Jørgen Jensen

Arkivfonden indeholder en etikette fra Beauvais-konserves, som blev fremstillet til Amdrups Ekspedition 1898. To avisudklip om konserves. Kopi af et dagbogsblad vedr. konserves ved Amdrups Hytte.

[Klik for at se]

A 113

Jakobshavn Distrikt

Arkivfonden indeholder en liste over medlemmer af Jakobshavn kommunalbestyrelse, 1975.

[Klik for at se]

A 114

Sukkertoppen Distrikt

Arkivfonden indeholder en kopi af ansøgning fra Sukkertoppen Kommune om tilskud til renovering af den gamle kirke, bilagt 12 fotografier af kirken.

[Klik for at se]

A 115

Stephen Pavia Kristian Møller

Stephen Pavia Kristian Møller: tegninger til bl.a. ABD. Overført til K-registrant.

[Klik for at se]

A 116

Jørgen Brønlunds Mindeekspedition 1984

Arkivfonden indeholder breve, foreløbig rapport, avisudklip, en sang om notater om ekspeditionen, 1983-98, samt fotokopi af rapport fra besøg ved JBs grav i 1978.

[Klik for at se]

A 117

Rigspolitichefen/helikopter

Arkivfonden omfatter en politirapport vedr. eftersøgning og bjergning af en af Grønlandsflys helikoptere OY-HAI, der forsvandt 25. oktober 1973 under flyvning fra Nuuk til Paamiut.

[Klik for at se]

A 118

Kolonibestyrer Laurits Hans Christian Bistrup

Arkivfonden indeholder kopier af breve til familien Bistrup fra Fridtjof Nansen og Otto Sverdrup. Dertil kommer et originalt brev fra Mylius-Erichen, 1889-1922.

[Klik for at se]

A 119

Ole Bendixen

Arkivfonden indeholder forskelligt materiale fra inspektør Ole Bendixen, bl.a. brevkorrespondance, rapporter og avisartikler omhandlende det østgrønlandske Suverænitetsspørgsmål, m.m.

[Klik for at se]

A 120

Ebbe Munch

Arkivfonden indeholder korrespondance, der involverer Ebbe Munch, Eigil Knuth og Eske Brun, og avisartikler omhandlende den amerikanske radarstation ved Kulusuk, Østgrønland.

[Klik for at se]

A 121

Niels Otto Christensen

Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter m.m. fra Niels Otto Christensens forskelligartet arbejde i Grønland fra 1947-1972, hvor han hhv. var Landsfoged, kontorchef i Landshøvdingeembedet, kontorchef i Ministeriet for Grønland og Landshøvding, samt fra sit virke i foreningen Grønlandske Børn, i Atassut i Danmark og i Arktisk Institut. Lb.nr. 116-124 og 126-129 er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 122

Eigil Knuth

Arkivfonden indeholder materiale i forbindelse med Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition, breve om Ebbe Muncks bog "Strejftog i Nord, avisartikler af Eigil Knuth, kopier af dagbøger, nekrologer og materiale i forbindelse med mindet om Eigil Knuth. Materiale om busterne fra Ammassalik / Tasiilaq og stamtræer for flere af de portrætterede.

[Klik for at se]

A 123

Birthe Lauritzen

Kopi af manuskript 'Fangstmandsliv og de danske fangstkompagnier i Nordøstgrønland 1919-1952'. 176 maskinskrevne sider.

[Klik for at se]

A 124

Mikael Kunak

Original dagbog skrevet på grønlandsk, formentlig fra slædepatrulje i Grønland - 22. oktober 1942 til 8. marts 1943. Indeholder kortskitse. Der er desuden en kopi af denne dagbog.

[Klik for at se]

A 125

William Arke

Dagbog skrevet på grønlandsk. 1942. Enkelte sider er på dansk. Indeholder kortskitser. Der er desuden en kopi af denne dagbog.

[Klik for at se]

A 126

Kurt Olsen

Arkivfonden indeholder dagbog ført under tjeneste i Nordøstgrønlands danske slædepatrulje på den civile politistationen Eskimonæs samt en kort biografi af Kurt Olsen og Ib Poulsen, 1941-43.

[Klik for at se]

A 127

Bernburg-Ekspeditionen 1905

Arkivfonden indeholder en rapport om malmundersøgelser i Upernavik og Egedesminde Distrikter, 1905. Nekrololog over Julius Bernburg.

[Klik for at se]

A 128

Tscherewitschnyis Ekspeditionen til Nordpolen 1941

Arkivfonden indeholder et manuskript vedr. N. Subow om Nordpolens udforskning og Tscherewitschnyis Ekspeditionen med fly 1941. Pressemeddelse.

[Klik for at se]

A 129

TASS

Artkivfonden omfatter en pressemeddelelse fra TASS (Telegraph Agency of the USSR) og WOKS om isbryderen Sedows 812 dages drift i isen og 'Om en by ved det det ochotskische hav', ca. 1940.

[Klik for at se]

A 130

Ingenør S. Fritz

Arkivfonden indeholder to afhandlinger om nordlys og optiske fænomener med originale illustrationer 1864 samt 1870 samt noter om havtemperatur og storis 1880.

[Klik for at se]

A 131

Volontør Carl Frederik Myhre

Indholdet af arkivfonden omfatter en indbundet samling af instrukser og bestemmelser med noter og regnskab fra 1882, to manuskripter og papirer vedr. grønlandske overbetjentes efterladte 1901-30.

[Klik for at se]

A 132

Peter Olsen

Arkivfonden indeholder duplikerede grønlandske sange, 1916-29.

[Klik for at se]

A 133

6. Thule Ekspedition

Denne arkivfond indeholder foreløbige beretning over ekspeditionen og Knud Rasmussens: 'Sydøstgrønland fra Kap Farvel til Angmagssalik. Den 6. Thule Ekspedition, 1931', med Knud Rasmussens noter og rettelser.

[Klik for at se]

A 134

Knud Lauritzen

Arkivfonden indeholder en rapport til Grønlands vestkyst, 1949.

[Klik for at se]

A 135

Conference internationale pour la protection de la nature, Bern, 1913.

Arkivfonden indeholder en oversættelse til dansk af slutningen af professor Poul Sarasins indledning om naturbeskyttelse, 1913.

[Klik for at se]

A 136

Adolf S. Jensen

Forskellige arkivalier: manuskript vedrørende klimasvingninger, korrespondance vedrørende værket "Greenland", arkivalier i forbindelse med Emanuel A. Petersens ekspedition "Grønland i Billeder", arkivalier i forbindelse med Østgrønlandssagen samt arkivalier i forbindelse med Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser.

[Klik for at se]

A 137

Østgrønlandskomiteen

Denne arkivfond indeholder Poul Nørlunds indlæg i Politiken 1924: 'Grønlands-overenskomsten'.

[Klik for at se]

A 138

Grønlandske sagn

Arkivfonden indeholder sagnet Fjældspøgelset (Kravaks slædetur). Uden forfatter eller år.

[Klik for at se]

A 139

Carl Hartvig Ryder

Arkivfonden indeholder arkivalier i forbindelse med J.A.D Jensens Ekspedition, Nordgrønlandsekspeditionen og Den Østgrønlandske Ekspedition. Det drejer sig blandt andet om dagbøger, notater, observationer, målinger, landtoninger, kort, korrespondance samt avisartikler. Kortene er udtaget fra A 139, lb.nr. 19. Se K0010.

[Klik for at se]

A 140

S/S Hans Egede

Denne arkivfond indeholder korrespondance og dokumentation om S/S Hans Egedes forlis, 1942. Endvidere findes program fra mindegudstjenesten den 31. maj 1942.

[Klik for at se]

A 141

Konsulent Gert Holm

Arkivfonden indeholder manuskripter og breve, 1934-46.

[Klik for at se]

A 142

Norges Svalbard og Ishavsundersøgelser

Arkivfonden indeholder en pressemeddelelse om sommerens norske forskningsaktiviteter ved Østgrønland, 1938-41.

[Klik for at se]

A 143

Carl Emil Olfert Lytzen

Arkivfonden indeholder en afskrift af to breve fra underassistent Lundholm vedr. besøg på udstedet Ilua, Julianehåb, af hedningerne fra Østgrønland, 1890.

[Klik for at se]

A 144

Christian Bendix Thostrup

Arkivfonden indeholder diverse artikler; renskrevne, delvist redigerede dagbøger og breve fra / i relation til Danmark-Ekspeditionen; dagbogsoptegnelser (ikke fra arktiske områder) og breve.

[Klik for at se]

A 145

Grønlands Radio

Denne arkivfond indeholder kopierede radioaviser og foredrag, 1939-60.

[Klik for at se]

A 146

Foreningen Rønnebærret

Denne arkivfond indeholder vedtægter, regnskaber, indmeldelser, korrespondance med medlemmer, 1953-62.

[Klik for at se]

A 147

Slædepatruljen Sirius

Forskelligt materiale vedr. patruljens aktiviteter.

[Klik for at se]

A 148

Treårsekspeditionen

Diverse kort mm., 1931-33.

[Klik for at se]

A 149

Jørgen Roos

Materiale vedr. film, 1967.

[Klik for at se]

A 150

FDF (Frivilligt Drenge Forbund)

Lille samling indeholdende bladet Sukak samt et mødereferat.

[Klik for at se]

A 151

Women´s East Greenland Mountaineering Expedition 1968

Samlingen indeholder en ekspeditionsrapport.

[Klik for at se]

A 152

Grønland-Expedition 1968

Rapport, kort og fotografier fra Grønland-Expedition 1968.

[Klik for at se]

A 153

The Polaris Promontory Expedition 1968

Rapport fra ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 154

University of Birmingham

Samlingen indeholder en rapport.

[Klik for at se]

A 155

Queen Mary College East Greenland Expidition 1968

Denne arkivfond indeholder en rapport illustreret med fotografier.

[Klik for at se]

A 156

Grønlands Geologiske Undersøgelser. Rapport fra ekspeditionen til A. D. S. Jensens Nunatakker og varde, 1967

Denne arkivfond indeholder to ark karton med fotografier af Jensens Nunatakker og varde. Rapport af K. Ellitsgaard-Rasmussen og Stig Bak Jensen, 1967. Med til arkivfonden hører en slædedolk og et Dannebrogsflag (udtaget til Genstandssamlingen G0327).

[Klik for at se]

A 157

Gert Nooter

Arkivfonden indeholder en rapport om forskning ved Tiniteqilaq, Ammassalik, 1967-68.

[Klik for at se]

A 158

Dansk Pearyland Ekspedition

Arkivfonden indeholder en rapport 1947 og 1964 samt kortskitse.

[Klik for at se]

A 159

Imperial College East Greenland Expedition, 1966

Arkivfonden indeholder rapporter 1966 og 1972.

[Klik for at se]

A 160

University of St. Andrews, Skotland

Denne arkivfond indeholder en rapport: 'Preliminary Report of St. Andrews West Greenland Expedition', 1967.

[Klik for at se]

A 161

South Georgia Survey

Arkivfonden indeholder en plan for feltarbejde 1953-54.

[Klik for at se]

A 162

Joint Services Expedition to North Peary Land, 1969

Arkivfonden indeholder en foreløbig rapport, 1969.

[Klik for at se]

A 163

University of London Gratuate Mountaineering Club

Arkivfonden indeholder to rapporter fra 1968 og 1969.

[Klik for at se]

A 164

British North Pole Expedition, 1969

Denne arkivfond indeholder en plan for ekspeditionen 1969.

[Klik for at se]

A 165

Grønlands Tekniske Organisation

Arkivfonden omfatter beskrivelser og tegninger af huse til den grønlandske befolkning samt materiale boligstøtteforhold, 1949-58.

[Klik for at se]

A 166

William G. Mattox

Arkivfonden indeholder rapporter afgivet til Institute of Current World Affairs om grønlandske forhold, 1965-68.

[Klik for at se]

A 167

David A. W. Judd

Arkivfonden indeholder rapporter til Institute og Current Affairs om Midtcanada. Nr. 1-5, 8-11, 13, 1966-70.

[Klik for at se]

A 168

John Tuck

Arkivfonden indeholder en rapport til Institute of Current Affairs om Scott Polar Research Institute, Nr.4, 1959.

[Klik for at se]

A 169

Joan B. Mattox

Arkivfonden indeholder rapporter til Institute of Current Affairs om Danmark, 1965-67.

[Klik for at se]

A 170

Thomas Schmidt

Afskrift af breve til og fra Thomas Schmidt, vicekonsul i New York, 1874-84.

[Klik for at se]

A 171

Christian Holger Langebeck

Arkivfonden indeholder et rejsepas udstedt af politidirektøren i København 28-04-1840 vedr. afrejse til Grønland.

[Klik for at se]

A 172

Missions-Collegiet

Arkivfonden omfatter en kopi af svar på to breve fra kateketerne Jens Pedersøn og Johannes Pedersøn 1758 og 1759. Reglement ang. de ansatte missionærer 1834 og Instruks for missionærer 1834.

[Klik for at se]

A 173

Ludvig Mylius-Erichsen

Født 1872 i Ringkøbing - død 1907 i Nordøstgrønland. Han var en dansk forfatter og polarforsker. Som polarforsker blev han kendt for to grønlandsekspeditioner; 1902-04 Den Litterære Ekspedition langs Grønlands vestkyst op til Thuledistriktet og 1906-08 ledede han Danmark-ekspeditionen, hvor den hidtil ukendte nordøstgrønlandske kyst blev kortlagt. Under Danmark-ekspeditionen omkom Mylius-Erichsen sammen med sine rejsefæller N.P. Høeg Hagen (kartograf) og Jørgen Brønlund (slædekusk). Samlingen indholder bl.a.: Digte, søfartsbog og lægdsrullepapirer, kladder og udkast til litterære arbejder, Grønlandskort, breve, sange, avisartikler og tegninger. Lb.nr. 1 er doneret af Ernst og Gunhild Bock.

[Klik for at se]

A 174

Lambert Land Ekspeditionen af 1967

Afskrift af plan for ekspeditionen samt forskellige korrespondance, 1967.

[Klik for at se]

A 175

Lars Møller

Overføringstegninger af Arons tegninger, kalker af Arons tegninger samt et brev vedrørende disse kalker, 1989.

[Klik for at se]

A 176

Chr. W. Schultz-Lorentzen

Manuskript til ABD og andre grønlandske grammatikker. Desuden diverse breve og prædikener.

[Klik for at se]

A 177

Frederik Lynge

Arkivfonden indeholder manuskript til 'Hans Egedep Inuneranik', 1915. Fire dele. Skrevet i stilehæfter.

[Klik for at se]

A 178

Provst Mathias Storch

Denne arkivfond indeholder manuskriptet til Mathias Storchs 'Sinnattugaq' ('En grønlænders drøm') ca. 1914 samt manuskripter til to julefortællinger. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 179

Kristoffer Lynge

Arkivfonden indeholder en grønlandsk oversættelse af Erich Erichsens 'Den tavse Dansker' samt kopi af Kristoffer Lynges selvbiografiske oplysninger, 1950.

[Klik for at se]

A 180

Marius Ib Nyeboe

Arkivfonden indeholder papirer og tegninger vedr. hhv. skibet S/S Danmark, Josvaminen og Amitsoqminen; 1906-21.

[Klik for at se]

A 181

Inger Bugge

Dagbog fra rejse til Godthåb, 1913.

[Klik for at se]

A 182

Jens Vahl

Arkivfonden indeholder en afskrift af rejseberetning med briggen "Hvalfisken" til Østkysten, 1828.

[Klik for at se]

A 183

Knud Jørgensen

Arkivfonden indeholder kopier og afskrifter af breve fra Knud Rasmussen, 1894-1922. Knud Jørgensen var vinhandler og plejebror til Knud Rasmussen.

[Klik for at se]

A 184

Frimærker

Arkivfonden indeholder frimærker i forbindelse med Ejnar Mikkelsen, Danmark Ekspeditionen, julemærker, samt artikler i forbindelse med grønlandske frimærker.

[Klik for at se]

A 185

Tukaq Teatret

Arkivfonden indeholder materiale om Tukaq Teatret, 1983.

[Klik for at se]

A 186

Arktisk Institut

Arkivfonden indeholder Arktisk Instituts interne arkiv fra stiftelsen i 1954 til nu. Samlingen, som er meget omfattende, er kun overordnet opdelt i kategorier, men ikke egentligt registreret, ud over de første 3 kasser. Angående adgang til samlingen henvendelse til arkivchefen.

[Klik for at se]

A 187

De grønlandske kommuners Landsforening

Samlingen indeholder placeringsplaner for de grønlandske kommuner fra 1986.

[Klik for at se]

A 188

Leo Christiansen

Leo Christiansen født 1910. Samlingen indeholder kopier af ansættelsesbreve fra Grønlands Styrelse og Grønlands Administration, samt om overdragelse af politimyndighed i Nordøstgrønland fra årene 1936-1942.

[Klik for at se]

A 189

Eske Bruun

Eske Brun blev født i 1904 i Ålborg og døde i 1987. Han blev i 1939 udnævnt til landsfoged i Nordgrønland med sæde i Godhavn på Diskoøen i Diskofjorden. Under 2. verdenskrig overtog han styret over Grønland. Eske Bruuns samlingen indeholder følgende: - Kopi af manuskript til erindringerne "Jeg takker for alt dette". - 2 sange fra Eske Bruns jubilæum 1957. - Nekrologer fra aviser fra oktober 1987 over Eske Brun.

[Klik for at se]

A 190

Pastor Frederik Carl Peter Rüttel

Arkivfonden indeholder en formodet afskrift af pastor Rüttels dagbøger. Måske er dagbøgerne afskrevet af hustruen Helga Rüttel til cirkulation blandt slægt og venner i Danmark. Herfor taler også, at hæfterne er forsynet med en 'adresseliste'.

[Klik for at se]

A 191

P. Krebs Lange

Arkivfonden indeholder en historisk beretning: 'Sundhedsvæsenet i Grønland', signeret 1983.

[Klik for at se]

A 192

Guy Mary Rousselliere

Arkivfonden indeholder en kopi af manuskriptet: 'L'histoire d'une migration' oversat til dansk ved Mere Madeleine, Rygården, København. Afleveret 1981.

[Klik for at se]

A 193

Exlibris

Arkivfonden indeholder eksemplarer af forskellige exlibris ejet af Carsten og Ingrid Schmidt, N.O. Christensen og Leo og Elly Christiansen. Kunstnere: Jens Rosing og Leo Christiansen.

[Klik for at se]

A 194

Den Litterære Grønlandsekspedition

Arkivfonden indeholder breve, udklip, avisartikler, tegninger, dagbøger, notesbøger, manuskripter samt ekspeditionsplaner. 1902-1906. NB. Pk. 1, lb.nr. 5 + 6 er udtaget til kunst- og genstandssamlingen.

[Klik for at se]

A 195

Seminarieforstander og provst Nicolaj Frederik Severin Balle

Arkivfonden indeholder breve, en tale fra festgudtjenesten 1921 samt nodeark og en sang fra Balles 50-års fødselsdag. Perioden er 1904-21.

[Klik for at se]

A 196

Astrid Balle, f. Thorborg

Indholdet af arkivfonden omfatter breve til fru Balles forældre og en mappe med noder og sange med tilknytning til Grønland, 1902-30.

[Klik for at se]

A 197

Læge Carl Ludvig Binzer

Arkivfonden indeholder erindrings- og indtryksskrivelse under titlen: 'Om fremtidsudsigterne for den eskimoiske race i Grønland', 1885.

[Klik for at se]

A 198

Jørgen Kisbye Møller

Denne arkivfond indeholder et foredrag om forbindelsen mellem Danmark og Grønland i 1600-tallet og materiale om Jens Bielke og Peter Resen samlet af N.O. Christensen, 1984.

[Klik for at se]

A 199

Hans Hendrik

Denne arkivfond indeholder biografiske oplysninger om Hans Hendrik, som i midten af 1800-tallet deltog i flere ekspeditioner som kendtmand. samlet af C.F. Simonÿ.

[Klik for at se]

A 200

Kajakekspeditionen 1984. Station Nord Scoresbysund.

Arkivfonden indeholder en plan for kajakekspeditionen fra Station Nord til Scoresbysund 1984-85 samt kopier af avisudklip om ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 201

Julianehåb Museumsforening

Arkivfonden indeholder generalforsamlingsreferater 1975-77.

[Klik for at se]

A 202

Godfred Hansen

Denne arkivfonde indeholder en kopi af et manuskriptet 'Neumayers Halvø'.

[Klik for at se]

A 203

Gjøa Ekspeditionen 1903-07

Arkivfonden indeholder kopi af registrant over materialet fra Gjøa Ekspeditionen 1903-07.

[Klik for at se]

A 204

Zakæus

Denne arkivfond indeholder en artikel i Blackwood Magazine om Zakæus' besøg i Skotland 1816 og en afskrift af Scots Magazine om eskimoer fra Labrador, der besøgte England 1772. Periode 1816-1819.

[Klik for at se]

A 205

Vorre Thykjær

Arkivfonden indeholder dagbogsbrev fra fangsthytte i Germaniahavn 1921-22. 16 små fotografier er vedlagt.

