Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 593
Torben Egede
Beskrivelse: Samlingen vedrører primært givers farfar pastor Gerhardt Egede (ofte kaldet Gert) samt givers far og giver selv, som alle har boet i Grønland. En stor del af samlingen er på grønlandsk.
Samlingen indeholder blandt andet: Breve af både privat og mere tjenstlig karakter; artikler og skrivelser om mange små og store samfundsmæssige forhold; prædikener og andet relateret til præstegerningen; hørespil og oversættelser af romaner; materiale i relation til kommuneråd, landsråd og grønlandskommission.
Giver: Torben Egede
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
  • afskrifter
  • Anden Verdenskrig
  • ansættelsesforhold
  • ansøgninger
  • beklædning
  • besejling
  • beviser
  • boligforhold
  • breve
  • butikker
  • byer
  • bygder
  • byggerier
  • både
  • bøger
  • børn
  • dannebrogsordener
  • de grønlandske kvindeforeninger
  • Det Grønlandske Selskab
  • død
  • døde
  • eksamensbeviser
  • epidemier
  • fiskerierhverv
  • folketælling
  • foredrag
  • fortællinger
  • fåreavl
  • fårehold
  • fødselsattester
  • fødselsdage
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • grønlandsk
  • Grønlandskommissioner
  • gudstjenester
  • hædersbevisninger
  • jubilæer
  • jul
  • kateketer
  • kirke- og undervisningsvæsenet
  • kirkelige handlinger
  • kirker
  • kommuneråd
  • kongebesøg
  • korrespondance
  • kredsmøder
  • kvinder
  • laksegl
  • landsråd
  • læger
  • lønforhold
  • manuskripter
  • musik
  • oversættelser
  • privatøkonomi
  • provster
  • præstekonvent
  • præster
  • radio
  • regnskaber
  • religion
  • ruiner
  • salmer
  • samfundsforhold
  • sange
  • sejlads
  • seminarier
  • skolevæsen
  • slægter
  • småtryk
  • stamtavler
  • statsministeriet
  • sundhed
  • sygdomme
  • taler
  • telegrammer
  • tjenesterejser
  • tuberkulose
  • underholdning
  • ægteskaber
  Personer:
  • Balle,Johannes
  • Brun, Eske
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Egede, G
  • Hedtoft, Hans
  • Høegh, Erling
  • Lynge, Augo

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Knud Rasmussens projektbeskrivelse til 7. Thule Ekspedition.

  • 7. thule ekspedition
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 093, 7. Thule Ekspedition
  • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
  • Rasmussen, Knud
  1 2  

  Digt skrevet af Knud Rasmussen, da han var student. Findes i maskinskrevet grønlandsk og dansk version samt en håndskrevet grønlandsk version.

  • digte
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
  • A 533, Inge Thorborg
  • A 534, Inger Marie og Eigil Ungstrup
  • Rasmussen, Knud
  1 3  

  Div. breve til Gert Egede. Bl.a. privat brev fra Hans Hedtoft 1951 om moderniseringen (haves som PDF) og fra William Thalbitzer 1949.

  • breve
  • Grønlands Administration
  • Grønlandskommissioner
  • samfundsforhold
  • Hedtoft, Hans
  • Thalbitzer, William
  1 4  

  Breve og diverse korrespondance til / fra Gert Egedes sønner Carl (1924-1959), Storm (1917-1981) og Johannes (Kúdûa) (?).

    1 5  

    Uddannelsespapirer som tolk og ansættelse som fuldmægtig på Jørgen Egede (1928- ) (Gert Egedes søn). OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

    • ansættelsesforhold
    • arbejdsbeskrivelser
    • arbejdsforhold
    • diplomer
    • eksamensbeviser
     1 6  

     Slægtstavle fra 1280-1985. Familien Chemnitz, men inkluderer de fleste større slægter i Grønland efter 1700-taller, inkl. Gert Egede. Udfærdiget 1985 af Ove Bak.

     • slægter
     • stamtavler
      1 7  

      Diverse korrespondance, primært på grønlandsk, af blandet tjenstlig og privat karakter 1924-1968. Bl.a. breve til islændingen frk. Lindal 1924; Schultz-Lorentzen 1951.

