Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Arktisk Videns- og Oplevelsescenter

Arktisk Institut udarbejdede i perioden marts-september 2012 en detaljeret projektbeskrivelse (prospekt) om udviklingen af et arktisk videns- og oplevelsescenter. Formålet med projektet er at formidle arkiverne og moderne forskning i Arktis på en spændende og interaktiv måde. Prospektet lå færdig oktober 2012, men pga. af manglende driftsøkonomi besluttede Arktisk Instituts bestyrelse d. 12. november 2012 at stille projektet i bero.

Se det færdige prospekt her:<link file:407> Arktisk Videns- og Oplevelsescenter.

Læs evt. mere om projektet og de manglende driftsmidler her: <link file:173 _blank bragt i weekendavisen d. november>Artikel bragt i Weekendavisen d. 30. november 2012.

For further information please contact Danish Arktisk Institut

+45 3231 5055