[Klik for at se]

A 206

Otto Irminger

Arkivfonden omfatter kopier af telegrammer og korrespondance mellem forskellige polarforskere: Otto Sverdrup, Otto Irminger, Fridtjof Nansen samt et manuskript og artikel vedr. rejser og ekspeditioner, 1878-1922.

[Klik for at se]

A 207

Villads Villadsen

Arkivfonden indeholder kopi af noder til grønlandske sange, 1976.

[Klik for at se]

A 208

Missionær Samuel Kleinschmidt

Arkivfonden indeholder et trykt og et håndtegnet kort over Godthåbfjorden 1860 og tre afskrifter af breve fra Kleinschmidt 1862-64.

[Klik for at se]

A 209

Aron fra Kangeq

Arkivfonden indeholder Arons farvetryk, taget fra Nationalmuseets plakat 1982.

[Klik for at se]

A 210

Helge Larsen

Arkivfonden indeholder forskellige dokumenter vedr. Arktisk Institut, vedr. Det Grønlandske Selskab, vedr. Scoresbysund Komitéen, avisudklip samt oversigt over nogle af Johan Peter Kochs arkivalier, 1941-1978.

[Klik for at se]

A 211

Kaj Walther

Kopier af to dagbøger fra Østgrønland, 1969-1970.

[Klik for at se]

A 212

Kirkebøger

Bøgerne dækker årene 1860 til 1905 for Sukkertoppen, Godthåb og Frederikshåb.

[Klik for at se]

A 213

Folketællingslister

Lister fra årene 1800 til 1937, der dækker over bl.a. etniske tilhørsforhold, mandtalslister og vaccinerede. Samlingen er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 214

Philip Rosendahl

Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter, manuskripter m.m. Hovedsagligt er disse fra Philip Rosendahls tid som hhv. inspektør og landsfoged i Nordgrønland og som kontorchef i Ministeriet for Grønland. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014. NB. Hele samlingen er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet.

[Klik for at se]

A 215

Jens Daugaard-Jensen

Breve fra A. de Quervain, 1909-1912; plan for schweizisk ekspedition 1912-1913; sange fra Daugaard-Jensens 25-års jubilæum l.lo. 1937; hilsner fra Johan Møller, Lindemand Walsøe og brev fra Julius Galster

[Klik for at se]

A 216

Dijmphna Ekspeditionen 1882-1883

Ekspeditionen fra årene 1883-1883. Samlingen indeholder bl.a.: - Dagbogsoptegnelser. - Personalhistoriske oplysninger om deltagerne. - Nekrolog over kommandør Hovgaard.

[Klik for at se]

A 217

Th. Otto

23 breve fra S.Th. Krarup-Smith, 1868-1882 1 brev fra Adam (?), 1883

[Klik for at se]

A 218

Harald Moltke

Arkivfonden indeholder både breve, dagbøger, manuskripter, plancher, litografier, skitser, metalplader (klichéer) samt et kassettebånd. Der hører oversigter til brevene. NB. Pk. 1, lb.nr. 7 er udtaget til kunst- og genstandssamlingen.

[Klik for at se]

A 219

Christian Kruuse

Han blev født i 1867 og døde i 1952. Han var botaniker, der deltog i Amdrups ekspeditioner til Østgrønland i årene 1897 til 1900. Han foretog sin egen ekspedition til Angmagssalik i årene 1902 til 1903. Samlingen indeholder bl.a.: - Korrespondancer. - Dagbog fra Angmagssalik. - Videnskabelige notater fra ekspeditionsrejserne.

[Klik for at se]

A 220

Hans Egede, tohundredeåret

Samlingen indeholder avisudklip og sanghæfter angående festlighederne i anledning af 200-året for Hans Egedes ankomst til Grønland i 1921.

[Klik for at se]

A 221

Leif Regnar Hagensen

Han var kolonibestyrer i Grønland. Samlingen indeholder bl.a.: - Korrespondance i forbindelse med kongeparrets besøg i 1952. - 2 breve fra Knud Rasmussen.

[Klik for at se]

A 222

James van Hauen

Samlingen indeholder bl.a.: - Fotokopier af dagbøger fra Østgrønland og moskusokse-ekspeditionen. - 16 landkort over østgrønlandskysten.

[Klik for at se]

A 223

Axel Laurent Christensen

Arkivfonden indeholder kopi af læge Axel Laurent Christensens private dagbøger 1950-60. Dagbøgerne er ført i Alaska, Canada og Mexico. Enkelte avisudklip som omtaler Laurent Christensen.

[Klik for at se]

A 224

Svend Malmbak

Samlingen indeholder korrespondance og en dagbog.

[Klik for at se]

A 225

Karen Roos

Samlingen indeholder en dagbog fra Angmagssalik, 1932.

[Klik for at se]

A 226

Andreas Lundager

Samlingen indeholder korrespondance med polarforskere, 1873-1940.

[Klik for at se]

A 227

Frederich Albert Cook

Arkivfondet indeholder avisudklip, korrespondance og hæfte om F.A. Cook (1865-1940) og hans påstand om at have nået Nordpolen.

[Klik for at se]

A 228

Robert Edwin Peary

Arkivfonden indeholder materiale, der sår tvivl om Pearys opdagelse af Nordpolen.

[Klik for at se]

A 229

Irish Greenland Expedition

Rapporter om ekspeditionen til Sydgrønland og om botaniske undersøgelser.

[Klik for at se]

A 230

Guido Monzini

Arkivfondet indeholder en fotokopi og en oversættelse af en artikel om Guido Monzinis ekspedition til Thule-området, 1971

[Klik for at se]

A 231

Cambridge Schuchert Expedition

Plan for ekspedition til Staunings Alper, Nordøstgrønland, 1972

[Klik for at se]

A 232

University of Aberdeen

Plan for ekspedition til Umanak, Vestgrønland, 1972

[Klik for at se]

A 233

University of Dundee

Program for North-East Greenland Expedition, 1972

[Klik for at se]

A 234

Kalendere, Grønland, fra 1910-76

Kalendere på grønlandsk for årene: 1901-28, 1930-40, 1954-56, 1967, 1970-76, 1978-81 + enkelte dubletter.

[Klik for at se]

A 235

Brandi Film

Kommentarer til grønlandsfilmen: Med Esbjerg-fiskerne på Grønland (sandheden om Grønland), 1948

[Klik for at se]

A 236

Grønlands Samfundsvidenskabelige Undersøgelse

Program for sammenkomst i anledning af bevilling, 1958

[Klik for at se]

A 237

Janni Andreassen

Arkivfonden indeholder en kopi af indholdet af Mylius-Erichsens dagbøger fra Den litterære Ekspedition 1902-04 og Janni Andreassens manuskript til 'Nye Slædespor', 1984 samt anmeldelse i forbindelse med udgivelsen af bogen om Peter Freuchen i 2013. Artikel fra tidsskriftet Rubicon, 2020, om Peter Freuchen. Derudover blandet materiale afleveret i 2023.

[Klik for at se]

A 238

Sophie Fasting

Arkivfonden indeholder en afskrift af dagbog ført i Godhavn 1828 som breve til familien: Biografiske notater om personer nævnt i dagbogen samlet af N. O. Christensen. Dagbogsbrevene findes som pdf.

[Klik for at se]

A 239

Keld Rask Therkildsen

Tegning af Em. A. Petersen: Den gamle udkig i Godhavn (er overført til K 023, Karl Ottesen) og 35 vignettegninger af ukendt kunstner, formodentlig brugt ved avisartikler 1956.

[Klik for at se]

A 240

Herluf Vilhelm Schjørring

Denne arkivfond indeholder en kopi af scrapbogssider samt avisudklip med småartikler fra 1902-10.

[Klik for at se]

A 241

Kale Rosing

Samlingen omfatter perioden 1907-70 og indeholder manuskripter, tegninger og breve.

[Klik for at se]

A 242

Anne Birthe Hove

Samlingen indeholder tegninger af Anne Birthe Hove (død 2012).

[Klik for at se]

A 243

Jakob Peter Jonas Olsen

Født 1890, død 1936. Deltager i Den 5. Thule-ekspedition. Jakob Peter Jonas Olsens dagbøger og notater, 1921-24.

[Klik for at se]

A 244

Manuskripter

Denne arkivfond omfatter manuskripter af anonyme eller ukendte personer. Manuskripterne er overvejende skrevet på grønlandsk.

[Klik for at se]

A 245

Jørgen Brønlund

Arkivfonden indeholder blandt andet Jørgen Brønlunds dagbog fra Den Litterære Grønlandsekspedition samt redegørelse for fundet af disse dagbøger.

[Klik for at se]

A 246

Edward Eliasen

Arkivfonden indeholder en oversigt over ordbøjninger i original og fotokopi.

[Klik for at se]

A 247

Ove Bak

Arkivfonden indeholder 6 hæfter rationeringskort fra 1943-47 samt fotokopi fra 'Meddelelser vedrørende Grønlands Administration' 1942, med oplysninger om brug af rationeringskort. Afskrifter af avisartikler 1950'-60'erne og folketingsforhandlinger om grønlandske forhold 1937.

[Klik for at se]

A 248

Daniel Bruun

Album med indklæbede avisudklip med nekrologer over Daniel Bruun. 1931. Afleveret til Arktisk Institut 1976 af Poul Madsen, Grønlænderhjemmet.

[Klik for at se]

A 249

Grønlænderhjemmet

Arkivfonden indeholder Grønlænderhjemmets matrikelkort, skøde, vurderingsattest samt bygningsattester, 1964-67.

[Klik for at se]

A 250

Godthåb by

Denne arkivfond indeholder taler fra Godthåbs 250 års jubilæumsfest 3. juli 1971 samt 17 numre af 'Godthåb Avis' i 1952.

[Klik for at se]

A 251

Peter Freuchen

Samlingen indeholder Peter Freuchens korrespondance med personer fra hans tætte omgivelser samt en række notater, manuskripter og artikler. Samlingen er relateret til Peter Freuchens hovedsamling under A 446.

[Klik for at se]

A 252

Frits Hammer Kjølsen

Nekrolog fra Jyllandsposten 1985

[Klik for at se]

A 253

Erik Hesselbjerg

Nekrolog fra Berlingske Tidende 1984

[Klik for at se]

A 254

Erik Holtved

Nekrolog

[Klik for at se]

A 255

Vardeberetninger

Denne arkivfond indeholder vardeberetninger fra forskellige ekspeditioner og rejser. Arkivfonden indeholder 19 læg. Ved begrebet 'vardeberetning' forstås et eller flere dokumenter, som under en ekspedition eller anden rejse nedlægges i en varde til orientering for senere tilkommende. Den kan have form som en mere eller mindre detaljeret statusrapport over rejsens hidtidige forløb, som en øjeblikkelig situationsrapport, som en mere direkte meddelelse eller lignende. Det har været almindelig fremgangsmåde ved fundet af en varde med vardeberetning, at man har udtaget beretningen og erstattet den med en kopi, samtidig med at man har vedlagt sin egen aktuelle beretning. De originale dokumenter er derefter blevet hjembragt og har således fundet vej til arkiver og samlinger. Der henvises i nogle tilfælde til vardefund, som er en separat samling i dokumentarkivet. NB: lb.nr. 22, flag, er udtaget til genstandssamlingen med flg. nummer: G0225-001. NB. lb.nr. 47 er affotograferet fra KB, hvor originalerne opbevares. For litteraturhenvisninger kontakt arkivchef.

[Klik for at se]

A 256

Den Bjørlingske Ekspedition

Sporadiske delelementer fra Den Bjørlingske Ekspedition

[Klik for at se]

A 257

Andreas Hvidberg

Diverse breve mm. vedr. Andreas Hvidberg

[Klik for at se]

A 258

United States North Polar Expedition

Kontrakt mellem Hans Hendrik og C. F. Hall.

[Klik for at se]

A 259

2. Thule Ekspedition

Indeholder bl.a. kort og fotografisk kopi ved af rapport og brev M. P. Porsild.

[Klik for at se]

A 260

Povel Povelsen

Serien af i alt 33 tegninger er overført til arkiv K024. Se under Povel Poulsen

[Klik for at se]

A 261

August Frederik Nielsen

Samlingen indeholder ekspeditionsdagbog fra Hvalrosodden (1919-1920).

[Klik for at se]

A 262

Blyklippen-Ekspeditionerne

Samlingen indeholder forskelligt materiale vedrørende Blyklippen-Ekspeditionerne.

[Klik for at se]

A 263

Nordøstgrønlands-Ekspeditionen 1988

Samlingen indeholder feltrapport fra Nordøstgrønlands-Ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 264

Johannes C. Troelsen

Samlingen indeholder dagbøger og rapporter fra Den danske Thule-Ellesmere Land Ekspedition 1939-1940.

[Klik for at se]

A 265

Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S

Samlingen indeholder hovedsageligt materiale af økonomisk art vedrørende Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S. Nanok blev stiftet 1929. Aktiviteterne ophørte 1952, men kompagniet blev først officielt nedlagt i 1990.

[Klik for at se]

A 266

Poul Larsen

Samlingen indeholder Poul Larsens dagbøger og manuskripter fra perioden 1931-32.

[Klik for at se]

A 267

Østgrønlandsk Kompagni A/S

Østgrønlandsk Kompagnis A/S samlet arkiv fra perioden 1919-39.

[Klik for at se]

A 268

Eva og Peter Fenger

Samlingen indeholder Eva og Peter Fengers dagbøger, breve, tegninger fra perioden 1935-39.

[Klik for at se]

A 269

Billed-Bladet

Samlingen indeholder Billed-Bladets nummer med en fotoreportage om Grønland (1939).

[Klik for at se]

A 270

Hans Jacobi

Manuskript "Derfor mener jeg iøvrigt, at Upernavik bør nedlægges", maskinskrevet, 6 sider. Hans Jacobi var tidligere kolonibestyrer.

[Klik for at se]

A 271

Fangstmand Niels Hansen

Arkivfonden indeholder arkivalier i forbindelse med fangstmand Niels Hansen (Nanok), 1965.

[Klik for at se]

A 272

Regnar V.G. Bentzen

Fortegnelser over fotografiske negativer, 1900-1930 samt afskrift af dagbog.

[Klik for at se]

A 273

Alfred Wegener

Arkivfonden indeholder arkivalier i forbindelse med Alfred Wegener og hans ekspeditioner.

[Klik for at se]

A 274

EGIG. Expedition Glaciologique Internationale Au Groenland. 1957-1960.

Samlingen indeholder materiale fra Expedition Glaciologique Internationale Au Groenland: 1957-1960. Ekspeditionens danske repræsentant var Børge Fristrup. Dele af ekspeditionen blev foretaget i samarbejde med Geodætisk Institut, DK. Materialet er primært på tysk og fransk og er ikke sorteret detaljeret. Der kan derfor være overlap mellem de forskellige løbe- og enhedsnumre.

[Klik for at se]

A 275

Det Grønlandske Hus i København

Samlingen består af meget forskelligt materiale; bl.a. oprettelsen af Det Grønlandske Hus, mødereferater fra bestyrelsesmøder, møder i repræsentantskabet, udvalgsmøder mm. Desuden materialer fra jubilæer, årsberetninger, nationaldagskomitéen o. lign. Størstedelen af samlingens originalmateriale ligger i Det Grønlandske Hus i Løvstræde. Dog forefindes pk. 1, 2 og 4 (lb.nr. 3, enh. 1-3) i Arktisk Instituts arkiv. Origialmaterialet, der ligger i DGH, er skannet og kan ses ved henvendelse til Arktisk Institut. Vær dog opmærksom på, at visse dele af samlingen er klausuleret.

[Klik for at se]

A 276

Andreas Lund-Drosvad, "Suko"

Samlingen indeholder Andreas Lund-Drosvads ("Suko") manuskripter og både privat og arbejdsrelateret korrespondance fra perioden 1920-87. Lund-Drosvad startede som huslærer i Maniitsoq og flyttede senere til Prøven ved Upernavik som hvalfanger og udstedsbestyrer. Lund-Drosvad indsamlede store mængder grønlandsk kunst og kunsthåndværk, der senere blev fordelt til lokalmuseer i Grønland. Bemærk, at dele af samlingen er klausuleret.

[Klik for at se]

A 277

Ejnar Ditlevsen

Denne arkivfond indeholder en dagbog, optegnelser om bl.a. Dr. Cook samt fortegnelser over fotografier fra Amdrup Ekspedition 1900.

[Klik for at se]

A 278

Kolonibestyrer Johan Peder Engholm

Arkivfonden indeholder levnedsbeskrivelse for skibsprovianteringshandler fhv. kolonibestyrer i Frederikshåb Johan Peder Engholm. Forfattet af oldebarnet Carl Engholm.

[Klik for at se]

A 279

Kongebesøg i Grønland 1968

Arkivfonden indeholder et program for Kong Frederik IX og Dronning Ingrids rejse i Grønland, sommeren 1968.

[Klik for at se]

A 280

Gæstebog for S/S Julius Thomsen

Arkivfonden indeholder en gæstebog i skindbind ført 1927-48 på skibet Jutho (med navnetræk, digte, fotografier, store farvelagte tegninger etc. af en lang række af samtidens væsentlige kunstnere og grønlandske personligheder udført på rejserne). Vedlagt brev med oplysninger om tilkomst.

[Klik for at se]

A 281

Grønlandsk kajak

Denne arkivfond indeholder en konstruktionstegning af en grønlandsk kajak bygget i Godthåb til verdensudstillingen i Montreal 1967.

[Klik for at se]

A 283

Grønlandsudstillingen 1721-1921

Denne arkivfond indeholder korrespondance, lister og en protokol over genstande i forbindelse med udstillingen. Dertil kommer skilte og etiketter fra udstillingen. Endvidere findes der i tilknytningen til fonden tre udkast til udstillingsplakater af Harald Moltke.

[Klik for at se]

A 284

Exposition Coloniale Internationale De Paris 1931.

Skrivelser og gæstebøger i forbindelse med udstillingen.

[Klik for at se]

A 285

Martha Labansen

Arkivfonden indeholder en artikelserie fra dagbladet Information august 1978.

[Klik for at se]

A 286

Misigssut

Arkivfonden indeholder protokol ført på rejse sommeren 1961.

[Klik for at se]

A 287

Blandede kort

Blandede kort, ældre og nyere, over arktiske områder, grønlandske lokaliteter samt Antarktis, 1770-1974. SAMLINGEN ER UDTAGET TIL KORTARKIVET. Se K0072.

[Klik for at se]

A 288

Christian Rosing

Arkivfonden indeholder to håndtegnede kort af Østgrønlands kyst samt to kalker og medfølgende brev fra E. Laursen, Grønlandsnavnekontoret. 1960-1963.

[Klik for at se]

A 289

Roald Amundsen

Forskelligt andenhåndsmateriale om Roald Amundsen, 1912, 1926 og 1988

[Klik for at se]

A 290

Niels Peter Høeg Hagen

Mindetale, brev og 'Hagens Kaart'

[Klik for at se]

A 291

Alwin Pedersen

Kartotekskort med oplysninger om fotos i arkivet samt nekrolog, 1974.

[Klik for at se]

A 292

Alaska

Fotokopi af artikel bragt i Weekendavisen, november 1991, omhandlende et besøg på Kajakøen, olieforurening, Vitus Bering m.m., 1991

[Klik for at se]

A 293

Else Moltke

Kassettebånd. Lydoptagelse med Else Moltke.

[Klik for at se]

A 294

Helge Bangsted

Dagbøger og notebøger fra bl.a. 5. Thuleekspedition (1921-24) og filmekspeditionen ("Eskimo", 1930). Diverse breve. Desuden dokumenter vedr. køb af samlingen. NB.: Lb.nr. 20 er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2016.

[Klik for at se]

A 295

Erik Skeller

Diverse dokumenter og dagbogsblade fra E. Skellers tid som læge i Upernavik. E. Skeller var i en periode i slutningen af 1940erne læge i Upernavik.

[Klik for at se]

A 296

Scrap-bog. Danmark Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906-1908.

8 bind avisudklip og andre dokumenter med tilknytning til Danmark-Ekspeditionen. Materialet er opklæbet på folioark, som er indbundet i stive grå lærredsbind. Registret i bind 1 dækker de tre første bind (s. 1-650) og bærer flg. påskrift, der afgrænser sigtet med samlingen: "Register for Scraps om Danmark Ekspeditionen samt Ekspeditionsdeltagernes færden." Dokumenternes orden i de 8 bind er bestemt af den rækkefølge, hvori de er kommet indsamleren i hænde og er således kun delvis kronologisk. Samlingen, der indeholder dokumenter fra perioden 1905-1939, skylder alt efter alt at dømme Chr. Bendix Thostrup sin tilblivelse.

[Klik for at se]

A 297

Avisudklip. Grønland 1902-1941

Indholdet af 9 ringbind med avisudklip vedrørende Grønland dækkende perioden 1902-1928. Udklippende er opklæbet på folioark, som pga. ringbindenes dårlige tilstand er udtaget og lagt i arkivæsker. Derudover avisudklip vedr. Østgrønland (1931-40), Knud Rasmussens død, "Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition", "Fata Morgana Øerne" (Lauge Koch) og "Sovjetunionens Aktiviteter i Polarområderne".

