Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 020
De østgrønlandske ekspeditioner 1898 - 1900
Beskrivelse: 1. Ekspeditionen til Grønlands østkyst 1898-99 under ledelse af G. Amdrup (Amdrupekspeditionen)
2. Skibsekspeditionen til Grønlands østkyst 1900 under ledelse af G. Amdrup (Kystekspeditionen 1900) (Carlsbergfondets ekspedition til Østgrønland).
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Indgående breve, samt Amdrups register over brevene, nr. 1-171

   • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
   • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
   • Amdrup, Georg Carl
   1 2  

   Protokol med kopier af udgående breve, juli 1897-august 1898

   • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
   • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
   • Amdrup, Georg Carl
   1 3  

   Protokol med kopier af breve, ordrer, instrukser, rapporter m.v., september 1898-september 1899

   • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
   • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
   • Amdrup, Georg Carl
   1 4  

   Georg Amdrups testamente 1898

    • Amdrup, Georg Carl
    1 5  

    Amdrups optegnelser angående Grønlands østkyst etc. (med bl.a. uddrag af Johan Petersens dagbog 1895-96 og register over ekspeditioner til Grønlands østkyst 1579-1892)

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    1 6  

    To regnskabsbøger for de østgrønlandske ekspeditioner

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 7  

    Lister over proviant, udstyr m.m., 1898-99

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 8  

    Kontrabog for ekspeditionen underskrevet af kolonibestyrer Johan Petersen, 1898-99

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 9  

    Vejledning i meteorologiske målinger, instrukser, 1898-99

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 10  

    Instrukser, 1898-99

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 11  

    Georg Amdrups "Ordrebog"

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 12  

    4 topografiske tegninger af Amdrup, Ch. Kruuse og A. Jakobsen, 1898

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 13  

    Længde- og breddebestemmelse for Angmagsalik med corresponderende højder

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 14  

    Protokol med målinger fra bådture, 1898-99

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    2 20  

    Dokumenter vedrørende ekspeditionsskibet "Antarctic" (se også lb. nr. 42), 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    3 15  

    Rapporter, 1989-99

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    3 16  

    Landtoninger. Tegnet af A. Jakobsen med målinger påført

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    3 17  

    Kopi af isobservationerne fra Nathorstekspeditionen til Grønlands østkyst, 1899

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    3 18  

    Forskelige målinger og optegnelser, 1898-1899

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    3 19  

    Indgående breve fra januar til maj samt Amdrups register over brevene, nr. 172-350

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    3 21  

    Indgående breve fra maj til december (uden register), 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 22  

    Protokol med kopier af udgående breve, sept. 1899 til april 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 23  

    Kontrakter med mandskabet, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 24  

    Lister over proviant, udstyr m.v.

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 25  

    Udbetalinger til ekspeditionsdeltagerne, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 26  

    3 protokoller med regnskab, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 27  

    Instruks for G. Amdrup, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    4 28  

    G. Amdrups ordrebog for ekspeditionen, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    5 29  

    12 tegninger af E. Ditlevsen af slædetyper, bådtyper, og forskellige redskaber, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • tegninger
    • Amdrup, Georg Carl
    5 30  

    Amdrups "Lommebogsskitse af den med Baad berejste Strækning fra 69 25' til 67 22' Nbr.

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • kort
    • Amdrup, Georg Carl
    5 31  

    Rapporter

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • rapporter
    • Amdrup, Georg Carl
    5 32  

    Landtoninger, tegnet af A. Jakobsen med målinger påført

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • kort
    • tegninger
    • Amdrup, Georg Carl
    5 33  

    Tabeller med hydrografiske målinger, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • Amdrup, Georg Carl
    5 34  

    Fortegnelse over etnografisk materiale, 1900

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • etnografi
    • Amdrup, Georg Carl
    5 35  

    Diverse brochurer og reklamer

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Amdrup, Georg Carl
    5 36  

    Manuskript på dansk til"The Former Settlements on the East Coast of Greenland etc." (Medd. o. G. Bd. 28)

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • manuskripter
    • Amdrup, Georg Carl
    5 37  

    Protokol med forskellige optegnelser, noter, opskrifter, o.l.

    • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
    • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
    • protokoller
    • Amdrup, Georg Carl
    5 38  

    Protokol med bl.a. afskrift af Mylius Erichsens breve til Trolle 1907 og uddrag af John Ross' beretning om Discovery's rejse

     • Amdrup, Georg Carl
     • Mylius-Erichsen, Ludvig
     5 39  

     Protokol med "Index til Beretninger" og private regnskabsnoteringer

     • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
     • beretninger
     • regnskaber
     • Amdrup, Georg Carl
     5 40  

     Brev til G. Amdrup fra I.P. Koch, 1902

     • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
     • breve
     • Amdrup, Georg Carl
     5 41  

     To trykte kort (fra Medd. om Grønland, bd. XXVII), 1898-1900

     • amdrup-ekspeditionen (1898-1900)
     • Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland
     • kort
     • Amdrup, Georg Carl
     5 42  

     Kopi af: Maskindagabog og skibsdagbog for "Antartica"

       5 44  

       Jan Løves beretning om Carlsbergsfondets Ekspedition til Øst-Grønland, skrevet i 2010

         Document Archive

         The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

         +45 3231 5055