Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Introduction

The main purpose of this database of Greenlandic stories is to make the searching in written down oral stories easier. The approximately 2280 stories in the base I consider to represent their time in the different regions of Greenland, and it is my intention that the database will be extended with further collections by the help of the users. All stories, that are already translated into Danish, are only added as summaries and can not be used as source; you have to find the original source - preferably the original source in Greenlandic if it still exists.

The majority of the other stories, that means the handwritten and the few printed in Greenlandic, are translated into Danish. Senior lecturer Christian Berthelsen has translated most of the stories as well as Apollo Lynge, Grethe Lindenhann and Signe Åsblom have translated stories.

You will find missing parts of text in the translations. This is due to either unreadable handwriting, strange dialects or if the storyteller (which in some cases is the same person who has written down the story) did not grasp the whole story from beginning to end. In such cases you have to return to the original source, often the handwritten version, if you know how to read the Greenlandic language. If this is not the case, please note this insecurity in your text.

Birgitte Sonne

Download the instruction in English (pdf) here >

Søgning på Piitaralak gav 7 resultater.

Asalôq / Asalooq

Print
Dokument id:1634
Registreringsår:1902
Publikationsår:1925
Arkiv navn:
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Asalôq / Asalooq
Publikationstitel:Myter og Sagn fra Grønland, III
Tidsskrift:
Omfang:side 297 - 299
Lokalisering:Agto / Attu: Kangâtsiaq / Kangaatsiaq
Note:

Håndskr.: KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04, nr. 82.

 

Grønlandsk udgave: Søby, R. (red.) 1981 - 82, Oqalugtuat oqalualâtdlo, II: 34 -

36: "Asalôq" / Asalooq, hvis fortæller dér angives at være Jane Brandt (Jan Brandt, formentlig. Ifølge håndskriftet er det Piitaralak, BS).

 

Resumé:

Asalooq ("Kajakstolen") har en plejebror, der blir borte i kajak. A.

betrækker en konebåd med tre lag skind og drager mod syd på opsøgning.

Det ene lag skind blir undervejs ædt af havets lus og det andet af

havets orme. Men de når så frem til en boplads med en høvding, der

hader fremmede og inviterer A. ind på en masse mad og en styrkeprøve

på armkrog. A. spiser på skrømt en masse kød, som han skjuler under

tøjet, og overvinder både høvdingen og dennes fæller i armkrog. A.

rejser over til en lille ø, hvor fjenderne kommer til, men hindres af

A.s tryllesang i at finde ham. De tar væk, A. rejser sydpå, og uden

nogensinde at finde sin plejebror når han Aluk, hvor han slår sig ned

med familien for resten af livet.

 

Hist.: Heltens sejr over den onde høvding er en af fortællerens

yndlingsepisoder. Se "Iviangersuunnguaq", hvor den onde høvding bor i

nord og helten i syd. I "Asalooq" bor høvdingen i syd, men A. får

hjemsted endnu længere mod syd(øst) i Aluk. "Syd" er det verdenshjørne der oftest konnoterer noget godt i fortællinger fra de fleste egne på Vestkysten og behøver

ikke at referere til andet end solens sted, som fangstdyrene kommer

fra om foråret.

Imaneq

Print
Dokument id:1507
Registreringsår:1902
Publikationsår:
Arkiv navn:KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Imaneq
Publikationstitel:
Tidsskrift:
Omfang:nr. 81, 3 ss. i A6-størrelse
Lokalisering:Attu: Kangaatsiaq
Note:

Nedskrevet noget kortfattet.

 

Ikke oversat

Velegnet til opdatering

 

Var.: Imaneq

 

Hist.: historisk fortælling om åndemaneren Imaneqs omvendelse

Iviangersûnguaq / Iviangersuunnguaq

Print
Dokument id:1632
Registreringsår:1902
Publikationsår:1925
Arkiv navn:
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Iviangersûnguaq / Iviangersuunnguaq
Publikationstitel:Myter og Sagn fra Grønland, III
Tidsskrift:
Omfang:side 292 - 295
Lokalisering:Agto / Attu: Kangâtsiaq / Kangaatsiaq
Note:

Håndskr.: KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04.

 

Grønlandsk udgave: Søby, R. (red.) 1981 - 82, Oqalugtuat oqalualâtdlo, II: 36 -

38: "Iviangersuûnguaq" / Iviangersuunnguaq.

Resumé:

Iviangersuunnguaqs ("den lille højbarmede") plejebror bliver borte

under fangst og I. drager mod nord med sin kone for at finde ham.