[Klik for at se]

A 298

Kopier af folketællingslister og kirkebøger fra Grønland.

Alt er kopieret materiale, hvoraf dele er skannet på Landsarkivet i Nuuk og kan ses her: http://www.arkiv.gl/Forespørgslerslægtsforskning/ AtuagarsuitKirkebøger/tabid/96/language/da-DK/Default.aspx Fra distrikterne (1834-): Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq

[Klik for at se]

A 299

Alfred Rosenkrantz.

Alfred Rosenkrantz 1898-1974, dansk geolog. Samlingen indeholder bl.a.: - Geologiske observationer ang. Grønland.

[Klik for at se]

A 300

Danmark-Ekspeditionen

Arkivfonden indeholder arkivalier vedrørende med Danmark Ekspeditionen. Akivfonden består i store træk af tre dele: dels daværende Komiteen for Danmark Ekspeditionens arkivalier, Christian Bendix Thostrups indsamlede arkivalier samt arkivalier som efterfølgende er indgået i arkivet. En uddybende beskrivelse af forhistorien for Danmark Ekspeditionens arkivalier findes i Danmark Ekspeditionens registrantmappe i arkivarens kontor. Danmark Ekspeditionens arkivfond indeholder blandt andet ekspeditionsplaner, ekspeditionens regnskaber og budget, korrespondance vedrørende mulige deltagere til ekspeditionen, arkivalier vedrørende køb af ekspeditionens skib, ekspeditionens udrustning og proviant, korrespondance før afrejsen, arkivalier vedrørende Komiteen for Danmark Ekspeditionen, arkivalier vedrørende ekspeditionens oprejse, skibsjournal, maskindagbog, ekspeditionsdeltagernes dagbøger, notater, rapporter om målinger samt observationer, korrespondance mellem ekspeditionsdeltagerne, arkivalier vedrørende planlægning og tilrettelæggelse af det daglige arbejde på ekspeditionen, messeopslag, arkivalier vedrørende fester og underholdning, rapporter om det videnskabelige arbejde, rapporter om ekspeditionens slæde- og bådrejser, rapporter til Komiteen for Danmark Ekspeditionen, arkivalier vedrørende ekspeditionens hjemkomst samt udrustning og gods. Derudover indholder arkivfonden arkivalier vedrørende depoter, vardeberetninger, sager vedrørende de omkomne ekspeditionsdeltagere, korrespondance m.v. af forskellig art efter ekspeditionens hjemkomst, arkivalier vedrørende den videnskabelige bearbejdelse og publicering, mindesmærker, jubilæer, kortmateriale fra ekspeditionen, tændstikæske fremstillet i anledning af Danmark Ekspeditionen samt ældre og nyere avisartikler m.m.

[Klik for at se]

A 301

Hother Ostermann

Arkivfonden, som er meget omfattende, indeholder dagbøger, brevvekslinger m.m. fra både Handelen og Missionen. Endvidere indeholder fonden Ostermanns egen personalhistoriske forskning og manuskripter. Dokumenterne dækker perioden 1756-1931. Lb.nr. 82, 87, 91, 93-97 og 99 er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014. Lb.nr. 117 er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2018.

[Klik for at se]

A 302

Missionær Christen Christensen Østergaard.

Arkivfonden indeholder materiale fra perioden 1832-43: kopibøger, dagbøger, generaltakster, korrespondance, regnskaber, anbefalinger, designationer, erindringer, etnografi og kirkelige skrivelser. Lb.nr. 1-2 og 7-10 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 303

Missionær Thøger Sørensen

Samlingen indeholder missionær Thøger Sørensens dagbøger og korrespondance mm. fra perioden 1866-1907.

[Klik for at se]

A 304

A. E. Bretting

Aage Einar Bretting (1.7.1888-13.7.1968) var en dansk ingeniør, cand. polyt. og professor, der i Grønland især arbejdede med kulforekomster og anlæggelse af radiostationer og i Danmark med geoteknik. bl.a. i relation til vandforsyning, jernbaner og brobygning. Samlingen indeholder kort og tegninger indenfor geologien samt dagbøger fra perioden 1914-22.

[Klik for at se]

A 305

Læge Sylvest Mathias Saxtorph

Denne arkivfond indeholder manuskripter til foredrag og forelæsninger bl.a om emnerne tuberkulose, alkoholproblemer og andre lægelige forhold i Grønland, ca. 1930-60. Endvidere indeholder fonden dagbøger, rejsenoter, indberetninger og brevvekslinger 1923-61. Dele af arkivfonden er lukket pga. personfølsomme medicinske oplysninger. Lb.nr. 1, 3 og 8-9 er udleveret til Rigsarkivet, 2014. Lb.nr. 2 og 4 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014

[Klik for at se]

A 306

Angmagssalik dagbøger

Arkivfonden indeholder Angmagssalik dagbøger (Handelen) samt et håndskrevet manuskript. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014 med undtagelse af Hedegaard-manuskript.

[Klik for at se]

A 307

Skibsfører Johannes Balle

Denne alsidige arkivfond indeholder skibsfører Johannes Balles papirer vedr. skibsfarten til Grønland: skibshistorie, optegnelser over skibe, bemandingslister, besejlingsjournaler, hvalfangst og materiale om 'de gamle grønlandsfarere', 1721-1951. Dertil kommer div. oplysninger om handelen og afskrifter af breve fra handelskompagnier gennem 1700-tallet. Endelig indeholder fonden biografiske oplysninger om familien Balle og Johannes Balles barndomserindringer.

[Klik for at se]

A 308

Læge Alfred Bertelsen

Denne arkivfond indeholder lægevidenskabeligt materiale, korrespondance, indberetninger, manuskripter, avisudklip og designationslister samt psykologiske undersøgelser. Fotos udtaget fra samlingen har fået acc.nr. 2016-021. Alfred Leopold Bertelsen (1877-1950) blev uddannet som læge i 1902. Deltog i Den litterære Grønlandsekspedition og virkede som distriktslæge i Uummannaq fra 1905.

[Klik for at se]

A 309

Arner Ludvig Valdemar Manniche

Samlingen indeholder dagbøger og rapporter (1906-23) fra ornitologen Arner Ludvig Valdemar Manniche (19.2.1867-7.1.1957) . Løbenummer 1-10 og 12 er overført til A300, Danmark-ekspeditionens arkiv, løbenummer 137.

[Klik for at se]

A 310

Peter Eberlin

Samlingen indeholder den danske botanikers Peter Eberlins notater, breve og kort fra 1890erne. Peter Eberlin var deltager på Konebådekspeditionen til Ammassalik i Østgrønland (1884-85).

[Klik for at se]

A 311

Frits Johansen

Samlingen vedrører Frits Johansen, der var zoolog på Danmark-Ekspeditionen (1906-08). Samlingen indeholder bl.a. privat korrespondance samt materialet om Frits Johansen.

[Klik for at se]

A 312

Konebaads-Ekspeditionen 1883-1885

Samling af korrespondancer, indberetninger, fotos, regnskab m.m. Lb.nr. 1-6.1, 6.3, 8 og 11-14 er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 313

Alf Trolles Legat

Samlingen indeholder dokumentation vedrørende Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908. Stiftet af kaptajn Alf Trolle, der var ekspeditionens næstkommanderende og fører af ekspeditionsskibet "Danmark" fra 1906-1908. Legatet er oprindeligt stiftet som to legater, der siden blev sammenlagt: Første legat, 'Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08', oprettet 1933 og andet, 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen', oprettet 1943, sammenlagt 1977 til 'Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08' Legatet har udgivet 10 bind i serien Publikationer om Østgrønland og har senest udgivet "Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen". Legatet har aktivt medvirket til en række udstillinger med fokus på Arktis bl.a. Eigil Knuth på Munkeruphus i 2003, vandreudstillingen om Danmark-Ekspeditionen på Odder, Gilleleje, Ringkøbing Museum og på Nordatlantens Brygge fra 2007-2011 samt kunstudstillingen "Nordlys" i 2010 på Nordatlantens Brygge i København. Legatet har ydet økonomisk støtte til flere bogprojekter og ekspeditioner til Nordøstgrønland. Legatets formål er at støtte publikationer eller personer, der arbejder med Danmark-Ekspeditionen eller Østgrønland.

[Klik for at se]

A 314

m/s "Thor"s togt 1934-35

Samlingen indeholder materiale vedrørende skibet m/s "Thor"s togt 1934-35.

[Klik for at se]

A 315

Generaltakster

Arkivfonden indeholder to kasser med generaltakster fra 1783 til 1965, delvis ukomplet. Fra 1960'erne er der tale om ind- og udhandling af varer. 1783, 1793, 1803, 1818, 1819 haves også som PDF.

[Klik for at se]

A 316

Direktorats- og inspektørcirkulærer 1777-1908.

To kasser med kolonibestyrer Oluf Nicolaj Willemann Throns papirer: afskrift af direktorats- og inspektørcirkulærer 1777-1908. Dertil kommer enkelte følgebreve. Register findes i kasse II.

[Klik for at se]

A 317

Christian Kraemer

Denne arkivfond indeholder slægtshistoriske optegnelser.

[Klik for at se]

A 318

Helge Vedel

Arkivfonden indeholder dagbøger, breve, rapporter vedrørende Den Østgrønlandske Ekspedition 1891-1892. Desuden 3 kort over skibet Heklas rute samt formler og tabeller til observationer på Den Østgrønlandske Ekspedition.

[Klik for at se]

A 319

Axel Jessen

Denne arkivfond indeholder tre kladde-Dagbøger fra 1894 samt en fotografi-fortegnelse. En del af disse fotografier findes i fotoarkivet - se nedenstående henvisning til fotoarkivet.

[Klik for at se]

A 320

P. J. Harder

Docent, dr.phil. Poul Jesper Harder. Samlingen indeholder bl.a. breve og notater fra ekspedition i Grønland 1906/1907.

[Klik for at se]

A 321

Valdemar Nordmann

Valdemar Nordmann, 1872-1962. Dr.phil., zoolog og statsgeolog. Samlingen indeholder bl.a.: Rejse-instrukser og kort.

[Klik for at se]

A 322

Christian M. Olrik

Direktør for Grønland Christian Søren Marcus Olrik, 1815-1870. Samlingen indeholder: Bemærkning angående naturhistoriske indsamlinger 1859-1860.

[Klik for at se]

A 323

Knud Wassmann

Arkivfonden indeholder dagbøger, breve, lejlighedssange, nekrolog over Knud Wassmann samt forskellige små arkivalier.

[Klik for at se]

A 324

Thomas Vilhelm Garde

Løbenummeret indeholder Thomas Vilhelm Gardes to kort, 5 tegninger, notesbøger, slægtstavle.

[Klik for at se]

A 325

Garde-Moltke Ekspeditionen

Løbenummeret indeholder arkivalier fra opmålingsekspeditionen til Julianehåb Distrikt under ledelse Thomas Vilhelm Garde, 1893 samt arkivalier fra opmålingsekspeditionen til Julianehåb Distrikt i fortsættelse af ovennævnte under ledelse af Carl Moltke, 1894.

[Klik for at se]

A 326

Palle Johnsen

Dagbog og notater fra Dansk Peary Land Ekspedition 1947, fortegnelse over fotografier, breve til Palle Johnsen, breve fra Eigil Knuth samt zoologiske optegnelser af K. Ellitsgaard-Rasmussen.

[Klik for at se]

A 327

Johan Peter Koch

Breve, mindeartikler samt en portrættegning af Johan Peter Koch, 1912, 1924, 1928-1939. Indbunden udgave af J. P. Kochs dagbøger fra Dronning Louise Land Ekspeditionen. Digital udgave af J. P. Kochs dagbøger fra Dronning Louise Land Ekspeditionen med små forskelle fra de fysiske dagbøger - findes i digitalt arkiv. Kopi af uddrag af Marie Kochs (J. P. Kochs kone) dagbøger findes i digitalt arkiv. OBS rettigheder!

[Klik for at se]

A 328

Breve fra Peter Freuchen til familien i Danmark

Breve til Ib Freuchen og familien i Nykøbing Falster fra Peter Freuchen, mens denne var i Thule og på Danske Øen. Brevene ligger udelukkende som skannede PDF-filer.

Der er ingen adgang til denne arkivfond. Nærmere oplysninger ved henvendelse til arkivaren.

A 329

Svend Erik Rasmussen

Svend Erik Rasmussen 1923-1972, præst og provst i Grønland. Boganmeldelse.

[Klik for at se]

A 330

Kaj Jensen

Samlingen indeholder informationer om forholdene i Grønland.

[Klik for at se]

A 331

Christian W. J. Ahlstrand

Samlingen indeholder bl.a. uddrag af dagbøger.

[Klik for at se]

A 332

Johannes Filskov Christensen

Arkivfonden indeholder beretning og breve fra Kulekspeditionens rejse fra Bergen til Atanikerdluk 1919.

[Klik for at se]

A 333

Hans Ludvig Jensen

Arkivfonden indeholder et manuskript til et foredrag om Grønland samt breve til og fra Bendix Thostrup og Alf Trolle, 1934-44.

[Klik for at se]

A 334

C. H. Rosen

Arkivfonden indeholder et stilehæfte med manuskript til artikelen Grønlandske Forhold, ca. 1880.

[Klik for at se]

A 335

Rolf Kjellström

Denne arkivfond indeholder en rapport ang. prøveundersøgelse vedr. grønlandske slægtsskabsforhold i Fiskenæsset 1835-1911. Bilagt breve til J. Helk, Uppsala 1964.

[Klik for at se]

A 336

Kateket Hendrik Lund

Arkivfonden er et særtryk af lokalavisen Sujumut. Mindenummer i anledning af Hendrik Lunds 60-årsdag, 1935. Nummer er et genoptryk fra Narssaq Museumsforening, 1980, med bidrag af bl.a. William Thalbitzer.

[Klik for at se]

A 337

Jan Mayen

Arkivfonden indeholder en fremstilling og beskrivelse fra Wien 1882 omhandlende Die österreicheichische Arktische Beobachtungs-Station auf Jan Mayen 1882-83.

[Klik for at se]

A 338

Inujterssuaq Uvdloriaq

Samlingen indeholder værker/bøger.

[Klik for at se]

A 339

Jørgen Brønlund Mindeekspedition II/1987

Arkivefonden indeholder en feltrapport i forbindelse med Jørgen Brønlunds Mindeekspedition skrevet af major Niels Stig Preben-Andersen, fire sider.

[Klik for at se]

A 340

Therkel Mathiassen

Arkivfonden indeholder i alt 172 breve til Therkel Mathiassen fra danske og udenlandske forskere og ekspeditionsdeltagere. Perioden rækker fra 1915-1951. En stor del af brevene har anledning i og tilknytning til Therkel Mathiassens deltagelse i 5. Thule Ekspedition 1921-1924. Lb.nr. 3, breve til / fra Peter Freuchen er transskriberet og haves som scan og PDF.

[Klik for at se]

A 341

Medaljer og medaljoner

Denne arkivfond indeholder en samling af forskellige medaljer og medaljoner -> fondsnummeret er udgået og samlingen overført til genstandssamlingen med flg. nummer: G-0224.

[Klik for at se]

A 342

Luftidentifikationsmærker i Grønland

[Klik for at se]

A 343

Råstofudvinding i Grønland

Arkivfonden indeholder forskellige arkivalier vedrørende kryolitbruddet i Ivittuut samt tegninger til illustration af kulforekomsten ved Qaarsuarsuk og anlægget til brydning af kullene. 1859-1950.

[Klik for at se]

A 344

Finn Christoffersen (også kaldet Kristoffersen)

Dagbogsnotater fra bl.a. ophold som fangstmand for "Nanok" samt materiale fra "Den Danske Hundeslædeekspedition" og "Dansk Pearyland Ekspedition, 1947".

[Klik for at se]

A 345

Edmund Nielsen

Denne arkivfond indeholder dokumenter vedrørende blandt andet televæsenet i Grønland, Station Nord, amerikanske nyhedsbreve, Edmund Nielsens fortjenstmedalje, diplom samt Station Nords post-datostempel.

[Klik for at se]

A 346

Aage Bertelsen

Arkivfonden indeholder en mindre samling af breve skrevet af og til Aage Bertelsen. 1930-1935.

[Klik for at se]

A 347

I. P. Iversen

Samlingen indeholder bl.a dagbøger fra Alabama-ekspeditionen 1909-1912.

[Klik for at se]

A 348

Kai M Brandt

Et udprint af Beretning om oprettelsen af radio- og vejrstationen Danmarkshavn.

[Klik for at se]

A 349

Johan Carl Joensen

Denne arkivfond indeholder: 'De Danske i Grønland. Bidrag til den grønlandske Handelshistorie med personalhistoriske efterretninger om embedsmænd og funktionærer i Grønland 1721-1900' - 2 håndskrevne bind. Haves også som fotokopi og PDF-fil.

[Klik for at se]

A 350

Anden Verdenskrig i Grønland

Denne arkivfond indeholder materiale ang. II Verdenskrig: en artikel, erindringer og en kopi af notater vedr. arkivundersøgelser om kilder til grønlandske og canadiske forhold. Dertil kommer to radioaviser fra 1939 og en arktikel om kysttrafikken og forsyningstjenesten.

[Klik for at se]

A 351

Den sidste Franklin Ekspedition 1857-59

Arkivfonden består af dels et silkeflag fra skibet Fox samt oplysniger om flaget og dels af en kopi af enkeltsider af Carl Petersens bog: Den sidste Franklin-Expedition, 1860.

[Klik for at se]

A 352

Bladet

Arkivfonden indeholder syv numre af bladet: 'Grønlandsk Dansk', fra perioden 1981-84.

[Klik for at se]

A 353

Lærerinde Astrid Sabroe

Arkivfonden indeholder en kopi af erindringer fra Julianehåb skrevet af den danske lærerinde Astrid Sabroe fra perioden 1931-45. Astrid Sabroe skulle lære de grønlandske skolebørn dansk inspireret af amerikanske erfaringer om 'naturmetoden'.

[Klik for at se]

A 354

Turisme i Grønland

Arkivfonden indeholder en rapport fra 1970: Foreløbig redegørelse fra udvalget vedr. turisme i Grønland.

[Klik for at se]

A 355

Regitze Margrethe Søby

Optegnelser i forbindelse med forskningsprojekt i Upernavik distrikt; Kullorsuaq og Savissivik 1964-65, 1973-75, 1982-88 og 1994-95. Store dele af samlingen er under 75-års reglen. Kontakt arkivaren for evt. spørgsmål.

[Klik for at se]

A 356

Sophie Petersen

Denne arkivfond indeholder notater, avisudklip og en anmeldelse af Sophie Petersens bog: 'Grønland i Hverdag og Fest, 1921-53'.

[Klik for at se]

A 357

m/s "Sværdfisken"

Konstruktionstegninger

[Klik for at se]

A 358

Rosenberg-Ekspeditionen, 1964.

Samlingen indeholder dagbøger fra Rosenborg-ekspeditionen 1964.

[Klik for at se]

A 359

Thule

Div. redegørelser, rapporter, korrespondancer fra og om Thule 1934-1961 NB. Lb.nr.2 placeret i grafikskab grundet størrelse

[Klik for at se]

A 360

Erik C. Stærmose

Afskrift af dagbog for forbindelsesofficer i Thule 1951-53 Erik C. Stærmose + kopi af brev mm.

[Klik for at se]

A 361

Else Petersen

Samlingen indeholder breve fra Grønland 1934-1962.

[Klik for at se]

A 362

Gunver Hirschsprung

Arkivfondet indeholder breve, rejsebreve, artikler, personalia mm. om Gunver Hirschsprung.

[Klik for at se]

A 363

Jens Christensen

Samlingen indeholder dagbog og supplerende materiale, samt fotoalbum fra rejse i 1948. Fotoalbummet udtaget til fotosamling acc.nr. 2021-002.

[Klik for at se]

A 364

Byggeskik i Grønland

Samlingen onhandler byggeskik i Grønland.

[Klik for at se]

A 365

Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939.

Samlingen omhandler ekspeditionslivet under ekspeditionen. Lb.nr. 13 er udtaget til kortarkivet. Indeholder også Svend V. Sølvers komplette dagbøger fra Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition (se også A 404).

[Klik for at se]

A 366

The British North Greenland Expedition

Samlingen indeholder bl.a. dagbog og rapporter vedrørende ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 367

Renavlstationen Itivnera

Samlingen indeholder rapporter og korrespondance vedrørende renavlstationen 1950-1975.

[Klik for at se]

A 368

Foreningen Treårsekspeditionen

Denne arkivfond indeholder dokumenter vedrørende Foreningen Treårsekspeditionen, som eksisterede fra 1935 til 1998. Arkivfonden indeholder forhandlingsprotokoller, medlemslister, indkaldelser til generalforsamlinger, årsregnskaber, foreningsaktiviteter, Foreningen 'Treårsekspeditionen's Jubilæumsrejse til Nordøstgrønland, avisudklip, breve, Treårsekspeditionens deltagerlister, nedlæggelse af Foreningen 'Treårsekspeditionen', trykt hæfte med illustrationer, kort, litteraturhenvisninger og oplysninger vedrørende Treårsekspeditionen samt diverse småtryk.