      • breve
      • fåreavl
      • fårehold
      • uddannelse
       1 8  

       Telegrammer vedr. dødsfald; Dødsattester; Politisag OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

       • attester
       • død
       • døde
       • rapporter
       • telegrammer
        1 9  

        Vedrørende Gert Egedes tildeling af Ridderorden og Dannebrogsorden.

        • dannebrogsordener
         1 10  

         Officielle dokument vedrørende Gert Egedes ordination til præst, med provst Balles segl.

         • laksegl
         • præster
         • Balle,Johannes
         • Egede, G
         1 11  

         Taler ved - Biskop Vestergaard-Madsens besøg i Narsaq - indvielsen af ny præstebolig og skole i Narsaq.

         • præster
         • taler
          1 12  

          Diverse breve og korrespondance vedrørende såvel privat som mere officiel økonomi og varebestilling.

          • breve
          • budgetter
          • handelsvarer
          • privatøkonomi
          • regnskaber
           1 13  

           Valgavis for Erling Høegh til landsrådet 1959 (på dansk).

           • Grønlands Landsråd
           • Høegh, Erling
           1 14  

           Hørespil til radioen, på Grønlandsk: Karl Heilmann: Utoqqap akiniaanera! / Karl Heilmann: Kalaallit Krisumiunngorlat. / Mâliârak Vebæk: Ukuarluarissaa / Karen L. Balle: Nunaka marluk. / Gert Egede (?): Ukiutoqqami unnukut

           • radio
           • teatre
           • underholdning
            1 15  

            Gert Egedes oversættelse til grønlandsk fra Paul de Kruifs bog ’Dødens banemand’ om lægen Niels Finsen.

            • bøger
            • oversættelser
             1 16  

             Gert Egedes foreløbige oversættelse af Børup Sørensens bog (1940) om ’German Harry’ (den sidste sydhavstrader): Kiattup imaani iluanaarniartartut kingullersaat.

             • bøger
             • oversættelser
              1 17  

              Oversættelse, med rettelser, af Hemmingway’s ’Den gamle mand og havet’ (1952): Angutitoqaq imarsuarlu.

              • bøger
              • oversættelser
               2 18  

               Prædikener og taler ved bryllupper og begravelser, bl.a.: Prædiken i anledning af Danmarks befrielse / Prædiken i anledning af Christian X’s begravelse.

               • døde
               • kirkelige handlinger
               • prædikener
               • taler
                2 19  

                Salmer og enkelte sange, færdige og udkast. Flest af Gert Lybert og Henrik Lund.

                • salmer
                • sange
                 2 20  

                 Dokumenter fra det grønlandske salmebogsudvalg.

                 • kirke- og undervisningsvæsenet
                 • salmer
                 • sange
                  2 21  

                  Diverse småtryk.

                  • kateketer
                  • kirker
                  • læger
                  • småtryk
                  • tuberkulose
                  • tuberkulosebekæmpelse
                  • uddannelse
                  • undervisning
                   2 21 1 Småtryk: ’Issittuni nakorsaanermik ilisimatusaatinut professorit silarsuermi siullersaat’ (verdens første professor i arktisk medicin, 1996) Om Peter Bjerregaards udnævnelse.
                   • læger
                   2 21 2 Småtryk: Grønlandsk pjece om tuberkulose, Nuuk 1940. (Haves som PDF)
                   • sundhed
                   • sygdomme
                   • tuberkulose
                   • tuberkulosebekæmpelse
                   2 21 3 Småtryk: ’Beretning fra Grønlands kulturelle råd, finansåret 1952-1953’ (på dansk).
                    2 21 4 Småtryk: Bethlehemskirkens Søndagsblad, 2. september 1923.
                    • kirker
                    • religion
                    2 21 5 Småtryk: P. 37-52 fra bog om grønlandsk uddannelse, med karakteroversigt over kateketelever (1928 ?).
                    • kateketer
                    • skoler
                    • skolevæsen
                    • sprog
                    • uddannelse
                    • undervisning
                    • undervisningsfag
                    2 22  

                    Vedtægter og kredsmødereferat: • Peqatigiinniat i Paamiut’s vedtægter (grønlandsk) • De samvirkende fåreholderforeningers / savaatillit peqatigiit suleqatigiissut’s vedtægter (grønlandsk).