Deroppe, hvor trækfuglene starter mod syd, finder de hans lig

udspændt på en flad klippe med testiklerne som pynt i panden. I. og

hans kone skjuler deres båd under to lag fjer fra fuglene og skjuler

sig selv, mens I. tryllesynger to unge mænd ud af huset. De dræber de to

unge mænd og behandler dem på samme måde som plejebroderen. I. og kone

skjuler sig i en indtørret sø, da beboerne har set de dræbte unge

mænd og starter eftersøgningen. Da en ungkarl nær søen fyldes med

pludselig rædsel og siger, at morderen må være I., forsvinder

forfølgerne op i fjeldene, hvorfra de langt senere kommer tilbage. I.

og hans kone graver båden frem, sejler sydpå og slår sig ned hos et

gammelt ægtepar med en ung søn på en boplads, hvor en herskesyg

høvding er uforbederlig drabsmand og en dag slår ægteparrets unge søn

ihjel. I. overvinder ham under et boldspil, smadrer lungerne ud

af ham og udråbes til leder, og tar om efteråret hjem med sin kone

til deres gamle boplads.

 

Var.: De gamles hævn over deres sønner; En historie om et gammelt ægtepar, der hævnede deres søn;

 

Hist.: Den sidste episode, der er  hyppig i mange slags fortællinger,

understreger ofte modstanden mod ledere, der bestemmer over andres liv

og fangst. Modstanden er traditionel, men kan have fået særlig

aktualitet under koloniherredømmet.

 I både syd- og vestgrønlandsek fortællinger bor onde mennesker gerne

mod nord, mens helten altid er associeret til syd.

Makíte / Makitti

Print
Dokument id:1510
Registreringsår:1902
Publikationsår:
Arkiv navn:KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Makíte / Makitti
Publikationstitel:
Tidsskrift:
Omfang:nr. 87, 7 ss. i A6-størrelse
Lokalisering:Attu: Kangaatsiaq
Note:

Nedskrevet noget kortfattet.

 

Ikke oversat

Velegnet til opdatering

Papaligssuaq / Papalissuaq

Print
Dokument id:1508
Registreringsår:1902
Publikationsår:
Arkiv navn:KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Papaligssuaq / Papalissuaq
Publikationstitel:
Tidsskrift:
Omfang:nr. 85, 7 ss. i A6-størrelse
Lokalisering:Attu: Kangaatsiaq
Note:

Nedskrevet noget kortfattet.

 

Ikke oversat

Velegnet til opdatering

Ukaleq

Print
Dokument id:1509
Registreringsår:1902
Publikationsår:
Arkiv navn:KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Ukaleq
Publikationstitel:
Tidsskrift:
Omfang:nr. 86, 2½ ss. i A6-størrelse
Lokalisering:Attu: Kangaatsiaq
Note:

Nedskrevet noget kortfattet.

 

Ikke oversat

Velegnet til opdatering

 

Var.: Ukaleq

Ukaleq

Print
Dokument id:1633
Registreringsår:1902
Publikationsår:1925
Arkiv navn:
Fortæller:Piitaralak (Pîtaralak)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Ukaleq
Publikationstitel:Myter og Sagn fra Grønland, III
Tidsskrift:
Omfang:side 295 - 297
Lokalisering:Agto / Attu: Kangâtsiaq / Kangaatsiaq
Note:

Håndskr.: KRKB 1, 7(19). Dagbøger fra den litterære Grønlandsekspedition 1902-04, nr. 85.

 

Grønlandsk udgave: Søby, R. (red.) 1981 - 82, Oqalugtuat oqalualâtdlo, II: 41 -

42: "Ukaleq"

Resumé:

U. ("Haren") er en stor fanger, der gerne giver sig i kast med bjørne.

En dag får han dræbt en bjørn, men bliver selv dræbt i kampen. Bjørnen

viser sig at være en tupilak. U.s mor putter hans babytøj / spædbarnetøj

i sin amaat, nynner og vugger den ude i husgangen, og mens tøjet blir mere og mere

levende, kommer den døde U. mere og mere til live. Da tøjet springer

ud af amaaten, blir U. atter helt levende. Han anbringes på et nyt

skind på sidebriksen, beordres til at faste i fem dage, hvorefter han

blir sig selv igen. Under en senere åndemaning / seance udbryder en gammel kone

med et: " Har I hørt at U. i efteråret nær blev dræbt af en

tupilak-bjørn?" En gammel ungkarl udpeger straks hende som

tupilak-mageren, og hun falder sammen og udånder af skam.

 

Hist.: Da bjørne er yderst sjældne gæster på fortællerens egn, stammer

fortællingen formentlig andet steds fra.

 

Stikord: genoplivelse ritual; første barnedragt =  pooq / puulik. Se eksempel i "Fortolkningsmuligheder" på en symbolanalyse: Pooq, pose, "mor", en livsmetafor.

"Greenlandic Myths & Stories" is compiled by Birgitte Sonne, born. 4. Jan 1936, MA in sociology of religion, retired in 2006 from Eskimology and Arctic Studies, Dep. of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen. She still carries out research. 

Contact: bbsonne81@remove-this.gmail.com.