[Klik for at se]

A 369

Kristian Madsen

Samlingen indeholder bl.a. dagbøger, rapporter, breve samt materiale fra hans tid på stationen i Mørkefjord 1939-41, i forlængelse af Mørkefjord-ekspeditionen, og fra ansættelsen i Ivigtut 1941-47.

[Klik for at se]

A 370

Scoresbysund Komiteen

Dokumentation af Scoresbysund Komiteens arbejde, 1924-2004. (se også A 529) OBS! Indeholder personfølsomme oplysninger. Skal gennemses af arkivar før udlevering! Scoresbysund Komiteen blev grundlagt 26/3-1924 af Ejnar Mikkelsen med det formål at indsamle private midler til kolonisering af Scoresbysund og oprettelsen af en handelsstation. Efterfølgende fungerede Komitéen som fond, fra 1936 som administrator for Østgrønlandsfonden, indtil Komitéen og fonden 2004/-05 blev nedlagt/slået sammen med 2 (?) andre fonde, bl.a. Ejnar Mikkelsens Mindefond. Scorebysund Komiteens børneforsorg nævnes hyppigt i forbindelse med sygdomsepidemi i 1936. Ejnar Mikkelsens Mindefond oprettet af Scoresbysund Komitéen i 1980 i forbindelse med 100-året for Ejnar Mikkelsens fødsel. Fra 2005 sammenlagdes fondene og komitéen til ’Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond og Scoresbysund Komite’. Navnet ændret / forkortet til ’Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond’ i forbindelse med vedtægtsændringer i 2014.

[Klik for at se]

A 371

Sigurd Schou

Sigurd Schou 1875-1944, maler. Samlingen indeholder bl.a. dagbøger og breve fra Grønland.

[Klik for at se]

A 372

1. Thule Ekspedition

Kort over bl.a. Independence Fjord og rapport af Peter Freuchen. En del af materialet fra 1. Thuleekspedition er fordelt på medlemmerne på ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 373

Maja Kristensen

Arkivfonden indeholder blandt andet breve samt afskrifter af breve. Derudover findes dagbøger samt en redegørelse vedr. Aage Kristensens deltagelse i Therkel Mathiassens arkæologiske undersøgelser i Julianehaab Distrikt. Arkivaliernes tidsperiode strækker sig fra 1931 til 1936. Maja Kristensen (gift Avlund) var ung pige i huset hos Therkel Mathiassen i Angmagssalik. Hendes far, lærer Aage Kristensen, Ousted, deltog i sommeren 1934 i eskimo-arkæologiske undersøgelser i Julianehaab Distrikt under ledelse af Therkel Mathiassen.

[Klik for at se]

A 374

"Godthåb" Ekspeditionerne 1928 og 1930

Samlingen indeholder bl.a. avisudklip fra ekspeditionerne.

[Klik for at se]

A 375

Johannes Achton Friis

Dagbøger, kladdehæfter mm. omhandlende sit "Værk om Grønland". Lb.nr. 8 og 9 er udtaget til genstandssamlingen.

[Klik for at se]

A 376

Læge Carsten M. Smidt

Kliniske optegnelser fra Ontolog-rejse til Umanak, Thule, Upernavik august 1965. Øre-næse-halsundersøgelser ved Angmagssalik Lægedistrikt 1966-1967.

[Klik for at se]

A 377

Arne Philbert

Denne arkivfond indeholder dagbøger fra 1932-1934 samt en renskrivning af dagbøger. Derudover findes diverse breve og papirer.

[Klik for at se]

A 378

Læge Mogens Holm, Thule

Denne arkivfond indeholder breve om lægeliv i Thule 1928-1932 sendt til overlæge Thorborg.

[Klik for at se]

A 379

Børge Haagensen

Denne arkivfond indeholder en radio brugt blandt andet på Dansk Pearyland Ekspedition samt udprint af Børge Haagensens dagbøger. Børge Haagensen var ved vejrstation Daneborg 1947-1948, Brønlundhus 1949-1950 samt Station Nord 1952-1954. Desuden en del supplerende materiale af / om Børge Haagensen som filer (word, JGP og PDF) - kontakt arkivet for information om indhold og adgang.

[Klik for at se]

A 380

Erik Fröhlich

Samlingen omhandler primært forskellige forsøg med saltning af bl.a. fisk samt olieproduktion i 1970erne.

[Klik for at se]

A 381

Bendix Bendixen

Arkivfonden indeholder en kopi af Bendix Bendixens dagbog 1950-1951 samt skannede ark med fotografier af Bendixens album med forklarende tekst af Mogens N. Guldbrandsen.

[Klik for at se]

A 382

Thorkild Høy

Samlingen vedr. Thorkild Høy og hans aktiviteter i Nordøstgrønland bl.a. som kartograf og landmåler på 1. og 2. Peary Land Ekspedition i 1949-50 og 1963. Arkivfonden indeholder overvejende dagbøger fra 1. og 2. Peary Land Ekspedition samt målebøger, notesbøger og korrespondance. NB. Lb.nr. 25 er stort format. Det indeholder fotografier (positiver), luftfotos. Se også acc.nr. 2009-052.

[Klik for at se]

A 383

Knud Dietrich Nøsted

Arkivfonden indeholder dagbøger fra 1843-1845 samt maskinskreven afskrift af dagbøgerne.

[Klik for at se]

A 384

Sygeplejersker i Grønland

Arkivfonden indeholder Sigrid Bugges dagbog samt Inger Nordestgaards erindringer på 5 renskrevne sider. Bugges dagbog er transskriberet 2019 og haves som PDF-fil.

[Klik for at se]

A 385

Kirsten og Ole Bentzon

Forskelligt materiale som fortællinger, brev, fotografier. Indeholder også personfølsomme dokumenter, som ikke er tilgængelige for publikum. Derudover akvarelmalerier, som er overført til kunstarkivet (K 077).

[Klik for at se]

A 386

Peder Klokker (Hansen)

Kopi af dagbøger og breve af Peder Klokker, som var fangstmand i Nordøstgrønland 1947-1950. Derudover tre cd'er med billedfiler af negativer og positiver.

[Klik for at se]

A 387

Starckes Lods

Arkivfonden indeholder en håndbog i sømandskab samt skibsfører Asbjørn Starckes sejlanvisninger for Vestgrønland.

[Klik for at se]

A 388

Hjemmestyrekommissionen

Samlingen indeholder bl.a. dokumenter og referater vedrørende grønlandske forhold. Ca. 1975-1984.

[Klik for at se]

A 389

Jens Carl Wilhelm Chemnitz og Marie Elisabeth Egede

Arkivfonden indeholder en udskrift af en omfattende slægtstavle over efterkommere af Jens Carl Wilhelm Chemnitz og Marie Elisabeth Egede dækkende fra 1811 til 2002.

[Klik for at se]

A 390

The British Trans-Greenland Expedition 1934

Arkivfonden indeholder breve og telegrammer i forbindelse med The British Trans-Greenland Expedition samt personlige hilsner og instruktioner omhandlende de grønlandske deltageres løn m.m.

[Klik for at se]

A 391

Carl Ernst Christian Lembcke-Otto

Arkivfonden indeholder dokumenter i forbindelse med Carl Ernst Christian Lembcke Otto som breve , telegrammer, biografiske oplysninger samt nekrolog.

[Klik for at se]

A 392

Birte og Niels Otto Christensen

Arkivfonden indeholder et sanghæfte fra Christiansborg 1950, oversigt over Birte og Niels Otto Christensens ophold i Grønland, en biografi af William Christensen, en samling af postkort og julehilsener. Der er yderligere kommet en samling med forskellige dokumenter vedrørende Foreningen Grønlandsk Folkekunst, Foreningen Det Grønlandske Landsmuseums Venner og Grønlandsk Kunst, De Grønlandske Husmoderforeninger, De Grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning, korrespondance med Gudrun Chemnitz, grønlandske og danske avisudklip, publikationen 'The Associated Country Women', CD-optagelse med Birte Christensen, hvor hun fortæller om sit ophold i Grønland 1947-1950, en grammafonplade "Grønland kalder" med gruppen MIK, beretning om Grønland, manuskript af Svend Erik Rasmussen samt private dokumenter.

[Klik for at se]

A 393

Edgar Christian Fencker

Denne arkivfond indeholder blandt andet slægtsmateriale, erindringsbog samt manuskripter. Derudover findes en mindre samling akvareller, oliemaleri og fotografier som er overført til henholdsvis kunstsamlingen og fotoarkivet.

[Klik for at se]

A 394

Jens Nielsen - Scoresbysund

Arkivfonden indeholder rapporter omkring byggerier af fangsthuse i Scoresbysund/Ittoqqortoormiit. Derudover er der korrespondance angående ungdomshus i Scoresbysund samt Jens Nielsens erindringer fra Scoresbysund. Samlingen indeholder også diverse avisudklip, aviser, kort, Lone og Jørgen Borchersens erindringer samt Ove Nørager-Nielsens udstillingskatalog fra Upernavik.

[Klik for at se]

A 395

Sygeplejerske Amalie Lind

Denne arkivfond indeholder afskrifter af Amalie Linds breve samt originale breve fra Julianehåb 1927-59. Samt tre kopier af i alt 11 fotografier og et postkort.

[Klik for at se]

A 396

Kaj Skall Sørensen - Grønnedal 1953-1954

Arkivfonden indeholder en oversigt over biografiske oplysninger om Kaj Skall Sørensen og liste over personer i Grønnedal i perioden 1953-1954. Derudover en udprint af Kaj Skall Sørensens dagbogsskildring i Grønnedal 1953-1954.

[Klik for at se]

A 397

Ingrid Chemnitz brevsamling

Arkivfonden indeholder primært breve skrevet af Ingrid og Jens Chemnitz til familien i Danmark samt breve skrevet af familien til Ingrid og Jens. Derudover findes lykønskninger og breve ved Ingrids og Jens' forlovelse samt breve vedrørende Ingrids død. Der findes i løbenummer 44 en beskrivelse af brevsamlingen udarbejdet i 2007 af lektor Kirsten Thisted. Derudover er der telegrammer og andre dokumenter. Brevsamlingen strækker sig fra 1926 til 1937 og lb.nr. 1-3 er tilgængelig som PDF-filer og lbnr. 1-9 transskriberet. Desuden scanninger af breve som Arktisk Institut ikke selv har.

[Klik for at se]

A 398

Direktør Bent Nielsen

Jens Daugaard-Jensen 1871-1938, direktør for Grønland. Samlingen indeholder bl.a. en levnedsbeskrivelse, afskrift af manuskript og breve vedrørende Jens Daugaard-Jensen.

[Klik for at se]

A 399

Ole Falkenberg Andersen

Arkivfonden indeholder dagbøger samt en dagbog/scrapbog med fotografier. 1950-1951.

[Klik for at se]

A 400

Ivigtut

Arkivfonden indeholder forskelligt materiale vedrørende Ivigtut.

[Klik for at se]

A 401

Børge Fristrup / Dansk Pearyland Ekspedition

Denne arkivfond indeholder dagbøger fra Dansk Pearyland Ekspedition. Derudover en 'ukendt' dagbog på engelsk fra 1957. Materiale vedrørende Expédition Glaciologique Internationale Au Groenland. Mødereferater fra: KVUG; Grønlandskommissionen 1949; Videnskabelige forbindelsesofficerer i Thule. Liste over Fristrups bibliotek.

[Klik for at se]

A 402

Jørgen Christensen/Mesters Vig

Denne arkivfond indeholder maskinskrevne sider med Jørgen Christensens erindringer 'Overvinter i Grønland for ca. 30 år siden'. samt en kopi af brev skrevet af Alma Wagner Christensen. Derudover en udklipsbog/scrapbog med avisudklip og fotografier. Jørgen Christensen var minearbejder i Nordisk Mineselskab A/S, blyminen ved Mestersvig.

[Klik for at se]

A 403

Anders Mortensen

Denne arkivfond indeholder breve skrevet af forskellige personer. Nogle af brevene er skrevet på grønlandsk. Brevene strækker sig fra 1908-1913.

[Klik for at se]

A 404

Svend Sølver

Avisudklip vedr. Grønland 1933-1950, dagbog fra Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939 samt korrespondance i kopi med Marie Koch (J.P. Kochs enke). Korrespondance med Ejnar Mikkelsen og hans familie 1941-43 og avisudklip vedrørende Ejnar Mikkelsen 1942-1971.

[Klik for at se]

A 405

Ejnar Teodor Tulinius

Arkivfonden indeholder dagbøger med fotografier fra 1931-1932, breve samt avisudklip.

[Klik for at se]

A 406

Kaj Nolsøe Bang

Arkivfonden indeholder signalblanketter, CV over Kaj Nolsøe Bangs sejladser og karriere, artikel skrevet af Kaj Nolsøe Bang, brev skrevet af Kaj Nolsøe Bang samt bøger med personlig hilsen og noter.

[Klik for at se]

A 407

Christian Vibe

En stor samling fra zoologen Christian Vibes (1913-1998) omfattende virke, primært i Grønland og Arktis. Samlingen indeholder bl.a. notesbøger fra hans moskusokseekspeditioner og isbjørneekspeditioner samt materiale om oprettelse af nationalparken og om istiden. Derudover lommekalendere, fangstkalendere, korrespondance, breve og forskellige dokumenter/noter om blandt andet klima, moskusokser og isbjørne, havpattedyr (hvaler og sæler) og om det amerikanske flystyrt ved Thule Air Base 1968 og mulig radioaktiv forurening. Dokumenter i relation til Vibes arbejde som redaktør ved Grønlandsposten. Indberetninger om ammassatbjergning, rævefangst, rensdyr, og materiale fra grønlandske lokalaviser, avisudklip, afskrivninger/notater fra faglitteratur. Dokumenter om biografiske oplysninger. Et kassettebånd, hvor Vibe beretter om sit liv og ekspeditioner, er udtaget til lydsamlingen L008. Genstande udtaget til kunst- og genstandssamlingen G0181, kort til korsamlingen K0164, fotografier til fotosamlingen acc.nr. 2008-019, 2014-009 og 2023-012 samt en lille film til filmsamlingen F044. Vibes mange film findes ellers på Det Danske Filminstitut og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. En del arkivalier i relation til isbjørne, ulve og slædehunde haves også som PDF (kontakt arkivet).

[Klik for at se]

A 408

Ejnar Otto Lauritz Nielsen

Arkivfonden indeholder Ejnar Otto Lauritz Nielsens ansættelsesbreve, hædersbrev for 25 års jubilæum i KGH samt en renskrevet oversigt over hans virke i Grønland. Derudover er der dokumenter som omhandler lakseproduktion i Arsuk samt et protokollat vedrørende indhandlingspriser samt en radio-avis fra 4. marts 1942.

[Klik for at se]

A 409

Holger Pedersen og Marie Dyrløv Pedersen

Denne arkivfond indeholder primært Holger Pedersens personlige dokumenter og Marie Dyrløv Pedersens dokumenter. Dokumenterne er blandt andet ansættelsesdokumenter i KGH, breve, telegrammer, foredragsmanuskripter, dagbog med fotografier, stamtavle, rapporter, dokumenter vedr. filmekspedition til Scoresbysund

[Klik for at se]

A 410

Maigaard slægten

Denne arkivfond indeholder blandt andet fødselsattest, oversigter over Maigaard slægten, tegning, fotografier samt en kajakmodel.

[Klik for at se]

A 411

Danske Tjukotka Ekspeditioner

Arkivfonden indeholder materiale om Danske Tjukotka Ekspeditioner (DTE), 1998-2018: ekspeditionsrapporter, rejse- og kontaktoplysninger, oversigter over fonde og samarbejdspartnere, Sisimiut-Providenija venskabsby-projekt, udklip fra de lokale aviser vedr. ekspeditionernes formål og befolkningens levevilkår i Tjukotka. Avisartikler vedr. Tjukotkas daværende guvernør R.A. Abramovitj. Arkivet indeholder også en omfattende samling af forskningsmateriale: feltnoter, dagbøger, transskriberede interviews (på dansk, enkelte interviews på russisk), husholdundersøgelse, spørgeskemaundersøgelser vedr. sprogbrug og sprogholdninger (på russisk), diverse kort og statistisk materiale vedr. demografi, administration, økonomi, fangst, sprog mm., samt oplysninger vedr. Knud Rasmussen og 5. Thule Ekspedition. En del data af de nævnte data findes elektronisk - adgang hertil fås ved henvendelse til Arktisk Institut. Der er desuden mere end 8.000 fotografier fra DTE, som kan ses i Arktisk Instituts fotodatabase.

[Klik for at se]

A 412

Marius Jensen

Interview med Marius Jensen den 1. marts 2001 - tilstede var Leif Vanggaard, Mogens 'Gulli' Guldbrandsen og Jens Erik Schultz. Kassettebånd og CD samt et fotografi af Marius Jensen. Interviewet omhandler Siriuspatruljen samt Anden Verdenskrig. Transskriberet udgave haves som PDF. Lydoptagelsen er udtaget til lydarkivet under L009. Filen kan høres på www.arktiskebilleder.dk.

[Klik for at se]

A 413

Leif Cyrill Olsen

Denne arkivfond indeholder beretninger om henholdsvis Kaptajn Julius Hansen fra Bogø samt broderen Niels Martinus Hansen, som var KGH-sømand samt guldgraver. Skrevet af barnebarnet Leif Cyrill Olsen. 2007.

[Klik for at se]

A 414

Troels og Maria Brandt

Arkivfonden indeholder en kort computerskrevet beretning om Troels Brandt skrevet af Lily Lyderik. Desuden bl.a. ansættelsesdokumenter, en stor mængde private breve og avisudklip primært fra tiden under 2. verdenskrig.

[Klik for at se]

A 415

Piv og Fot Højby

Arkivfonden indeholder en kopi af kort oversigt vedrørende Piv og Fot Højbys ophold i Grønland, lønsedler, VHF-telefonistbevis samt dagbog. Der findes også en diassamling, 2 fotoalbum samt 3 store fotografier. Disse er overført til fotoarkivet og har accessionsnummer 2007-011.

[Klik for at se]

A 416

Per L. Bistrup

Denne arkivfond indeholder Per L. Bistrups erindringer, kopi af Bistrupske slægtsbog, håndskreven manuskript af Anna Bistrup samt Svend Rohleders erindringer fra Grønland. Desuden indeholder samlingen elektroniske kopier af tegninger og andet grafisk materiale.

[Klik for at se]

A 417

Margrethe og Helgaard Petersen

Arkivfonden indeholder en Generaltaxt fra 1855, et foldet brev skrevet af en kiffaq 1954, Helgaard Petersens ansættelsesbrev 1955, et eksemplar af Billedbladet fra 1955.

[Klik for at se]

A 418

Kaj Anders Jensen

Arkivfonden indeholder et udprint af Ernesta Andersens breve 1908-1916 med Kaj Anders Jensens egne noter. Samt et udprint af Kaj Anders Jensens erindringer 1938-1958 med stamtavler. Hovedparten af materialet er tilgængeligt i elektronisk form.

[Klik for at se]

A 419

Carl Wilhelm Wulff

Arkivfonden indeholder missionær Carl Wulffs eksamens- og ansættelsespapirer fra Grønland og Danmark, en prædiken, diverse forslag samt breve fra perioden 1832-73. Endvidere indeholder arkivfonden dagbøger ført af Andrea Wulff 1848-49; den ene i original og den anden i afskrift. Enkelte breve er på grønlandsk, og oversættelser til dansk er vedlagt. Ved arkivfonden er også vedlagt omskrivninger af materialet fra gotisk til det latinske alfabet. Væsentlige dele af samlingen er tilgængelige i elektronisk form. Desuden findes elektroniske kopier af en række billeder, breve, mm.

[Klik for at se]

A 420

Ib Jensen

Denne arkivfond indeholder en kopi af Ejnar Bondes dagbog fra 1932 i forbindelse med Lauge Kochs Treårsekspedition til Nordøstgrønland.

[Klik for at se]

A 421

Werner Carstensen

Arkivfonden indeholder kopier af vielsesattest, dåbsattester samt kopi af et brev skrevet af Werner Carstensen til landshøvdingen fra 1954.

[Klik for at se]

A 422

Victor Hugo Jørgensen (Stjernebo)

Arkivfonden indeholder Victor Hugo Jørgensens arkivalier. Der skal gøres opmærksomt på, at Victor Hugo i en periode af sit liv havde Stjernebo til efternavn. V.H. Jørgensen var udstedsbestyrer i Attu, Illorsuit og Uummannaq.

[Klik for at se]

A 423

Aage Glenstrup

Denne arkivfond indeholder en dagbog skrevet af Aage Glenstrup 1953: dagbog, Grønlandsturen 1953. Samt afskrift af dagbogen.

[Klik for at se]

A 424

Jørgen Busch

Denne arkivfond indeholder blandt andet en kopi af et kort af Nunatarsuaq tegnet af Jørgen Busch. Dertil hører 9 stk. fotografier. Derudover findes to luftfotografier med påskrift i forbindelse med Ice Cap, undersøgelse fra fly forud for Camp Century samt et foto med interiør/olietønder fra fly C-54 mod Station Nord. Arkivfonden indeholder også kopier af tre fortællinger og en erindringshistorie samt andre diverse dokumenter.