                    • foreninger
                    • fåreavl
                    • fårehold
                    • religion
                     2 23  

                     Diverse skrivelser af Gert Egede (dansk / grønlandsk).

                       2 23 1 Smitsomme sygdommer, der rammer Grønland (grønlandsk).
                       • sygdomme
                       2 23 2 Karnis Knudsen, Kâne, (1885-1953), leder af fiskehuset i Narsaq (grønlandsk).
                       • fiskeri
                       • fiskerierhverv
                       2 23 3 Orgel leveret til Julianehåb Kirke 1930, brev til Grønlands Styrelse (dansk).
                       • kirker
                       • musik
                       2 23 4 Til Isak Lund om 25 årsjubilæum, kateketuddannelsen, 1937 (grønlandsk).
                       • jubilæer
                       • kateketer
                       • uddannelse
                       2 23 5 Oversættelse af færingers bøger (grønlandsk).
                       • bøger
                       • oversættelser
                       2 23 6 Butik i Paamiut (grønlandsk).
                       • butikker
                       • byer
                       2 23 7 Bekendtgørelse om begivenheder i Narsaq og Niaqornaq (grønlandsk).
                       • bekendtgørelser
                       2 23 8 ’Min tale som ordfører for Landsrådet ved Landsrådsmøde med statsminister Hans Hedtoft’ (grønlandsk).
                       • Grønlands Landsråd
                       • landsråd
                       • statsministeriet
                       • taler
                       • Hedtoft, Hans
                       2 23 9 ’Departementschef Eske Brun trækker sig tilbage fra sit arbejde for Grønland’ (1964, dansk).
                        • Brun, Eske
                        2 23 10 Fødestedskriteriet (grønlandsk).
                         2 23 11 Tale ved provst Bugges fratrædelse efter 25 år, 25. marts 1949 (grønlandsk).
                         • provster
                         • taler
                         2 23 12 Fjorden Tunulliarfik / Eriksfjord (på grønlandsk).
                          2 23 13 Om Mathias Storch (på grønlandsk).
                          • biografiske oplysninger
                          • bøger
                          • præster
                          2 23 14 Forskellige kristne menigheder i Grønland (grønlandsk).
                          • kirke- og undervisningsvæsenet
                          • kirker
                          • religion
                          2 23 15 Når sydlændingene i gamle dage flyttede ud til kysten (grønlandsk).
                           2 23 16 Om Grundtvigs liv (grønlandsk).
                           • biografier
                           • biografiske oplysninger
                           • præster
                           2 23 17 Lægges der mærke til Akamaliks ruiner? (?) (grønlandsk).
                           • ruiner
                           2 23 18 Igalikos 175-årsdag i 1958 (grønlandsk).
                           • bygder
                           • jubilæer
                           2 23 19 Om store forventninger til den nye avis i Nuuk ’Taqqissuut’ (lampepinden), udgivet af Augo Lynge 1934-1947 (på grønlandsk).
                           • aviser
                           • Lynge, Augo
                           2 23 20 Om Isak Lund (grønlandsk).
                           • biografier
                           • biografiske oplysninger
                           2 23 21 Om de såkaldte 'Margrethe-senge' (grønlandsk).
                           • sundhed
                           2 23 22 ’angående det som vi stræber efter’ (grønlandsk).
                            2 23 23 Den blinde mands fortælling / ’Angutip tappiitsup oqaluusia (grønlandsk).
                            • fortællinger
                            2 23 24 Basar ved indsamling til nyt forsamlingshus i Paamiut 1942 (grønlandsk).
                            • byggerier
                            • bygninger
                            2 23 25 Den spredte befolknings betydning for udviklingen (grønlandsk).
                            • befolkning
                            • demografi
                            2 23 26 Om 'Det kommende arbejde' (grønlandsk).
                             2 23 27 Forslag: om brug af dansk i skolerne (grønlandsk).
                             • dansk
                             • grønlandsk
                             • skoler
                             • skolevæsen
                             • sprog
                             • undervisning
                             2 23 28 Om kateketuddannelsen (grønlandsk).
