Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

Introduction

The main purpose of this database of Greenlandic stories is to make the searching in written down oral stories easier. The approximately 2280 stories in the base I consider to represent their time in the different regions of Greenland, and it is my intention that the database will be extended with further collections by the help of the users. All stories, that are already translated into Danish, are only added as summaries and can not be used as source; you have to find the original source - preferably the original source in Greenlandic if it still exists.

The majority of the other stories, that means the handwritten and the few printed in Greenlandic, are translated into Danish. Senior lecturer Christian Berthelsen has translated most of the stories as well as Apollo Lynge, Grethe Lindenhann and Signe Åsblom have translated stories.

You will find missing parts of text in the translations. This is due to either unreadable handwriting, strange dialects or if the storyteller (which in some cases is the same person who has written down the story) did not grasp the whole story from beginning to end. In such cases you have to return to the original source, often the handwritten version, if you know how to read the Greenlandic language. If this is not the case, please note this insecurity in your text.

Birgitte Sonne

Download the instruction in English (pdf) here >

Søgning på Qiajuk gav 2 resultater.

Magic words

Print
Dokument id:1715
Registreringsår:1936
Publikationsår:1951
Arkiv navn:
Fortæller:Qiajuk
Nedskriver:Holtved, Erik
Mellem-person:
Indsamler:
Titel:Magic words
Publikationstitel:The Polar Eskimos, Language and Folklore I
Tidsskrift:Meddr. Grønland 152(1)
Omfang:side 364, nr. 175
Lokalisering:Avanersuaq / Thule
Note:

Holtveds arkiv findes på Afd. for Eskimologi, KU, hvor Robert Peary p.t. (2005) gennemgår og reviderer Holtveds oversættelser.

 

Interlineær eng. oversættelse. - Eng. resumé bd. 152(2), side 152

 

Resumé: Formular 1: Ønske til vejret (hsilagteqaa, Holtved usikker på

oversættelsen) langt derude om at kunne leve roligt med roligt

åndedræt. Ligeså udtales ønsket til "havets lille ejendel".

2: Formular når man skal begynde at sy uden døre: Qaaq, Qaaq! skal man

råbe til en fugl.

 

Kommentar: Den tætte sammenhæng mellem vejr / luft / sila og liv(sånde) / åndedræt  fremgår tydeligt her. Thuledialekten har h el. hs i stedet for s.

The raven

Print
Dokument id:1421
Registreringsår:1937
Publikationsår:1951
Arkiv navn:
Fortæller:Qiajuk
Nedskriver:Holtved, Erik
Mellem-person:
Indsamler:
Titel:The raven
Publikationstitel:The Polar Eskimos, Language and Folklore I
Tidsskrift:Meddr. Grønland 152(1)
Omfang:side 248, nr. 74 A
Lokalisering:Avanersuaq / Thule
Note:

Holtveds arkiv findes på Afd. for Eskimologi, KU, hvor Robert Peary p.t. (2005) gennemgår og reviderer Holtveds oversættelser.

 

Interlineær eng. oversættelse. - Eng. resumé bd. 152(2), side 100.

 

Resumé: "Ravn, ravn hvad har du i dit næb?" "Et menneskelår!" "Giv mig

noget!" "Eftersom jeg kan li det, sluger jeg det!"

 

Var.: The raven, nr. 74.

"Greenlandic Myths & Stories" is compiled by Birgitte Sonne, born. 4. Jan 1936, MA in sociology of religion, retired in 2006 from Eskimology and Arctic Studies, Dep. of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen. She still carries out research. 

Contact: bbsonne81@remove-this.gmail.com.