[Klik for at se]

A 425

Læge Jens Erland Donner

Denne arkivfond indeholder materiale fra sundhedsvæsenet 1873 til midt 1960 samt avisudklip om bl.a. Lauge Koch fra 1930'erne. Dele af arkivmaterialet er lukket pga. personfølsomme oplysninger. Desuden findes et par fotografier og en film, som er overført til fotoarkivet, se accessionsnummer 2008-016 i fotoarkivet. Samlingen er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014

[Klik for at se]

A 426

Jørgen Taagholt

Arkivfonden indeholder en rapport, med mange bilag, om eksplosionsulykken på Store Sletten, Blok 5, i Nuuk / Godthåb, 14. marts 1970. Udarbejdet af Arbejdstilsynet ved ingeniør Utne. Selve rapporten og oversigt over bilagene haves også som PDF.

[Klik for at se]

A 427

Komitéen for Grønlænderinders Uddannelse.

Denne arkivfond indeholder materiale vedr. Komitéen for Grønlænderinders Uddannelse, 1925-54. Materialet er stort og omfatter dokumenter vedr. administration, div. korrespondancer, årsberetninger, materiale om uddannelsesinstitutioner og de enkelte kvinders uddannelser i Danmark. Dele af arkivmaterialet er lukket ifl. arkivlovens påbud om beskyttelse af enkeltpersoner.

[Klik for at se]

A 428

Per Seiling

Arkivfonden indeholder 38 postkort og diverse småtryk fra postvæsenet, Topsøe-Jensen & Schrøder, om havedyrkning i Grønland m.v. fra ca. 1970'erne.

[Klik for at se]

A 429

Arkitekt Jørgen Malling

Denne arkivfond indeholder kopi af arkitekt Jørgen Mallings opmålinger af 'Alabamahytten' på Shannon Øen, og 'Villaen' i Danmarkshavn.

[Klik for at se]

A 430

Sygeplejerske Agnes Marie Kirstine Jochumsen og sygeplejerske Grete Osbæck

Arkivfonden indeholder en kopi af sygeplejerskerne Agnes Marie Kirstine Jochumsens og Grete Osbæcks livhistorie, samt et julekort med kongefamilien.

[Klik for at se]

A 431

Småbørnslærerinde Ann-Margret Strandler

Arkivfonden indeholder Ann-Margret Strandlers breve fra Inger Eskesen-Lassen, som boede i Godhavn. Brevene er fra perioden marts-juli (før afrejse) & september 1946 til oktober 1948. Er vedlagt personoplysninger skrevet af giver.

[Klik for at se]

A 432

Kolonibestyrer Svend Aage Andersen

Denne arkivfond indeholder dels en kopi af biografisk beskrivelse over kolonibestyrer Svend Aage Andersens virke i Grønland og i administrationen(1918-1966) og dels en kopi af barndomserindringer skrevet af Max Ryge Andersson, 1920'erne-. Der er desuden afleveret en kopi af DVD med film fra 1937 - 1946, Julianehåb, s/h og farve. Må overspilles og bruges til forskningsmål og gennemsyn på Arktisk Institut. Ved anden brug eller publicering rettes henvendelse til giver.

[Klik for at se]

A 433

Foreningen Grønlandske Børn

Arkivfonden indeholder dokumenter fra Foreningen Grønlandske Børns aktiviteter i både Grønland og Danmark. Her iblandt er der korrespondance med forstanderinderne og lederne af børnesanatorierne og vuggestuerne i Grønland. Samt en stor mængde konstruktionstegninger fra opførelsen af samme. En stor del af arkivalierne rummer dokumenter vedr. bestyrelses- og forretningsudvalgsarbejdet i foreningen, samt årsregnskaber og årsberetninger. Arkivfonden indeholder bl.a. også dokumenter vedr. foreningens jubilæums- og fødselsdagsaktiviter, Retshjælp, bo-institutionen Gudruns Minde, væresteder m.m. og foreningens avisudklipsarkiv (pk. 96, lb.nr. 637 - pk. 101, lb.nr. 651; indgået i arkivet dec. 2015). Foruden dokumenter, indeholder samlingen også kunst, genstande og fotografier fra 1924-2000.

[Klik for at se]

A 434

Anso Svendsen

Grønlandstillæg fra Socialdemokraten fra 1956 med blandt andet artikel om hendes mand Lars Svendsen, som var kontorassistent ved landshøvdinge-embedet i Godthåb.

[Klik for at se]

A 435

Gunna Brieghel Muller

Dette løbenummer indeholder 6 stk. postkort. Heraf er 5 med motiver fra Grønland. Der blev også indleveret fotografier, som er overført til Arktisk Instituts fotoarkiv.

[Klik for at se]

A 436

Kirsten Høyrup

Arkivfonden indeholder Kirsten Høyrups personlige dokumenter, forskelligt materiale fra Kirsten Høyrups jubilæer og afskedsfest. Derudover en julehilsen fra Formanden for Grønlands Landsråd Erling Høegh samt en hilsen fra Lars Chemnitz. Diverse postkort med grønlandske motiver samt fotografier fra blandt andet Kirsten Høyrups afskedsfest. Tilsidst materiale vedrørende vandkraftværket i Buksefjorden.

[Klik for at se]

A 437

Per Scavenius Jensen

Arkivfonden indeholder en rapport "Report on The Human-Biological Expedition to Kraulshavn, Upernavik-District during the Summer 1969", konstruktionstegninger af boliger og tørvehuse fra forskellige lokaliteter samt budgetoversigt over et tørvehus. Konstruktionstegninger mm. er tilgængelige som PDF-filer. Sammen med samlingen hører tre indrammede kort over 1) Grønlands Vestkyst (MoG VIII); 2) Nord Grøland (MoG VIII); 3) "Egedesminde opmaalt 1879, 1880 og 1885".

[Klik for at se]

A 438

Gerhardt Blaase

Arkivfonden indeholder to breve skrevet af Gerhardt Blaase til sin familie fra 1955, et digt skrevet af Gerhardt Blaase i 1980'erne samt kopier fra Danmarkshavns gæstebog med Peter Freuchen og Ivar Kjerulff Weinschenks hilsner fra 1956. Originalerne er muligvis forsvundet. Gerhardt Blaase var radio-sondemand i Nordøstgrønland fra 1954-1964; først i Danmarkshavn og senere ved Station Nord.

[Klik for at se]

A 439

Walther Livingstone-Learmonth

Kopi af dagbog "Diary from a Journey to the Greenland Sea", 1888 samt to mindre læg med afskrifter fra formentlig samme dagbog. Materialet er tilgængeligt som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 440

Victoria Churikova

Materiale vedr. Kamchatka, blandt andet dokument om ITEX-projekt i Kamchatka, kort, småtryk, børnetegninger.

[Klik for at se]

A 441

Søren Thirslund

Udskrift af manuskript "Træk af Grønlandsfartens historie", 1935-1939. Erindringer skrevet af Søren Thirslund.

[Klik for at se]

A 442

Poul Hennings

Kopi af dagbog skrevet af Poul Hennings, brev skrevet af Poul Hennings, kopi af dagbog fra fangststationen Hvalrosodden samt kopier af breve skrevet af Peter Freuchen, Helge Bangsted samt Poul Hennings' far Holger Hennings.

[Klik for at se]

A 443

N.C.Th. Møller ?

Kladdebog muligvis skrevet af direktør for Østgrønlandsk Kompagni N.C.Th. Møller.

[Klik for at se]

A 444

Postkort

Arkivfonden indeholder forskellige postkort med motiver fra Grønland.

[Klik for at se]

A 445

Erik Jensen

Notater og kommentarer vedr. Danmark-Ekspeditionen og de tre omkomne.

[Klik for at se]

A 446

Peter Freuchen Arkivet

Peter Freuchens samling giver en bred indsigt i Peter Freuchens private og professionelle liv som forfatter, foredragsholder, opdagelsesrejsende samt forskellige aktiviteter og mangfoldige interesser. Samlingen består af dokumenter af forskellig karakter, korrespondance med familien, erhvervsmæssige og politiske forbindelser samt en lang liste over manuskripter til bøger, kronikker, foredrag og diverse artikler i dansk og international presse. Hvad angår samlingens tidsmæssige rammer, strækker de sig fra Peter Freuchens barndom (født 1886) til hans død i 1957. Derudover indeholder samlingen en række dokumenter og presseartikler vedrørende Peter Freuchen efter 1957 frem til ca. år 2000. En del af samlingen består af dokumenter, manuskripter samt avisudklip tilhørende og vedrørende Peter Freuchens datter Pipaluk Freuchen (gift Häger) og hendes datter Navarana Freuchen (Peter Freuchens og hans første kone Navaranas barnebarn). Hvad angår samlingens indhold fremhæves følgende: I. Lb. 1-23: Peter Freuchens private dokumenter; korrespondance med familien, private personer samt udvalgte institutioner; materiale vedr. ekspeditioner samt kort; avisudklip og diverse andet materiale med relevans for politiske og forfattermæssige aktiviteter samt fritidsinteresser II. Lb. 24-27: Pipaluk Freuchens private dokumenter, korrespondance, avisudklip, manuskripter samt diverse andre samlingsmaterialer tilhørende eller vedrørende Pipaluk Freuchens person (delvis også Pipaluks mand Bengt Häger) III. Lb. 28: Korrespondance og andet materiale tilhørende eller vedrørende Peter Freuchens barnebarn Navarana Freuchen IV. Lb. 29-33: Peter Freuchens manuskripter til artikler, kronikker, romaner og div. andre publikationer V. Lb. 34-39: Diverse presseudklip og artikler vedrørende Peter Freuchen eller hans familiemedlemmer V. Lb. 40: Blandet fotoudklip og postkort udtaget fra billedsamling 2009-091. Ved spørgsmål vedrørende samlingens tidligere signatursystem fra Middelaldercentret kontakt venligst arkivpersonalet.

[Klik for at se]

A 447

Bodil Seierøe-Andersen

Bodil Seierøe-Andersens korrespondance til og fra hhv. Sdr. Strømfjord og Narsarsuaq i 1950-erne.

[Klik for at se]

A 448

Alabama Ekspeditionen

Album med avisudklip vedr. Alabama Ekspeditionen samlet af overlods Nielsen

[Klik for at se]

A 449

Tonny Nielsen

Forhandlingsprotokol og journaler fra Nuuk derudover referat fra Julianehåb Museumsforening. Samlingen er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014

[Klik for at se]

A 450

Søofficer Kjeld Søderlund

Knud Rasmussens manuskript til en tale i Rigsdagens Fællessal 12. februar 1925

[Klik for at se]

A 451

Poul Illum

Samlingen indeholder geografiske kort, avis fra 1944, diverse skrivelser vedr. handelen, dokumenter vedr. Illums værnepligt og ansættelse og hædersbrev for 25 års jubilæum i KGH.

[Klik for at se]

A 452

Ernst Hansen

Tegninger af grønlandsk hårmode, udgivet af Ekstrabladet 22. december 1934. 1 stk postkort m. kvindehoved. Udstillingskatalog april-maj 1922, "Kunst-boden"s udstillingssal, Hyskenstræde 10, København K

[Klik for at se]

A 453

Jens Fabricius

Jens Fabricius' samling giver en bred indsigt i Danmarks Meteorologiske Instituts aktiviteter fra 1960'erne til 1990'erne. Samlingen byder således på omfattende materiale vedrørende Iscentralen i Narsarsuaq, Den Grønlandske Istjeneste samt diverse lokale og internationale projekter, som Danmarks Meteorologiske Institut har været involveret i siden 1960'erne. Samlingen giver delvis også et indblik i den teknologiske udvikling inden for satellitbilleder, fotogrammetri samt hav-, is- og vejrobservationer (jf. fotogrammetrisk materiale og andet fotomateriale under fotosamlingen 2012-004). Bemærk venligst, at en del af samlingen er klausuleret, idet den omfatter fortroligt materiale vedrørende Jens Fabricius' person. Nærmere information følger ved henvendelse til Arktisk Instituts personale. Samlingen indeholdt også reproduktioner af Harald Moltkes oliemalerier af nordlys (1899-1901) og Birthe Dallands oliekridtpasteller (1976). Alle reproduktioner findes i kunstsamlingen under følgende K-numre: K 079 - Harald Moltke og K 080 - Birthe Dalland. Samlingen indeholder også en stor del fotogrammetrisk materiale sammen med kort. Alt foto- og kortmateriale findes under accessionsnummer 2012-004. Lb.nr. 26 udtaget fra 2012-004 (dias)

[Klik for at se]

A 454

Hans J. Stauber

Forskelligt materiale vedrørende forslag om kraftværk på Grønland for el-forsyning af Europa. De fleste dokumenter er skrevet på tysk, men også enkelte på engelsk.Ovevejende fra 1960´erne.

[Klik for at se]

A 455

"Kakortup erkâne Paortut akigssarsiagssait" - prisliste over kajakpost, 1920.

Pristavle over kilometerpriser for kajakpost i og omkring Qaqortoq. Udstedt af Daugaard Jensen, august 1920.

[Klik for at se]

A 456

Hilma Hansen

Dagbog over ophold i Scoresbysund (Ittoqqortoormiit) 1931/1932 som medfølgende hustru til tømrer Charles Hansen

[Klik for at se]

A 457

P. Thorsen

P. Thorsens originale dagbog

[Klik for at se]

A 458

G. Høpner Petersen

Materiale primært fra perioden 1980-1992. Korrespondance og projektbeskrivelser af bl.a. YMER 80, Polynya Projects, Zackenberg samt North Water Project.

[Klik for at se]

A 459

Jens Fynbo

Jens Fynbos samling består primært af diverse materiale vedrørende Den Kongelige Grønlandske Handels aktiviteter i perioden fra ca. 1938 til begyndelse af 1980'erne. Samlingen indeholder således en række mødereferater, rapporter, rejsenotater samt regnskabsmateriale fra tre kolonier: Jakobshavn, Egedesminde og Ritenbenk. Samlingen giver et godt indblik i administrative og handelsrelaterede anliggender inden for Den Kongelige Grønlandske Handel samt et overblik over Den grønlandske Kirkesag og Scoresbysundkomiteen. Lb.nr. 15 og 17-19 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014

[Klik for at se]

A 460

Pourquoi-Pas

Frimærke givet i Ammassalik i 1932-33 af M. Charcot til Peter van Zuylens far.

[Klik for at se]

A 461

Ebbe Munck

Ebbe Muncks dagbog fra sejladsen i 1926 med skibet "Pourquoi Pas". København, Holland, Irland, Færøerne, Island, Svalbard, Grønland.

[Klik for at se]

A 462

Resting Jeppesen

Samling efter kæmner Carl Christian Resting Jeppesen

[Klik for at se]

A 463

Frits Føste

Frits Føstes rapport over byggeaktivitet i.f.m. rejse på Grønlands vestkyst i 1954.

[Klik for at se]

A 464

Erland Vendeltorp

Opgørelse over antal timer vedr. arbejder i Mestersvig flyveplads, samt regninger over udført malerarb. Regnigner sendt fra Silkeborg af malermester Erland Vendeltorp.

[Klik for at se]

A 465

Canadiske isundersøgelser i Robeson Kanalen.

Canadiske isundersøgelser i Robeson Kanalen i året 1974.

[Klik for at se]

A 466

Erik Wamberg

Erik Wambergs papirer fra hans svigerfar, inspektør Harald Lindow

[Klik for at se]

A 467

Harald Moltke

En række kopier af tegninger og billeder, tegnet af Harald Moltke. Håndlavet kort over Den Litterære Ekspedition i 1902-04, samt sommer-ekspeditionen med Dr. K.J.V. Stenstrup og magister Morten Porsild. En rejseplan i Skandinavien, samt en kuvert fra Mona Moltke.

[Klik for at se]

A 468

Dagny Ekspeditionen

Niels Johan Manniches materiale vedr. Dagny Ekspeditionen, 1919

[Klik for at se]

A 469

Mindepostkort

Mindepostkort for Dansk Østgrønlands Ekspedition 1938-1939, signeret dr. Henning Hansen/Gunnar Hansen

[Klik for at se]

A 470

Opbygningsarbejde i Grønland, 1955

Landshøvding P.H. Lundsteens rapport med bemærkninger vedrørende resultater, status og fremtid inden for opbygningsarbejdet i Grønland, specielt de administrative spørgsmål, sendt til fhv. kæmner Resting Jeppesen 1. okt. 1955.

[Klik for at se]

A 471

Grønlandske stednavne

To forskellige lister over grønlandske stednavne. Maskinskrevne sider, udaterede. Se også http://www.arktiskinstitut.dk/Stednavne/stednavne.html

[Klik for at se]

A 472

Søren Nielsen

Søren Nielsens dagbog. Søren Nielsen deltog i Amdrups ekspedition til Østgrønland i 1898-1900.

[Klik for at se]

A 473

Hyttebog fra Danmarkshavn

Hyttebog for "Syltekrukken", 1964-1983 + kassettebånd med påskrift "Danmarkshavn".

[Klik for at se]

A 474

Den Grønlandske Tjenestemandsforening

Den Grønlandske Tjenestemandsforenings samling består af administrativt materiale vedrørende DGTFs aktivitet fra slutningen af 1920'erne til 2009. Samlingen byder på regnskabsmateriale, medlemsliste, medlemsblade samt en række mødereferater. Bemærk venligst, at en del af samlingen er klausuleret, idet den indeholder en omfattende dokumentation vedrørende retssagen mod Hjemmestyret og Finansministeriet med samtlige oplysninger om private personer. Nærmere information følger ved henvendelse til Arktisk Instituts personale.

[Klik for at se]

A 475

Else Petersen

6 kalendere/dagbøger fra perioden 1969-1980.

[Klik for at se]

A 476

Aage Gitz-Johansen

Avisartikler, avistegninger, biografiske oplysninger mm. om Aage Gitz-Johansen. Se i øvrigt også materiale vedr. udstilling i A 186.

[Klik for at se]

A 477

Håndskrevet manuskript til foredrag: "Jens Munks forskningsfærd", 31. marts 1921

Manuskript med titlen "Jens Munks Forskningsfærd" holdt i Geografforeningen d. 31. marts 1921. Det vides ikke, hvem foredragsholderen er, men dokumenterne er fundet i en bog af Jens Munk, som har tilhørt bl.a. Therkel Mathiassen. Foredraget indledes desuden med en omtale af Knud Rasmussens 5. Thule Ekspedition, hvor T. Mathiassen selv deltog. 17 håndskrevne sider, nummereret 1-15.

[Klik for at se]

A 478

Sonja og Knud Jakobsen

Dokumentmateriale primært fra 1980´erne og 1990´erne fra bl.a. Sonja Jakobsens rejser til Grønland. Med dokumentmaterialet blev indleveret en større fotosamling (2011-018). Fotografierne vedrører helt overvejende de ekspeditioner i Grønland, som Knud Jakobsen deltog i (sammen med A. Rosenkrantz) - for enkeltes vedkommende også Sonja Jakobsen.

[Klik for at se]

A 479

Peter Nielsen

Afskrift af Peter Nielsens breve om forholdene i Nordøstgrønland under 2. verdenskrig. Se også A 538.

[Klik for at se]

A 480

Landsfoged Svane

Landsfoged Aksel Svanes dokumenter, korrespondance samt telegrammer fra Grønlands Styrelse fra perioden 1940-43. Samlingen er interessant af hensyn til den særlige politiske situation, som Grønland befandt sig i efter begyndelsen af besættelsesperioden i Danmark i 1940. Samlingen indeholder statslig korrespondance mellem Grønlands Styrelse og landsfogederne i Nord- og Sydgrønland. En betydningsfuld del af samlingen udgør også dokumentation vedrørende søkrigen i 1941, kryolit minen i Ivigtut samt nogle skibsforlis i starten af 1940-erne. Hele samlingen er klausuleret. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

[Klik for at se]

A 481

Inga Marie Hopp (Inga Frydensberg)

Breve, telegrammer og øvrige dokumenter.

[Klik for at se]

A 482

Knud Rasmussen - biografisk materiale

Materiale vedr. Knud Rasmussen: biografi, presseudklip og øvrigt biografisk dokumentation. Slægtsoversigt er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 483

Rosa og Jens Møller Pedersen

Et fotoalbum med trykte sort/hvide fotografier fra Grønland. Fotografierne vurderes til at være optaget i de første årtier af det tyvende århundrede, men er i øvrigt udaterede.

[Klik for at se]

A 484

Frits Thygesen

Frits Thygesen, tømrer i Upernavik og Kraulshavn 1947-49. Samlingen indeholder private breve, tegninger, kort m.m. Samlingen udgør en del af KGHs historiske materiale med henblik på håndværkernes arbejde og relationer i Grønland efter 2. verdenskrig.