                             • kateketer
                             • uddannelse
                             2 23 29 'Forslag: Grønlændernes fremtidige beskæftigelse, især fiskeri' (grønlandsk).
                             • fiskeri
                             • fiskerierhverv
                             2 23 30 Fåreavlen ved Julianehåb (til Rigsdagens Grønlandsudvalg) (dansk).
                             • fåreavl
                             • fårehold
                             2 23 31 ’Vedrørende forslag til Landsrådet og efterkrigsarbejder’ (dansk).
                             • Anden Verdenskrig
                             • Grønlands Landsråd
                             • landsråd
                             2 23 32 Fåreavlserhvervet / inussutissarsuit savaateqarneq (grønlandsk).
                             • fåreavl
                             • fårehold
                             2 23 33 Det at lære dansk i skolen (grønlandsk).
                             • dansk
                             • skoler
                             • sprog
                             • undervisning
                             • undervisningsfag
                             2 23 34 Om 'Forskellige fællesskaber i landet' (grønlandsk).
                              2 23 35 Om 'Dem i Danmark som grundlægger arbejdet i Landsrådet 1945-1946' (grønlandsk).
                              • Anden Verdenskrig
                              • Grønlands Landsråd
                              • landsråd
                              2 23 36 Petruska-dukker fra Rusland (grønlandsk).
                               2 23 37 Qaqortoq kirkes 100 års jubilæum (grønlandsk).
                               • jubilæer
                               • kirker
                               2 23 38 Præstens første prædikener, formodentligt 1935 (grønlandsk).
                               • prædikener
                               • præster
                               2 23 39 Jon Bichel (læge i Aasiaat 1916-1920) om erhvervsforhold i Grønland, oversat af G.E. (grønlandsk).
                               • læger
                               • oversættelser
                               2 23 40 Om brug af GTO’s kantine i Narsaq til møder og foredrag (dansk).
                               • foredrag
                               • Grønlands Tekniske Organisation
                               2 23 41 Om mulighed for at skaffe ’dansk plejehjem’ til grønlandsk dreng (dansk).
                               • danske hjem
                               2 23 42 Om kvindeforeninger / -møder; til distriktslæge Kristine Ladefoged 1950 (dansk).
                               • de grønlandske kvindeforeninger
                               • læger
                               2 23 43 Om tøjpakker fra Røde Kors og om forsamlingshus i Narsaq, 1952 (dansk).
                               • Anden Verdenskrig
                               • bygninger
                               2 23 44 Om Gert Egedes ernæringsmæssige udvikling, til landslæde Fog Poulsen (dansk).
                               • læger
                               • præster
                               2 23 45 Hans Egedes ankomst for 237 år siden (grønlandsk).
                               • jubilæer
                               • Egede, Hans
                               2 23 46 Dronning Alexandrines død og hendes forhold til Grønland (grønlandsk).
                               • død
                               • døde
                               • kongehuset
                               2 23 47 Fisker- og fåreavlerforeningen i Narsaq (grønlandsk).
                               • fiskeri
                               • fiskerierhverv
                               • fåreavl
                               • fårehold
                               2 23 48 Fåreavl (grønlandsk).
                               • fåreavl
                               • fårehold
                               2 23 49 Til kommunalbestyrelsen i Narsaq om fiskeri og fabrik (grønlandsk).
                               • fiskeri
                               • fiskerierhverv
                               • kommuner
                               2 23 50 Om indsamling til TB i Sydgrønland (grønlandsk/dansk).
                               • sygdomme
                               • tuberkulose
                               2 23 51 Om demokratiske rettigheder (dansk).
                                2 23 52 Om G-60.
                                 3 23 53 Skrivelser, artikler og breve på grønlandsk om diverse emner.
                                  3 24  

