Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

The encyclopedia presents persons sent to Greenland by the Danish authorities from 1721 to 1921.

  - 

Johan Madsen Krogh

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

22. juli 1879 Øster Ulslev 

Ægteskab

8. august 1909 Holsteinsborg gift med Clara Kristine Poulsen Nymann (datter af proprietær Christen Poulsen Nymann gift med Ane Marie Larsen Nymann) født 23. september 1889 Kettinge

Familieforhold

søn af gårdejer Mads Christiansen Krogh (gift med Ane Sohpie Petersen) 

Andet

1893 kontorist herredskontor Nykøbing Falster 
1896 stiftamtskontor
1901 sekondløjtnant
1902 volontør Godhavn
1904 Upernavik
1905 Umánaq
1907 Egedesminde
1908 assistent Holsteinsborg
1909 Jakobshavn
1912 konstitueret bestyrer
1919 kolonibestyrer
1906-07 permission
1916-17 medarbejder på ''Grønland''

Karriere

År

Sted

Stilling

1902 - 1904 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Volontør
1904 - 1905 UPERNIVIK / UPERNAVIK Volontør
1905 - 1906 UMANAK / UUMMANNAQ Volontør
1906 - 1907 Andet Anden stilling
1907 - 1908 EGEDESMINDE / AASIAAT Volontør
1908 - 1909 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1909 - 1912 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1912 - 1919 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Konstitueret bestyrer
1919 - 1919 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Kolonibestyrer/købmand (se også købmand)

20036: Dr. Christian Rudolph and family. Dr. Rudolph was district medical officer in Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, colony manager in Egedesminde (Aasiaat) in 1856, doctor and colony manager in Upernavik 1858-74. Member of the commission in 1877. The photo was probably taken after moving to Denmark in 1874.

If you have questions or comments to the database, please contact Danish Arctic Institute +45 32 31 50 55 or arkiverne@remove-this.arktisk.dk.

The Danish Arctic Institute collects supplementary information and corrections and may possibly update the database in a future project.