[Klik for at se]

A 485

Fritz Hans Schwarzenbach

Botanikeren Schwarzenbachs transskriberede dagbøger, fra deltagelse i Lauge Kochs Østgrønlands Ekspeditioner 'Illustriertes Tagebuch' (1948-1952; 1954; 1956; 1991; 1995) og rapporten 'Zur Geschichte der Kartierung von Clavering Ø (74°N), Östgrönland', 2008. Materialet haves kun som PDF Korrespondance mellem geolog H. Bütler og assistent W. Winther om deltagelse i ekspeditionerne 1954 og 1956 og Winthers rekvisition på special soveposer. Dokumentarfilm: "Baffin Island Arctic Expedition Summer 1953". Kan ses på Polarbiblioteket. Kort udtaget til kortsamlingen K0206 Foto udtaget til fotoarkivet acc.nr. 2010-007.

[Klik for at se]

A 486

Vigfus Sigurdsson

Samlingen indeholder skanninger (PDF) af bl.a. Vigfus Sigurdssons dagbøger, korrespondance samt andet relevant materiale fra hans deltagelse i J.P.Kochs og A.Wegeners ekspedition over indlandsisen 1912-13 og i 1929-30. Dagbøgernes sprog er islandsk og de er delvis afskrevet af Vigfus Geirdal - barnebarn til Sigurdsson. Derudover indeholder A 486 skanninger af fotografier. Samlingen indeholder også anden korrespondance og materiale der er relevant for J.P. Kochs relationer til Island og islandske ekspeditionsdeltagere.

[Klik for at se]

A 487

Alfred Hansen

Alfred Mayner Hansen født i Helsinge 1915. Får ansættelse som fangstmand for Nanok i 1936. Kommer med i slædepatruljen fra sommeren 1944. forløberen for Sirius-patruljen. Samlingen indeholder: - Alfred M. Hansens dagbog, 1936-1940. - Korrespondance med Peter Schmidt Mikkelsen samt et nummer af Gardehusaren, nr. 11, 1989 der omhandler Eli Knudsen. - En Nanok-aktie, kopi. - 8 feltrapporter fra Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok (1995-2002)som overgår til biblioteket. - Meddelelse om tildeling af fortjenstmedalje i sølv med kopi af originalen og et fotografi samt tre medaljer. -Hilsen fra landsrådsformand C.G. Simony (i konvolut). - Johannes Gregers Jennov: Moskusoksebestanden i Nordøstgrønland (bog). - Konvolut med avisudklip vedrørende Norøstgrønland bl.a. under 2. verdenskrig samt et lille grønlandskort. - Sort/hvide - og farvefotografier, ca. 265 der overgår til fotoarkivet.

[Klik for at se]

A 488

Andreas (Anda) Høegh

Kopisæt af noder (Händels Messias) skrevet og tilføjet grønlandsk tekst af Andreas (Anda) Høegh. Desuden supplerende dokumentation på tilvejebringelsen af materialet samt slægtsoversigt (Høegh-familien).

[Klik for at se]

A 489

Peter Freuchen

16 breve fra Peter Freuchen til Else og Harald Moltke i perioden 1922 til 1938.

[Klik for at se]

A 490

Knud Rasmussen Brevsamling

Omfattende samling af breve (originaler og kopier) til og fra Knud Rasmussen. Desuden indeholder samlingen personlige attester, sygejournal og en KR-bibliografi på mikrofilm. En del af materialet er skannet og tilgængeligt som JPG-filer. NB. Pakke 1 henviser til rødt ringbind. Se også fotosamlingen: 2012-010.

[Klik for at se]

A 491

Dir. A.W. Nielsens Grønlandsarkiv

A.W. Nielsens samling består af to overordnede dele: 1. T.V. Gardes optegnelser, kysttoninger og skitser fra perioden 1876-1893. 2. Materiale (1961-1972) vedr. "Grønlandsfonden af 1959", der blev stiftet i forbindelse med "m/s Hans Hedtoft"s forlis. Bemærk at dele af samlingen vedr. "Grønlandsfonden af 1959" er klausuleret frem til 2034 pga. personfølsomme data. Se nærmere info på løbenr.- og enhedsnr.niveau.

[Klik for at se]

A 492

Dir. J.G. Jennov

Johannes Gerhardt Jennov (1886-1980), cand.jur, direktør samt stifter af Det Østgrønlandske Fangstkompagni Nanok. Samlingen indeholder: - Korrespondance og regnskaber vedr. Nanok. - Privat korrespondance vedr. trafikforhold, fiskeri.

[Klik for at se]

A 493

Kolonibestyrer Aage Henry Knudsen

Samlingen er afleveret af civilingeniør Per Jørgen Knudsen, født den 28. oktober 1929 i Ilulissat. P.J. Knudsen er søn af kolonibestyrer Aage Henry Kristian Knudsen (1890-1949) og Else Marie Smidt (1921-1983). En del billeder af kolonibestyrer Aage Henry Knudsen indgår i Arktisk Instituts billedsamling acc.nr. 2013-004. Tegninger udtaget til Kunst- og genstandssamlingen G0362 og kort til kortsamlingen K0233.

[Klik for at se]

A 494

Det Grønlandske Selskab

Materialet i denne samling er af meget blandet karakter, hvorfor det er registreret i forhold til både kronologi og tema. Overordnet er samlingen inddelt i årtier. Samlingen Dækker perioden 1905-2017 og består af referater, korrespondance, regnskaber, medlemslister mm. Desuden materiale vedr. Kunstforeningen Aron, Tidsskriftet Grønland, Det Grønlandske Selskabs Årsskrift samt særskrifter. Lb.nr. 120-141 er registreret, men endnu ikke skrevet i registranten (Kontakt arkivchefen) NB: pk. 21, lb.nr. 78 samt 81 er klausulerede pga. personfølsom data. Samlingen er deponeret hos Arktisk Institut.

[Klik for at se]

A 495

Haag-sagen 1932

Haag-sagen 1931-1933 handler om Danmarks suverænitet i Østgrønland overfor Norges okkupation af Nordøstgrønland. Samlingen indeholder: - Resumé af domsafgørelsen. - Ordret gengivelse af sagens forløb (november og december 1932).

[Klik for at se]

A 496

Tommy Pedersen

Hovedopgave: "Slædepatruljen Sirius: Fortid, nutid og fremtid", Hovedopgave i samfundskundskab, Søværnets Officersskole, 2002. Delvist klausuleret materiale.

[Klik for at se]

A 497

Det Statistiske Departement

Forbrugsundersøgelser i Grønland, 1956-57. Dokumentsamlingen indeholder personfølsom data og er generelt klausuleret under 75-års reglen. NB!!! Hele samlingen er af offentlig proveniens og derfor UDLEVERET TIL RIGSARKIVET, OKTOBER 2019. Lb.nr. 70 er skannet og fortsat tilgængeligt som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 498

Grønlandsudvalgets referater fra 1960, 1961, 1962, 1963, 1964

Indbundne mødereferater vedr. referater fra grønlandsudvalgets møder på Christiansborg, 1960, 1961, 1962, 1963 og 1964. G60 NB: A 027 Grønlandsudvalget af 1960 er identisk vedr. mødereferater fra 1960, 1961 og 1962.

[Klik for at se]

A 499

Niels Egede

Samlingen indeholder to af Niels Egedes dagbøger fra Grønland fra 1759 og 1769. Begge haves som PDF. I dagbogen fra 1759 eneste kendte håndtegnede kort over oprindelige Egedesminde.

[Klik for at se]

A 500

Peary Land Fonden

Samlingen rummer en meget stor mængde materiale fra kunstneren, polarforskeren og forfatteren Eigil Knuths liv. Dokumenterne i A 500 byder på stor variation, og repræsenterer ikke kun Knuths ekspeditions- og kunstnerkarriere i detaljer, men også hans barndom, opvækst, ungdom og alderdom. Samlingen har en anselig mængde private breve til/fra venner og familie, og korrespondance af forskellig art. Mange breve er sorteret efter dato, og ofte er der vedlagt et gennemslag af Knuths egne svar, således at en brevkorrespondance kan følges af læseren. Samlingen rummer desuden: Skolehæfter, børnetegninger, private dagbøger, skitser, kladder, avisudklip, digte, manuskripter, ekspeditionsregnskaber, kalendere, notesbøger, julekort og hilsner, diplomer, medlemskort m.m. Kasse 51, lb.nr. 15-47 er udtaget til kortarkivet. Foruden dokumentsamlingen, findes et stort antal dias, positiver og negativer under Acc. Nr. 2011-007. Dertil kommer et udvalg af Knuths skulpturer, etnografika og forsk. genstande fra hans private hjem (se kunst og genstandssamlingen G0001). På Arktisk Institut findes yderligere et vitrineskab, et skrivebord og tre drejebænke fra Knuths atelier. I samlingen er desuden en del kassettebåndoptagelser. Disse er udtaget til lydarkivet, registreret under L027 og digitaliseret. Optagelserne kan streames på www.arktiskebilleder.dk Udvalgte elementer af samlingen er skannet og tilgængelige som PDF-filer.

[Klik for at se]

A 501

Jørgen Taagholt

Samlingen er endnu ikke indskrevet i databasen. For nærmere information henvises til arkivchefen.

[Klik for at se]

A 502

Thalbitzer, Hammerich og Forstejn

Indeks over og koppier af brevudveksling/korrespondance mellem Thalbitzer, Hammerich og Frk. M. Eriksen; brevudveksling (kopier) mellem Swadesh, Voegelin, Hammerich, Holtved, Thalbitzer, mfl., 1942-1952.

[Klik for at se]

A 503

Kurt Koos

Manuskript (erindringer) skrevet af den tyske officer Kurt Koos, som opholdt sig på Shannon Ø i Nordøstgrønland 1943-1944. Tysksproget materiale. Vedlagt et dokument om forfatter, tekst og tekstens ophav skrevet af Tilo Krause.

[Klik for at se]

A 504

KGH-bestemmelser

Instrukser og bestemmelser, nogle håndskrevne og andre med indklæbede trykte ark tilføjet noter.

[Klik for at se]

A 505

Marinens Bibliotek: Scrap-bøger og breve

Scrap-bøger med avisudklip fra perioden 1882-1912 samt brev fra bl.a. Gustav Holm, 1883. Scrapbøgerne er lavet af kaptajn C. Normann samt Steenstrup.

[Klik for at se]

A 506

Einar Gade-Jørgensen

Dagbog og landkort fra Peary Land, 1960'erne samt avisartikler vedr. Jørgen Brønlund Mindeekspeditioner. Dagbog fra Peary Land 1968 (denne KLAUSULERET TIL 2043!) Se også acc.nr. 2012-017 vedr. rejser i Canada, Chile, Baltikum m.m. Kort er udtaget K0013.

[Klik for at se]

A 507

Aage Barsted

Korrespondance og manuskripter efter fhv. stationsleder for Narsarsuaq Flyveplads.

[Klik for at se]

A 508

Else Falk

Brev og konvolut fra Peter Freuchen til Axel Petersen, 1921.

[Klik for at se]

A 509

Søren Klavs Nørtoft

Korrespondance vedrørende Torben Gjerløff, der var ansat ved Thule Air Base i begyndelsen af 1960'erne. Desuden biografiske noter vedrørende brødrene Torben og Henrik Gjerløff samt S.K. Nørtofts rejseberetning fra Østgrønland i 1962. Samlingen er klausuleret. Se nedenfor. Se desuden fotosamlingerne 2013-021 og 2014-014.

[Klik for at se]

A 510

Materiale fra Nordgrønlands Inspektorat, 1863-1872 (udtaget fra A 494, Det Grønlandske Selskabs samling)

Håndskrevet dokument med referater og oversigter over bl.a. grønlændergæld m.m. Samlingen er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.

[Klik for at se]

A 511

Axel Boehm

Dagbog ført af lægen Axel Boehm, som deltog i Lauge Kochs ekspedition til Østgrønland i 1956.

[Klik for at se]

A 512

Bodil Barfoed

Birger Petersens dagbøger fra ophold i Grønland i perioden 1968-1981. Birger Petersen var bl.a. formand (for håndværkere) i Greenex og Danish Arctic Contractors. Sammen med dokumentmaterialet blev indleveret 21 film til arkivet. NB. Dokumentmaterialet er klausuleret.

[Klik for at se]

A 513

Per Fischer Ploug

To kartonomslag med påskriften "Alibak". Indlagt i kartonomslag: Maskinskrevet tekst med påskriften: "Alibak. Roman fra Grönlands Vestkyst. Peter Freuchen. 1951." I samme omslag to gennemslags-kopisæt på hhv. grønt og rødt papir.

[Klik for at se]

A 514

Birger Rosendahl

CD-rom med Jakob Danielsens billedserier med beskrivelse, lavet af Birger Rosendahl, 2006.

[Klik for at se]

A 515

Jørgen Johansen

To tegninger samt fortælling om ophold i Orssuiagssuaq,1962-1963, samt en engelsksproget artikel (findes kun digitalt).

[Klik for at se]

A 516

Frimærkemateriale med motiv af Gitz Johansen

Frimærker samt postkort.

[Klik for at se]

A 517

Anne Grethe Bjørn

Dagbog efter Rasmus Nielsen, der deltog i Rigsdagsdelegationen til Grønland i 1931. Korrespondance og scrapbog efter Rasmus Nielsens datter, Helga Nielsen, der var i huset i Godhavn 1935-1936. Med samlingen indkom også en fotosamling, se acc.nr. 2014-003.

[Klik for at se]

A 518

Kim Johnsen

Materiale efter geologerne Inger og John Oxholm Campsie.

[Klik for at se]

A 519

Niels Holger Jensen

Materialet i samlingen er udarbejdet af Louis Andreas Jensen (1911-1992). L.A. Jensen var bl.a. fåreavlsbestyrer i Julianehåb/Qaqortoq i perioden 1936-1971. Samlingen indeholder: Bøger/hæfter med pressede græsser samt bog med Morten Porsilds nøgle til bestemmelse af planter ved Godhavn. Desuden afskrifter af L.A. Jensens dagbøger fra 1936-1944 samt kopier af Axel-Laurent Christensens dagbøger fra Canada og Alaska, 1950-1953, hvori bl.a. beskrives møde med Peter Freuchen og tidligere bekendte af Knud Rasmussen (5. Thule-ekspedition).

[Klik for at se]

A 520

Egon Back Sørensen

Egon Back Sørensen (1921-2008) deltog bl.a. i Lauge Kochs ekspeditioner til Grønlands østkyst i 1948 til 1951/1952 og har derfra en omfattende fotosamling (acc. nr. 2012-001). Fondsnummeret indeholder avisartikler og kopier af avisartikler, rejsereklamer, hæfte med salmer fra løjtnant og telegrafist Paul Erik Paulsens begravelse samt et visitkort fra Torben Back Sørensen.

[Klik for at se]

A 521

"Hvalfisken"

Indrammet postkort af skibet "Hvalfisken" ved Langelinie. Bag rammen er indsat avisudklip og en maskinskrevet tekst om skibet.

[Klik for at se]

A 522

Erik Bertelsen

Adgangskort for ingeniør Erik Bertelsen til Holmen, papirstrimmel og to små stykker papir med formler i en metalæske. I æsken lå billederne relateret til ACC 2012-018.

[Klik for at se]

A 523

Steffen Holberg

Dokumenter vedr. fotos fra Danmark-Ekspeditionen, særligt vedr. Mylius-Erichsens fotos. Dokumenterne ligger kun digitalt.

[Klik for at se]

A 524

Erik Trier Mørch

Materiale vedr. Erik Trier Mørch. Materialet findes kun digitalt og kan ses ved henvendelse til arkivchefen Der er sammen med dokumentmaterialet afleveret fotoalbum 2014-061.

[Klik for at se]

A 525

Steen Hinrichsen

Dagbog og notesbøger vedr. Steen Hinrichsens ophold på stationen Kap Moltke i 1974. Sammen med dokumenterne er afleveret en diassamling fra samme sted/periode; 2014-062.

[Klik for at se]

A 526

Ryder/Jensen

Dokumentmateriale udtaget fra 2014-028. Noter, beregninger og diverse avisudklip fundet i fotosamling, sandsynligvis fra Ryders ekspedition i 1888.

[Klik for at se]

A 527

Billedbladets billedserie, 1939

Affotograferinger af billedbladets billedserie på i alt 12. En fotografisk skildring (med tekster) af samfundsforholdene i 1939.

[Klik for at se]

A 528

Olaf Havsteen-Mikkelsen

Ejnar Mikkelsens håndskrevne afskrift af egen dagbog fra Østgrønland, juli-september 1900.

[Klik for at se]

A 529

Ejnar Mikkelsen / Colette Havsteen-Mikkelsen

Samlingen består overordnet af tre dele: 1. Privat korrespondance og dagbøger. 2. Arbejdsrelateret korrespondance og arbejdspapirer 3. Udklip/scrapbøger. 1. Den er private korrespondance og dagbøger er primært fra perioden 1921-1932 og er mellem Ejnar Mikkelsen og hans hustru Ella Mikkelsen samt en mindre korrespondance mellem forældrene EM og EM og deres tre børn Sten Havsteen-Mikkelsen, Aksel Mikkelsen og Else Mikkelsen. Desuden en række dagbøger, primært fra samme periode. I samlingen findes også kopier af breve fra EM til forældre og søskende fra perioden 1885-1900. 2. Den arbejdsrelaterede del af samlingen er overvejende vedr. Scoresbysundkomiteen. (se også A 370) 3. Scrapbøger: En omfattende samling af avisudklip. NB. Stort format.

[Klik for at se]

A 530

Inger Madsen

Dagbog, mødereferater, breve m.m. efter kontorchef G.N. Bugge, der også var vicepræsident for Dansk Røde Kors. Der findes yderligere materiale i Rigsarkivet.

[Klik for at se]

A 531

Tom Freuchen

Kopi af Tom Freuchens rejseberetninger fra Sibirien i perioden 1914-1919. Beretningerne består af to dele.

[Klik for at se]

A 532

Lars Henriksen

Korrespondance til Andreas Lund-Drosvad fra bl.a. Foreningen Grønlandske Børn og Fru Ida Daugaard-Jensen. Desuden en prisoversigt over tobaksvarer og en liste over arbejdere og deres eventuelle hustruer og antal børn ved Qullissat og Uummannak 10. august 1955.

[Klik for at se]

A 533

Inge Thorborg

Komplet sæt affotograferinger af "Knud Rasmussen Samlingen". De originale tegninger og akvareller befinder sig på museet i Ilulissat. Samlingen suppleres af en omfattende korrespondance på grønlandsk med bl.a. Johan Kreutzmann, Ferdinand Jensen og Jacob Heilmann.

[Klik for at se]

A 534

Inger Marie og Eigil Ungstrup

Korrespondance mellem Knud Rasmussen, C.C.A. Gabel-Jørgensen og Hj. Tage Sørensen vedr. 7. Thule Ekspedition.

[Klik for at se]

A 535

Gurreholm Station

Bygningstegninger af Gurreholm Station i Østgrønland.

[Klik for at se]

A 536

Togt med M/S Disko

Kopi af dagbog fra rejse med M/S Disko sommeren 1934 fra København til Diskobugten og retur. Dagbogen er ført af C. Bang.

[Klik for at se]

A 537

Dagbog for Station Nord

Kopi af maskinskrevet dagbog fra Station Nord ført april-juni 1978. Forfatteren er ukendt.

[Klik for at se]

A 538

Claus Birkbøll

Håndskrevne breve fra Peter Nielsen, Canada, til Claus Birkbøll. Brevene indeholder Peter Nielsens beretning om Slædepatruljen under 2. Verdenskrig fra 1940 til 1945. Desuden indeholder samlingen en afskrift af brevene. Se også A 479. Hyttebog fra Loch Fyne Stationen 1962-1975 samt hyttesedler 1952-1962.

[Klik for at se]

A 539

Jul. Olsen

Brev til Chr. Simony fra Jul. Olsen 1951. Brevet indeholder bl.a. en beskrivelse af personerne på foto nr. 20561. Personbeskrivelsen haves elektronisk (PDF).

[Klik for at se]

A 540

Janni Andreassens interview

Maskinafskrift af Janni Andreassens interview med Benny Jensen, der var i Siriuspatruljen 1962-1964. Interviewet vedrører Danmark-Ekspeditionen og de omkomne: Ludvig-Mylius-Erichsen, Jørgen Brønlund og N.P. Høeg Hagen.

[Klik for at se]

A 541

G.N. Bugge

Korrespondance mellem G.N. Bugge, Ove Bak og Ole Korneliussen i 1967-1969 vedrørende nordboruiner m.m.

[Klik for at se]

A 542

Ivar Ytreland

En beretning om fangst i Østgrønland og et møde med Eigil Knuth.

[Klik for at se]

A 543

Hans Lynge

Kopi af dagbog fra en kunstnergruppes rejse til Paris i 1948.

[Klik for at se]

A 544

Ole Hasting

Maskinskrevet manuskript fra ukendt (muligvis Odd Bjerke) til Ole Hasting: Formodentlig et manuskript til et foredrag om at overleve i nødsituationer hvor som helst i verden.

[Klik for at se]

A 545

KGH anvisninger

To anvisninger (1892 og 1905) á 25 øre gældende for "Handelsstederne i Grønland". Haves også som JPG-fil.

[Klik for at se]

A 546

Robert Petersen og Det Grønlandske Selskab

Udtaget fra A 494.

[Klik for at se]

A 547

Eigil Knuth og Det Grønlandske Selskab

Artikel om Peary Land skrevet af Eigil Knuth i 1969 samt korrespondance, illustrationer m.m. vedrørende artiklen. Materialet udtaget fra A 494.