                                  Diverse skrivelser og taler vedrørende religiøse emner og kirkelige handlinger (grønlandsk / dansk).

                                  • døde
                                  • fødselsdage
                                  • gudstjenester
                                  • jul
                                  • kirkelige handlinger
                                  • kirker
                                  • prædikener
                                  • religion
                                  • taler
                                   3 24 1 2. påskedag, 11. april 1936.
                                   • gudstjenester
                                   • kirkelige handlinger
                                   • præster
                                   3 24 2 Om Luthers lære.
                                   • præster
                                   • religion
                                   3 24 3 ’Derfor tror jeg på Gud’, oversat fra ’Det Bedste’ af Gert Egede.
                                   • oversættelser
                                   • religion
                                   3 24 4 Biskop Fuglsang-Damgaards tale ved Christian X’s begravelse, oversat til grønlandsk.
                                   • døde
                                   • kongehuset
                                   • oversættelser
                                   • taler
                                   3 24 5 Tale ved Amalie Høeghs begravelse.
                                   • døde
                                   • taler
                                   3 24 6 Tillykke ved provst Bugges 50 års fødselsdag, 1946.
                                   • fødselsdage
                                   • provster
                                   3 24 7 Velkomst til kirkemøde med provst Exner, 1960.
                                   • provster
                                   • præstekonvent
                                   3 24 8 ’Hvorfor har vi en Herre?’ (grønlandsk).
                                   • religion
                                   3 24 9 ’Íngile’ (engle) (grønlandsk).
                                   • religion
                                   3 24 10 Anaanap Sidselip juullia (mor Sidsels jul) (grønlandsk).
                                   • jul
                                   3 25  

                                   Diverse officielle blanketter og skrivelser.

                                   • blanketter
                                   • dåbsattester
                                   • fødselsdage
                                   • kateketer
                                   • kommuneråd
                                    3 25 1 Blanket til ’Bøde forlægsprøve for kommunerådet i Anl. af en forseelse’ (dansk og grønlandsk)
                                    • blanketter
                                    3 25 2 Officiel opstillingsliste med navne til kommunalbestyrelsesvalg i Narsaq 1951
                                    • blanketter
                                    • kommuneråd
                                    3 25 3 Afskrift af dåbsattester for kateketeleverne (omkring 1930)
                                    • dåbsattester
                                    • kateketer
                                    3 25 4 Liste over indsamlede beløb og givere til ’Louises 90’årsfødselsdag’
                                    • fødselsdage
                                    3 26  

                                    Telegrammer til Gert Egede og 'Meddelelse vedrørende jule- og nytårstelegrammer'.

                                    • jul
                                    • meddelelser
                                    • telegrammer
                                     3 27  

                                     Sange.

                                     • oversættelser
                                     • sange
                                      3 27 1 Lejlighedssang på dansk skrevet af ’E.E.’ om forholdet til Danmark
                                      • sange
                                      3 27 2 Grønlandsk oversættelse af Jonathan Petersen af Wagners Pilgrimskor fra Tannhäuser
                                      • oversættelser
                                      • sange
                                      3 28  

                                      ’Afskrift af Henrik Lunds efterladte brev’, 6. marts 1923 (grønlandsk).

                                      • afskrifter
                                      • breve
                                      • døde
                                       3 29  

                                       ’Landrådsmedlem for 6. Sydgrønlandske Landsrådskreds, førstepræst Gerhardt Egede’, papirer vedrørende samlingen 1943.

                                       • Grønlands Landsråd
                                       • landsråd
                                       • præster
                                        3 30  

                                        Artikel fra 1952 af Helge Schultz-Lorentzen om ’Skilsmisseproblematikken i Grønland’ og brev fra 1953 til provsten for Grønland om artiklen.

                                        • avisartikler
                                        • breve
                                        • provster
                                        • præster
                                        • tidsskriftsartikler
                                        • ægteskaber
                                         3 31  

                                         Tale til Landsrådet 1953 af Eske Brun, med redegørelse for udviklingen siden krigen (dansk og grønlandsk).

                                         • Anden Verdenskrig
                                         • Grønlands Landsråd
                                         • landsråd
                                         • redegørelser
                                         • taler
                                         • Brun, Eske
                                         3 32  

                                         Læge A. Laurent-Christensen: ’Foredrag i Grønlandsk Selskab 13. marts 1947: ’Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland’’.

                                         • Det Grønlandske Selskab
                                         • foredrag
                                         • læger
                                         • sundhed
                                         • sundhedsvæsen

                                          Document Archive

                                          The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

                                          +45 3231 5055