[Klik for at se]

A 548

Rasmus Bjørgmose og Det Grønlandske Selskab

To artikler af Rasmus Bjørgmose til Tidsskriftet Grønland vedrørende nordboruiner og Vesterbygden samt korrespondance og illustrationer. Materialet er udtaget fra A 494.

[Klik for at se]

A 549

Erik Holtved og Arctic Institute of North America

Diverse korrespondance 1948-1954.

[Klik for at se]

A 550

Besøg hos Churchill 1950

Maskinskrevet beskrivelse af besøg hos Churchill 20. september 1950. Angiveligt tilgået Arktisk Institut via DPC. Fundet ved oprydning i bogskab.

[Klik for at se]

A 551

Erik Tjustrup

Materiale vedr. Erik Tjustrups arbejde med PR-materiale for KGH i perioden ca. 1960-1980. NB: Pk. 4 er stort format indeholdende lb.nr. 6-8; er udtaget til genstandssamlingen. Samlingen består af både dokumenter, fotos, lyd og genstande. Dokumenter: A 551 Fotos: Acc.nr. 2015-024 Lyd: L043 Genstande: G0084

[Klik for at se]

A 552

Lisbeth Bartholdy

Dagbog med billeder fra 1965-1967, hvor Lisbeth Bartholdy var sygeplejerske i Fiskenæsset. Se også fotosamlingen acc.nr. 2015-025.

[Klik for at se]

A 553

Trykklicheer, filateli m.m.

Trykklicheer brugt i forskellige sammenhænge, som alle vedrører Grønland.

[Klik for at se]

A 554

Nordboruiner

Brev (kopi) fra H.C. Rossen til cand.mag. Ad. Jensen vedr. artikel "Det Grønlandske Selskabs årsskrift". Artiklen omhandler fund af nordboruiner. Brevet følges af seks originale tegninger af de gjorte fund i hhv. Umiarfikfjorden og Miaggôrfik.

[Klik for at se]

A 555

Ruth Tygesen

Dagbog og andre notater efter faderen, Bjørn Jessen, som var huslærer i Grønland 1925-26. I samlingen er der desuden to fotoalbummer (2015-027).

[Klik for at se]

A 556

Ole Kræmmer

Læge Anders Gudiksens håndskrevne dagbøger fra ophold i Grønland (Ivigtut/Ivittuut) 1891-1892. Dagbøgerne er scannet og transskriberet og haves i PDF-format.

[Klik for at se]

A 557

British Expedition to West Greenland, 1966.

Rapport udarbejdet af Elisabeth M. Madsen, B.Sc., and H.I. Drever, Ph.d.: "The Recreational Status and Potentiality of the Umanak District in West Greenland." med indklæbede s/h fotos.

[Klik for at se]

A 558

Jakob Bjerre: Dokumentation af et tørvehus i Ummanak ved Thule.

Opmåling af ruin af det originale tørvehus ved Dundas/Thule Air Base. NB. Rapporten findes kun i elektronisk form.

[Klik for at se]

A 559

Axel Fiedler

Diverse materiale, bl.a. dagbøger og billedpræsentationer, vedrørende Axel Fiedlers arbejde ved Søværnet, bl.a. som chef for Grønlands Kommando, og fra arbejdet som guide på turistrejser langs Grønlands kyst. Privat korrespondance. Mappe med materiale vedrørende deltagelse i Dronning Magrethe og Prins Henriks rejse til Grønland år 2000 i anledning af 1000-året for Leif den Lykkeliges opdagelse af Vinland. Materiale fra præst Einar Nielsen vedrørende overkateket Peter Olsen.

[Klik for at se]

A 560

Tyge Nielsen

Udklipsmappe med avisudklip, primært vedr. grønlandske børns skoleophold i Danmark i 1960'-1970'erne og vilkår generelt. Indsamlet af Tyge Nielsen, der var lærer i Grønland i 20 år fra 1958.

[Klik for at se]

A 561

Meddelelser om Grønland, farvetrykt bilag: Harald Moltke "Nordkysten af Vajgat i Nord-Grønland", 1901

[Klik for at se]

A 562

Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok

Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok er privat, non-profit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S, grundlagt i 1929.

[Klik for at se]

A 563

Kurt Bang Petersen

Materiale om "Hvidbjørnen", som forliste d. 12. april 1895.

[Klik for at se]

A 564

Nikolaj Nielsen og Lauge Koch

Korrespondance og rejsebeskrivelser fra Jubilæumsekspeditionen 1920-1923, herunder beskrivelse af skibet "Bele"s forlis i 1921 samt polareskimoernes liv i Thule/North Star Bay.

[Klik for at se]

A 565

Leif Vanggaard, tidligere stabslæge og direktør for Arktisk Institut

Leif Vanggards materiale: om eftersøgning efter de forsvundne fra Danmark Ekspeditionen og om ekspeditionen generelt; Om station Nord og Sirius patruljen; diverse magasiner og foldere.

[Klik for at se]

A 566

M.J.G. Jensen, Station Nord

Dagbøger (maskinskrevet) fra Station Nord i perioden 23. august 1975 - 17. april 1980.

[Klik for at se]

A 567

Isdriftundersøgelser, Østgrønland, 1956-1960.

Korrespondance og rapporter vedr. isdriftsundersøgelserne i Østgrønland i perioden 1956-1960. Der er korrespondance mellem Dansk Meteorologisk Institut, Arktisk Institut, Rederiet Lauritzen m.fl. NB. En del af materialet i samlingen er fugtskadet.

[Klik for at se]

A 568

Else Brandt

Diverse avisudklip med særlig vægt på de amerikanske baser og forflyttelsen af befolkningen fra Thule. Else Brandt var sygeplejerske og rejste til Grønland d. 12. april 1946, var i Ilulissat frem til januar 1947, derefter i Thule frem til oktober 1947, var i Uummannaq 1 år og rejste tilbage til Danmark via Goose Bay og Narsarsuaq oktober 1948.

[Klik for at se]

A 569

Andreas Kornerup-udgivelse i forb.m. KVUG's 100 års jubilæum, 1978.

Thorkild Hansen manuskript med rettelser og indsatte fotos. Desuden korrespondance vedr. Kommissionens jubilæum.

[Klik for at se]

A 570

Station Nord

Notits fra udenrigsministeriet vedr. Station Nord.

[Klik for at se]

A 571

Bent Pürschel

Dagbog skrevet af Bent Pürschel (1925) fra rejse med skibet "Gertrud Rask", breve dateret 1932 (NB enkelte breve på tysk) samt enkelte småtryk.

[Klik for at se]

A 572

Jørgen Schmidt

Notesbog vedr. rørismaskine samt artikel. Kort udtaget til kortsamlingen (?). Samlingen stammer fra B. Thomassen. Se også acc.nr. 2016-001.

[Klik for at se]

A 573

Jacob Thorvald Borg

Dagbøger, korrespondance m.m. efter kommandørkaptajn J.T. Borg, som var engageret i opmålingsarbejde i Grønland 1897-1910, bl.a fra Nuussuaq-området, Godthåbsfjorden og Kobberminebugten.

[Klik for at se]

A 574

Telegrammer, Angmassalik, 1938-1944

Omkring 100 telegrammer mellem Telbet, Angmassalik/Ammassalik og Eske Brun, Godhåb/Nuuk i perioden 1938-1944 (2. Verdenskrig). Nogle af telegrammerne er i kode.

[Klik for at se]

A 575

Erling Andersen (telegrafist)

Erling Andersen (f. 1928) var telegrafist, og han var bl.a. med på Lauge Kochs ekspedition i 1956, 1957 og 1958. Samlingen består af dokumenter, fotos (2016-010), lyd (L046-01) og genstande (G0150), og beskriver arbejdslivet som telegrafist 1946-58 i handelsflåden, i lufthavn og på ekspedition. Delvist klausuleret, se nedenfor.

[Klik for at se]

A 576

Dansk Polarcenter (DPC)

Samlingen består hovedsageligt af dokumenter, foruden et kort og en lydfil. Omhandler oprettelsen af Dansk Polarcenter og indgåelse af samarbejdsaftale med Arktisk Institut, i mindre omfang nedlukningen af Dansk Polar og fremtidige situation for Arktisk Institut, Polarbiblioteket og Københavns Universitets afdeling Eskimologi og Arktiske studier. Dokumentmateriale indeholder mødereferater, korrespondancer, notater, rapporter, samarbejdsaftaler, avisartikler, kataloger, vejledninger, arkitekttegninger. Lbnr. 79 til lbnr. 84 afleveret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet august 2022. Se også: fotosamlingen 2004-051; lydsamlingen: L058-01 og kortsamlingen: K0196-001. Dansk Polarcenter (DPC) blev oprettet i 1990 og ophørte formelt som selvstændig organisation i 2007, da det blev lagt ind under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, dog blev Dansk Polarcenter først officielt lukket i 2009. DPC samarbejdede med Arktisk Institut, selvejende arkiv, og Københavns Universitets afdeling for Eskimologi og Arktiske studier, bl.a. om Polarbiblioteket. DPC og de øvrige institutioner havde / har til huse i et gammelt pakhus fra Den Kongelige Grønlandske Handel på Christianshavn. BEMÆRK: Dansk Polarcenters primære arkiv findes på Rigsarkivet i to samlinger: 1. Dansk Polarcenters projektbase 1996-2001, og 2. Dansk Polarcenter, Ministeriet for Grønland og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1987-1990. Se link: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_eller_arkivserie_liste?c=dansk+polar+center&d=1&e=2016

[Klik for at se]

A 577

Husstandsundersøgelse

Omfattende husstandsundersøgelse, primært fra byer og bygder i Diskobugten,1958-1959. Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, oktober 2017.

[Klik for at se]

A 578

Ejnar Mikkelsens Mindefond

Ejnar Mikkelsens Mindefond blev oprettet af Scoresbysund Komitéen i 1980 i forbindelse med 100-året for Ejnar Mikkelsens fødsel. Samlingen indeholder regnskaber, mødereferater og fondsansøgninger. OBS: Da nogle ansøgninger indeholder personfølsomme oplysninger, skal de gennemses før udlevering - kontakt arkivchefen. Scoresbysund Komiteen blev grundlagt d. 26. marts 1924 af Ejnar Mikkelsen med det formål at indsamle private midler til kolonisering af Scoresbysund og oprettelsen af en handelsstation. Efterfølgende fungerede Komitéen som fond, fra 1936 som administrator for Østgrønlandsfonden, indtil Komitéen og fonden 2004/-05 blev nedlagt/slået sammen med to (?) andre fonde, bl.a. Ejnar Mikkelsens Mindefond. Scorebysund Komiteens børneforsorg nævnes hyppigt i forbindelse med sygdomsepidemi i 1936. Fra 2005 sammenlagdes fondene og komitéen til ’Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond og Scoresbysund Komite’. Navnet ændret / forkortet til ’Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond’ i forbindelse med vedtægtsændringer i 2014. Dokumenter vedr. 'Scoresbysund Komitéen' er udtaget til A 370 og vedr. 'Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond og Scoresbysund Komite' til A 598.

[Klik for at se]

A 579

Kjeld H. Thomsen (A. Sabroe)

Dokumentmateriale fra og om Astrid Sabroe. Med samlingen fulgte to spolebånd, som er udtaget til lydarkivet (L-040) og på båndene fortæller A. Sabroe primært om sin tid som lærer på Hirsholmene (med en kort snak om ansættelsen i Grønland).

[Klik for at se]

A 580

Søren Thostrup (Sven Thostrup)

Dokumentmateriale efter Viceadmiral Sven Thostrup. Samlingen består primært af manuskripter til foredrag om Danmark-Ekspeditionen.

[Klik for at se]

A 581

Avisudklip vedr. Expedition Sirius 2000

Avisartikler vedr. Kronprins Frederiks deltagelse i Expedition Sirius 2000.

[Klik for at se]

A 582

Peter Tutein

Artikel af Peter Tutein: "Klodeskyer", 28. maj 1944. Peter Tutein var bl.a. forfatter og fangstmand.

[Klik for at se]

A 583

Arne Kaldahl

Diverse dokumentmateriale fra radiotelegrafist Arne Kaldahl.

[Klik for at se]

A 584

Vøgg Løwe Nielsen

Materiale, primært egne notater, fra Vøgg Løwe Nielsens arbejde i det rådgivende udvalg vedr. Grønland. Rådet var placeret under Statsministeriet, hvorfor størstedelen af materialet findes på Rigsarkivet. Dette bør således udelukkende ses som supplement til hovedsamlingen på Rigsarkivet.

[Klik for at se]

A 585

Materiale vedr. S/S Gustav Holm

Tegninger og kostbevis, bl.a. fra s/s Gustav Holm.

[Klik for at se]

A 586

Skøde, salg af ejendom (i Nanortalik) fra Filadelfiaforeningen til den danske stat, 1966

Skøde.

[Klik for at se]

A 587

Johan Carl Joensen (1857-1907), personalhistoriske optegnelser

Personalhistorisk beskrivelse af Johan Carl Joensen om ansatte i Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) samt hans eget levnedsforløb. Teksten findes også elektronisk - kontakt arkivchefen.

[Klik for at se]

A 588

Dansk-Grønlandsk Kulturfond

Materiale fra Dansk-Grønlandsk Kulturfond. Fondet blev nedlagt i 2015. Samlingen er endnu ikke færdigindskrevet i databasen - kontakt arkivchefen.

[Klik for at se]

A 589

Erik Hoff

To breve, kopi af artiklen "Mountaineering in Greenland 1977-1986" og rejsememorabilia (sidstnævnte er fastklæbet til A4-ark med billeder på den anden side - findes i fotoarkivet under 2009-013; p44512-p44513).

[Klik for at se]

A 590

Aage Krogsdam

Samlingen består af dagbog og private breve og telegrammer fra 1964; omtaler af udstillinger; planer for og omtaler af 3 østgrønlandsekspeditioner; turkatalog for Kangerlussuaq Tourism 1996;billedark; og udkast til avisartikler. Aage Krogsdam Jørgensen var oprindeligt handelsuddannet og arbejdede fra 1964 som administrator for entreprenørvirksomhed i Paamiut, senere journalist.

[Klik for at se]

A 591

Aerogrammer

Samlingen består af en række aerogrammer fra Grønland.

[Klik for at se]

A 592

Niels Ove Jensen (NOJ)

Dokumentmateriale efter Niels Ove Jensen, der var fangstmand i perioden 1936-1945 (i perioden 1940-45 havde han politimyndighed over Nordøstgrønland). Han boede igen i Grønland i 1946-1958 (Scoresbysund og Kap Tobin).

[Klik for at se]

A 593

Torben Egede

Samlingen vedrører primært givers farfar pastor Gerhardt Egede (ofte kaldet Gert) samt givers far og giver selv, som alle har boet i Grønland. En stor del af samlingen er på grønlandsk. Samlingen indeholder blandt andet: Breve af både privat og mere tjenstlig karakter; dagbøger og erindringer; artikler og skrivelser om mange små og store samfundsmæssige forhold; prædikener og andet relateret til præstegerningen; hørespil og oversættelser af romaner; materiale i relation til kommuneråd, landsråd og Grønlandskommissionen. Lb.nr. 48 og 49 overført til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 2021(offentlig proveniens).

[Klik for at se]

A 594

Jean V. Stenico

Samlingen består af arkæologiske feltrapporter fra Nordøstgrønland (en del udtaget til Polarbiblioteket), arkæologiske arbejdskort, dokumenter og foto/film (udtaget acc.nr. 2017-009).

[Klik for at se]

A 595

Stephen Shoodlak

Dagbog efter Stephen Shoodlak, yupik, Wainwright Alaska, 27. oktober 1907. Dagbogen er sandsynligvis blevet bragt til Danmark af Ejnar Mikkelsen.

[Klik for at se]

A 596

Major Gunnar Jensen

Dagbøger, bevægelsesoversigter, rapporter, kort mm. vedrørende major Gunnar Jensens karriere i det danske forsvar og hans ophold i det nordøstlige Grønland. Løbenr. 12-17 samt uddrag af løbenr. 3 er skannet og forefindes som PDF-filer. Løbenr. 20 findes udelukkende som PDF-filer. Fra dokumentsamlingen er flg. materialer udtaget: Fotos (acc.nr. 2017-020), en mindre kortsamling (K0195) og en film (F046). Desuden er der en stor samling genstande, som på nær G0329-001 og -002, er videregivet til Willum Research Center ved Station Nord.

[Klik for at se]

A 597

Ole Kresten Finnemann Juhl

Samlingen indeholder mappe med private breve fra ægteparret Juhl's ophold i Kraulshavn og to dokumenter (regnskab og beskrivelse) vedrørende Det Grønlandske Hus i Aalborg 1999/2000. Grete Juhl og Ole Kresten Finnemann Juhl var lærere i Kraulshavn ved Upernavik i perioden august 1972-juni 1974 og i Scoresbysund / Itoqqortoormiit 1975-79, og Ole Juhl var forstander for Det Grønlandske Hus i Aalborg 1994-2000.

[Klik for at se]

A 598

Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond og Scoresbysund Komite

Fonden indeholder årsregnskaber (komplet) og årsopgørelser for Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond og Scoresbysund Komite 2005-2014. Er udtaget af A 578 Ejnar Mikkelsens Mindefond. Scoresbysund Komiteen blev grundlagt 26/3-1924 af Ejnar Mikkelsen med det formål at indsamle private midler til kolonisering af Scoresbysund og oprettelsen af en handelsstation. Efterfølgende fungerede Komitéen som fond, fra 1936 som administrator for Østgrønlandsfonden, indtil Komitéen og fonden 2004/-05 blev nedlagt/slået sammen med bl.a. Ejnar Mikkelsens Mindefond. Scorebysund Komiteens børneforsorg nævnes hyppigt i forbindelse med sygdomsepidemi i 1936.

[Klik for at se]

A 599

Jens Evald Saaby-Hansen

Dokumenter, foto (Acc.nr. 2018-001), lyd (L048) og genstande (G0280) fra Jens Evald Saaby-Hansen, der var ansat i KGH's passagerdivision fra 1955 og kort før sin pensionering i 1985 var med til at oprette Grønlands Rejsebureau.

[Klik for at se]

A 600

Alfred Madsen

Kopi af brev fra Alfred Madsen til Niels Gudmund Riskær Schmidt (Politimester i Nuuk 1983-1988) fra 1986, hvor han beskriver filmfremvisning i Ammassalik før optagelserne til 'Palos Brudefærd' under 7. Thule Ekspedition. Se desuden fotosamlingen.

[Klik for at se]

A 601

Tibberup Svalbard Forening

Arkivfonden indeholder blandt andet mødereferater og -indkaldelser, vedtægter, planer for og rapporter fra 'ekspeditioner', korrespondance med diverse forskere, myndigheder og institutioner i Danmark, Norge og Holland, og korrespondance i forbindelse med skibskøb / -leje. Meste materiale vedrører perioden 1979-1981, hvor Arktisk Institut / N. O. Christensen fungerede som støtte / sekretariat for foreningen. Tibberup Svalbard Forening oplyste selv at være 'en privat praktisk støtteforening for danske videnskabelige og kunstneriske ekspeditioner til Svalbard'. Kuvert med foto udtaget til fotosamlingen Acc.nr. 2018-004.

[Klik for at se]

A 602

Greenland Contractors

Mindre dokumentsamling fra Greenland Contractors, primært vedrørende DYE- og DEW-Line stationerne, arbejdet ved Thule og Søndrestrømfjord Air Base, større oprydningsprojekter og officielle besøg på baserne. Lille samling om personalefester. Der er to læg med klausuleret materiale, uden publikumsadgang. Se desuden stor fotosamling (acc.nr. 2018-006) og mindre genstands-, film og kortsamlinger (G0350; F034; K0207). Greenland Contractors var ejet af MTHøjgaard (2/3) og Grønlands Selvstyre (1/3) og stod fra 1971 til de mistede kontrakten og blev lukket oktober 2017 for den daglige drift af Thule Air Base for USAF og i starten også den nu nedlagte base Sondrestrom Air Base i Kangerlussuaq. Driften omfattede alt fra boliger, veje og transport til værksteder, hospital og fritidsaktiviteter. Hed indtil Grønlands Selvstyre blev medejer Danish Construction Corporation (DCC) og senere Danish Arctic Contractors (DAC).

[Klik for at se]

A 603

Loranstationen i Angissoq 1962-1969 (Team Angissoq)

Dokumenter efter stationsleder ved Angissoq 1966-1969 Adam Leopold. Plan over stationen, officielle dagbøger og månedsrapporter, 'privat' tjenstlig korrespondance, ansættelsesbevis og -forhold, om besøg af U. S. Coast Guards isbrydende skib, invitation til reception i forbindelse med kongebesøg. Foto udtaget til fotosamlingen. Dele af materialet indeholder delvist personfølsomme oplysninger - kontakt arkivchefen.

[Klik for at se]

A 604

Kaptajn F. Hansen

Diverse arkivalier fra kaptajn F. Hansen, der var kaptajn på Dagny, da skibet blev skruet ned ved NØ-Grønland 1920. Samlingen indeholder desuden et fotoalbum med billeder fra Dagnys / kaptajnens rejser - udtaget til fotoarkivet Acc.nr. 2018-014. Dele af materialet indeholder delvist personfølsomme oplysninger - kontakt arkivchefen.

[Klik for at se]

A 605

Ganzoni, Østgrønlandsekspeditionen 1954 v/ Lauge Koch

To originale dagbøger og den ene desuden i maskinskrevet afskrift, fra Ost-Grönlandexpeditionen / Østgrønlandsekspeditionen, hvor Lauge Koch, prof. Peter Bearth (geolog), Fritz Müller (geograf), Emil Biner (bjergguide) og Robert Ganzoni (cand.med.) deltog. Udtaget fra fotosamlingen acc.nr. 2004-001.

[Klik for at se]

A 606

Dan Buch

Samlingen stammer fra Dan Buch, som arbejdede for GTO / Nuna-Tek fra 1953-1992. Buch planlagde og gennemførte forundersøgelser ift. anlæg af f.eks. bygninger, lufthavne veje og infrastruktur generelt i de fleste grønlandske byer og derudover førte han desuden tilsyn med miner og boreskibe i Grønland. Dokumentsamlingen A 606 og fotosamling 2018-021 udgør en integreret helhed, idet tekst og fotografier oprindeligt sad sammen i 22 ringbind. De originale fotografier er udtaget til fotoarkivet, men i dokumentsamlingen A 606, som indeholder Buchs mange noter og større tekster om GTO-arbejdet og yderligere informationer i relation til fotografierne, er indsat kopier af billederne. Fotografierne kan ses på www.arktiskebilleder.dk. De fleste fotografier findes i bedre opløsning, som kan rekvireres ved henvendelse.

[Klik for at se]

A 607

Ernst Jensen

Kopisamling af 13 breve til lærerinde Karen Oxenvad fra Mathias Storch samt et brev fra J. Daugaard-Jensen (anbefaling). Brevene er fra perioden 1938-1956. Karen Oxenvad var lærer for Mathias Storchs børn i Ilulissat 1931-1933 og 1935-1936.

[Klik for at se]

A 608

Thorvald Hedemand

Lydfiler (udtaget til lydarkiv L050) med interview udført af lærer / kunstner Per Sloth Carlsen med tidligere kolonibestyrer Thorvald Hedemand (alternativt Hedemann), der fortæller om sit liv i Grønland 1924-1960. Lavet i forbindelse med udstilling i 1977 i Mariager, hvor begge boede. Desuden 3 avisartikler om og kopi af plakat til udstillingen i Maribo i 1977 med Hedemands genstande fra Grønland.

[Klik for at se]

A 609

Ilimanaq / Claushavn

11 små maskinskrevne, spritduplikerede fortællinger fra og om Grønland og især Claushavn / Ilimanaq og området omkring Ilulissat og om grønlandske forhold og relationen imellem danskere og grønlændere. Oprindelse ukendt, men er formodentligt fra 1960' eller 1970'erne. Nogle er signeret FeP / Finn Pedersen.

[Klik for at se]

A 610

Radiotelegrafen

Medlemsbladet for 'Radiotelegrafistforeningen af 1917' Radiotelegrafen 1914 - 2011. Scannet på DVD.

[Klik for at se]

A 611

Georg Haakon Jensen

Diverse materiale i forbindelse med Georg Jensens arbejde som telegrafist i Grønland, bl.a. telegramblanketter, radiotelegrafist certifikater, veteranklubben under Tele Greenland, vagtjournal, personaleblad for Nuna-Tek Tele/Grønlands televæsen. Genstande udtaget til Genstandsarkivet G0260.

[Klik for at se]

A 612

Rolf Buschardt Christensen

Samling af breve og telegrammer til og fra Dyveke Buschardt og hendes familie i Danmark 1936-1939. Dyveke Buschardt var i huset hos telegrafist Kaldahl i Scoresbysund / Ittoqqortoormiit 1936-1937 og i huset i Godhavn / Qeqertarsuaq 1938-1939.

[Klik for at se]

A 613

Bent Ryan Nielsen

Orlogsbog, sessionsnummer, US-kørekort og forholdsattest som værnepligtig i Grønnedal og Narssarsuaq 1952-1953.

[Klik for at se]

A 614

Ilulissat Kunstmuseum

Original maskinskrevet artikel til Berlingske Tidende, december 1931 om Harald Moltke af Knud Rasmussen.

[Klik for at se]

A 615

Poul Adam Sihm

Breve, Slædeposten og forskellige beskrivelser af arbejdet ved Sirius fra dyrlæge Poul Adam Sihms tid ved Slædepatruljen Sirius 1956-1958 / chef for Slædepatruljen Sirius 1957-58. Materiale fra 'Foreningen af tidligere medlemmer af den Nordøstgrønlandske slædepatrulje Sirius' Materiale fra 'Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok'.

[Klik for at se]

A 616

Brev til Prøven 1912-1913

Brev til bestyreren Prøven om post til J. P. Koch efter krydsningen af Indlandsisen 1913 - Dronning Louise Land Ekspeditionen. Haves som PDF.

[Klik for at se]

A 617

Sigfred Kristian Petersen

Kort biografi om Sigfred Kristian Petersen (f. 1931), der i 1950'erne bl.a. arbejdede i Kangerlussuaq og Mesters Vig som minearbejder. Anbefalinger og diplom for krydsning af polarcirklen. Alt haves som kopier og PDF.

[Klik for at se]

A 618

J. Lauritzen Rederiet

Dokumenter fra J. Lauritzen Rederiets aktiviteter ved Grønland, primært relateret til reder Knud Lauritzen i perioden 1948-1976. Bl.a. rejsebreve i dagbogsform; forhandlinger med Nordisk Mineselskab om malmtransport og efterfølgende om besejling af Mestersvig; generelt om ishavssejlads; assistance ved skibsforlis; korrespondance med en række fagpersoner inden for arkæologi, biologi og geologi; erindringer fra Lauritzen medarbejdere.

[Klik for at se]

A 619

Johannes og Astrid Balle

To foredrag om hvalfangst og tilhørende dias (udtaget til acc.nr. 2019-021). Foredragene blev holdt af Johannes Balle (søn af præsten Nikolaj Balle), der sejlede for KGH og til sidst blev skibsfører; gift med Astrid Balle (f. Møller).

[Klik for at se]

A 620

Hans Peter Olsen / Bessel

Transskribering af styrmand forhyret som matros på Alabama Ekspeditionen Hans Peter Olsens (senere Bessel) erindringer fra ekspeditionen og beskrivelse af omstændighederne for fundet af disse. Udarbejdet af H. P. Olsens barnebarn Ole Rosted 2019. Haves kun som PDF.

[Klik for at se]

A 621

Vandreudstillingen 'Grønlands østkyst gennem 100 år' 1981-1982

Dokumentationsmateriale (kopier af tekster og plancher) fra vandreudstillingen 'Grønlands østkyst gennem 100 år'. Lavet i samarbejde mellem Arktisk Institut, John Andersen og Mogens S. Koch. Udstillingen blev i 1981-1982 vist på Kunstindustrimuseet, 17 danske biblioteker, Grønlands Nationalmuseum og flere steder i Grønland. På dansk og grønlandsk. Udstillingens fotografier er fra Arktisk Institut, John Andersens 'Kaptajn Ejnar Mikkelsens Mindeekspedition 1980, Scoresbysund - Angmagssalik' og Mogens Kochs bymiljøer fra Østgrønland.

[Klik for at se]

A 622

'Velkommen til Grønland' layoutmateriale 1971-1976

Samlingen er endnu ikke færdigregistreret - kontakt arkivchefen.

[Klik for at se]

A 623

Henning Nyholm Poulsen

Materiale efter Henning Nyholm-Poulsen, der var fangstmand ved Nanok 1932-1933 og med Eigil Knuth til Kap Harald Motke i 1972. Originale dagbøger, udstyrslister, vejledninger for fangstmænd, kontrakter og rejseplaner.

[Klik for at se]

A 624

Kenny Jørgensen

Materiale efter seminarielektor Kenny Jørgensen og Ketty Jørgensen, der var lærere i Aasiaat 1958-1959 og Upernavik 1959-1960. Fra samlingen udtaget: foto (acc.nr. 2020-040), lyd (L059), film (F048), genstande (G0338).

[Klik for at se]

A 625

Kurt Bentsen

Ansættelseskontrakt fra ansættelse ved Thule Airbase 1962.

[Klik for at se]

A 626

Helene Risager

Diverse materiale efter journalist Helene Risager. Fra officiel USA rejse med landsstyreformand Jonathan Motzfeldt; oversættelser til grønlandsk af eventyr; fortællinger på grønlandsk indsendt til KNR.

[Klik for at se]

A 627

Pelle Jarmer.

Ansøgning fra Pelle Jarmer, 'sommermand' ved GTO, teleafdeling 1962-69. Sanghæfte fra Telefest 1960'erne og love for Tele Veteranklub 1997. Se også foto (acc.nr. 2020-045) og kort (K0200)

[Klik for at se]

A 628

Mindegudstjeneste 1921

Program for mindegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke på 200 Årsdagen for Hans Egedes udrejse til Grønland. 3. maj 1921.

[Klik for at se]

A 629

Kenneth Folke Jørgensen

Scrapbog om Grønland fra begyndelsen af 1970'erne. Kenneth Folke Jørgensen var elektriker på rejefabrikken i Qasigiannguit cirka fra 1968 til 1972.

[Klik for at se]

A 630

Arne Knudsen

Rejsedokumenter, jagtbevis mm. fra kleinsmed Arne Knudsen, der i 1969 var med til at lave afsaltningsanlæg i Upernavik.

[Klik for at se]

A 631

Fiskemester Martin Hansen

Fødselsdagskort til fiskemester Martin Hansen og artikel om om Esbjerg-fiskernes fiskeri ved Grønland 1949.

[Klik for at se]

A 632

Adelbert og Anne Marie Fuglsang-Damgaard

Primært levnedsbeskrivelse, dagbøger, prædikener og korrespondance fra og til præst, seminarieforstander og rektor Adelbert Fuglsang-Damgaard og hustruen lærer Anne Maries tid i Grønland 1930-45. 5 billeder af Adelbert, Anne Marie og /eller Sophie Greisen (kun PDF)

[Klik for at se]

A 633

Jan Streit Christophersen

Arbejds- og sejladsapporter fra m/k 'Kivioq' 1962-1971. Levnedsbeskrivelse for Jan Streit Christophersen der bl.a. arrangerede vandreture i Sydgrønland i 1975-77. Fra 1978 til 1990 læge og en periode lokal- og landstingspolitiker (en af de få 'danske') i Grønland.

[Klik for at se]

A 634

Laurits Aalling Hansen

Laurits Aalling Hansens udkast til erindringer, herunder fra arbejde ved Thule Airbase 1959-60; som sondemand ved Station Nord 1962-63 og deltager i 2. Pearyland Ekspedition 1963, ledet af Eigil Knuth og med deltagelse af Thorkild Høy Nielsen, Einar Gade-Jørgensen, Per Kirkeby, Hans Georg Valdemar Hansen og Bent Fredskild. Haves kun som PDF.

[Klik for at se]

A 635

Tandlæge Halfdan Thyssen

Tandlæge Halfdan Thyssens dagbøger med indsatte fotografier fra tjenesterejse til Ivittuut og Arsuk i 1952. Haves kun som PDF. Halfdan Thyssen, deltog bl.a. på P.O.Pedersens store videnskabelig ekspedition til Grønland i 1939 og var desuden ved Ivittuut i 1950erne og i Thule i 70erne.

[Klik for at se]

A 636

Forlaget Anders Nyborg A/S

Klichemateriale 'Welcome to Greenland' fra 1970'erne og ’Grønlandske sagaer’ bind 3 og 4.

[Klik for at se]

A 637

Flyvejournal

Flyvejournal 1948 fra Kaptajn M. Hansen, blandt andet flyvninger i Grønland, og artikler om flyvere brugt i Grønland.

[Klik for at se]

A 638

Geolog Heinrich Bütler

Dagbøger fra 1954 fra geolog Heinrich Bütlers geologiske ekspeditioner 1948, 1950, 1952-57 til Østgrønland omkring Kong Oscars Fjord og K. Franz Josephs Fjord. Kort over lejrpladser (udtaget til kortsamlingen K0205). Levnedsbeskrivelse for Heinrich Bütler (1893-1983). Stor fotosamling udtaget til fotoarkivet (acc.nr. 2004-029).

[Klik for at se]

A 639

Rolf Gilberg

Omfattende dokumentsamling. Primært vedrørende Aage og Lisbeth Gilbergs og Rolf Gilbergs arbejde i Thule / Qaanaaq bland Inughuit. Samlingen er under bearbejdelse. Henvendelse til arkivchefen.

[Klik for at se]

A 640

Jørgen Svensson

Samling fra tidligere pilot ved Grønlandsfly og Narsarsuaq Jørgen Svensson. Primært om Bluie West One / Narsersuaq og om sammenslutningen af tidligere, primært amerikanske, ansatte ved Narsarsuaq 'Narsarssuaq Air Base Greenland Assiciation og deres sammenkomster 1986-2008. Fotografier udtaget til fotosamlingen acc.nr. 2020-039 og kort til kortsamlingen K0223.

[Klik for at se]

A 641

Jens Christian Madsen

Arkiv fra Jens Christian Madsen, Jens Christian Madsen, arkitekt, som har arbejdet ved GTO (Grønlands Tekniske Organisation) siden 1950’erne og mere end 40 år frem. Mangeårig byggeleder i GTO og senere konsulent for Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med overtagelsen af det tekniske område til Grønland. Senere bygge- og anlægschef i Nuna-Tek. Materialet er især fra hans arbejde med bøger om bebyggelser og bosteder i Grønland. Hans meget omfattende, egentlige GTO-arkiv er 2021 udleveret til Rigsarkivet.

[Klik for at se]

A 642

Hugo A. Thomsen

Samling fra Hugo A. Thomsen, der fra 1957 var leder af vedligeholdelsen af det kørende materiel ved Søndre Strømfjord Airbase for amerikanerne og DAC (Danish Arctic Contractors) og involveret i vedligehold af Kulusuk landingsbane i forbindelse DYE-2. Se også foto (acc.nr. 2021-013) og reliefkort i kortsamlingen (K0225).

[Klik for at se]

A 643

Henry Juul Sørensen (Juldorf)

Fotograf Henry Juul Sørensens dagbog fra Lauge Kochs Treårsekspedition, sommeren 1932; tegning til ekspeditionsmørkekammer 1932; enkelte artikler.

[Klik for at se]

A 644

Lars Vesterbirk

Scrapbøger og dokumenter efter Lars Vesterbirk 1960-2019. Bl.a. direktør for Råstofforvaltningen i Grønland i 1970'erne og en lang årrække Grønlands EU-repræsentant i Bruxelles. Scrapbog fra Lars Vesterbirks far, Charles Vesterbirk, 1951-57, der var en af de første 5 politibetjente i Grønland. Fotoalbum fra officielt besøg i Rom og hos Paven 1982 (udtaget til fotosamlingen acc.nr. 2021-019).

[Klik for at se]

A 645

Læge H. Bisgaard-Frantzen

Materiale efter læge H. Bisgaard-Frantzen, der bl.a. arbejdede i Grønland fra 1930'erne, under 2. Verdenskrig og igen i 1950'erne.

[Klik for at se]

A 646

Gunnar Martens

Dokumenter fra Gunnar Martens tid ved Grønlands Landsråd, Hjemmestyre ommissionen, Statsministeriets Grønlandsdepartement og som Rigsombudsmand og fra opstarten på Hjemmestyret og nedlæggelsen af Grønlandsministeriet mv. 1965-2005. Samlingen er ikke færdigregistreret, kontakt arkivchefen. Fotosamling udtaget til fotoarkivet acc.nr. 2021-020. Størstedelen af samlingen er udtaget til Rigsarkivet (juni 2024).

[Klik for at se]

A 647

Jens Jepsen, Ivittuut 1916-19

Arbejdskontrakt, lønningsbog og sider fra dagbog og artikel fra Jens Jepsen og artikler af Harald Johansen. Begge arbejdede som arbejdsmænd i kryolitbruddet i Ivuttuut 1916 - 1919. Foto udtaget til acc.nr. 2022-002.

[Klik for at se]

A 648

Sygeplejerske Karen Lerbæk Berthelsen

4 dagbøger 1924-26, med indlagte breve fra Karen Lerbæk Berthelsens tid som den første sygeplejerske i Jakobshavn/Ilulissat. Tilhørende fotoalbum udtaget til acc.nr. 2022-003.

[Klik for at se]

A 649

Jens Christian Willumsen

17 kollegiehæfter med titlen 'Fra min novellesamling og fra mit ophold på Grønland'. Willumsen boede i Ørby i Nordsjælland, men arbejdede 1930-35; 1938-45 og 1952-54 som arbejdsmand i Ivittuut. Desuden afskrift af faderens, Jørgen Willumsen, dagbog fra Ivittuut 1922. Samlingen, inklusive 27 film fra Grønland og til dels Danmark (udtaget til F061) og 13 fotoalbums med fotografier fra især Ivittuut (udtaget til acc.nr. 2022-008), er uddeponeret fra Gribskov Arkiv (A3578).

[Klik for at se]

A 650

Sigrid Langskov

Fortællinger og brev efter Sigrid Langskov. Sigrid Vilhelmine Østerberg Langskov (f. Bistrup) 1881-1970. Datter af kolonibestyrer L. H. C. Bistrup og gift med kolonibestyrer C. S. J. Langskov.

[Klik for at se]

A 651

Peer Langgaard

Rejsedagbøger fra 1954, 1955 og 1956, hvor Peer Langgaard på vejen af Polar Oil og ESSO Danmark ledede opførelsen af olietanke i Færingehavn og i flere byer på Vestkysten. Tilhørende fotografier se fotoarkivet, acc.nr. 2022-012.

[Klik for at se]

A 652

C. H. Jørgensen, Alabama-ekspeditionen

Oberstløjtnant i fodfolket C. H. Jørgensens maskinskrevne uddrag af dagbogsoptegnelse fra deltagelse i Alabama-ekspeditionen, samt dagbogsblade fra slæderejsen fra Shannon til Lambert-Land i efteråret 1909. Haves også som PDF.

[Klik for at se]

A 653

Kibbutzprojekt til Grønnedal / Kangilinnguit

Materiale fra en projektgruppe der i 1970'erne søgte at oprette en kibbutz i Kangilinnguit / Grønnedal.

[Klik for at se]

A 654

Auður Hákonardóttir og Jette Bang

2 breve, det en med konvolut, fra henholdsvis 1955 og 1956 fra Jette Bang til Helga Gudmundsðóttir.

[Klik for at se]

A 655

Marius Ib Nyeboe Arkivet

Samlingen stammer fra ingeniør Marius Ib Nyeboes (1867-1946) arbejdsliv. Den ene del omfatter hans omfattende virksomhed indenfor udvinding af mineraler, primært kobber og grafit (Grønlandsk Minedrifts A/S og Grønlandsk Grafit Compagni), samt medvirken i Thule-stationen, Grønland (Kap York-komitéen og Thule-Ekspeditionerne). Den anden del vedrører tørvebriketproduktion (Briketfabrikken Kaas og Lundergaard Mose) og ingeniørvirksomheden Nyeboe & Nissen, som havde kontorer i bl.a. Hamburg, Petrograd og Moskva. Desuden materiale vedr. slægten Nyeboe. Fotografier, genstande og kort udtaget til acc.nr. 2023-011, G0367 og K0234. Se desuden K0059.

[Klik for at se]

A 656

Poul Lyager

Mindre samling efter civilingeniør og byplanlægger Poul Lyager: Referater og dagbogsnotater fra 'Byplanekspeditionen 1950' i forbindelse med G-50; Prisopgave om boligudvikling i Grønland 1984; og Eske Bruns memorandum 1945.

[Klik for at se]

A 657

Læge Rene Birger Christensen

Notat vedr. Sundhedsvæsenet i Grønland 1979

[Klik for at se]

A 658

Geodæt fartøjer

Tegninger, beskrivelser og kontraktkopi vedr. Geodætisk Instituts både Tycho Brahe og Ole Rømer. Desuden to versioner af sagnet om Kivioq.

[Klik for at se]

A 659

Richard Nielsen

Afskrevne dagbøger samt korrespondance efter Richard Nielsen, der bl.a. var fangstmand, med på Lauge Kochs Treårsekspedition og senere ansat under Grønlands Administration i Østgrønland.

[Klik for at se]

A 660

Franske ekspeditioner til Nordøstgrønland i hhv. 1983 og 1989

Materialet (korrespondance) vedr. to franske ekspeditioner.

[Klik for at se]

A 661

Karsten Secher

To stk. Polar Certificate samt menukort 'Knud Rasmussen in Memoriam 1979' fra SAS/ Nordpolen.

[Klik for at se]

A 662

Henning Verner Nielsen

Dokumenter fundet i fotosamling 2020-052 vedr. Henning Verner Nielsens arbejde som skibstømrer v. Scoresbysund/Ittoqqortoormiit i 1950'erne.

[Klik for at se]